Inventaris van het familiearchief Von Derfelden

Algemeen

1. Genealogie van de familie over 1561-1808, afschrift, 1816. – 1 stuk

Bijzonder

I. Johann von Derfelden (1561-1633)

Zoon van Joachim von Derfelden en Dorothea von Bock. Hij huwde in 1602 Elisabeth Plate.

2. Memorie betreffende zijn overlijden en afstamming, 1633; afschriften, 1817. – 3 stukken

II. Johann Friedrich von Derfelden (1744-1808)

Zoon van Adam Otto von Derfelden en Sophia Louise von Rosen en achter-achter-achterkleinzoon van Johann von Derfelden (I). Hij huwde in 1778 Wilhelmina Elisabeth Henriette van Flodorp (1746-1823).

3. Attestatie van zijn geboorte en doop te Kosch in 1744, 1778 en 1781. – 2 stukken

4. Kwartierstaat van hem, 1781; met bijlage, 1853. – 2 stukken

5. Memorie van geboortes in zijn familie, 1785-1788. – 1 stuk

6. Attestatie van H. van Löwensteruiz, gouvernements-maarschalk van de Revalse adel, betreffende zijn adeldom, 1791; met afschriften, 1822. – 3 stukken

III. Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857)

Zoon van Johann Friedrich von Derfelden (II) en Wilhelmina Elisabeth Henriette van Flodorp. Hij huwde in 1809 Adriana Machteld Lycklama à Nijeholt (1785-1840) en stierf kinderloos.

7. Akte van benoeming door koning Willem I van hem in de ridderschap van Utrecht, 1815. – 1 stuk

8. Akte van erkenning door koning Willem I van zijn adeldom, 1817; met bijlage, 1816. – 1 charter en 1 stuk

9. Diploma van koning Willem I voor hem met de titel baron, 1823; met bijlagen, 1778-1823. – 1 charter en 6 stukken