Familiearchief Von Derfelden, 1633-1823

Dit kleine archiefje bestaat voornamelijk uit bewijsstukken ten behoeve van de adelsverlening in 1815 aan jonkheer Gijsbert Franco van Hinderstein (1783-1857).

De familie Von Derfelden was afkomstig uit Estland, waar zij in diplomatieke en militaire dienst was. Als wapen voerde zij in blauw, goud omboord, drie boven elkaar geplaatste forellen van natuurlijke kleur.

Bij Soeverein Besluit van 9 januari 1815, nummer 11, werd Gijsbert Franco de Derfelden van Hinderstein (1783-1857) benoemd in de ridderschap van Utrecht. Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1823, nummer 137, werd aan jonkheer Gijsbert Franco van Derfelden van Hinderstein de titel van baron bij eerstgeboorte verleend. In de volgende generatie stierf de familie echter uit.

Literatuur

Nederland’s Adelsboek 81 (1990-1991) 427-429.

Omvang

De omvang van het archiefje bedraagt 0,1 meter.

Openbaarheid

Het familiearchief Von Derfelden is volledig openbaar.

Verantwoording

J.C. Kort en E.J. Wolleswinkel, Het archief van de Hoge Raad van Adel (1809) 1814-1984 en de gedeponeerde familiearchieven (’s-Gravenhage 2006) − ‘III. Het archief van de familie Von Derfelden, 1633-1823’.

Deze digitale toegang is in 2022 vervaardigd door de Hoge Raad van Adel. Eindredactie en laatste bewerking door Jos van den Borne en Conrad Gietman op 15 december 2022.