Familiearchief Wittert van Hoogland, 1627-1958

Dit archiefje bevat vooral oude genealogieën, adelsdiploma’s (ook van aanverwante families De Kies en Melort). De stukken werden in 1983 door mr. Everard Bonifacius Frederik Reyndert Godard baron Wittert van Hoogland (1905-1987) in bruikleen gegeven aan de Hoge Raad van Adel, waar ze aanvankelijk werd verspreid over de bibliotheek en de handschriftencollectie.

De familie Wittert is bekend vanaf de vijftiende eeuw. Zij voert: doorsneden in drieën; I in blauw drie zilveren sterren; II effen goud; III in rood twee zilveren vogels. Bij koninklijk besluit van 21 augustus 1815, nummer 78, werd Adriaan Cornelis Wittert ingelijfd en Nicolaas Cornelis Wittert (hier IV) verheven in de Nederlandse adel, welke verheffing bij koninklijk besluit van 9 december 1815, nummer 29, gewijzigd werd in inlijving. Eerstgenoemde kreeg in 1819 de titel baron bij eerstgeboorte, terwijl zijn neef (oomzegger) Everardus Bonifacius Wittert (hier V) deze titel in 1848 werd verleend. Nadat laatstgenoemde op 20 mei 1837 de heerlijkheden Hoogland en Emiclaer verwierf, voerden zijn nakomelingen doorgaans de naam Wittert van Hoogland.

Het archief werd in 1983 door mr. E.B.F.R.G. baron Wittert van Hoogland aan de Hoge Raad van Adel in bruikleen gegeven. De stukken waren aanvankelijk verspreid over de bibliotheek en de handschriftencollectie ('paars', nummers 876-879 en 974-975).

Een ander bestand van de familie Wittert van Hoogland werd in een en dertig dozen bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag gedeponeerd (signatuur: FA/Witt/00376) en aldaar voorzien van een summiere lijst. Een vluchtige blik in dit deels niet beschreven archief leerde, dat de originele stukken dateerden van de jaren 1695 tot 1955 en daarom afkomstig waren van Everardus Bonifacius François Frederik baron Wittert van Hoogland (hier VII).

Van dezelfde E.B.F.F. Wittert van Hoogland is onder nummer 2.21.178 bij het Nationaal Archief te Den Haag een archief aanwezig van zijn politieke activiteiten. Daarentegen berust bij Het Utrechts Archief onder de verzameling heerlijkheden en huizen het archief van de heerlijkheid Hoogland over de jaren 1679 tot 1845. Dit archief, dat ook stukken betreffende de heerlijkheid Emiclaer bevat, zal ook van de familie Wittert afkomstig zijn.

Literatuur

Nederland’s Adelsboek 98 (2013-2014) 33-55.

Omvang

Het archief meet 1 strekkende meter.

Openbaarheid

Het familiearchief Wittert van Hoogland is volledig openbaar.

Verantwoording

J.C. Kort en E.J. Wolleswinkel, Het archief van de Hoge Raad van Adel (1809) 1814-1984 en de gedeponeerde familiearchieven (’s-Gravenhage 2006) – ‘XII. Het archief van de familie Wittert van Hoogland, 1627-1958’.

Deze digitale toegang is in 2016 vervaardigd door de Hoge Raad van Adel. Eindredactie door Jos van den Borne op 12 juli 2016. Laatste bewerking op 8 december 2022.