Inventaris van de Zegelcollectie van de Hoge Raad van Adel

Doos 1

01-b-18. Bataafse Republiek, Type ---, Gezantschap te Parijs

01-b-19. Bataafse Republiek, Type I, Departementaal Bestuur van den Amstel

01-b-11. Bataafse Republiek, Type II

01-b-17. Bataafse Republiek, Type II

01-b-16. Bataafse Republiek, Type II, Wetgevend Lichaam

01-b-14. Holland

01-b-13. Holland (randschrift: ‘Voor ’t Gemeene Land’)

01-b-20. Holland, Provinciaal Comité

01-a-12. Huis Oranje-Nassau, adjudant van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

01-a-39. Huis Oranje-Nassau, dienst van koningin Emma (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont) (2 afdrukken)

01-a-41. Huis Oranje-Nassau, dienst van prins Hendrik

01-a-42. Huis Oranje-Nassau, dienst van prins Hendrik

01-a-44. Huis Oranje-Nassau, dienst van prinses Juliana

01-a-45. Huis Oranje-Nassau, dienst van prinses Juliana

01-b-04. Huis Oranje-Nassau, directie zaken van weldadigheid

01-a-09. Huis Oranje-Nassau, grootmeester van koningin Emma (alliantiewapen Ne-derland-Waldeck Pyrmont)

01-a-18. Huis Oranje-Nassau, grootmeester van koningin Emma (alliantiewapen Ne-derland-Waldeck Pyrmont)

01-a-08. Huis Oranje-Nassau, Hendrik, prins der Nederlanden, hertog van Mecklen-burg

01-a-29. Huis Oranje-Nassau, hofmaarschalk van koningin Emma (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-a-32. Huis Oranje-Nassau, intendant huis van koningin Emma (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-b-10. Huis Oranje-Nassau, koningin Emma (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-b-15. Huis Oranje-Nassau, Nassause Domeinraad

01-a-36. Huis Oranje-Nassau, opperstalmeester van koningin Wilhelmina

01-a-20. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-a-21. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-a-22. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-a-10. Huis Oranje-Nassau, secretarie van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

01-b-05. Huis Oranje-Nassau, Soestdijk, particulier paleis en domein van de koningin-moeder (Emma) (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-a-26. Huis Oranje-Nassau, thesaurier van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

01-a-27. Huis Oranje-Nassau, thesaurier van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

01-a-13. Huis Oranje-Nassau, Type XII, adjudant van de koning (Willem III)

01-b-01. Huis Oranje-Nassau, Type XII, adjudant van de koningin

01-a-11. Huis Oranje-Nassau, Type XII, adjudant van koningin Wilhelmina

01-a-14. Huis Oranje-Nassau, Type XII, adjudant van koningin Wilhelmina

01-b-07. Huis Oranje-Nassau, Type XII, administratie der koninklijke paleizen

01-b-06. Huis Oranje-Nassau, Type XII, administratie van het kroondomein

01-a-15. Huis Oranje-Nassau, Type XII, chef van het militaire huis van de koning (Willem III)

01-a-40. Huis Oranje-Nassau, Type XII, dienst van koningin Wilhelmina

01-a-38. Huis Oranje-Nassau, Type XII, dienst van prins Alexander

01-a-43. Huis Oranje-Nassau, Type XII, dienst van prins Hendrik

01-a-17. Huis Oranje-Nassau, Type XII, grootmeester van koningin Wilhelmina

01-a-16. Huis Oranje-Nassau, Type XII, grootmeesteres van koningin Wilhelmina (2 afdrukken)

01-b-02. Huis Oranje-Nassau, Type XII, Hofcommissie

01-b-03. Huis Oranje-Nassau, Type XII, hofdame van dienst van H.M. de Koningin (Wilhelmina)

01-a-31. Huis Oranje-Nassau, Type XII, hofmaarschalk van koningin Wilhelmina

01-b-08. Huis Oranje-Nassau, Type XII, intendance der koninklijke paleizen

01-a-35. Huis Oranje-Nassau, Type XII, kamerheer van dienst van koningin Emma (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-a-30. Huis Oranje-Nassau, Type XII, opperceremoniemeester van koningin Wil-helmina

01-a-37. Huis Oranje-Nassau, Type XII, opperkamerheer van de koningin

01-a-23. Huis Oranje-Nassau, Type XII, particulier secretaris van koningin Wilhelmi-na

01-a-24. Huis Oranje-Nassau, Type XII, particulier secretaris van koningin Wilhelmi-na

01-a-25. Huis Oranje-Nassau, Type XII, particulier secretaris van koningin Wilhelmi-na

01-a-19. Huis Oranje-Nassau, Type XII, secretarie van koningin Emma

01-a-28. Huis Oranje-Nassau, Type XII, thesaurier van koningin Wilhelmina

01-b-09. Huis Oranje-Nassau, Type XIII, intendance van het koninklijk paleis te Am-sterdam

01-a-33. Huis Oranje-Nassau, Type XIII, intendant van Het Loo

01-a-34. Huis Oranje-Nassau, Type XIII, intendant van Het Loo

01-a-01. Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

01-a-02. Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

01-a-03/ Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

01-a-04/ Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

01-a-05. Huis Oranje-Nassau, Willem II, koning (portretzegel van Willem II en Anna Paulovna)

01-a-06. Huis Oranje-Nassau, Willem III, koning (alliantiewapen Nederland-Württemberg) (2 afdrukken)

01-a-07. Huis Oranje-Nassau, Willem III, koning (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

01-b-40. Keizerrijk Frankrijk, Type IX, Intendant Gen. des Finances et du Trésor pub. en Hollande

01-b-42. Keizerrijk Frankrijk, Type IX, Sous-préfect département du Zuyderzee

01-b-36. Keizerrijk Frankrijk, Type VIII, 36e compagnie kanonniers gardes-cotes (te Gorinchem)

01-b-41. Keizerrijk Frankrijk, Type VIII, Droits réunis

01-b-35. Keizerrijk Frankrijk, Type VIII, Generale Staf, major

01-b-39. Keizerrijk Frankrijk, Type VIII, Intendant Gen. des Finances en Hollande

01-b-37. Keizerrijk Frankrijk, Type VIII, Intendant Gen. des Finances et du Trésor impériale en Hollande (groot- en kleinzegel)

01-b-38. Keizerrijk Frankrijk, Type VIII, Intendant Gen. des Finances et du Trésor impériale en Hollande

01-b-27. Koninkrijk Holland, Type III, Comptabiliteit der middelen te lande

01-b-28. Koninkrijk Holland, Type III, Garde Grenadiers, major

01-b-29. Koninkrijk Holland, Type III, Inspecteur bij den Waterstaat, 8e district

01-b-31. Koninkrijk Holland, Type III, Landdrostambt van Amstelland, kwartier Hoorn

01-b-26. Koninkrijk Holland, Type III, Middelen te Lande (1811)

01-b-25. Koninkrijk Holland, Type III, Ministerie van Financiën (op twee gekruiste scepters)

01-b-32. Koninkrijk Holland, Type III, Schoutambt van Hilvarenbeek

01-b-33. Koninkrijk Holland, Type III, Utrecht

01-b-30. Koninkrijk Holland, Type IV, Landdrostambt van Amstelland, kwartier Hoorn

01-b-23. Koninkrijk Holland, Type IV, Ministerie van Financiën

01-b-22. Koninkrijk Holland, Type VI

01-b-34. Koninkrijk Holland, Type VI, Drostambt van het tweede kwartierdepartement Utrecht

01-b-21. Koninkrijk Holland, Type VI, Hoge Vierschaar van Stad en Lande

01-b-24. Koninkrijk Holland, Type VI, Ministerie van Financiën

01-c-07. Rijk, Type ---, Hoge Raad van Adel

01-c-37. Rijk, Type XI, arrondissement Arnhem, regter-commissaris

01-c-39. Rijk, Type XI, arrondissement Assen, officier bij de rechtbank

01-c-41. Rijk, Type XI, arrondissement Assen, rechtbank, griffier

01-c-38. Rijk, Type XI, arrondissement Assen, regter-commissaris

01-c-15. Rijk, Type XI, Departement van Buitenlandse Zaken

01-c-16. Rijk, Type XI, Departement van Buitenlandse Zaken

01-c-11. Rijk, Type XI, kabinet van de koning

01-c-12. Rijk, Type XI, kabinet van de koning

01-c-13. Rijk, Type XI, kabinet van de koningin

01-c-06. Rijk, Type XI, kanselarij der beide orden

01-c-44. Rijk, Type XI, kanton Beverwijk, vredegregt

01-c-24. Rijk, Type XI, legatie der Nederlanden te Hamburg

01-c-28. Rijk, Type XI, legatie der Nederlanden te Penang

01-c-32. Rijk, Type XI, Ministerie van Justitie (2 afdrukken)

01-c-05. Rijk, Type XI, Raad van State

01-c-34. Rijk, Type XI, rechter van instructie, Alkmaar

01-c-04. Rijk, Type XI, Tweede Kamer der Staten-Generaal

01-c-36. Rijk, Type XII, arrondissement Amsterdam, regter-commissaris

01-c-40. Rijk, Type XII, arrondissement Assen, rechtbank

01-c-43. Rijk, Type XII, arrondissement Assen, rechtbank van eerste aanleg

01-c-14. Rijk, Type XII, Departement van Buitenlandse Zaken

01-c-17. Rijk, Type XII, Departement van Buitenlandse Zaken, kabinet

01-c-33. Rijk, Type XII, Hoge Raad der Nederlanden

01-c-08. Rijk, Type XII, Hoge Raad van Adel

01-c-35. Rijk, Type XII, Hoog militair gerechtshof, advocaat-fiscaal

01-c-45. Rijk, Type XII, kantongerecht Doesburg

01-c-31. Rijk, Type XII, legatie der Nederlanden in de Verenigde Staten

01-c-22. Rijk, Type XII, legatie der Nederlanden te Bangkok

01-c-26. Rijk, Type XII, legatie der Nederlanden te Parijs

01-c-29. Rijk, Type XII, legatie der Nederlanden te Pretoria

01-c-27. Rijk, Type XII, legatie der Nederlanden te Sint Petersburg

01-c-20. Rijk, Type XII, législation des Pays-Bas

01-c-01. Rijk, Type XII, Nederland vóór 1907

01-c-25. Rijk, Type XII, opperhoofd van de Nederlandsche handel in Japan

01-c-03. Rijk, Type XII, Staten-Generaal (2 afdrukken)

01-c-42. Rijk, Type XIII, arrondissement Assen, rechtbank, officier van justitie

01-c-19. Rijk, Type XIII, consulaat generaal der Nederlanden

01-c-18. Rijk, Type XIII, Departement van Buitenlandse Zaken

01-c-21. Rijk, Type XIII, Departement van Buitenlandse Zaken

01-c-09. Rijk, Type XIII, Hoge Raad van Adel

01-c-10. Rijk, Type XIII, Hoge Raad van Adel

01-c-23. Rijk, Type XIII, legatie der Nederlanden te Brussel

01-c-30. Rijk, Type XIII, legatie der Nederlanden te Tanger

01-c-02. Rijk, Type XIII, Nederland nà 1907

01-b-44. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Algemene Staatssecre-tarie

01-b-43. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Commissariaat financi-en

01-b-45. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Departement van fi-nanciën

01-b-12. Verenigde Oost-Indische Compagnie

Doos 2

02-c-08. Anhalt, Friedrich hertog van

02-a-04. Arnhem, stad (18e eeuw)

02-c-09. Baden, hertog van

02-c-10. Baden, hertogdom

02-b-22. Bataafse Republiek, Type ---, Marine

02-b-23. Bataafse Republiek, Type ---, Marine

02-c-11. Beieren, Maximilian Joseph hertog in B. en Ludocica Wilhelmine prinses van B. (alliantiewapen)

02-c-13. België, Antwerpen, Gouverneur van de provincie

02-c-14. België, Brabant, hertog van

02-c-12. België, Grootzegel van Staat

02-c-15. Brunswijk-Wolfenbüttel, Groothertogelijke bibliotheek

02-c-16. Denemarken, Koning van

02-c-17. Denemarken, Koning, kabinet (secretariaat)

02-c-19. Duitsland, keizer, K.A.C.

02-c-18. Duitsland, keizer, Wilhelm II te Doorn

02-c-29. Duitsland, keizerrijk, consulaat van het keizerrijk te Paramaribo

02-c-23. Duitsland, keizerrijk, consulaat-generaal van het keizerrijk te Amsterdam

02-c-28. Duitsland, keizerrijk, consulaat-generaal van het keizerrijk te Batavia

02-c-27. Duitsland, keizerrijk, Deutsches Postamt te Hanau / Pforzheim (2 afdruk-ken)

02-c-21. Duitsland, keizerrijk, General-gouvernement in Belgien, Aussenhandelsstel-le

02-c-24. Duitsland, keizerrijk, General-gouvernement in Belgien, Brussel

02-c-25. Duitsland, keizerrijk, General-gouvernement in Belgien, kanselarij te Brus-sel

02-c-32. Duitsland, keizerrijk, Kaiserliches Patentamt

02-c-22. Duitsland, keizerrijk, legatie van het keizerrijk te Den Haag

02-c-31. Duitsland, keizerrijk, legatie van het keizerrijk te Den Haag

02-c-30. Duitsland, keizerrijk, legatie van het keizerrijk te Den Haag, kanselarij

02-c-26. Duitsland, keizerrijk, legatie van het keizerrijk te Rome (2 afdrukken)

02-c-33. Duitsland, keizerrijk, Marine, Administratie

02-c-20. Duitsland, keizerrijk, Ministerie van Buitenlandse Zaken (2 afdrukken)

02-c-36. Frankrijk, Keizerrijk (2e)

02-c-37. Frankrijk, Keizerrijk (2e), inspecteur-verificateur des domaines de la couron-ne

02-c-34. Frankrijk, koninkrijk, Compagnie Royale d’Afrique

02-c-35. Frankrijk, koninkrijk, Voitures de place te Rouaan

02-c-38. Groot-Brittannië, Londen, Metropolitan Police

02-c-40. Hessen, Frederik landgraaf van

02-c-41. Hessen-Kassel (18e eeuw)

02-c-42. Italië, koning

02-a-11. Koninkrijk Holland, Type III, departement Utrecht, procureur-generaal

02-c-43. Luxemburg, minister-president

02-c-44. Mecklenburg-Schwerin, Johann Albrecht van

02-c-45. Mexico, keizerrijk, vice-consul

02-a-05. Pruissen, Königlich Preussische Regierung te Arnsberg

02-b-19. Republiek, Marine

02-a-06. Republiek, Raad van State (1645)

02-b-20. Rijk, Type ---, Koninklijke Marine

02-b-21. Rijk, Type ---, Koninklijke Marine

02-b-12. Rijk, Type XI, ’s Rijks Schatkist Agentschap te Groningen

02-b-37. Rijk, Type XI, ’s Rijks Waterstaat, Ingenieur

02-b-04. Rijk, Type XI, ’s Ryks Dienst. Ontvangsten N°120

02-b-09. Rijk, Type XI, Agent van het Departement van Financiën te Amsterdam

02-a-29. Rijk, Type XI, Algemeen Rijksarchief

02-a-10. Rijk, Type XI, arrondissement, rechter-commissaris, Rotterdam

02-a-43. Rijk, Type XI, Arrondissements betaalmeester

02-b-02. Rijk, Type XI, Arrondissements betaalmeester

02-b-13. Rijk, Type XI, Betaalmeester arrondissement Middelburg

02-b-14. Rijk, Type XI, Betaalmeester arrondissement Tiel

02-c-02. Rijk, Type XI, Collegie voor de Zeevisscherijen

02-a-16. Rijk, Type XI, Departement van Binnenlandse Zaken

02-a-17. Rijk, Type XI, Departement van Binnenlandse Zaken

02-a-18. Rijk, Type XI, Departement van Binnenlandse Zaken

02-a-15. Rijk, Type XI, Departement van Binnenlandse Zaken (2 afdrukken)

02-a-36. Rijk, Type XI, Departement van Financiën

02-a-37. Rijk, Type XI, Departement van Financiën

02-a-39. Rijk, Type XI, Departement van Financiën

02-a-40. Rijk, Type XI, Departement van Financiën

02-a-38. Rijk, Type XI, Departement van Financiën (2 afdrukken)

02-c-05. Rijk, Type XI, Departement van Koloniën (2 afdrukken)

02-c-06. Rijk, Type XI, Departement van Koloniën, Afdeling F

02-c-01. Rijk, Type XI, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel

02-b-45. Rijk, Type XI, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Afdeling Handel

02-b-17. Rijk, Type XI, Departement van Marine (2 afdrukken)

02-b-15. Rijk, Type XI, Departement van Oorlog

02-b-33. Rijk, Type XI, Departement van Waterstaat

02-b-34. Rijk, Type XI, Departement van Waterstaat

02-b-35. Rijk, Type XI, Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid

02-b-36. Rijk, Type XI, Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid

02-b-28. Rijk, Type XI, Genie, 1ste Stelling

02-a-02. Rijk, Type XI, Gravenhage, commissaris van politie (2 afdrukken)

02-c-03. Rijk, Type XI, Houtvester, Zuid-Holland, vijfde district

02-b-10. Rijk, Type XI, IJkkring Assen

02-b-08. Rijk, Type XI, In- en uitgaande Regten en accijnsen, nr. 2126

02-b-05. Rijk, Type XI, In- en uitgaande Regten en accijnsen, nr. 295

02-b-06. Rijk, Type XI, In- en uitgaande Regten en accijnsen, nr. 611

02-b-07. Rijk, Type XI, In- en uitgaande Regten en accijnsen, nr. 633

02-b-29. Rijk, Type XI, Infanterie, 6de Regiment, Hoofd Administratie

02-a-01. Rijk, Type XI, kantongerecht, Emmen

02-a-07. Rijk, Type XI, kantongerecht, Hoogeveen

02-b-31. Rijk, Type XI, Koloniaal Etablissement te Amsterdam

02-b-30. Rijk, Type XI, Koloniaal Werfdepôt

02-a-25. Rijk, Type XI, Koninklijke Bibliotheek

02-a-23. Rijk, Type XI, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

02-a-24. Rijk, Type XI, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

02-b-27. Rijk, Type XI, Krijgsraad te ’s-Gravenhage

02-b-18. Rijk, Type XI, Marine

02-b-32. Rijk, Type XI, Marine, Hospitaal te Willemstad, Administratie

02-a-44. Rijk, Type XI, Munt-Collegie

02-b-03. Rijk, Type XI, Ontvangsten N°170

02-a-21. Rijk, Type XI, Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren

02-b-38. Rijk, Type XI, Posterijen en Telegrafie, Hoofdingenieur

02-b-41. Rijk, Type XI, Posterijen en Telegrafie, Inspecteur in Zuid-Holland

02-b-44. Rijk, Type XI, Posterijen en Telegrafie, Posterijen te Meppel

02-b-42. Rijk, Type XI, Posterijen en Telegrafie, Rijkstelegraaf te Doesburg

02-b-43. Rijk, Type XI, Posterijen en Telegrafie, Rijkstelegraaf te Hellevoetsluis

02-c-39. Rijk, Type XI, Procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch

02-a-12. Rijk, Type XI, provinciaal gerechtshof Utrecht

02-a-27. Rijk, Type XI, Rijksarchief

02-a-28. Rijk, Type XI, Rijksarchief

02-a-31. Rijk, Type XI, Rijksarchief in Drenthe

02-a-32. Rijk, Type XI, Rijksarchief in Zeeland

02-a-30. Rijk, Type XI, Rijksarchivaris

02-b-11. Rijk, Type XI, Rijksbetaalmeester te Assen

02-a-26. Rijk, Type XI, Rijksmuseum, Raad van Bestuur

02-a-42. Rijk, Type XI, Secretarij van ’s Rijks Munt

02-b-40. Rijk, Type XI, Staatsspoorwegen, Bureau van Gevonden Goederen

02-a-34. Rijk, Type XI, Universiteit, curatoren, Leiden

02-a-35. Rijk, Type XI, Universiteitsbibliotheek, Leiden

02-b-24. Rijk, Type XI, Veldartillerie, 2de Regiment, commanderende officieren

02-b-25. Rijk, Type XI, Veldartillerie, commandant

02-b-26. Rijk, Type XI, Veldleger, Hoofdkwartier

02-a-13. Rijk, Type XII, arrondissement Zutphen, rechter-commissaris

02-a-19. Rijk, Type XII, Departement van Binnenlandse Zaken

02-a-45. Rijk, Type XII, Directeur van de Rijkspostspaarbank

02-a-08. Rijk, Type XII, Gerechtshof, Leeuwarden

02-a-41. Rijk, Type XII, Grootboek der Nationale Schuld

02-b-01. Rijk, Type XII, Registratie der Domeinen

02-a-33. Rijk, Type XII, Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden

02-b-39. Rijk, Type XII, Staatsspoorwegen

02-a-09. Rijk, Type XIII, arrondissement, rechter-commissaris, Leeuwarden

02-a-22. Rijk, Type XIII, Bureau Inlichtingen

02-c-07. Rijk, Type XIII, Departement van Algemene Zaken

02-a-20. Rijk, Type XIII, Departement van Binnenlandse Zaken

02-c-04. Rijk, Type XIII, Departement van Koloniën (2 afdrukken)

02-b-16. Rijk, Type XIII, Departement van Marine (2 afdrukken)

02-a-03. Rijk, Type XIII, kantongerecht, Harderwijk

02-a-14. Rijk, Type XIII, rechter-commissaris voor strafzaken, Zwolle

Doos 3

03-b-27. Aalsmeer, gemeente

03-b-28. Aarlanderveen, gemeente

03-b-29. Abbenbroek, gemeente

03-b-30. Abcoude-Baambrugge, gemeente

03-b-31. Abcoude-Proostdij, gemeente

03-b-32. Achtkarspelen, gemeente

03-b-33. Achtkarspelen, gemeente

03-b-34. Achttienhoven, gemeente

03-b-35. Achttienhoven, gemeente

03-b-36. Aduard, gemeente

03-b-37. Aengwirden, gemeente

03-b-38. Aengwirden, gemeente

03-a-12. Aken, Leenhof St. Steven

03-b-39. Alblasserdam, gemeente

03-b-41. Alem, gemeente

03-b-40. Alem, Plaatselyk bestuur

03-a-23. Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB)

03-b-42. Alkmaar, stad

03-b-43. Alkmaar, stad

03-b-44. Alkmaar, stad

03-c-03. Almelo, gemeente Ambt

03-c-01. Almelo, gemeente Stad

03-b-45. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Almelo (1807)

03-c-04. Almkerk, gemeente

03-c-06. Alphen aan den Rijn, gemeente

03-c-07. Alphen aan den Rijn, gemeente

03-c-08. Alphen aan den Rijn, gemeente

03-c-05. Alphen en Rietveld (18e eeuw)

03-c-09. Ameide

03-c-10. Ameland

03-c-11. Ameland

03-c-12. Amerongen, gemeente

03-c-13. Amerongen, gemeente

03-c-14. Amerongen, gemeente

03-b-16. Amersfoort, klooster van de Cellezusters

03-c-15. Amersfoort, stad

03-c-16. Ammerzoden, gemeente

03-c-17. Amstelland, hoogheemraadschap

03-c-30. Amsterdam

03-c-29. Amsterdam, Aalmoeseniers weeshuis (1766)

03-c-20. Amsterdam, gemeente

03-c-21. Amsterdam, gemeente

03-c-22. Amsterdam, gemeente

03-c-23. Amsterdam, gemeente

03-c-24. Amsterdam, gemeente

03-c-26. Amsterdam, Oude mannen- en vrouwenhuis (1784)

03-c-27. Amsterdam, Spinhuis (1784)

03-c-31. Amsterdam, stad

03-c-19. Amsterdam, stad (18e eeuw)

03-c-28. Amsterdam, Turfgilde

03-c-32. Andel, gemeente

03-c-33. Andel, gemeente

03-c-34. Andel, gemeente

03-c-35. Andijk, gemeente

03-c-36. Andijk, gemeente

03-c-38. Ankeveen, gemeente

03-c-40. Anloo, gemeente

03-c-43. Anna Paulowna, gemeente

03-c-44. Anna Paulowna, gemeente

03-c-42. Anna ter Muiden, stad Sint

03-c-45. Apeldoorn, gemeente

03-c-41. Arkel, Dijkgraaf van het Land van

03-a-43. Aurich (Ostfriesland), stad

03-b-01. België, legatie te Den Haag

03-b-14. Breda, Nederlandse Hervormde Gemeente

03-b-03. Colombia, legatie te Den Haag

03-a-18. Constanz, stadszegel

03-b-04. Denemarken, legatie te Den Haag

03-b-05. Frankrijk, 2de keizerrijk, legatie te Den Haag

03-a-22. Geldersche Credietvereeniging, Agentschap Deventer

03-a-27. Groningen, Studentencorps ‘Vindicat atque Polit’

03-b-02. Groot-Brittannië, legatie te Den Haag

03-a-08. Hessen, Margaretha prinses van, geboren prinses van Pruissen

03-c-25. Keizerrijk, Type IX, Amsterdam

03-c-37. Keizerrijk, Type VIII, Angerlo

03-a-25. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

03-c-18. Koninkrijk Holland, Type III, Amsterdam, gemeentebestuur (1808)

03-a-28. Leiden, Studentencorps ‘Minerva’

03-a-29. Leiden, Studentencorps ‘Minerva’

03-a-30. Leiden, Studentenvereniging (Cives)

03-a-31. Leiden, Studentenvereniging (Cives)

03-a-33. Leiden, Studentenvereniging (Cives)

03-a-32. Leiden, Studentenvereniging (Collegium Praesidium)

03-a-19. Linz, stadszegel

03-a-21. Luik, zusterklooster (14e eeuw)

03-a-20. Luxemburg, stad Luxemburg, stedelijke administratie

03-b-17. Maastricht, klooster van de Predikheren

03-a-24. Maatschappij van Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlanden te ’s-Hertogenbosch

03-a-17. Mecklenburg, Ambtszegel van de Sarnweber te Doberan (1775)

03-b-15. Monnikendam, Nederlandse Hervormde Gemeente

03-a-01. Montenegro, koninklijk huis

03-b-13. Nederlandse Hervormde Kerk, Synode

03-a-02. Noorwegen, General Krigs-commissariat

03-a-04. Oostenrijk, K.K. Naturhist. Hofmuseum

03-a-03. Oostenrijk, K.K. Privat Südbahn Gesellschaft, Haupt Cassa

03-a-07. Oostenrijk, keizerlijk huis, aartshertog Karl Stephan

03-a-06. Oostenrijk, keizerlijk huis, keizerin Elisabeth (alliantiewapen Oostenrijk-Beieren)

03-a-05. Oostenrijk, keizerlijk huis.

03-b-06. Perzië, legatie te Constantinopel

03-b-20. Pruissen, koninklijk Gymnasium Thomaeum te Kempen

03-a-13. Pruissen, koninkrijk, Berlijn

03-a-10. Pruissen, koninkrijk, Chef des Generalstabes der Armee

03-b-21. Pruissen, koninkrijk, Huzarenregiment ‘Köningin Wilhelmina der Niederlände’ te Hannover

03-a-09. Pruissen, koninkrijk, Landes-Concistorium te Hannover

03-a-11. Pruissen, koninkrijk, Pommeren

03-b-18. Pruissen, koninkrijk, Prüfungsstelle der VII. Armeekorps te Emmerich

03-b-19. Pruissen, koninkrijk, Prüfungsstelle der XVIII. Armeekorps te Hanau

03-b-22. Pruissen, koninkrijk, Thürings artillerie regiment

03-a-14. Pruissen, Nedersaksen. Berg Verein in Clausthal

03-c-02. Rijk, Type XII, Kantongerecht te Almelo

03-a-34. Roermond, Dominikanessenklooster

03-b-07. Rusland, keizerrijk, legatie in de Nederlanden

03-b-08. Rusland, keizerrijk, legatie in de Nederlanden

03-b-09. Rusland, keizerrijk, legatie in de Nederlanden

03-b-23. Saksen, koninkrijk, Departement van Buitenlandse Zaken

03-a-15. Saksen, koninkrijk, Landesgericht te Leipzig

03-a-16. Saksen, Thesaurie van de groothertogin

03-b-24. Saksen-Coburg-Gotha, Clémentine prinses van S., geboren prinses van Orlé-ans

03-b-25. Saksen-Weimar, Bernhard hertog van

03-c-39. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Anloo, gemeente

03-b-26. Spanje, koninkrijk, regentes

03-a-37. Thurn und Taxis, von

03-a-38. Thurn und Taxis, vorst van

03-b-11. Turkije, keizerrijk, consulaat-generaal te Amsterdam

03-b-12. Turkije, keizerrijk, legatie te Berlijn

03-b-10. Turkije, keizerrijk, legatie te Den Haag

03-a-35. Utrecht, officialaat van de proost van Sint Jan

03-a-36. Venlo, Kruisherenklooster

03-a-44. Volkerenbond (1920-1946)

03-a-26. Vrijmetselarij, Deventer, loge ‘Le Préjugé Vaincu’

03-a-40. Waldeck Pyrmont (alliantiewapen Friedrich van Waldeck Pyrmont en Bathildis van Schaumburg Lippe)

03-a-39. Waldeck Pyrmont, vorstendom

03-a-41. Waldeck Pyrmont, vorstendom, regeringsraad

03-a-42. Württemberg, koning van

Doos 4

04-a-01. Apeldoorn, gemeente

04-a-02. Appingedam, stad

04.a.03. Arnemuiden, stedelijk bestuur

04-a-05. Arnhem, stad

04-a-07. Arnhem, stad

04-a-08. Arnhem, stad

04-a-06. Arnhem, stad (14e eeuw)

04-a-04. Arnhem, stad (18e eeuw)

04-a-11. Assen, gemeente

04-a-12. Assen, gemeente

04-a-13. Assen, gemeente

04-a-14. Assen, gemeente

04-a-15. Assen, gemeente

04-a-16. Assendelft, gemeente

04-a-17. Assendelft, gemeente

04-a-18. Avenhorn

04-a-19. Avereest, gemeentebestuur

04-a-20. Avereest, gemeentebestuur

04-a-21. Axel

04-a-22. Baarle-Nassau, gemeente

04-a-23. Baarle-Nassau, gemeente

04-a-24. Baarle-Nassau, gemeente

04-a-26. Baarn, gemeente

04-a-25. Baarn, gemeentebestuur

04-a-27. Baarn, gemeentebestuur

04-a-28. Bakel en Milheeze, gem.

04-a-29. Barneveld, gemeente

04-a-30. Barradeel, gemeente

04-a-31. Barsingerhorn

04-c-33. Bataafse Republiek, Type ---, Culemborg, Algemene Directie der Gewapende Burgermacht

04-c-34. Bataafse Republiek, Type ---, Culemborg, Burger Krijgsraad

04-a-32. Batenburg, gemeente

04-a-33. Bath, Fort (18e eeuw)

04-a-34. Beel, gemeentebestuur

04-a-35. Beemster, De, waterschap

04-a-36. Beers, Sint Lambert tot

04-a-37. Beerta, gemeente

04-a-39. Beerta, gemeente

04-a-38. Keizerrijk, Type IX, Mairie de Beerta

04-a-40. Beesd, gemeentebestuur

04-a-41. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Beltrum

04-a-42. Bemmel, gemeente

04-a-43. Benschop (18e eeuw)

04-a-44. Berch, gemeente

04-a-45. Bergambacht, gemeente

04-b-01. Bergambacht, gemeente

04-b-02. Bergambacht, gemeente

04-b-09. Bergeijk, plaatselijk bestuur

04-b-04. Bergen

04-b-07. Bergen op Zoom (18e eeuw)

04-b-06. Bergen op Zoom (stad)

04-b-05. Bergen op Zoom, gemeente (18e eeuw)

04-b-08. Bergen op Zoom, stad

04-b-03. Bergen, Lant van

04-b-10. Bergh, gemeente

04-b-11. Bergharen, gemeente

04-b-12. Berghem, schependom

04-b-13. Bergschenhoek, gemeente

04-b-14. Beringhen, plaatselijk bestuur

04-b-15. Berkel en Rodenrijs, gemeente

04-b-16. Berkenrode

04-b-17. Berkhout, gemeente

04-b-18. Berlicum (1558)

04-b-19. Best, gemeentebestuur

04-b-20. Beverwijk, gemeentebestuur

04-b-22. Beverwijk, stad

04-b-21. Beverwijk, stad (18e eeuw)

04-b-23. Beyerland, Oud, gerechtszegel (17e eeuw)

04-b-25. Bildt, Het, gemeentebestuur

04-b-24. Bilt, De

04-b-26. Bladel en Nuterel, gemeente

04-b-27. Blaricum, gemeentebestuur

04-b-28. Blokker, gemeente

04-b-29. Bodegraven, gemeentebestuur

04-b-30. Bodegraven, gemeentebestuur

04-b-31. Bolsward, gerechtszegel

04-b-32. Borculo, gemeente

04-b-33. Borgharen, schepenzegel (17e eeuw)

04-b-34. Borkel en Schaft, gemeente

04-b-35. Borssele, plaatselijk bestuur

04-b-36. Boskoop, plaatselijk bestuur

04-b-37. Bovenkarspel, gemeente

04-b-38. Boxmeer

04-b-39. Boxtel, gemeentebestuur

04-b-40. Breda, kerkzegel

04-b-41. Breda, stad

04-b-42. Breda, stad

04-b-43. Breda, stad

04-b-45. Breukelen

04-c-01. Breukelen (-Nijenrode)

04-c-02. Brielle, stad

04-c-04. Brielle, stad

04-c-03. Brielle, stad (18e eeuw)

04-c-06. Broek in Waterland

04-c-07. Broek op Langedijk, gemeentebestuur

04-c-08. Brouwershaven

04-c-10. Bruinisse, gemeente

04-c-09. Bruinisse, gemeentebestuur

04-c-11. Brummen, plaatselijk bestuur

04-c-12. Brummen, plaatselijk bestuur

04-c-15. Bunschoten, stad

04-c-16. Buren, gemeente

04-c-19. Bussum, gemeente politie

04-c-18. Bussum, gemeentebestuur

04-c-17. Bussum, schout van

04-c-20. Buurmalsen, gemeentebestuur

04-c-13. Buyksloot, gemeente

04-c-14. Buyksloot, gemeente

04-c-21. Callantsoog, gemeente

04-c-22. Capelle aan den IJssel, gemeente

04-c-23. Castricum

04-c-25. Castricum, gemeente

04-c-24. Castricum, gemeentebestuur

04-c-26. Charlois, ambachtsheerlijkheid

04-c-28. Coevorden, plaatselijk bestuur

04-c-29. Coevorden, stad

04-c-30. Coevorden, stad

04-c-27. Coevorden, stad (18e eeuw)

04-c-32. Culemborg, stad

04-c-31. Culemborg, stad (18e eeuw)

04-c-35. Cuyck en Sint Agatha

04-c-38. Dalfsen, gemeentebestuur

04-c-39. Dantumadeel, gemeente

04-c-41. Dantumadeel, gemeente

04-c-40. Dantumadeel, grietenij

04-c-42. Deil, plaatselijk bestuur

04-c-43. Delden, Stad, gemeentebestuur

04-c-44. Delfland, Hoogheemraadschap

04-c-45. Delfland, Hoogheemraadschap

04-b-44. Koninkrijk Holland, Type III, baljuw, Brederode

04-c-36. Koninkrijk Holland, Type VI, Cuyck

04-a-10. Koninkrijk Holland, Type III, Kwartierdrost van Arnhem

04-a-09. Rijk, Type XIII, Gerechtshof, procureur-generaal, Arnhem

04-c-05. Rijk, Type XII, kantongerecht, Brielle

04-c-37. Rijk, Type XI, plaatselijk bestuur, Dalen

Doos 5

05-a-04. Delft, plaatselijk bestuur

05-a-01. Delft, stad

05-a-03. Delft, stad

05-a-02. Delft, stad (2 afdrukken)

05-a-05. Delfzijl, gemeentebestuur

05-a-06. Denekamp, gemeentebestuur

05-a-07. Deurne en Liessel, gemeentebestuur

05-a-09. Deventer, archief der stad

05-a-10. Deventer, gemeente

05-a-11. Deventer, gemeente

05-a-12. Deventer, gemeente

05-a-14. Deventer, gemeente spaarbank

05-a-08. Deventer, stad

05-a-13. Deventer, stad

05-a-15. Didam, gemeente

05-a-16. Didam, gemeente

05-a-17. Diemen (18e eeuw)

05-a-18. Diemen, gemeente

05-a-19. Diepenheim, gemeente

05-a-20. Dieteren, leenhof te (17e eeuw)

05-a-22. Dinteloord en Prinsenland, gemeente

05-a-23. Dinxperlo, gemeente

05-a-24. Dirksland, gemeente

05-a-25. Dirksland, gemeente

05-a-26. Doesburg, stad

05-a-28. Doesburg, stad

05-a-29. Doesburg, stad

05-a-30. Doesburg, stad

05-a-31. Doesburg, stad

05-a-27. Doesburg, stad (18e eeuw)

05-a-35. Doetinchem, Ambt, gemeente

05-a-36. Doetinchem, gilde (1625)

05-a-33. Doetinchem, stad

05-a-34. Doetinchem, stad

05-a-38. Dokkum, plaatselijk bestuur

05-a-39. Dokkum, plaatselijk bestuur

05-a-37. Dokkum, stad

05-a-40. Dokkum, stad

05-a-41. Domburg, gemeente

05-a-42. Domburg, gemeente

05-a-43. Doniawerstal, grietenij

05-a-44. Doornspijk, gemeente

05-a-45. Doorwerth, heerlijkheid

05-b-01. Doorwerth, heerlijkheid

05-b-03. Dordrecht, Huis van Arrest

05-b-02. Dordrecht, stad

05-b-04. Drechterland, ambacht

05-b-05. Driebergen-Rijsenburg, gemeente

05-b-06. Drunen, gemeente

05-b-07. Echt, gemeentebestuur

05-b-08. Edam, gemeente

05-b-09. Ede, gemeente

05-b-10. Ede, gemeente

05-b-11. Ede, gemeente

05-b-12. Eem, de, heemraadschap

05-b-13. Eemnes, plaatselijk bestuur

05-b-14. Eenrum, gemeente

05-b-15. Eersel, plaatselijk bestuur

05-b-16. Egmond aan Zee, gemeente

05-b-17. Eibergen, gemeente

05-b-21. Eindhoven, gemeente

05-b-18. Eindhoven, gemeentebestuur

05-b-20. Eindhoven, plaatselijk bestuur

05-b-23. Elburg, stad

05-b-25. Elburg, stad

05-b-24. Elburg, stad (18e eeuw)

05-b-26. Elst, gemeentebestuur

05-b-27. Engelen, gemeente

05-b-29. Enkhuizen, stad

05-b-28. Enkhuizen, stad (17e eeuw)

05-b-30. Enschede, gemeente

05-b-31. Epe, gemeente

05-b-32. Epe, gemeente

05-b-34. Erp, gemeente van

05-b-35. Erp, gemeente van

05-b-36. Etten, plaatselijk bestuur

05-b-37. Everdingen-Siderveld, heerlijkheid (18e eeuw)

05-b-38. Ewijk, gemeente

05-b-39. Eygelshoven, leenhof van

05-b-40. Ferwerdadeel, gemeente

05-b-41. Ferwerdadeel, gemeente

05-b-42. Ferwerdadeel, gemeente

05-c-07. Fijnaart en Heijningen, gemeente

05-b-43. Finsterwolde, gemeente

05-b-45. Franeker, gemeentebestuur

05-b-44. Franeker, stad

05-c-01. Franeker, stad

05-c-02. Franeker, universiteit

05-c-04. Franekeradeel, gemeente

05-c-05. Friesland, Staten van

05-c-08. Gaasterland, gemeente

05-c-09. Gaasterland, gemeente

05-c-10. Gapinge, gemeente

05-c-12. Gastel, Oud en Nieuw, zegel

05-c-11. Gastel, plaatselijk bestuur

05-c-13. Geervliet, gemeentebestuur

05-c-16. Gelderland, provinciaal bestuur

05-c-14. Gelderland, Ridderschap van

05-c-15. Gelderland, Ridderschap van

05-c-22. Geldrop, schepenen (16e eeuw)

05-c-24. Gemert, gemeente

05-c-23. Gemert, schepenen

05-c-26. Gendringen, gemeente

05-c-25. Gendringen, plaatselijk bestuur

05-c-27. Gendt, gemeente

05-c-30. Genemuiden, gemeente

05-c-28. Genemuiden, stad

05-c-29. Genemuiden, stad

05-c-32. Gennep, gemeente

05-c-31. Gennep, stad

05-c-33. Giessen-Nieuwkerk, gemeente

05-c-35. Giethoorn, gemeentebestuur

05-c-36. Gilze en Rijen, gemeente

05-c-37. Gilze en Rijen, gemeente (1804)

05-c-38. Ginneken en Bavel, gemeente

05-c-39. Goedereede, plaatselijk bestuur

05-c-41. Goes, stad

05-c-42. Goes, stad

05-c-40. Goes, stad (2 afdrukken)

05-c-43. Goirle, gemeente

05-c-44. Goirle, gemeente

05-c-45. Goor, stad

05-a-32. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Doesburg

05-b-19. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Eindhoven

05-b-33. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Epe

05-c-17. Koninkrijk Holland, Type IV, drost van het eerste kwartier, Gelderland

05-c-18. Koninkrijk Holland, Type IV, landdrost, Gelderland

05-c-19. Koninkrijk Holland, Type VI, landdrost, Gelderland

05-c-06. Rijk, Type XI, Commissaris der Koningin, Friesland

05-c-20. Rijk, Type XI, Commissaris der Koningin, Gelderland

05-c-21. Rijk, Type XI, Commissaris der Koningin, Gelderland

05-a-21. Rijk, Type XI, plaatselijk bestuur Diever

05-c-34. Rijk, Type XI, plaatselijk bestuur Gieten

05-b-22. Rijk, Type XI, Rentambt der domeinen van Eindhoven en Cranendonck

05-c-03. Rijk, Type XII, vredegerecht, Franeker

Doos 6

06-a-25. ‘s-Gravenhage

06-a-30. ‘s-Gravenhage

06-a-32. ‘s-Gravenhage

06-a-33. ‘s-Gravenhage

06-a-22. ’s-Gravemoer, gemeentebestuur

06-a-24. ’s-Gravendeel, gemeente

06-a-28. ’s-Gravenhage (18e eeuw)

06-a-27. ’s-Gravenhage, gemeentebestuur

06-a-29. ’s-Gravenhage, grootzegel

06-a-31. ’s-Gravenhage, kleinzegel

06-a-34. ’s-Gravenhage, stedelijk bestuur

06-a-35. ’s-Gravenhage, stedelijk bestuur

06-a-36. ’s-Gravenmoer, gemeentebestuur

06-a-38. ’s-Gravezande

06-a-37. ’s-Gravezande, gemeente

06-c-41. ’s-Heer Arendskerke, plaatselijk bestuur

06-c-44. ’s-Heerenberg, stad (17e eeuw)

06-a-45. Essen (provincie Antwerpen), gemeente

06-a-01. Goor, stad

06-a-07. Gorinchem, Kamer van Koophandel en Fabrieken

06-a-03. Gorinchem, stad

06-a-04. Gorinchem, stad

06-a-05. Gorinchem, stad

06-a-06. Gorinchem, stad (1670)

06-a-09. Gorssel, gemeentebestuur

06-a-10. Gouda

06-a-12. Gouda

06-a-11. Gouda, stad (18e eeuw)

06-a-14. Gouderak

06-a-13. Gouderak, plaatselijk bestuur

06-a-15. Gouderak, plaatselijk bestuur

06-a-16. Goudriaan, plaatselijk bestuur

06-a-17. Goudswaard en Korendijk, plaatselijk bestuur

06-a-18. Graauw en Langendam

06-a-19. Gramsbergen, stad

06-a-20. Gramsbergen, stad

06-a-21. Grave, gemeente

06-b-20. Grijpskerk

06-b-21. Grijpskerk, gemeentebestuur

06-b-22. Grijpskerke, plaatselijk bestuur

06-a-39. Groede, plaatselijk bestuur

06-a-41. Groenlo, gemeente

06-a-42. Groenlo, gemeente

06-a-40. Groenlo, stad

06-a-40. Groenlo, stad

06-a-43. Groesbeek, gemeente

06-a-44. Groet, gemeente

06-b-01. Groningen, gemeentebestuur

06-b-02. Groningen, gemeentebestuur

06-b-03. Groningen, gemeentebestuur

06-b-05. Groningen, gemeentebestuur

06-b-06. Groningen, gemeentebestuur

06-b-13. Groningen, gewest (18e eeuw)

06-b-14. Groningen, gewest (18e eeuw)

06-b-09. Groningen, muntstempel (16e eeuw)

06-b-10. Groningen, muntstempel (16e eeuw)

06-b-11. Groningen, muntstempel (16e eeuw)

06-b-12. Groningen, muntstempel (16e eeuw)

06-b-04. Groningen, stad

06-b-07. Groningen, stad

06-b-08. Groningen, stad

06-b-16. Groot-Ammers, plaatselijk bestuur

06-b-17. Grootebroek, gemeente

06-b-18. Grootebroek, gemeente

06-b-19. Grootegast, gemeentebestuur

06-b-23. Haaften, gemeente

06-b-24. Haaksbergen, gemeente

06-b-25. Haaksbergen, gemeente

06-c-09. Haaksbergen, gemeente

06-b-27. Haaren, gemeentebestuur

06-c-02. Haarlem, Brouwersgilde

06-b-44. Haarlem, Collegium Medicum (1692)

06-b-42. Haarlem, Compagnie vrijwilligers ‘Pro Aris et Focis’

06-b-43. Haarlem, Compagnie vrijwilligers ‘Virtutis Tegmine Tuti’

06-b-38. Haarlem, gemeente

06-b-40. Haarlem, gemeentearchief

06-b-41. Haarlem, krijgsraad der schutterij (1780)

06-b-45. Haarlem, Leprooshuis

06-c-01. Haarlem, Oudemannenhuis

06-c-03. Haarlem, Oudemannenhuis

06-c-05. Haarlem, plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzicht

06-c-06. Haarlem, politie

06-b-37. Haarlem, regering der stad

06-b-30. Haarlem, stad

06-b-32. Haarlem, stad

06-b-33. Haarlem, stad

06-b-34. Haarlem, stad

06-b-29. Haarlem, stad (ad causas)

06-b-31. Haarlem, stad (ad literas)

06-c-07. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

06-c-08. Haarlemmermeer, gemeente

06-c-10. Haastrecht, stad

06-c-12. Haelen, gemeentebestuur

06-c-11. Haelen, schepenbank

06-c-13. Hagestein, gemeente

06-c-15. Halsteren, gemeentebestuur

06-c-14. Halsteren, plaatselijk bestuur

06-c-16. Hamo (België ?), maiorie, (ad usum)

06-c-17. Haps, schepenbank

06-c-19. Hardenberg, Ambt, gemeente

06-c-20. Hardenberg, Ambt, gemeente

06-c-18. Hardenberg, gemeente

06-c-21. Harderwijk, classis

06-c-22. Hardinxveld, gemeente

06-c-23. Haren, gemeentebestuur

06-c-24. Harlingen, stad

06-c-25. Harlingen, stad

06-c-28 Haskerland, gemeente

06-c-29. Haskerland, gemeente

06-c-26. Haskerland, grietenij

06-c-27. Haskerland, plaatselijk bestuur

06-c-32. Hasselt

06-c-31. Hasselt, gemeente

06-c-33. Hattem, gemeente

06-c-34. Hattem, gemeente

06-c-35. Hattem, gemeente

06-c-36. Hazerswoude, gemeentebestuur

06-c-37. Hedel, gemeente

06-c-38. Heemskerk

06-c-39. Heemstede (17e eeuw)

06-c-40. Heemstede, gemeente

06-c-42. Heerde, ambt

06-c-43. Heerde, gemeente

06-c-45. Heerenveen, gemeente

06-b-39. Keizerrijk, Type IX, Juge de Paix, Haarlem

06-a-26. Keizerrijk, Type IX, Mairie de ’s-Gravenhage

06-b-28. Keizerrijk, Type VIII, Haarlem

06-a-23. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de ’s-Gravemoer

06-b-26. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Haaren

06-c-30. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Hasselt,

06-b-36. Koninkrijk Holland, Type III, burgemeester, Haarlem

06-a-02. Koninkrijk Holland, Type IV, burgemeesterschap, Gorinchem

06-b-35. Koninkrijk Holland, Type VI, burgemeester, Haarlem

06-c-04. Koninkrijk Holland, Type VI, schepenbank, Haarlem

06-a-08. Rijk, Type XI, Officier van Justitie, Gorinchem

06-b-15. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank, Groningen

Doos 7

07-a-32. ‘s-Hertogenbosch

07-a-33. ‘s-Hertogenbosch

07-a-36. ’s-Hertogenbosch, 700-jarig bestaan

07-a-31. ’s-Hertogenbosch, gemeente

07-a-34. ’s-Hertogenbosch, gemeente

07-a-35. ’s-Hertogenbosch, gemeente

07-a-37. ’s-Hertogenbosch, scherpschuttersgilde ‘Vincit Concordia Fratrum’

07-a-28. ’s-Hertogenbosch, stad

07-a-26. ’s-Hertogenbosch, stad (1673)

07-a-27. ’s-Hertogenbosch, stad (1716)

07-a-25. ’s-Hertogenbosch, stad, zegel (ad legata)

07-a-08. De Helder en Huysduynen

07-a-09. De Helder en Huysduynen

07-a-07. Den Helder

07-a-10. Den Helder, gemeentebestuur

07-a-01. Heerhugowaard

07-a-02. Heeze, gemeentebestuur

07-a-04. Heiloo, gemeente

07-a-03. Heiloo, plaatselijk bestuur

07-a-05. Heinkenszand, gemeente

07-a-06. Heinoord, wapen

07-a-42. Heithuysen, gemeente

07-a-11. Hellendoorn, gemeentebestuur

07-a-12. Hellevoetsluis (18e eeuw)

07-a-13. Hellevoetsluis, fortresse (18e eeuw)

07-a-14. Hellevoetsluis, fortresse (18e eeuw)

07-a-15. Helmond, gemeente

07-a-16. Helvoirt, schepenen

07-a-17. Helvoirt, schepenen

07-a-18. Hem en Venhuysen, zegel

07-a-19. Hemelumer Oldeferd, gemeente

07-a-20. Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente

07-a-21. Hengelo, gemeentebestuur

07-a-22. Hennaarderadeel

07-a-23. Hennaarderadeel

07-a-24. Hennaarderadeel

07-a-38. Herwen, gemeentebestuur

07-a-39. Herwijnen, plaatselijk bestuur

07-a-41. Heukelum, heerlijkheid (18e eeuw)

07-a-40. Heukelum, stad

07-a-43. Hillegersberg

07-a-44. Hillegersberg, gemeente

07-a-45. Hillegom

07-b-01. Hilvarenbeek, gemeente

07-b-04. Hilversum, commissaris van politie

07-b-03. Hilversum, gemeente

07-b-02. Hilversum, zegel

07-b-05. Hindeloopen, stad

07-b-08. Hoeven

07-b-06. Hoeven, gemeente

07-b-07. Hoeven, gemeente

07-b-09. Hof van Delft, plaatselijk bestuur

07-b-10. Holland (18e eeuw)

07-b-11. Holland, Staten van

07-b-12. Holten, gemeentebestuur

07-b-14. Hontenisse

07-b-15. Hoofdplaat, gemeente

07-b-16. Hooge en Lage Mierde, gemeente

07-b-17. Hooge en Lage Weide, polderbestuur

07-b-18. Hooge en Lage Zwaluwe

07-b-19. Hoogeloon c.a., gemeente

07-b-21. Hoogeveen

07-b-22. Hoogeveen

07-b-23. Hoogeveen

07-b-20. Hoogeveen, gemeente

07-b-24. Hoogeveen, gemeente

07-b-25. Hoogkarspel, bestuur van

07-b-26. Hoogkerk, gemeente

07-b-27. Hoogwoud, stad

07-b-28. Hoogwoud, stad

07-b-30. Hoorn (18e eeuw)

07-b-31. Hoorn, stad

07-b-33. Horn

07-b-34. Horn, gemeente

07-b-35. Houwerzijl, het zijlvest van

07-b-36. Huissen, zegel (18e eeuw)

07-b-37. Huissen, zegel (18e eeuw)

07-b-39. Huizen, gemeente

07-b-40. Huizen, gemeentebestuur

07-b-38. Huizen, zegel van het dorp

07-b-41. Hummelo en Keppel, gemeentebestuur

07-b-42. Hummelo en Keppel, gemeentebestuur

07-b-43. Idaarderadeel, gemeente

07-b-44. Ilpendam, Purmerland en Ilp, plaatselijk bestuur

07-b-45, Jisp

07-c-01. Jisp (ad causas)

07-c-02. Jisp (ad causas), tegenzegel

07-c-03. Jisp, gemeentebestuur

07-c-04. Jutphaas, gemeentebestuur

07-c-05. Kampen, stad

07-c-06. Kampen, stad

07-c-07. Kampen, stad

07-c-08. Kampen, stad

07-c-11. Kampen, stad (1814)

07-c-13. Katwijk, gemeentebestuur

07-c-12. Katwoude (17e eeuw)

07-a-30. Keizerrijk, Type IX, Mairie de ’s-Hertogenbosch

07-b-13. Keizerrijk, Type IX, Vrederechter, Holwerd

07-b-29. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Hoogwoud

07-c-09. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Kampen

07-c-10. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Kampen

07-c-34. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Leende

07-c-14. Kessel, gemeentebestuur

07-c-15. Kethel en Spaland, gemeentebestuur

07-c-16. Kloetinge (18e eeuw)

07-c-17. Kloosterburen, gemeentebestuur

07-c-18. Kockengen, gemeente

07-c-19. Koewacht, gemeentebestuur

07-c-20. Kollumerland en Nieuw Kruisland (1926)

07-a-29. Koninkrijk Holland, Type VI, gemeentebestuur, ’s-Hertogenbosch

07-c-21. Koog aan de Zaan, gemeente

07-c-22. Kortenhoef, gemeentebestuur

07-c-23. Kortgene, gemeentebestuur

07-c-24. Koudekerke, gemeentebestuur

07-c-25. Krabbendijke met Nieuwlande

07-c-26. Kralingen

07-c-28. Krimpen aan de Lek, gemeente

07-c-27. Krimpen aan den IJssel, gemeente

07-c-29. Krommenie, gemeente

07-c-30. Kwadijk

07-c-32. Lange Ruige Weide, ambachtsheerlijkheid

07-c-31. Langerak, plaatselijk bestuur

07-c-33. Laren

07-c-35. Leens, gemeentebestuur

07-c-36. Leens, gemeentebestuur

07-c-37. Leerdam, stad (18e eeuw)

07-c-38. Leersum, gemeentebestuur

07-c-41. Leeuwarden, gemeente

07-c-39. Leeuwarden, stad

07-c-40. Leeuwarden, stad

07-c-43. Leeuwarderadeel, gemeentebestuur

07-c-45. Leiden, stad

07-c-44. Leiden, stad (18e eeuw)

07-c-42. Rijk, Type XI, kantongerecht, Leeuwarden

07-b-32. Rijk, Type XII, posterijen, Hoorn

Doos 8

08-a-16. De Lier, gemeente

08-a-36. Eybergen, [gemeente]

08-b-24. Keizerrijk, Type IX, Mairie de Midwolde

08-c-40. Koninkrijk Holland, Type III, burgermeesterschap, Nijmegen

08-a-44. Koninkrijk Holland, Type III, landdrost, Maasland

08-b-33. Koninkrijk Holland, Type III, raad der stad, Monnickendam,

08-c-21. Koninkrijk Holland, Type VI, landdrostambt, Noord-Brabant

08-a-04. Leiden en Oude Vest

08-a-03. Leiden, Comité van Algemene Veiligheid

08-a-01. Leiden, gemeente

08-a-02. Leiden, gemeente

08-a-05. Leiderdorp

08-a-06. Leimuiden

08-a-07. Leimuiden, gemeente

08-a-08. Lekkerker, plaatselijk bestuur

08-a-11. Lemsterland, gemeente

08-a-10. Lemsterland, gemeente (18e eeuw)

08-a-09. Lemsterland, zegel van

08-a-12. Lexmond

08-a-13. Lexmond, Achthoven en Lakerveld, plaatselijk bestuur

08-a-14. Lichtenvoorde, gemeente

08-a-15. Liempde

08-a-17. Lieshout

08-a-19. Limmen, plaatselijk bestuur

08-a-20. Linge, waterschap van De

08-a-21. Linschoten, gemeente

08-a-22. Lisse, gemeente

08-a-23. Lith-Oyen, gemeente

08-a-24. Lochem, stad

08-a-25. Loenen, gemeente

08-a-26. Lonneker, gemeente

08-a-27. Lonneker, gemeente

08-a-29. Loon op Zand, gemeente

08-a-30. Loon op Zand, gemeente

08-a-31. Loosdrecht, zegel van

08-a-32. Loosduinen (18e eeuw)

08-a-33. Lopicker-Waerdt

08-a-34. Losser, gemeentebestuur

08-a-35. Luijcksgestel, gemeente

08-a-37. Maarssen, gemeente

08-a-38. Maarssen, gemeente

08-a-39. Maarsseveen, gemeente

08-a-40. Maartensdijk, gemeente

08-a-43. Maashees en Overloon, gemeente

08-a-45. Maasland, gemeente

08-b-01. Maassluis, stad

08-b-02. Maassluis, stad

08-b-03. Maastricht, gemeente

08-b-04. Maastricht, gemeente

08-b-06. Markelo, gemeente

08-b-07. Markelo, gemeentebestuur

08-b-08. Marum, gemeente

08-b-09. Marum, gemeentebestuur

08-b-10. Maurik

08-b-12. Medemblik, stad

08-b-11. Medemblik, stad (18e eeuw)

08-b-13. Meerkerk, zegel van

08-b-14. Meeuwen, gemeente

08-b-15. Megen c.a., gemeente

08-b-16. Meppel, gemeente

08-b-17. Mheer, parochie (17e eeuw)

08-b-19. Middelburg, plaatselijk bestuur

08-b-18. Middelburg, stad (18e eeuw)

08-b-20. Middelharnis, gemeente

08-b-21. Middelharnis, gemeente

08-b-22. Middelstum, gemeente

08-b-23. Middenschouwen, gemeente

08-b-25. Midwolda, gemeentebestuur

08-b-26. Midwoud en Oostwoud

08-b-43. Mijdrecht, gemeente

08-b-27. Moergestel, plaatselijk bestuur

08-b-28. Moerkerken (18e eeuw)

08-b-30. Monnickendam, stad

08-b-31. Monnickendam, stad

08-b-32. Monnickendam, stad

08-b-29. Monnickendam, stad (18e eeuw)

08-b-34. Monster

08-b-35. Monster

08-b-36. Montfoort, stad

08-b-37. Mook en Middelaar, gemeentebestuur

08-b-38. Moordrecht

08-b-39. Moordrecht, gemeente

08-b-40. Muiden, stad

08-b-41. Muiden, stad

08-b-42. Muiderberg, zegel van

08-b-44. Naaldwijk, gemeente

08-b-45. Naarden, stad

08-c-01. Naarden, stad

08-c-02. Naarden, stad

08-c-03. Nederhemert, gemeente

08-c-05. Nederhorst den Berg, gemeente

08-c-04. Nederweert, schepenen

08-c-06. Nibbixwoud, plaatselijk bestuur

08-c-12. Nieuw Lekkerland, plaatselijk bestuur

08-c-08. Nieuwe Pekela, gemeentebestuur

08-c-10. Nieuwe Tonge

08-c-07. Nieuwendam, gemeente

08-c-09. Nieuwer-Amstel

08-c-13. Nieuwerkerk op den IJssel

08-c-11. Nieuw-Hellevoet, gemeente

08-c-14. Nieuwleusen, gemeentebestuur

08-c-16. Nieuwpoort, plaatselijk bestuur

08-c-15. Nieuwpoort, stad

08-c-17. Nieuwvliet, gemeente

08-c-36. Nijkerk, ambt

08-c-37. Nijkerk, gemeente

08-c-38. Nijkerk, gemeente

08-c-41. Nijmegen, gemeente

08-c-42. Nijmegen, gemeente

08-c-43. Nijmegen, hoofdcommissaris van politie

08-c-39. Nijmegen, stad

08-c-18. Noord-Brabant, (Bataafsch Brabant)

08-c-19. Noord-Brabant, (Bataafsch Brabant)

08-c-20. Noord-Brabant, (Bataafsch Brabant)

08-c-25. Noord-Holland, provinciaal bestuur

08-c-27. Noordhollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap

08-c-28. Noordoostelijk Polder, openbaar lichaam

08-c-29. Noordscharwoude

08-c-31. Noordwijkerhout, gemeente

08-c-30. Noordwolde, Hemelumer Oldephaert

08-c-32. Noortgouwe, zegel van (18e eeuw)

08-c-33. Nootdorp, gemeente

08-c-34. Nuenen, schepenen

08-c-35. Numansdorp, plaatselijk bestuur

08-c-44. Oeffelt, schepen

08-c-45. Oegstgeest

08-a-18. Rijk, Type XI, commissaris der koningin, Limburg

08-c-26. Rijk, Type XI, commissaris der koningin, Noord-Holland

08-a-28. Rijk, Type XI, Rijkstelegraaf, Het Loo

08-c-23. Rijk, Type XII, commissaris der koningin, Noord-Brabant

08-c-22. Rijk, Type XII, gouverneur des konings, Noord-Brabant

08-b-05. Rijk, Type XII, kantongerecht, Maastricht

08-c-24. Rijk, Type XIII, commissaris der koningin, Noord-Brabant

08-a-41. Sint Maartensdijk (twee afdrukken)

08-a-42. Sint Maartensdijk, gemeente

Doos 9

09-a-42. Bataafse Republiek, Type I, departementaal bestuur, Ouden IJssel

09-c-32. Bataafse Republiek, Type II, municipalité, Sas van Gent

09-a-04. Keizerrijk, Type IX, vrederechter, Oisterwijk

09-c-33. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Sas van Gent

09-a-35. Koninkrijk Holland, Type III, schout, Ouddorp c.a.,

09-b-39. Koninkrijk Holland, Type III, secretaris, Rhenen

09-b-07. Koninkrijk Holland, Type III, secretaris-generaal, Overijssel

09-c-01. Koninkrijk Holland, Type VI, Roosendaal en Nispen

09-a-01. Oerle, Vrije van

09-b-12. Oijen en Teeffelen, dorp

09-a-02. Oirschot, gemeente

09-a-03. Oisterwijk, gemeente

09-a-05. Oldehove, gemeentebestuur

09-a-06. Oldemarkt, gemeente

09-a-07. Oldemarkt, gemeente

09-a-08. Oldenzaal, stad, gemeentebestuur

09-a-09. Oldenzaal, stad, gemeentebestuur

09-a-10. Olst, gemeentebestuur

09-a-11. Ommen

09-a-14. Ommen, Ambt, gemeentebestuur

09-a-13. Ommen, gemeentebestuur

09-a-12. Ommen, stad

09-a-15. Ooltgensplaat

09-a-25. Oost en West Barendrecht, gemeente

09-a-26. Oost en West Souburg, gemeente

09-a-23. Oost Vlieland, zegel van

09-a-24. Oost Vlieland, zegel van

09-a-19. Oostburg, gemeente

09-a-18. Oostburg, gemeentebestuur

09-a-16. Oostburg, stad

09-a-17. Oostburg, stad

09-a-20. Oosterhesselen

09-a-21. Oosterhout, schepen

09-a-22. Oostkapelle, plaatselijk bestuur

09-a-27. Ootmarsum, gemeentebestuur

09-a-28. Ophemert, gemeente

09-a-29. Oploo, schepen van

09-a-30. Opperdoes, plaatselijk bestuur

09-a-31. Opsterland, gemeente

09-a-32. Opsterland, gemeente

09-a-39. Oss, gemeente

09-a-33. Ottoland, gemeente

09-a-34. Oud Beierland, gemeente

09-a-41. Oud en Nieuw Gestel, zegel van

09-a-36. Ouddorp, gemeente

09-a-40. Oude Niedorp, gemeentebestuur

09-a-44. Oude Pekela, gemeente

09-a-43. Oude Pekela, kerspel

09-a-37. Oudenbosch, zegel van

09-a-38. Oudenhoorn, plaatselijk bestuur

09-b-01. Ouder Amstel

09-b-02. Ouder Amstel, gemeente

09-a-45. Ouder-Amstel (18e eeuw)

09-b-03. Oud-Karspel, gemeente

09-b-04. Oudshoorn, gemeente

09-b-09. Overijssel, Ridderschap van

09-b-10. Overijssel, Ridderschap van

09-b-05. Overschie

09-b-06. Overslag, gemeentebestuur

09-b-11. Overzande, schepen

09-b-13. Pannerden, gemeentebestuur

09-b-14. Papendrecht, plaatselijk bestuur

09-b-15. Peize, plaatselijk bestuur

09-b-17. Philippine, grootzegel van

09-b-18. Philippine, kleinzegel van

09-b-19. Piershil, plaatselijk bestuur

09-b-24. Pijnacker, gemeente

09-b-21. Princenhage

09-b-20. Princenhage, ambachtsheerlijkheid

09-b-22. Purmerend, gemeente

09-b-16. Putten, gemeente

09-b-23. Putten, gemeente

09-b-25. Raalte, gemeente

09-b-27. Raamsdonk

09-b-26. Raamsdonk, dorpszegel

09-b-28. Ransdorp, gemeente

09-b-29. Rauwerderhem, gemeente

09-b-30. Rauwerderhem, gemeente

09-b-31. Ravenstein, gemeente

09-b-32. Reek, gemeente

09-b-33. Renesse, gemeente

09-b-34. Renkum, gemeentebestuur

09-b-35. Renswoude, plaatselijk bestuur

09-b-37. Reusel, gemeente

09-b-40. Rhenen, gemeente

09-b-38. Rhenen, stad

09-b-41. Rhoon, plaatselijk bestuur

09-b-42. Ridderkerk, gemeente

09-b-08. Rijk, Type XI, commissaris der koningin, Overijssel

09-b-36. Rijk, Type XI, plaatselijk bestuur, Retranchement

09-c-21. Rijnsaterswoude, gemeente

09-c-22. Rijp, de, dorpszegel

09-c-23. Rijsbergen, zegel van

09-c-24. Rijssen, stad

09-c-25. Rijssen, stad (gemeente)

09-c-27. Rijswijk

09-c-28. Rijswijk

09-c-26. Rijswijk, gemeente

09-b-43. Roden, gemeente

09-b-44. Roermond

09-b-45. Roermond, gemeente

09-c-02. Roosendaal en Nispen, gemeente

09-c-03. Roosteren, leenhof van Sint Joost (wapen Clant)

09-c-04. Rosmalen, gemeente

09-c-15. Rotterdam, departement tot Nut van ’t Algemeen

09-c-16. Rotterdam, het Onderlinge Crediet

09-c-12. Rotterdam, Mairie de

09-c-14. Rotterdam, politie

09-c-13. Rotterdam, stad

09-c-10. Rotterdam, stad (18e eeuw)

09-c-11. Rotterdam, stad (18e eeuw)

09-c-08. Rotterdam, stad (contrazegel)

09-c-09. Rotterdam, stad (geheimzegel)

09-c-06. Rotterdam, stad (magistraat)

09-c-05. Rotterdam, stad (ten saecken), grootzegel

09-c-07. Rotterdam, stad (ten saecken), kleinzegel

09-c-17. Rozenburg

09-c-18. Rozendaal, gemeente

09-c-20. Rucphen en Vorenseinde, gemeente

09-c-19. Rucphen, dorpszegel

09-c-29. Sappemeer, gemeentebestuur

09-c-30. Sappemeer, Ned. Wissel- en Effectenbank

09-c-31. Sas van Gent, zegel

09-c-34. Sas van Gent, zegel

09-c-35. Sassenheim, gemeente

09-c-36. Schagen, gemeente

09-c-37. Schayk, gemeente

09-c-38. Schellinkhout

09-c-39. Schellinkhout, gemeente

09-c-40. Schelluinen, gemeente

09-c-41. Schermerhorn, gemeente

09-c-43. Scherpenzeel, gemeente

09-c-42. Scherpenzeel, plaatselijk bestuur

09-c-44. Schiebroek, gemeente bestuur

09-c-45. Schiedam

Doos 10

10-b-44. Bataafse Republiek, Type ---, Mairie de Ubach over Worms (ca. 1810)

10-b-32. Bataafse Republiek, Type ---, Tiel, gemeentebestuur

10-a-38. Keizerrijk, Type IX, Juge de Paix, Sneek,

10-c-41. Keizerrijk, Type IX, Mairie de Vlachtwedde

10-b-14. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Strijp

10-c-20. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Veenendaal

10-a-10. Koninkrijk Holland, Type III, gemeente bestuur, Schijndel,

10-b-36. Koninkrijk Holland, Type III, gemeentebestuur, Tiel en Zandwijk

10-c-12. Rijk, Type XI, commissaris der koningin, Utrecht

10-c-42. Rijk, Type XI, gemeente, Vledder

10-a-41. Rijk, Type XI, kantongerecht, Sneek

10-a-01. Schieland

10-a-03. Schiermonnikoog, gemeente

10-a-02. Schiermonnikoog, zegel

10-a-09. Schijndel, parochie

10-a-04. Schoonhoven, stad

10-a-05. Schoorl, gemeente

10-a-06. Schoten, gemeente

10-a-08. Schoterland, gemeente

10-a-07. Schoterland, plaatselijk bestuur

10-b-18. Sijbekarspel, stadswapen

10-a-11. Sint Anna ter Muiden, zegel

10-a-12. Sint Anthonys, schepenen

10-a-13. Sint Jansteen, gemeentebestuur

10-a-14. Sint Maartensdijk, zegel ‘ad causas’ (18e eeuw)

10-a-15. Sint Maartenspolder

10-a-16. Sint Michielsgestel, gemeente

10-a-17. Sint Michielsgestel, gemeente

10-a-18. Sint Oedenrode, gemeente

10-a-19. Sint Oedenrode, gemeente

10-a-21. Sint Pieter, gemeentebestuur

10-a-20. Sint-Philipsland, eilandszegel

10-a-22. Sittard, stad, plaatselijk bestuur

10-a-23. Sleen, gemeente

10-a-24. Sliedrecht, plaatselijk bestuur

10-a-25. Slochteren, gemeente

10-a-26. Slochteren, gemeentebestuur

10-a-32. Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrijegeer, gemeente

10-a-27. Sloten, stad

10-a-28. Sloten, stad

10-a-29. Sloten, stad

10-a-30. Sloten, stad

10-a-31. Sloten, stad

10-a-33. Smallingerland, gemeente

10-a-34. Smilde, plaatselijk bestuur

10-a-35. Sneek

10-a-36. Sneek, gemeente

10-a-39. Sneek, gemeente

10-a-40. Sneek, gemeente

10-a-40. Sneek, gemeente

10-a-37. Sneek, stad

10-a-42. Soest, gemeente

10-b-20. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, gemeente, Termun-ten

10-a-43. Someren, gemeente

10-a-44. Sommelsdijk (18e eeuw)

10-a-45. Sommelsdijk, gemeente

10-b-01. Spaarndam, gemeente

10-b-02. Sprang, gemeente

10-b-03. Sprang-Capelle, gemeente

10-b-04. Stad aan het Haringvliet, gemeente

10-b-05. Staphorst, gemeente

10-b-07. Stavoren

10-b-06. Stavoren, stad

10-b-08. Stedum, gemeentebestuur

10-b-09. Steenbergen, stad

10-b-11. Steenwijk, gemeente

10-b-10. Steenwijk, stad

10-b-12. Stein, gemeente

10-b-13. Stompwijk, gemeente

10-b-15. Stratum, plaatselijk bestuur

10-b-16. Swalmen, gemeente

10-b-17. Swalmen, gemeente

10-b-19. Terheijden, gemeente

10-b-21. Termunten, gemeente

10-b-22. Terneuzen, gemeentebestuur

10-b-23. Terschelling

10-b-24. Teteringen, stad

10-b-25. Texel, eilandzegel (18e eeuw)

10-b-26. Texel, gemeentebestuur

10-b-27. Tholen, stad

10-b-28. Tholen, stad (18e eeuw)

10-b-29. Tholen, stad, gemeente

10-b-33. Tiel, gemeente

10-b-34. Tiel, gemeente

10-b-35. Tiel, gemeentebestuur

10-b-31. Tiel, stad

10-b-30. Tiel, stad (secretum)

10-b-37. Tienhoven, gemeente

10-b-38. Tietjerksteradeel, gemeente

10-b-41. Tilburg en Goirle, schepenen

10-b-40. Tilburg, gemeente

10-b-39. Tilburg, stad (18e eeuw)

10-b-42. Tongelre, dorp (1704)

10-b-43. Tubbergen, gemeente

10-b-45. Ubbergen, gemeente

10-c-01. Uden, plaatselijk bestuur

10-c-02. Udenhout, gemeente

10-c-03. Uithoorn, gemeente

10-c-04. Uithuizen, gemeentebestuur

10-c-05. Uithuizermeeden, gemeentebestuur

10-c-06. Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland

10-c-07. Ulrum, gemeentebestuur

10-c-08. Urk

10-c-09. Urk, gemeente

10-c-10. Urmond, parochie (1673)

10-c-11. Utingeradeel, plaatselijk bestuur

10-c-14. Utrecht, stad

10-c-13. Utrecht, stad (18e eeuw)

10-c-15. Utrecht, stad, hoofdschout

10-c-16. Varik

10-c-17. Veen

10-c-18. Veendam, gemeente

10-c-19. Veendam, Veendammer Hypotheekbank

10-c-21. Veenendaal, zegel (in gebruik 1851-1921)

10-c-22. Veere, stad

10-c-23. Veere, stad (18e eeuw)

10-c-24. Veldhoven, gemeentebestuur

10-c-25. Velp, Sint Vincentius

10-c-26. Velsen (18e eeuw)

10-c-27. Velsen, gemeente

10-c-28. Velsen, gemeente

10-c-29. Veluwe, classis

10-c-31. Venlo, stad

10-c-30. Venlo, stad (15e eeuw)

10-c-32. Vessen c.a., gemeente

10-c-33. Veur, plaatselijk bestuur

10-c-36. Vianen, college van schout en heemraden van de polder onder de schoutamb-ten

10-c-35. Vianen, stad

10-c-34. Vianen, stad (18e eeuw)

10-c-37. Vierpolder en Nieuwland, gemeente

10-c-40. Vlaardingen, plaatselijk bestuur

10-c-39. Vlaardingen, stad

10-c-38. Vlaardingen, stad (18e eeuw)

10-c-43. Vleuten, gemeente

10-c-44. Vlissingen, stad

10-c-45. Vlissingen, stad, burgemeester

Doos 11

11-c-36. ’t Zandt, gemeente

11-c-18. IJlst, stad

11-c-19. IJsselmonde, plaatselijk bestuur

11-c-20. IJsselmuiden, gemeentebestuur

11-c-24. IJsselstein, gemeente

11-c-21. IJsselstein, stad

11-c-22. IJsselstein, stad

11-c-23. IJsselstein, stad

11-b-41. Keizerrijk, Type IX, Mairie de Winsum

11-b-33. Keizerrijk, Type VIII, Mairie de Willemstad

11-c-27. Koninkrijk Holland, Type VI, gemeentebestuur, Zaandijk

11-b-39. Rijk, Type XI, kantongerecht, Winschoten

11-a-24. Vijf Heerenlanden, zegel

11-a-21. Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, waterschap

11-a-22. Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, waterschap

11-a-23. Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, waterschap

11-a-06. Vlijmeer, gemeente

11-a-03. Vlissingen, commissaris van politie

11-a-02. Vlissingen, gemeente

11-a-01. Vlissingen, weeskamer (18e eeuw)

11-a-04. Vlist en Bonrepas, gemeente

11-a-05. Vlodrop, leenhof van

11-a-08. Vollenhove, Ambt, gemeente

11-a-07. Vollenhove, stad

11-a-09. Voorburg, gemeente

11-a-10. Voorhout

11-a-11. Voorne, ’s Lands van, zegel

11-a-12. Voorst, gemeentebestuur

11-a-13. Vossmeer en Vrijberg, rentmeester

11-a-14. Vreeswijk, gemeente

11-a-16. Vriezenveen, gemeente

11-a-15. Vriezenveen, gemeentebestuur

11-a-18. Vrijenban, gemeente

11-a-19. Vrijhoeven-Capelle, gemeente

11-a-17. Vrouw Jacobs Land, zegel (ter saeken)

11-a-20. Vught, gemeente

11-a-25. Waalwijk, stad

11-a-26. Waarder, gemeente

11-a-27. Waddinxveen

11-a-28. Waddinxveen, gemeente

11-a-29. Wadenoyen, gemeente

11-a-30. Wageningen, gemeente

11-a-31. Wageningen, gemeente

11-a-32. Wageningen, gemeente

11-a-33. Wageningen, politie

11-a-35. Walcheren

11-a-34. Wanneperveen, gemeente

11-a-36. Warffum, gemeentebestuur

11-a-37. Warmenhuizen, gemeente

11-a-39. Warnsveld

11-a-38. Waspik, gemeente

11-a-40. Wassenaar, gemeente

11-a-41. Wassenaar, gemeente

11-a-42. Wassenaar, gemeente

11-a-43. Watergraafsmeer

11-a-44. Wateringen

11-a-45. Waterland, hoogheemraadschap

11-b-01. Waterlandskerke, gemeentebestuur

11-b-02. Waterveen, gemeente

11-b-03. Wedde, gemeentebestuur

11-b-04. Weerselo, gemeentebestuur

11-b-06. Weert, gemeente

11-b-05. Weert, stad (secretum)

11-b-07. Weesp

11-b-08. Weesper Karspel, gemeente

11-b-10. Wehl, gemeente

11-b-09. Wehl, gerechtszegel der heerlijkheid

11-b-11. Werken en Sleewijk, gemeente

11-b-12. Werkendam, gemeente

11-b-13. Wervershoof, plaatselijk bestuur

11-b-14. Wessem, convent

11-b-15. West-Barendrecht, gemeente

11-b-16. Westbroek, gemeente

11-b-17. Westbroek, gemeente

11-b-18. Westdongeradeel, gemeente

11-b-20. Westerwolde, landschap

11-b-23. West-Kapelle, gemeente

11-b-21. West-Kapelle, schepenen

11-b-22. West-Kapelle, stad

11-b-19. Westmaas, plaatselijk bestuur

11-b-24. Westmaas, plaatselijk bestuur

11-b-25. Weststellingewerf

11-b-26. Weststellingewerf, gemeente

11-b-28. Wierden, gemeentebestuur

11-b-27. Wierden, plaatselijk bestuur

11-b-29. Wieringen

11-b-30. Wieringerwaard, gemeentebestuur

11-b-31. Wieringerwaard, gemeentebestuur

11-c-11. Wijdenes c.a., plaatselijk bestuur

11-c-12. Wijdewormer, gemeente

11-c-14. Wijk bij Duurstede, stad (ca. 1780)

11-c-15. Wijk bij Duurstede, stad (ca. 1850)

11-c-16. Wijk bij Duurstede, stad (ca. 1946-1955)

11-c-13. Wijk, gemeente

11-c-17. Wijmbritseradeel

11-b-32. Willemstad

11-b-34. Willeskop, gemeente

11-b-35. Willige Langerak, gemeente

11-b-36. Wilnes, gemeente

11-b-37. Wilsum, stad

11-b-38. Winschoten, gemeente

11-b-42. Winsum, gemeentebestuur

11-b-40. Winsum, kerspel

11-b-43. Winsumer zijlvesten

11-b-44. Winterswijk, gemeente

11-b-45. Winterswijk, gemeente

11-c-01. Wisch, gemeente

11-c-02. Wolfaartsdijk, plaatselijk bestuur

11-c-03. Workum, stad

11-c-04. Workum, stad

11-c-05. Wormerveer, gemeente

11-c-06. Woubrugge, plaatselijk bestuur

11-c-07. Woudenberg, gemeentebestuur

11-c-08. Woudrichem, plaatselijk bestuur

11-c-09. Wouw, gemeente

11-c-10. Wouw, gemeente

11-c-26. Zaandam, gemeente

11-c-25. Zaandam, stad

11-c-28. Zaandijk, gemeente

11-c-33. Zaltbommel, gemeente

11-c-34. Zaltbommel, gemeente

11-c-35. Zaltbommel, gemeente

11-c-29. Zaltbommel, stad

11-c-30. Zaltbommel, stad

11-c-31. Zaltbommel, stad

11-c-32. Zaltbommel, stad (1589)

11-c-37. Zandvoort, gemeente

11-c-38. Zandvoort, gemeente

11-c-39. Zandvoort, plaatselijk bestuur

11-c-40. Zandwijk, gerichtszegel

11-c-41. Zeeburg en Diemerdijk, bestuur

11-c-42. Zeeland, gemeente

11-c-43. Zeeland, Raad ter Admiraliteit

11-c-44. Zeelst, gemeente

11-c-45. Zegwaart, gemeente

Doos 12

12-b-07. Aa, Robidé van der

12-b-08. Aa, Robidé van der (ruit)

12-b-06. Aa, van der

12-b-09. Aalbersberg

12-b-10. Aalst, van

12-b-11. Abbema

12-b-12. Abbing

12-b-13. Aberson, van der Hardt

12-b-20. Acquoy

12-b-21. Acronius (Leeuwarden)

12-b-22. Adama van Scheltema

12-b-23. Addink

12-b-24. Adèr (Den Haag)

12-b-25. Admiraal

12-b-26. Aken, van

12-b-27. Aken, van

12-b-28. Alberda

12-b-29. Alberdingk Thijm, J.A.

12-b-30. Alderwerelt, de Roo van

12-b-31. Alewijn

12-b-32. Alewijn

12-b-33. Alkemade, van Rijn van

12-b-34. Allot

12-b-35. Alma

12-b-38. Alphen, Jan van, en Anna Maria Lans (1774) (alliantie)

12-b-36. Alphen, van

12-b-37. Alphen, van

12-b-40. Altena

12-b-39. Altes, Korthals (Assurantiën Amsterdam)

12-b-41. Altmann

12-b-43. Amicio, markies Franco Marcello de

12-b-45. Andrau

12-c-01. Andrau

12-c-03. André de la Porte

12-c-04. André de la Porte

12-c-05. Andreae, Arnold, en Geeske Fockema (1831) (alliantie) (twee afdrukken)

12-c-06. Anema, J.T. (Utrecht)

12-c-09. Appel

12-c-11. Appeldoorn, Rijkert Jan (1750-1828)

12-c-10. Appeldoorn, Rijkert Jan (1750-1929) (twee afdrukken)

12-c-12. Arckenbout

12-c-14. Arkel, van

12-c-15. Arkel, van

12-c-16. Armenouth

12-c-17. Arntzenius

12-c-18. Arr, von

12-c-21. Asbeck, [Epke] Roos van (Elburg 1865)

12-c-19. Asbeck, van

12-c-20. Asbeck, van (twee afdrukken)

12-c-22. Asselt, van

12-c-23. Assendelft, van

12-c-24. Atenhoven, van

12-c-25. Aubrey

12-c-26. Auersperg, Graf von

12-c-28. Aylva, van

12-c-29. Baak

12-c-30. Baak, van

12-c-31. Baalde

12-c-32. Baalen, van

12-c-33. Baardwijk

12-c-34. Baart

12-c-35. Baart de la Faille

12-c-36. Baart de la Faille

12-c-37. Baart de la Faille (Groningen)

12-c-38. Backer

12-c-39. Backer

12-c-40. Backer, Henriks

12-c-41. Backer, Jhr. C., en J.M.L.C. Brantsen (1826) (alliantie)

12-c-42. Baerle, en Van Erkelens (alliantie)

12-c-44. Baggerman

12-c-45. Bake

12-b-17. d’Ablaing van Giessenburg

12-b-18. d’Ablaing van Giessenburg

12-b-14. d’Ablaing van Giessenburg (drie afdrukken)

12-b-15. d’Ablaing van Giessenburg (twee afdrukken, één ruit)

12-b-16. d’Ablaing van Giessenburg (twee afdrukken, één ruit)

12-b-19. d’Abo

12-b-42. d’Anathan

12-c-02. d’André

12-c-07. d’Anethan (België)

12-c-08. d’Angremont

12-c-27. d’Aulnis de Bourouill

12-b-44. Keizerrijk, Type IX, notaris, Brielle, Andel, mr. H.M. van

12-a-29. Keizerrijk, Type IX, sous-prefect, Zutphen

12-a-35. Keizerrijk, Type VIII, Maire de Zutphen

12-a-28. Koninkrijk Holland, Type III, kwartierdrost, Zutphen

12-a-34. Koninkrijk Holland, Type VI, Burgemeesterschap, Zutphen

12-a-18. Rijk, Type XI, commissaris der koningin, Zuid-Holland

12-a-19. Rijk, Type XI, commissaris der koningin, Zuid-Holland

12-a-12. Rijk, Type XI, kantongerecht, Zierikzee

12-c-13. Rijk, Type XII, notaris, Opheusden, Arendts, W.M.J.

12-a-44. Rijk, Type XII, officier van justitie, Zwolle

12-c-43. Rijk, Type XIII, notaris, Schijndel, Baggen, J.F.

12-a-05. Zeist, commissariaat van politie

12-a-02. Zeist, gemeente

12-a-03. Zeist, gemeentebestuur

12-a-04. Zeist, gemeentebestuur

12-a-01. Zeist, hooge heerlijkheid (Van Laer)

12-a-06. Zelhem, gemeente

12-a-09. Zevenbergen, gemeentebestuur

12-a-07. Zevenbergen, stad (ad causas)

12-a-08. Zevenbergen, stad (ad causas)

12-a-10. Zierikzee

12-a-11. Zierikzee

12-b-04. Zijpe en Hazepolder, zegel

12-b-05. Zijpe en Hazepolder, zegel

12-b-03. Zijpe, gemeente

12-a-13. Zoelen, gemeentebestuur

12-a-14. Zoeterwoude, gemeente

12-a-15. Zuid-Beijerland, gemeente

12-a-16. Zuiddorpe, gemeentebestuur

12-a-17. Zuid-Holland, provinciaal bestuur

12-a-20. Zuidhorn

12-a-21. Zuid-Scharwoude

12-a-22. Zuilen, gemeente

12-a-23. Zuilen, gemeente

12-a-24. Zundert

12-a-25. Zundert

12-a-26. Zundert

12-a-27. Zutphen, graafschap

12-a-38. Zutphen, scholtes

12-a-37. Zutphen, stad

12-a-36. Zutphen, stad (1880)

12-a-31. Zutphen, stad (secretum) (1573)

12-a-30. Zutphen, stad (secretum) (1575)

12-a-32. Zutphen, stad (secretum) (1717)

12-a-33. Zutphen, stad (secretum) (1729)

12-a-39. Zwartewaal, gemeente

12-a-40. Zwartsluis, gemeentebestuur

12-a-41. Zwartsluis, gemeentebestuur

12-a-42. Zweeloo, gemeente

12-b-01. Zwijndrecht

12-b-02. Zwijndrechtsche Waard, hoogheemraadschap

12-a-43. Zwolle, gemeentebestuur

12-a-45. Zwollerkerspel, gemeentebestuur

Doos 13

13-a-01. Bakenes, van

13-a-02. Bakker Wz., A. (Hoorn en Enkhuizen)

13-a-03. Balen

13-a-04. Balluseck, van

13-a-05. Bandt, den

13-a-10. Barbaart

13-a-06. Bardet

13-a-07. Barendregt, J. (Zaamslag)

13-a-08. Barêt, La

13-a-09. Barkmeyer, D. (Indië)

13-a-12. Barnaart

13-a-13. Bartelds, Ineke (gehuwd met N.N. Pleizier) (ruit)

13-a-14. Bas, de

13-a-15. Bas, de (Den Haag, Zutphen) (twee afdrukken)

13-a-18. Basten Batenburg, van

13-a-19. Basten Batenburg, van

13-a-16. Basten, van

13-a-17. Basten, van

13-a-20. Batenburg

13-a-21. Bathem

13-a-22. Baud

13-a-23. Baumann

13-a-26. Beaufort, de (twee afdrukken)

13-a-25. Beaufort, de (twee afdrukken, ruit)

13-a-27. Beaufort, de, en Van Asch van Wyck (alliantie) (1870)

13-a-24. Beauson, J.J. van Breda

13-a-28. Beck

12-a-29. Beckman

12-a-30. Bédier de Prairie (Den Haag)

12-a-31. Beeckman (twee afdrukken)

12-a-32. Beekman

12-a-33. Beelaerts

12-a-34. Beelaerts

12-a-35. Beelaerts

12-a-36. Beelaerts

12-a-37. Beelaerts van Blokland

12-a-38. Beelaerts van Blokland

12-a-39. Beelaerts van Blokland (Den Haag) (1856) (twee afdrukken)

12-a-40. Beelaerts van Blokland, C.A.J., en H.S. de la Bassecourt Caan (alliantie, twee afdrukken) (1847)

12-a-41. Beelaerts van Blokland, W.A., en A.M.C. Snoeck (alliantie) (1910)

12-a-42. Beeldemaker (Rotterdam)

12-a-43. Beeldemaker (Rotterdam)

12-a-45. Beels

13-b-01. Beels

12-a-44. Beels (Den Haag)

13-b-04. Beer Poortugael, A.W. den, en A.G. van Humalda van Eijsinga (alliantie) (1891)

13-b-03. Beer Poortugael, den

13-b-02. Beer Poortugael, den (twee afdrukken)

13-b-05. Beets, Abraham (1916)

13-b-07. Begeer, C.J.A. (Voorschoten)

13-b-09. Begeman

13-b-10. Begrand-Van de Upwich (alliantie)

13-b-42. Beijnen, Koolemans

13-b-11. Beker

13-b-12. Bello

13-b-13. Bemmelen, van

13-b-14. Bemmelen, van (twee afdrukken)

13-b-15. Bennekom, van

13-b-16. Bentfort

13-b-17. Bentfort van Valkenburg (drie afdrukken, ruit)

13-b-18. Bentheim, Magdalena Gräfin von, geb. von Neuenahr

13-b-20. Bentinck

13-b-22. Bentinck

13-b-21. Bentinck (drie afdrukken)

13-b-19. Bentinck (drie afdrukken, ruit)

13-b-23. Bentinck (Portland)

13-b-24. Bentinck, W., en A. van Slingelandt (alliantie, 1762)

13-b-25. Berch van Heemstede, van den

13-b-26. Berch van Heemstede, van den

13-c-11. Berdenis

13-c-12. Beresteyn, van

13-c-13. Berg

13-c-14. Berg

13-c-18. Berg van Spaaroea, van den

13-c-15. Berg, en Van Rappard (alliantie)

13-c-17. Berg, R. van den (Alphen aan den Rijn)

13-c-16. Berg, van der

13-c-19. Bergehuys

13-c-20. Bergh van Heinenoord, van den

13-c-21. Bergh, van Benthem van den (twee afdrukken)

13-c-22. Bergsma (drie afdrukken)

13-c-23. Berkhout, Teding van (twee afdrukken)

13-c-24. Berlauwt

13-c-25. Berlekom, Berdenis van

13-c-29. Bern, Frans Nicolaas van

13-c-30. Bern, Nicolaas van

13-c-27. Bern, van

13-c-28. Bern, van

13-c-26. Bern, van, en Van Goor Hinloopen (alliantie, 1834)

13-c-31. Berrevoets

13-c-32. Bert (twee afdrukken)

13-c-34. Bert, P.A., en J. Schrassert (alliantie, 1821)

13-c-33. Bert, Schrassert

13-c-36. Besier

13-c-38. Besier

13-c-35. Besier (twee afdrukken)

13-c-37. Besier (twee afdrukken)

13-c-39. Besier, en Cornets de Groot (alliantie, 1827)

13-c-40. Besier, en Van Hall (alliantie, 1864)

13-b-27. Besseling

13-b-28. Better

13-b-29. Beuker

13-b-30. Beuningen, van

13-b-32. Beusekom, van

13-b-33. Beusekom, van (notaris te Wijhe)

13-b-34. Beuvin

13-b-35. Beveren, van

13-b-37. Bevervoorde tot Oldemeule, van

13-b-36. Bevervoorde, van

13-b-38. Beverwijk, van (notaris)

13-b-39. Beyerinck

13-b-40. Beyma thoe Kingma, van

13-b-41. Beyma thoe Kingma, van (ruit)

13-b-43. Biben

13-b-45. Bichon van IJsselmonde

13-b-44. Bichon Visser

13-c-01. Bichon, Johan Adriaan, en Adriana Catharina Verstolk (alliantie, 1775)

13-c-02. Bicker Caarten (twee afdrukken)

13-c-04. Bierman

13-c-05. Bierman

13-c-06. Bigot

13-c-07. Bihl, von

13-c-08. Bilt, van der (twee afdrukken)

13-c-09. Bisdom

13-c-10. Bisdom, Wijckerheld

13-c-41. Blaauw

13-c-42. Blaauw (Amsterdam) (twee afdrukken)

13-c-43. Blaauw (twee afdrukken)

13-c-44. Bland

13-c-45. Blanken, van Balen

13-c-03. Bre, Bezoet de

13-b-31. Buersse, van

13-b-08. Koninklijk Huis, C.J. Begeer, Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken

13-b-06. Rijk, Type ---, notaris, Utrecht, Beets, H.A.

13-a-11. Tienhoven

Doos 14

14-a-01. Blanken, van Balen

14-a-02. Blankenheym

14-a-03. Blécourt, J.W. de (twee afdrukken)

14-a-05. Bleuland van Oordt

14-a-06. Blokhuis

14-a-09. Blom van Geel, J.

14-a-07. Blom, Adrianus

14-a-08. Blom, en De Meester (alliantie)

14-a-10. Blommendal

14-a-11. Blootenburgh, van

14-a-12. Bloys van Treslong

14-a-13. Bloys van Treslong

14-a-14. Blussé

14-a-15. Blussé

14-a-16. Boddien

14-a-17. Boddien, von, en Cremers (alliantie)

14-a-18. Boecop, van

14-a-19. Boele (Holland)

14-a-20. Boelen (Amsterdam)

14-a-21. Boellard (twee afdrukken)

14-a-23. Boer, de (twee afdrukken)

14-a-22. Boer, G. de (Leeuwarden)

14-a-24. Boerlage

14-a-29. Boetzelaer van Dubbeldam, C.Th van (twee afdrukken)

14-a-25. Boetzelaer, van

14-a-27. Boetzelaer, van

14-a-28. Boetzelaer, van (twee afdrukken)

14-a-30. Boetzelaer, van (twee afdrukken)

14-a-26. Boetzelaer, van (twee afdrukken, ruit) (1868)

14-a-31. Boeye

14-a-32. Boeye (twee afdrukken)

14-a-33. Boeye, Schuurbecque (twee afdrukken)

14-a-34. Bogaerde, van den

14-a-35. Bogaert

14-b-43. Böhtlingk, C.F.P. (notaris te Arnhem)

14-a-36. Boissevain (twee afdrukken)

14-a-37. Boland

14-a-38. Boldingh

14-a-39. Bolman (Leeuwarden)

14-a-40. Bolten

14-a-41. Bolwerck, en De Chavonnes (alliantie)

14-a-42. Bönhoff

14-a-43. Bönhoff (twee afdrukken)

14-a-44. Boodt, Costerman

14-a-45. Boogaard

14-b-01. Boom

14-b-02. Boombergen

14-b-03. Boomsma (twee afdrukken)

14-b-04. Boonacker

14-b-05. Boonzayer

14-b-07. Borch, C.L.P. van der, en W.C.M. van der Goes (alliantie, 1886)

14-b-06. Borch, van der

14-b-08. Boreel

14-b-18. Boreel

14-b-09. Boreel (twee afdrukken)

14-b-19. Boreel de Mauregnault

14-b-20. Boreel de Mauregnault

14-b-21. Borger

14-b-22. Borret, Anthonius J.Th.H, en Norbertina J.M.H. van Rijckevorsel (alliantie, 1886)

14-b-23. Bors van Waveren (Popta) (drie afdrukken)

14-b-24. Bors van Waveren, en Huyghens (alliantie)

14-b-25. Borski

14-b-27. Borssele, A.J. van, en A.J.A. van Schuylenburch (alliantie 1781)

14-b-26. Borssele, van

14-b-28. Bosch

14-b-29. Bosch van Drakenstein (twee afdrukken)

14-b-30. Bosch van Oud Amelisweerd

14-b-31. Bosch, Du (Gent)

14-b-35. Bosch, graaf van den

14-b-32. Bosch, ten

14-b-33. Bosch, van (Leiden)

14-b-34. Bosch, van den

14-b-36. Bosch, van den

14-b-37. Bosch, van den

14-b-39. Bosch, van den

14-b-40. Bosch, van den

14-b-41. Bosch, van den (Breda)

14-b-38. Bosch, Willem J.P. van den, en Anna E.R. van Hardenbroeck (alliantie, 1880)

14-b-42. Bosse, van (twee afdrukken)

14-b-45. Bouchère, de la

14-c-01. Boudaen

14-c-02. Boudaen, Abraham, en Jacoba Maria Sandra (alliantie)

14-c-03. Bouman (twee afdrukken)

14-c-04. Bouman, van der Valk

14-b-10. Bourcourd’

14-b-11. Bouricius

14-b-12. Bouscholte (Den Haag) (ruit)

14-b-13. Bousquet, en Monod de Froideville (alliantie)

14-b-14. Bouwmeester

14-b-15. Bovens

14-b-16. Bovens

14-b-17. Bovens, J. (Amsterdam, 1995)

14-c-05. Bovrie, P.J.C., en B. Abeleven (alliantie)

14-c-06. Bowier (twee afdrukken)

14-c-08. Braakenburg van Backum

14-c-07. Braakenburg, D.J.

14-c-09. Braam (twee afdrukken)

14-c-12. Braam Houckgeest, van

14-c-10. Braam, van

14-c-11. Braam, van, en Lentferink (alliantie)

14-c-13. Braams

14-c-14. Brakell, van

14-c-15. Brakell, van, en Van Schuylenburch (alliantie, 1828)

14-c-16. Brakell, van, en Van Schuylenburch (alliantie, 1828)

14-c-17. Brandeler, van den

14-c-18. Brandeler, van den

14-c-19. Brandeler, van den (vier afdrukken)

14-c-20. Brandner, de

14-c-21. Brandon

14-c-22. Brandt

14-c-23. Brandt, V.J.

14-c-24. Brant

14-c-26. Brantsen

14-c-25. Brantsen (Arnhem) (twee afdrukken, ruiten)

14-c-27. Brantsen van Wielbergen

14-c-28. Brauw

14-c-29. Brauw, de (drie afdrukken)

14-c-30. Brederlack

14-c-31. Brederode, van

14-c-32. Bredius (Amsterdam)

14-c-33. Bremmen

14-c-34. Breugel, P. Clifford Kocq van (Doorn)

14-c-35. Breukelman

14-c-36. Brienen, van

14-c-37. Briët

14-c-38. Britze, F.

14-c-39. Brocx

14-c-40. Broecke, van den

14-c-42. Broek, Hondius van den

14-c-41. Broek, van den

14-c-43. Broekema

14-c-45. Broers

14-c-44. Broers (Haarlem)

14-a-04. Rijk, Type XII, notaris, IJsselstein, Bleker, M. den

14-b-44. Rijk, Type XII, notaris, Den Haag, Bouberg Wilson, W.

Doos 15

15-a-42. Bijl

15-b-02. Bijleveld (twee afdrukken)

15-b-04. Bijleveld, (van Eijk)

15-b-03. Bijleveld, E.R.

15-b-05. Bijllaardt, van den (twee afdrukken)

15-b-06. Bijsterbos (Kampen)

15-b-06. Bijsterbos, J.C. (Zwolle)

15-a-01. Broese, J.A., lid Provinciale Staten van Overijssel (Kampen)

15-a-03. Brouwer

15-a-02. Brouwer (Friesland)

15-a-04. Bruch, van

15-a-05. Bruggenkaten, ten (Enschede 1975)

15-a-06. Brugghen, van der

15-a-14. Bruijn, de

15-a-07. Bruïne, de

15-a-08. Bruïne, Johan Philip de, en Elisabeth Steenis (alliantie)

15-a-09. Bruinier

15-a-10. Brumsteede

15-a-11. Brunings

15-a-12. Brutel de la Rivière

15-a-13. Brutel de la Rivière, Jean Jacques

15-a-16. Bruyn, de

15-a-17. Bruyn, de

15-a-18. Bruyn, J.G. de, en Th.F.M. Ellinckhuysen (alliantie 1849)

15-a-15. Bruyn, Jeanne de

15-a-19. Bruyningh

15-a-20. Buddingh (twee afdrukken)

15-a-21. Bueren, J.J. Lammerts van (Utrecht)

15-a-22. Bugman

15-a-23. Buisbergen, van

15-a-25. Buma

15-a-24. Buma (ruit)

15-a-26. Buma, van Haersma

15-a-27. Buma, van Haersma (ruit)

15-a-28. Buma, van Haersma, en Scheurleer (alliantie 1867)

15-a-29. Bunge, J.W.F., en S.G. van Gasteel (alliantie 1860)

15-a-30. Burch, van den (1653)

15-a-31. Burgh, Willem van der

15-a-32. Burkens (Haarlem)

15-a-33. Buyn (ruit)

15-a-34. Buys

15-a-35. Buysing, Storm

15-a-36. Buysing, Storm

15-a-37. Buysing, Storm

15-a-38. Buzelets, de

15-a-39. Bye, Pieter Jacob de, en Elisabeth Jacoba van der Does (alliantie 1791)

15-a-40. Bye, van der Does de

15-a-41. Bye, van der Does de

15-a-43. Bylandt (drie afdrukken)

15-a-44. Bylandt, Eugène Jean Alexandre van

15-b-01. Bylandt, Louis Eugène van, en Francisca G.M.C. van Lynden (alliantie).

15-a-45. Bylandt, van (alliantie)

15-b-10. Calkoen

15-b-07. Calkoen (drie afdrukken)

15-b-09. Calkoen (drie afdrukken)

15-b-11. Calkoen (drie afdrukken)

15-b-08. Calkoen (twee afdrukken)

15-b-12. Calkoen, van Beeck

15-b-13. Calkoen, van Beeck

15-b-14. Calkoen, van Beeck

15-b-15. Callenbach

15-b-16. Callenfels, von Stein

15-b-17. Callenfels, von Stein

15-b-18. Callenfels, von Stein

15-b-40. Cam (van Domburg)

15-b-41. Cam van Domburg, en Lonck Alliantie, Zeeland)

15-b-19. Camerlingh (twee afdrukken)

15-b-20. Cammingha, van

15-b-21. Cammingha, van

15-b-22. Camp, del Campo genaamd

15-b-42. Candri

15-b-23. Canneel, J.Th.G.

15-b-24. Cannegieter

15-b-25. Cappellen, van der

15-b-26. Cappellen, van der

15-b-28. Carp (notaris te Amsterdam)

15-b-27. Carsten

15-b-32. Casembroot, de (twee afdrukken)

15-b-31. Casembroot, F. de (Den Haag 1865)

15-b-33. Cassagne (Languedoc, Frankrijk)

15-b-29. Casteel, van (twee afdrukken)

15-b-30. Casteele

15-b-34. Casterdijk

15-b-36. Cate, H.H. ten (1890)

15-b-35. Cate, ten

15-b-37. Cats, Lichtenvoort, en De With (alliantie 1877)

15-b-38. Cats, Manger

15-b-39. Cattenburch, van

15-c-22. Cavareux

15-b-43. Certon, de

15-b-44. Certon, de

15-b-45. Ceulen / Keulen, van (Gorinchem)

15-c-01. Chabot (twee afdrukken)

15-c-02. Chalmers (Zeeland)

15-c-03. Chassé

15-c-04. Chassé

15-c-05. Chassé, D.H. (generaal)

15-c-06. Chasseur

15-c-07. Chastel de la Howarderie, du

15-c-08. Chaufepié

15-c-09. Chavannes (notaris te Bandoeng) (twee afdrukken)

15-c-19. Citters, de Witte van

15-c-18. Citters, Jacob Verheye van, en Anna Jacoba de Witte van Elkerzee (alliantie 1778)

15-c-10. Citters, van

15-c-13. Citters, van

15-c-14. Citters, van

15-c-15. Citters, van

15-c-16. Citters, van

15-c-11. Citters, van (twee afdrukken)

15-c-12. Citters, van (twee afdrukken)

15-c-17. Citters, Verheye van

15-c-20. Clant

15-c-21. Clauw, van der

15-c-23. Clement

15-c-24. Clement, van der Poest

15-c-25. Clement, van der Poest (twee afdrukken)

15-c-26. Clement, van der Poest (twee afdrukken)

15-c-28. Clercq

15-c-27. Cleveringa

15-c-29. Clifford (twee afdrukken)

15-c-30. Clooster, van der, en Van Wedel (alliantie)

15-c-31. Clotterbeke Patijn van Cloetinge (Utrecht)

15-c-33. Coblijn

15-c-32. Coblijn, Petronella Jacoba

15-c-34. Cock

15-c-35. Cock van Neerrijnen, de

15-c-36. Cock, Groebeveld de

15-c-37. Cock, ter

15-c-38. Coeman

15-c-39. Coenen (twee afdrukken, één ruit)

15-c-40. Coeverden, van

15-c-41. Coeverden, van

15-c-42. Colenbrander

15-c-44. Collot d’Escury

15-c-45. Collot d’Escury

15-c-43. Rijk, Type XII, notaris, Nijkerk, Colenbrander, R.A.J.

Doos 16

16-a-05. Colijn

16-a-01. Collot d’Escury

16-a-02. Collot d’Escury

16-a-03. Collot d’Escury, en Beeckman (alliantie 1856)

16-a-04. Colthoff (twee afdrukken)

16-a-06. Conrad

16-a-07. Constant Rebecque, de

16-a-08. Cordes

16-a-09. Cordes, J.I. (burgemeester van Laag-Keppel)

16-a-10. Cosser

16-a-11. Cost, en Van Doorninck (alliantie)

16-a-12. Costerus

16-a-13. Cotter

16-a-14. Coudenberg, van

16-a-15. Court, del. en Roëll (alliantie)

16-a-16. Couvée (twee afdrukken)

16-a-17. Couvert

16-a-18. Couwenhoven, van

16-a-19. Couwenhoven, van

16-a-20. Crab, van der (twee afdrukken)

16-a-21. Cracht, van der (Holland)

16-a-22. Cramer (Amsterdam)

16-a-23. Cramer, Putman

16-a-24. Crane, de

16-a-27. Cranenbroeck

16-a-26. Cranenburgh, R.C.A. van

16-a-25. Cremers, Canter (twee afdrukken)

16-a-28. Creutz

16-a-29. Creutz

16-a-30. Creutz

16-a-31. Creutz

16-a-32. Croes

16-a-33. Crommelin

16-a-34. Crommelin

16-a-35. Crommelin

16-a-36. Crommelin

16-a-37. Crommelin (twee afdrukken)

16-a-38. Crommelin (twee afdrukken, Twello en Gouda)

16-a-39. Crommelin, en Van de Goede (alliantie)

16-a-40. Crommelin, van Wickevoort

16-a-41. Crommelin, van Wickevoort (van Berkenrode)

16-a-42. Crommelin, van Wickevoort, en van Lennep (alliantie 1854)

16-a-43. Cromwell

16-a-44. Croo, G. de (Utrecht, ruit)

16-a-45. Croockeweit (twee afdrukken)

16-b-01. Cruts (Maastricht)

16-b-02. Cuipers (Mevr. Plooy-Cuipers)

16-b-03. Cussy

16-b-04. Dahmen, R.P.F.J. (Arnhem)

16-b-07. Dam van Isselt, van

16-b-08. Dam van Veenhuizen, van

16-b-05. Dam, van (twee afdrukken)

16-b-06. Dam, van (twee afdrukken)

16-b-09. Daniels

16-b-10. Davy du Perron (ruit)

16-b-11. Dedem, van

16-b-12. Dedem, van

16-b-13. Deinse, van

16-b-14. Dekam

16-b-15. Dekker (Dordrecht)

16-b-16. Dekker, van der Mijll

16-b-17. Delbeek

16-b-18. Delden, van

16-b-19. Delprat, F.A.T.

16-b-20. Dermont

16-b-21. Deutz

16-b-22. Deventer, van

16-b-23. Dewitz genannt von Krebs, von (twee afdrukken)

16-b-24. Dhaene

16-b-25. Dielen, van

16-b-26. Diemer

16-b-27. Diemont

16-b-28. Diephuis (twee afdrukken)

16-b-29. Dieskau, von

16-c-43. Dijk van ’t Velde, van

16-c-42. Dijk, van

16-c-44. Dijkstra, Hamester

16-c-45. Dijl

16-b-30. Dikkers

16-b-31. Dingemans, R.V.C.F.

16-b-32. Dinger

16-b-33. Dingstee, van

16-b-34. Dissel, van

16-b-35. Dissel, van

16-b-36. Dixon

16-b-37. Does, van der

16-b-39. Doesburgh, van

16-b-40. Doeve, A. (Rome)

16-b-41. Doffignies

16-c-13. Doijer (twee afdrukken)

16-b-42. Dolk

16-b-38. Dollhoff

16-b-43. Dommer van Poldersvelt

16-b-44. Dommer van Poldersvelt

16-b-45. Dompière

16-c-01. Donner

16-c-02. Doorman (twee afdrukken)

16-c-03. Doorn van Westcapelle, H.J. van (twee afdrukken)

16-c-04. Doornbos, Sj. (Den Haag)

16-c-05. Doorninck, van

16-c-06. Doorninck, van

16-c-07. Doorninck, van

16-c-08. Dorsser, von

16-c-09. Dorsten, J. van

16-c-10. Dorth van Medler, van (ruit)

16-c-11. Douglas (Schotland)

16-c-12. Douw

16-c-14. Dozy

16-c-15. Dozy

16-c-16. Drees

16-c-17. Dresselhuys

16-c-18. Droogleever Fortuyn, P. (Den Haag)

16-c-19. Drost

16-c-20. Drost, A.L.

16-c-21. Druynen, J.W. van (twee afdrukken)

16-c-22. Druynen, van

16-c-23. Dubois

16-c-24. Dücker, von

16-c-38. Duijn, van der

16-c-25. Dumon Gregory

16-c-27. Dumonceau

16-c-26. Dumonceau, Jean François

16-c-28. Dumont (Amersfoort)

16-c-29. Dumont, J.B. (Utrecht)

16-c-30. Dunlop

16-c-31. Dussen, van der

16-c-32. Dussen, van der (twee afdrukken)

16-c-33. Dutilh

16-c-34. Dutilh (twee afdrukken)

16-c-35. Dutry van Haeften

16-c-36. Duval

16-c-39. Duynen, van

16-c-40. Duyvesteyn, P.C. (schout van Wateringen)

16-c-41. Dwingelo, E. von (Iburg, Hannover)

16-c-37. Dyserinck, W. (Haarlem)

Doos 17

17-c-15. Dijserinck

17-c-13. Dijxhoorn

17-c-14. Dijxhoorn, van Bentum

17-a-01. Ebbenhout, Pieter

17-a-02. Ebeling

17-a-03. Ebeling, van

17-a-04. Eck, van

17-a-05. Eeckhout

17-a-06. Eeden, van

17-a-07. Eeghen, van

17-a-09. Eekhout van de Wall, Mevr. (Zwolle)

17-a-10. Eelde, van

17-a-11. Eelde, van (Eelde, de la Sablonière van) (twee afdrukken)

17-a-12. Eenbergen, van

17-a-13. Eenkema (twee afdrukken)

17-a-14. Eerden, Mevr. mr. A.M.C.H. van der

17-a-15. Egé

17-a-16. Egter van Wissekerke

17-b-10. Eijck van Zuylichem

17-b-11. Eijcken Sluijters, Jansen

17-a-17. Ekhart

17-a-18. Eland, K. (Den Haag)

17-a-19. Elderen, D.J.H. van (Barneveld)

17-a-21. Elfrinkhof

17-a-23. Elfrinkhof (twee afdrukken)

17-a-22. Elfrinkhoff, van

17-a-25. Elias (twee afdrukken)

17-a-24. Elias, P., en S. Six (alliantie)

17-a-26. Elout van Soeterwoude

17-a-27. Elout van Soeterwoude (ruit)

17-a-28. Elout van Soeterwoude, douarière (alliantie)

17-a-29. Elsen, Wendela (Wassenaar)

17-a-30. Emants

17-a-31. Embden, van

17-a-32. Emden, van

17-a-33. Engelberg, Mr. D. (lid Eerste Kamer, 1896)

17-a-34. Engelberts

17-a-35. Engelen (ruit)

17-a-36. Engelenberg

17-a-37. Engelenburg

17-a-38. Engelenburg

17-a-39. Engerling

17-a-40. Enschedé

17-a-41. Enschedé (twee afdrukken)

17-a-42. Epen, Didericus van

17-b-23. Erdtsieck

17-a-43. Erkelens

17-b-24. Eschauzier (twee afdrukken)

17-b-25. Estissac, Mathieu de

17-b-20. Estvelt, Stefen van

17-b-19. Estvelt, van (Utrecht)

17-b-21. Everdingen, van

17-b-22. Eversdijk

17-a-44. Everts

17-a-45. Everts

17-b-01. Everts

17-b-02. Everts (’s-Hertogenbosch)

17-b-03. Evertsen, en van Citters (alliantie)

17-b-04. Everwijn

17-b-05. Everwijn

17-b-06. Everwijn

17-b-07. Everwijn

17-b-08. Everwijn, en Lange (alliantie 1818)

17-b-09. Exalto d’Almaras, en Schull (alliantie)

17-b-14. Eys, Paulus Andries van (1800)

17-b-12. Eys, van

17-b-15. Eys, van

17-b-13. Eys, van (1776)

17-b-16. Eysinga, van

17-b-17. Eyssel

17-b-18. Eyssell

17-b-26. Fabius

17-b-29. Fabius, en Van de Poll (alliantie, 1900)

17-b-28. Fabius, G.C.A. (Naarden)

17-b-27. Fabius, Mr. F.W. (1881) (twee afdrukken)

17-b-30. Fabricius

17-b-31. Fagel

17-b-35. Faille d’Huysse, della

17-b-32. Falck

17-b-33. Falck

17-b-34. Falck, en Alewijn (alliantie)

17-b-36. Faure, van Boneval

17-b-37. Favauge, de

17-b-38. Favauge, de

17-b-40. Favereau de Genuret, de

17-b-39. Favereau, baron de

17-b-41. Feith

17-b-43. Feith (ruit)

17-b-42. Feith (twee afdrukken)

17-b-44. Feltz, van der

17-b-45. Feltz, van der (twee afdrukken)

17-c-01. Feltz, van der (twee afdrukken)

17-c-02. Fenema, van

17-c-03. Fenenga, Maria Johanna

17-c-04. Ferleman van Noordgouwe

17-c-05. Ferwer

17-c-41. Fijnje, J.W. (Den Haag 1883)

17-c-06. Finster

17-c-07. Fischer-Treuenfeld, von

17-c-08. Fledderus

17-c-09. Flier, van der

17-c-10. Flires, de

17-c-11. Flugi van Aspermont

17-c-12. Fock (Utrecht)

17-c-16. Fockens

17-c-17. Fokker

17-c-18. Folmer

17-c-19. Forstner van Dambenoy (Limburg)

17-c-20. Forstner van Dambenoy, Hendrik Frederik Chirstoph, en Margaretha Cornelia d’Ablaing van Giessenburg (alliantie 1836)

17-c-21. Fortuyn

17-c-22. Fouw, de

17-c-23. Franckenberg en Proschlitz, van

17-c-24. François

17-c-25. Fremery, de, en de Roy van Zuydewijn.

17-c-27. Freudenberg

17-c-28. Fridagh, van (Overijssel)

17-c-29. Fridagh, van (twee afdrukken)

17-c-30. Frieswijk

17-c-31. Frieswijk, van Lexau

17-c-32. Friewijk

17-c-33. Frima

17-c-34. Fromberg

17-c-35. Frowein

17-c-36. Fruin

17-c-37. Früstück

17-c-38. Fuchs (ruit)

17-c-39. Führi Snethlage (notaris te Woerden)

17-c-40. Furchter (de Beauchène)

17-c-42. Gallee

17-c-43. Gallée, en De Bye (’s-Hertogenbosch) (alliantie)

17-c-44. Gallois

17-c-45. Galman

17-c-26. Rijk, Type XII, notaris, Den Haag, Fremery, J.P. de

17-a-08. Rijk, Type XII, Type, notaris, Winterswijk, Eekelen, F.A. van

17-a-20. Rijk, Type XII, hofleverancier, Zutphen, Eldik, B.W. van

Doos 18

18-a-01. Gaultirt de Saint Basile, Elisabeth (ruit)

18-a-02. Gautier

18-a-03. Gaymans, J.A. (Elst)

18-a-04. Geel, J.F. van

18-a-05. Geen, van

18-a-10. Geer van Jutfaas, de (twee afdrukken)

18-a-09. Geer, de

18-a-08. Geer, de (drie afdrukken) (één ruit)

18-a-06. Geer, de (twee afdrukken)

18-a-07. Geer, de (twee afdrukken)

18-a-11. Geer, de. en Van Haeften (alliantie 1755)

18-a-12. Geerling

18-a-32. Geij van Pittius (twee afdrukken)

18-a-13. Gelre, van (Zeeland)

18-a-14. Gerdes

18-a-15. Gerlach, J.W.R.

18-a-16. Gerlings

18-a-18. Gerlings

18-a-19. Gerlings, Jager

18-a-17. Gerlings, N.W. (Vianen)

18-a-20. Gessel, van (Gelderland)

18-a-21. Geuns, van

18-a-23. Geusau, von

18-a-22. Geusau, von (twee afdrukken)

18-a-24. Gevaerts van Simonshaven

18-a-25. Gevers

18-a-26. Gevers

18-a-29. Gevers (twee afdrukken)

18-a-31. Gevers Deynoot (twee afdrukken)

18-a-28. Gevers, Claudius Pieter

18-a-30. Gevers, jonkheer

18-a-27. Gevers, Paulus, en Jacoba Maria Cornets de Groot (alliantie 1762)

18-a-33. Ghent, van (Holland)

18-a-34. Ghesel, van (Amsterdam)

18-a-35. Giers, van

18-a-36. Giffen, van

18-c-20. Gijn, van

18-a-37. Gildemeester, van Gheel

18-a-38. Gips (Engeland)

18-a-39. Gleichman

18-a-40. Gleichman (Dem Haag, Rotterdam)

18-a-41. Gobelin

18-a-42. Godée

18-a-43. Godefroy

18-a-44. Godin, Jan Carel, en Wendela Eleonora ten Hove (alliantie)

18-a-45. Goekoop

18-b-01. Goemans

18-b-08. Goes, A. van der (Delft) (1790)

18-b-07. Goes, Adriaan van der, en Maria Winkelman (alliantie )

18-b-02. Goes, van der

18-b-03. Goes, van der

18-b-05. Goes, van der

18-b-06. Goes, van der (ruit)

18-b-04. Goes, van der (twee afdrukken)

18-b-09. Goesen (Wezel, Dld)

18-b-19. Goet, van der

18-b-10. Goeverneur

18-b-11. Goeye, de

18-b-12. Goin

18-b-16. Goltstein, Evert Jan Benjamin van, en Frederica van der Capellen (alliantie 1782)

18-b-13. Goltstein, van

18-b-14. Goltstein, van (twee afdrukken)

18-b-15. Goltstein, van (twee afdrukken)

18-b-18. Goor, Noothoven van (twee afdrukken)

18-b-17. Goor, van

18-b-20. Goot, Hendrik van der

18-b-21. Gooyer, de

18-b-22. Gorkum, van

18-b-23. Goudriaan

18-b-24. Goudriaan, Hend. Bern.

18-b-25. Goudswaard

18-b-26. Graaf, de

18-b-31. Graaff, de (twee afdrukken)

18-b-32. Graaff, de, en Dijckmeester (alliantie 1904)

18-b-27. Graaff, van de (twee afdrukken)

18-b-29. Graafland

18-b-30. Graafland

18-b-28. Graafland (twee afdrukken)

18-b-36. Graafland van Schotterlieland, Hooft

18-b-34. Graafland, H.J. Hooft

18-b-33. Graafland, Hooft

18-b-35. Graafland, Hooft

18-b-37. Grasmück-Doetsch zu Kärlich

18-b-38. Grasveld, van

18-b-39. Graswinkel

18-b-40. Gratama

18-b-41. Grave, de

18-b-42. Gravemeyer

18-b-44. Gravenhorst, Berch

18-b-45. Gregory (Saksen, Silezië) (twee afdrukken)

18-c-02. Greve (Zwolle)

18-c-01. Greve, de (Utrecht)

18-c-03. Griethuysen, van

18-c-04. Griethuysen, van

18-c-05. Grill

18-c-06. Grinwis (Zeeland)

18-c-07. Groen

18-c-08. Groeneveld, van

18-c-09. Gronden, van der (Zwolle 1879)

18-c-10. Groneman (Zutphen)

18-c-11. Groot

18-c-14. Groot, Cornets de

18-c-12. Groot, de

18-c-13. Groot, de

18-c-15. Grottendieck, ds. Hendrik F.W.

18-c-16. Guepin

18-c-17. Guepin (ruit)

18-c-18. Guillaume, barones

18-c-19. Gülcher (twee afdrukken)

18-c-21. Haag

18-c-22. Haar Klütgen, de (twee afdrukken)

18-c-23. Haeften, van

18-c-26. Haeften, van

18-c-27. Haeften, van (Gorinchem)

18-c-24. Haeften, van (twee afdrukken)

18-c-25. Haeften, van (twee afdrukken)

18-c-28. Haeften, van (twee afdrukken)

18-c-30. Haersolte, Johan W.S. van, en Anna T.J. Bangeman (alliantie 1795)

18-c-29. Haersolte, van

18-c-31. Hagedoorn, Rolandus

18-c-32. Hagen, ten

18-c-33. Hagt, van der

18-c-34. Hahn, Joseph graaf (Sleeswijk-Holstein)

18-c-35. Haitsma

18-c-36. Hajunga

18-c-37. Halbertsma

18-c-38. Halbertsma, S.A.B. (twee afdrukken)

18-c-39. Hamel, van (twee afdrukken)

18-c-40. Hamel. van (Arnhem) (twee afdrukken)

18-c-42. Hamer, Versélewel de Witt

18-c-43. Hanedoes

18-c-44. Hanegraaff

18-c-45. Hangest d’Yvoy, van

18-b-43. Onbekend, en Gravemeyer (alliantie)

18-c-41. Rijk, Type XII, notaris, Leiden, Hamel, J.A. van

Doos 19

19-a-07. D’Aumale van Hardenbroek

19-a-01. Hapert (Amsterdam)

19-a-02. Hardenberg, H.F.C.

19-a-04. Hardenbroek d’Aumale, van (twee afdrukken)

19-a-05. Hardenbroek van Ammerstol, Arthur van

19-a-03. Hardenbroek, van

19-a-06. Hardenbroek, van, en Huydecoper (alliantie 1855)

19-a-08. Haring, dr. W. (Haarlem)

19-a-10. Harinxma de Hettinga (Friesland)

19-a-09. Harinxma thoe Slooten, van (Leeuwarden) (twee afdrukken)

19-a-11. Harinxma, Douwe van (1912)

19-a-12. Harmens, en [onbekend] (alliantie)

19-a-13. Hart, van der

19-a-14. Hartevelt (Leiden) (twee afdrukken)

19-a-15. Hartevelt, J.J.A. (Oegstgeest) (twee afdrukken)

19-a-16. Hartkamp

19-a-17. Hartsinck

19-a-18. Hasselaer van Eemnes (Amsterdam)

19-a-19. Hasselaer, Hooft

19-a-20. Hasselman

19-a-21. Hasselt, van

19-a-22. Hasselt, van, en Schlingemann (alliantie 1844)

19-a-23. Hattem, van (twee afdrukken)

19-a-24. Hattink

19-a-25. Havelaar

19-a-31. Heeckeren van Kell, van (Lissabon 1894)

19-a-30. Heeckeren van Kell, van (twee afdrukken)

19-a-33. Heeckeren van Kell, van (twee afdrukken, ruit en alliantie)

19-a-32. Heeckeren, Evert C.C.W. van, en Henriette S. van Wassenaer (alliantie 1781)

19-a-27. Heeckeren, van

19-a-28. Heeckeren, van

19-a-29. Heeckeren, van (ruit)

19-a-26. Heeckeren, van (twee afdrukken)

19-a-34. Heek, van

19-a-35. Heekeren, van

19-a-36. Heel, van, en [onbekend] (alliantie)

19-a-37. Heemkerck, van

19-a-38. Heemkerck, van, en Düker (alliantie)

19-a-39. Heemskerck van Beest, Jkvr. E. (Dalsen 1881)

19-a-44. Heemstra, Elisabeth S. van Heemstra (ruit)

19-a-42. Heemstra, van

19-a-41. Heemstra, van (twee afdrukken)

19-a-43. Heemstra, van (twee afdrukken)

19-a-40. Heemstra, van, en Van Cammingha (alliantie 1841)

19-a-45. Heeneman, Gijsbert, en Maria de Vrint (alliantie 1762)

19-b-02. Heerdt, W.H. van (1854)

19-b-01. Heeringa, G. van (Dokkum)

19-b-03. Heiden Reinestein, van

19-b-04. Heiden Reinestein, van (Drenthe)

19-b-05. Heim, van der

19-b-06. Hein

19-b-07. Heineken

19-b-08. Heldewier

19-b-09. Heldring

19-b-10. Heldring, en [onbekend] (alliantie)

19-b-11. Hellena

19-b-12. Helling

19-b-13. Hellingman, C.W. (Brussel 1972) (twee afdrukken)

19-b-14. Helm, van den

19-b-15. Helsdingen, van

19-b-16. Hemert tot Dingshof, van

19-b-17. Hemert, G. Junius van (Dedemsvaart/Avereest 1875) (twee afdrukken)

19-b-18. Hemmes, J.E.J. (Hilversum)

19-b-19. Hemmington

19-b-20. Hengeveld

19-b-21. Hennequin

19-b-22. Herbig

19-b-23. Herckenrath

19-b-27. Herckenrath

19-b-25. Heringa

19-b-24. Heringa (twee afdrukken)

19-b-26. Hermsen, L.E. (twee afdrukken)

19-b-28. Herzeele, van

19-b-29. Heshuysen

19-b-30. Heshuysen

19-b-31. Hesselink van Suchtelen

19-b-32. Hesselt van Dinter

19-b-33. Heukelom

19-c-01. Hoey, van

19-c-02. Höfelt

19-c-03. Hoffer

19-c-04. Hoffman

19-c-05. Hofstede

19-c-06. Hogendorp, van

19-c-07. Hogendorp, van

19-c-09. Hogendorp, van

19-c-10. Hogendorp, van (graaf)

19-c-08. Hogendorp, Willem van, en Wilhelmina van Haren (alliantie 1760)

19-c-11. Hogguer (Holland, Zweden)

19-c-12. Holbergen, Gerard J.P. van (Arnhem 1948)

19-c-13. Holenberg de Beckfeld

19-c-14. Hollingerus

19-c-15. Holthuysen, S.L.G.

19-c-16. Holtius

19-c-17. Holtzman, en Veder (alliantie 1858)

19-c-18. Hombach (twee afdrukken)

19-c-19. Honert, van der

19-c-20. Hooff, Drijfhout van

19-c-22. Hooft

19-c-24. Hooft

19-c-27. Hooft

19-c-23. Hooft (drie afdrukken)

19-c-21. Hooft (twee afdrukken)

19-c-29. Hooft van Vreeland (Amsterdam)

19-c-25. Hooft van Woudenberg (twee afdrukken, één ruit)

19-c-28. Hooft, Corver, en Van Tuyll van Serooskerken (alliantie 1813)

19-c-26. Hooft, en Van Slingelandt (alliantie 1813)

19-c-31. Hoog (’s-Gravenhage)

19-c-30. Hoog, van der

19-b-35. Hoogendijk van Donselaar

19-b-34. Hoogendijk van Donselaar (Brielle)

19-b-36. Hoogenhuyse, van (twee afdrukken)

19-b-37. Hoogenhuyse, van (twee afdrukken)

19-b-38. Hoogeveen

19-b-39. Hoogewerff (twee afdrukken)

19-b-40. Hooghwinkel

19-b-41. Hooghwinkel

19-b-42. Hooglandt

19-b-43. Hoogstadt, Silvergieter

19-b-44. Hoogstadt, Silvergieter

19-c-32. Hoogstraten, van

19-b-45. Hoogstraten, van (twee afdrukken)

19-c-33. Hooikaas

19-c-35. Hoop Scheffer, de

19-c-40. Hoop, Adriaan van der, en Maria Verburgh (alliantie 1760)

19-c-34. Hoop, de

19-c-41. Hoop, Thomassen à Thuessink van der

19-c-37. Hoop, van der

19-c-38. Hoop, van der

19-c-36. Hoop, van der (twee afdrukken, één ruit)

19-c-39. Hoop, van der, en Van Peterson (alliantie)

19-c-42. Hoop, Woldringh van der

19-c-43. Hoorn, van

19-c-45. Hoorn, van (twee afdrukken)

19-c-44. Hoorn, van (Zeeland)

Doos 20

20-c-31. ‘s Jacob

20-c-30. ’s Jacob

20-c-32. ’s Jacob (twee afdrukken)

20-a-02. Heukelom, Siegenbeek van

20-a-01. Heukelom, van

20-a-03. Heusch de la Zanrye, de, en [onbekend] (alliantie)

20-a-04. Heusden, markies van

20-a-05. Heutz, van

20-a-06. Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti, van den

20-a-07. Heuven, van (twee afdrukken)

20-a-09. Heuven, van Munster van

20-a-10. Heux, le

20-a-11. Heyblom

20-a-12. Heyden, von

20-a-13. Heyligers

20-a-14. Heymans (Holland)

20-a-15. Heyst, van

20-a-16. Heyst, van

20-a-17. Heyst, van den Ham van

20-c-02. Hijmans van Wadenoijen

20-a-18. Hingst

20-a-20. Hinloopen, en Van Goor (alliantie)

20-a-19. Hinlopen

20-a-21. Hinlopen, Johan Guillaume, en Susanna Maria Schorer (alliantie 1817)

20-a-22. Hirschig, Jacoba Gijsbertha (Enkhuizen) (ruit)

20-a-23. Hoboken, van

20-a-24. Hoboken, van

20-a-25. Hoboken, van (ruit)

20-a-26. Hodenpijl, kapitein-ingenieur

20-a-27. Hodenpijl, kapitein-ingenieur (Naarden)

20-a-28. Hoeffelman

20-a-29. Hoefhamer

20-a-30. Hoefner

20-a-31. Hoekstra, ten Broecke

20-a-32. Hoest, de

20-a-33. Hoeth, Wichers (ruit)

20-a-34. Hoeufft (twee afdrukken)

20-a-37. Höevell tot Nijenhuis, van, en De Mey van Streefkerk (Wijhe 1872)

20-a-35. Höevell, van

20-a-36. Höevell, van

20-a-38. Hoeven, van der

20-a-39. Hoeven, van der

20-b-21. Hoijtema, van (twee afdrukken)

20-a-40. Hoorn van Burgh, van (Zeeland) (twee afdrukken)

20-a-42. Hoos, en Soeteman (alliantie 1887)

20-a-41. Hoos, en Van der Lip (alliantie)

20-a-43. Hooyer, A.G. (Apeldoorn)

20-a-44. Hop

20-a-45. Hop, en Van der Hoop (alliantie 1767)

20-b-01. Hordijk

20-b-04. Horst van Lill, van der

20-b-02. Horst, van der

20-b-03. Horst, van der

20-b-05. Houck

20-b-06. Houck

20-b-07. Houten, van

20-b-08. Houten, van

20-b-09. Houten, van

20-b-11. Houve. van der

20-b-10. Houwening

20-b-12. Houwert, Martinus Theodorus

20-b-13. Houwing

20-b-14. Houwink

20-b-15. Hove, ten (Gelderland) (twee afdrukken)

20-b-16. Hovy, A.J. (advocaat te Amsterdam 1876)

20-b-22. Howard, baron

20-b-17. Hoyer

20-b-18. Hoynck van Papendrecht

20-b-19. Hoynck van Papendrecht

20-b-20. Hoytema, van (twee afdrukken)

20-b-23. Hublin

20-b-25. Hubrecht (Utrecht)

20-b-24. Hubrecht, P.F. (Doorn)

20-b-26. Hudig

20-b-27. Hudig

20-b-28. Hudig

20-b-29. Hugenholtz

20-b-30. Hugenpoth

20-b-31. Hugenpoth tot den Beerenclaauw

20-b-45. Huijsman

20-b-32. Huisker

20-b-33. Huisman

20-b-34. Hulft

20-b-35. Hulshoff

20-b-36. Hulst, van

20-b-37. Hurgronje

20-b-38. Hurgronje, Steven M. Snouck, en Anna C. Elias (alliantie 1766)

20-b-39. Huybert van Westenschouwen, de

20-b-40. Huydecoper van Maarsseveen (twee afdrukken)

20-b-41. Huydecoper van Zeist (ruit)

20-b-42. Huygens

20-b-43. Huygens

20-b-44. Huysers (twee afdrukken)

20-c-01. Huyssen van Kattendijke

20-c-03. Iddekinge, van

20-c-04. Iddekinge, van (ruit)

20-c-05. Idenburg

20-c-06. Idzerda

20-c-07. Ilken

20-c-09. Imhoff, Gustaaf Willem van, en Anna Jacoba Sloet (alliantie 1791)

20-c-08. Imhoff, van

20-c-10. Ingen, van (twee afdrukken)

20-c-12. Insinger (Amsterdam)

20-c-11. Insinger (Amsterdam) (twee afdrukken)

20-c-13. Ippius

20-c-14. Irish Stephenson

20-c-15. Isenburg, prins van

20-c-16. Isselmuden, van

20-c-18. Iterson, L. Roessingh van

20-c-17. Iterson, van

20-c-25. Ittersum, Agnes Magteld van (ruit)

20-c-19. Ittersum, van

20-c-20. Ittersum, van (drie afdrukken)

20-c-21. Ittersum, van (twee afdrukken)

20-c-27. Ittersum, van, en [onbekend] (alliantie)

20-c-26. Ittersum, van, en Van Lynden (alliantie 1862)

20-c-22. Ittersum, W.A. van

20-c-24. Ittersum, W.C.Th. van (Heemse)

20-c-23. Ittersum, W.C.Th. van (Heemse) (twee afdrukken)

20-c-33. Jacobi, de (Limburg)

20-c-34. Jacobson

20-c-35. Jacques

20-c-36. Jager, de

20-c-37. Jannink

20-c-37. Jannink

20-c-38. Jannink

20-c-39. Jansard, Josephine von (Petersburg)

20-c-40. Janssen (Leiden)

20-c-41. Janssen Wadeleux

20-c-42. Janssens, en Hartsen (alliantie 1822)

20-c-43. Janssens, en Hartsen (alliantie 1822)

20-c-44. Janszen, en Collot d’Escury (alliantie 1845)

20-c-45. Jantzen, Stephanus Bernardus, en Anna Carolina Lucie van der Borch (alliantie)

20-c-29. Keizerrijk, Type ---, notaris, Wieringen, Iszrel, R.E.

20-a-08. Rijk, Type XII, notaris, Barneveld, Heuven, D. van

20-c-28. Rijk, Type XII, notaris, Vianen, Ittersum, L.A.B. van

Doos 21

21-a-01. Jas

21-a-02. Jeekel

21-a-03. Jellinghaus, E.J. (Den Haag)

21-a-04. Jenison

21-a-05. Jentink

21-a-06. Johnson Philott

21-a-07. Jolles

21-a-08. Jolles

21-a-09. Jonas

21-a-16. Jong van Beek en Donk, de

21-a-10. Jong, de

21-a-13. Jong, de

21-a-12. Jong, de (Oudewater)

21-a-15. Jong, de Josselin de

21-a-11. Jong, P.A.C.W. de

21-a-14. Jong, van Ballegoijen de

21-a-21. Jonge van Zwijnsbergen, de

21-a-18. Jonge, de

21-a-19. Jonge, de

21-a-20. Jonge, de

21-a-17. Jonge, de (twee afdrukken)

21-a-24. Jongh, de

21-a-22. Jongh, de (Dordrecht)

21-a-23. Jongh, de (Dordrecht), en Kouwens (alliantie)

21-a-25. Jongsma

21-a-26. Jordens

21-a-27. Jordens

21-a-28. Jordens, en Roelinck (alliantie)

21-a-29. Junius (Renkum)

21-a-30. Jurjans

21-a-31. Jurjans

21-a-33. Jurjans, en Van Maaren (alliantie)

21-a-32. Jurjans, en Van Maaren (alliantie) (twee afdrukken)

21-a-34. Jurjans, en Van Maaren (alliantie) (twee afdrukken)

21-a-35. Just de la Paisières

21-a-36. Juta (twee afdrukken)

21-a-37. Jutting, van Starckenborgh

21-a-38. Kaalhoven, van

21-a-39. Kamerling, E.J.C. (Vorden) (twee afdrukken)

21-a-40. Kamerling, en Van Haersma Buma (alliantie)

21-a-41. Kamphuisen, F.P.W.M. (Breda)

21-a-42. Kanter, de

21-a-43. Kanter, Scipio de, en Johanna Elisabeth de Laat (alliantie 1790) (twee af-drukken)

21-a-44. Kaper

21-a-45. Karnebeek, Abraham P.C. van, en Maria P. Rochussen (alliantie 1873)

21-b-02. Kasteele, van de (twee afdrukken)

21-b-03. Kate, C.B.G. ten (meester lyceum Kampen 1932)

21-b-04. Kater, de (twee afdrukken) (één ruit)

21-b-05. Kauls

21-b-06. Kemp, van der (ruit)

21-b-08. Kempenaer, de (Brabant) (twee afdrukken)

21-b-09. Kemper, de Bosch

21-b-10. Kemper, de Bosch

21-b-11. Kempers

21-b-12. Kempers

21-b-13. Kerchem, van, en Onbekend (alliantie)

21-b-14. Kerckhof, mr. H. van (raadsheer Arnhem)

21-b-16. Kerckhoven (Holland)

21-b-15. Kerckhoven van Groenendijk

21-b-18. Kerkwijk, A.O. van (twee afdrukken)

21-b-17. Kerkwijk, van

21-b-19. Kervel, van (Holland)

21-b-20. Ketwich Verschuur, van (twee afdrukken)

21-b-21. Kievits

21-b-22. King Dura, de

21-b-23. Kinschot, van

21-b-24. Kinschot, van

21-b-25. Kinschot, van, en Luden (alliantie 1858)

21-b-26. Kint van Roodebeke, ‘t

21-b-27. Kist

21-b-28. Klating

21-b-29. Klätte (twee afdrukken)

21-b-31. Kleffens, van

21-b-32. Kleffens, van

21-b-33. Kleine, Smit

21-b-30. Kleinhoven, van (Ede)

21-b-34. Kleinpenning

21-b-35. Klerck

21-b-36. Klinkhamer (twee afdrukken)

21-b-37. Kloeck, Jacob

21-b-38. Kloos

21-b-40. Kloot, van Rhede van der

21-b-39. Klopper, de

21-b-44. Kluijve, Jelte K.A.M. van (burgemeester van Nijkerk)

21-b-41. Kluit

21-b-42. Kluit, en Hartevelt (alliantie 1858)

21-b-43. Kluning

21-b-45. Kluyven, van

21-c-01. Kniphorst

21-c-02. Knipscheer

21-c-03. Knottnerus

21-c-04. Knüttel

21-c-05. Koch

21-c-06. Kock, de

21-c-07. Kock, de

21-c-08. Koetsveld, van

21-c-09. Kolb (twee afdrukken)

21-c-10. Kolff (twee afdrukken)

21-c-11. Konijnenburg

21-c-12. Konijnenburg, van

21-c-13. Koog, van Bijnkershoek van der

21-c-14. Koog, van Toulon van der

21-c-18. Kooij, van der Marwijk

21-c-15. Koolhaas

21-c-16. Koolhaas, Pous

21-c-17. Koopmans (ruit)

21-c-19. Koopmans (twee afdrukken)

21-c-20. Kop, Croiset van der

21-c-21. Kops, de Bruyn

21-c-22. Kouzmitsch, Alexander Petrovich

21-c-23. Kraak (ruit)

21-c-24. Kraat, de Laruwieze

21-c-25. Kragt

21-c-26. Kranz

21-c-29. Krayenhoff van de Leur (drie afdrukken)

21-c-27. Krayenhoff, C.R.T. (generaal)

21-c-28. Krayenhoff, en R:uhle von Liliënstern (aliiantie 1818)

21-c-30. Kreenen, J.J. (Zwolle 1872)

21-c-31. Krieken, van (notaris Vollenhove)

21-c-32. Krol

21-c-33. Krom

21-c-34. Kronenburg

21-c-35. Kroon

21-c-36. Krudop (twee afdrukken)

21-c-37. Kruyff, de

21-c-38. Kruyne, van

21-c-39. Kügler

21-c-40. Kuipers, mej.

21-c-41. Küller

21-c-42. Künze

21-c-43. Kützenbach, von

21-c-44. Kuyk, van (Rotterdam)

21-c-45. Kuyper, dr. A.

21-b-07. Rijk, Type XII, hofleverancier, Kempen, J.M. van

21-b-01. Rijk, Type XII, notaris, Oosterbeek, Karseboom, J.

Doos 22

22-c-42. [Onbekend], en Van Lynden (alliantie)

22-a-01. Laar, H.A. (Eemnes-Binnen)

22-a-02. Labrijn

22-a-03. Ladenius (ruit)

22-a-04. Laer, van

22-a-05. Lagerwey

22-a-06. Lakeman

22-a-07. Lalaing, de

22-a-08. Lam

22-a-10. Lambert

22-a-09. Lambert, O.P.

22-a-13. Lange van Wijngaarden, de

22-a-12. Lange van Wijngaarden, de (Amsterdam)

22-a-21. Lange, A.M. de

22-a-22. Lange, Albertina P.G. ten Houte de (ruit)

22-a-27. Lange, C.E. ten Houte de (Zeist)

22-a-24. Lange, C.E.G. ten Houte de (ruit)

22-a-23. Lange, Christophe E.G. ten Houte de

22-a-11. Lange, de

22-a-18. Lange, de (19de eeuw) (twee afdrukken)

22-a-25. Lange, M.J. ten Houte de

22-a-17. Lange, Michiel Johan de (burgemeester Heerhugowaard)

22-a-19. Lange, Michiel Johan de, en Helena Maria Hamers (alliantie 1855)

22-a-15. Lange, ten Houte de

22-a-20. Lange, ten Houte de

22-a-16. Lange, ten Houte de (18e eeuw)

22-a-26. Lange, W.G. ten Houte de

22-a-14. Lange. de (ruit)

22-a-28. Langenberg (twee afdrukken)

22-a-29. Langguth

22-a-30. Lans (twee afdrukken)

22-a-32. Lanschot, van

22-a-31. Lanschot, van (twee afdrukken)

22-a-33. Larrey

22-a-34. Lasonder

22-a-35. Last. mr. J. (Den Haag)

22-a-36. Lathem, Christiaan van

22-a-37. Latour, Jean Marie François Joseph

22-a-38. Laurenze

22-a-39. Lauts

22-a-40. Lechner, J.

22-a-41. Ledeboer

22-a-42. Lee, van der

22-a-43. Lee, van der (Oudewater)

22-a-44. Leemans

22-a-45. Leemans

22-b-01. Leeuw, de (Rotterdam)

22-b-02. Leeuw, Sara de (vrouw van W.G. ten Houte de Lange) (ovaal)

22-b-07. Leeuwen, Arnoldus van

22-b-03. Leeuwen, dr. Johannes van

22-b-06. Leeuwen, van

22-b-04. Leeuwen, van (Leiden, Brielle)

22-b-05. Leeuwen, van (twee afdrukken)

22-b-08. Leiningen Westerburg, K.E. graaf van

22-b-09. Lely, van der

22-b-10. Lemkens

22-b-11. Lennep, van (twee afdrukken)

22-b-12. Lennep, van (twee afdrukken)

22-b-13. Lennep, van (twee afdrukken)

22-b-14. Lennep, van, en [Onbekend] (alliantie)

22-b-15. Lens

22-b-16. Leschen, von

22-b-17. Lestevenon, Mattheus

22-b-18. Lette (Holland) (twee afdrukken)

22-b-19. Lette, N.J.C.S.

22-b-20. Leux de Wilhelm, le (Amsterdam)

22-b-21. Lewe van Nijensteyn

22-b-22. Leysius

22-b-23. Libert

22-b-24. Libourel (ruit)

22-b-25. Lichtenbergh (Utrecht)

22-b-26. Lichtenbergh, Michael Carel van, en Johanna Maria van der Beke (alliantie 1726)

22-b-27. Lichtenbergh, van der Burcht van

22-b-30. Lidt de Jeude, C.W.F. van

22-b-29. Lidt de Jeude, van

22-b-28. Lidt de Jeude, van (twee afdrukken)

22-b-31. Liefsting, Coninck

22-b-32. Liefsting, Coninck, en Roijer (alliantie 1853)

22-b-33. Ligtenberg

22-c-43. Lijndraaijer, P., notaris (Amsterdam)

22-b-39. Limburg Stirum, Frederik Albert van, en Goverdina van Creutz (alliantie 1789)

22-b-34. Limburg Stirum, van

22-b-35. Limburg Stirum, van

22-b-38. Limburg Stirum, van

22-b-37. Limburg Stirum, van (drie afdrukken)

22-b-36. Limburg Stirum, van (vier afdrukken)

22-b-41. Limburg Stirum, van, en Sandberg (alliantie)

22-b-40. Limburg Stirum, Wigbold A.W. van, en Anna E. Groeninx van Zoelen (allian-tie)

22-b-43. Linden, Cort van der

22-b-42. Linden, van der

22-b-44. Lith, van der

22-b-45. Lobell, de (Den Bosch)

22-c-01. Loder, Christiaan Lodewijk, en Elisabeth Cornelia Gijsberdina van Doorn (alliantie 1781)

22-c-02. Loeff (Zeeland)

22-c-03. Loeff, Rutgers van der

22-c-04. Loeff, Rutgers van der

22-c-06. Loenen, Beckeringh van

22-c-05. Loenen, van

22-c-07. Loghem, van

22-c-08. Lohman

22-c-10. Lohman, D.M.

22-c-11. Lohman, de Savornin

22-c-12. Lohman, de Savornin

22-c-09. Lohman, en Van Sminia (alliantie 1886)

22-c-13. Lons

22-c-14. Loo, van der (twee afdrukken)

22-c-15. Loon, van

22-c-16. Loon, van (twee afdrukken)

22-c-17. Loon, van (twee afdrukken)

22-c-18. Looy, van der

22-c-19. Losecaet (Groningen) (ruit)

22-c-20. Loten (Utrecht, Amsterdam)

22-c-21. Lotsy (Dordrecht)

22-c-22. Loudon

22-c-23. Loudon, F.W.J. (Den Haag) (twee afdrukken)

22-c-24. Lublink

22-c-25. Lucardie

22-c-26. Lucassen (twee afdrukken)

22-c-27. Luden, Arthur (Honenberg)

22-c-28. Luden-Luden, Mevr. (Amsterdam)

22-c-29. Luik, van

22-c-30. Lulins

22-c-31. Lunsingh

22-c-32. Lunsingh

22-c-33. Lütge

22-c-34. Lützow

22-c-35. Lüwe Schwerin, Freiherr V. von der

22-c-36. Luyck

22-c-38. Luyendijk, F.L. (Den Haag)

22-c-37. Luyer Massis

22-c-39. Lycklama à Nijeholt

22-c-40. Lynden van Sandenburg, van (twee afdrukken)

22-c-41. Lynden, van

22-c-45. Lynden, van (twee afdrukken)

22-c-44. Lynden, van, en Van Haersolte (alliantie)

Doos 23

23-a-09. Lijnslager

23-a-30. Lycklama

23-a-04. Lynden van Hemmen, van

23-a-05. Lynden van Sandenburg, van (twee afdrukken)

23-a-06. Lynden, Otto Frederik van, en Frederica Louise van der Does (alliantie 1754)

23-a-01. Lynden, van (twee afdrukken)

23-a-02. Lynden, van (twee afdrukken)

23-a-03. Lynden, van (vier afdrukken)

23-a-08. Lynden, Willem Hendrik van, en Henriette Regina Backer (alliantie 1838)

23-a-07. Lynden, Willem van, en Charlotte Anna Wilhelmina van Boetzelaer (alliantie 1836)

23-a-10. Maan (Schiedam)

23-a-12. Maanen, van

23-a-11. Maanen, van (twee afdrukken)

23-a-19. Maarel, van de

23-a-13. Maas

23-a-14. Maas

23-a-15. Maas Geesteranus

23-a-16. Maas Geesteranus van Zuid-Scharwoude

23-a-17. Maaswaal

23-a-18. Maat, ter

23-a-20. Macaré, mr. A.J.C. Rethaan

23-a-21. Mackay

23-a-22. Made, van de

23-a-23. Maes

23-a-24. Maingay

23-a-25. Maire de Sars, graaf Le (Artois)

23-a-26. Mallinckrodt, H.W. (1919)

23-a-27. Man, de

23-a-28. Mandele, van der (Delft)

23-a-29. Mandere, van der

23-a-31. Mandere, van der

23-a-32. Mandere, van der, en Coenen van ’s-Gravesloot (alliantie 1840)

23-a-33. Mansvelt, van

23-a-34. Mansvelt, van, en [Onbekend] (alliantie)

23-a-35. Mantingh

23-a-36. Marck, van der

23-a-38. Marcus

23-a-39. Mariënhoff, van

23-a-40. Maris

23-a-41. Maris van Sandelingenambacht

23-a-44. Markesteyn, J.D.

23-a-45. Markus (Nijkerk)

23-b-04. Marle, H.W. van (Doesburg)

23-a-42. Marle, van

23-a-43. Marle, van

23-b-01. Marle, van

23-b-02. Marle, van (twee afdrukken)

23-b-03. Marle, van (twee afdrukken)

23-b-05. Maronier (twee afdrukken)

23-b-06. Martelaar

23-b-08. Martens (Antwerpen) (twee afdrukken)

23-b-07. Martens (twee afdrukken)

23-b-09. Martini

23-b-11. Matthes, en Schimmelpenninck (alliantie 1879)

23-b-12. Mauler (1916)

23-b-13. Mauregnault

23-b-14. Mauregnault, Boreel de

23-b-15. Mayer, de (attaché militaire de Russie)

23-b-16. Mazel

23-b-17. Mazel (twee afdrukken)

23-b-18. Meer, van der

23-b-19. Meerlant, van

23-b-20. Meersch, van Limborch van der

23-b-21. Meerveld

23-b-22. Mees (twee afdrukken)

23-b-23. Mees (twee afdrukken)

23-b-24. Mees, Alting

23-b-25. Meester, de

23-b-26. Meester, de (twee afdrukken)

23-b-27. Meesters

23-b-28. Meesters, B. (Nunspeet)

23-b-29. Meeteren, Westerouwen van

23-b-30. Meeuwen, P.M.F. van (Den Bosch)

23-b-31. Meeverden, van

23-b-32. Meeverden, van

23-c-11. Meijer

23-c-12. Meijer

23-c-13. Meijer

23-c-14. Meijer

23-c-15. Meijer

23-c-18. Meijer, de (twee afdrukken)

23-c-19. Meijjes

23-c-21. Meijs

23-b-33. Meinesz

23-b-34. Meinesz, Vening

23-b-35. Mejan, Verwey

23-b-37. Melvill van Carnbee

23-b-36. Melvill van Carnbee, P.R. (Den Haag)

23-b-38. Mensema, Albertus Jans (Zwolle)

23-b-39. Merct, van der (Vlaanderen)

23-b-40. Merens, Gallis

23-b-41. Merens, mr. Lucas

23-b-43. Merken, van

23-b-44. Merken, van (twee afdrukken)

23-b-42. Merlauwt

23-b-45. Mersch, van der

23-c-01. Mesdag

23-c-02. Metelerkamp (ruit)

23-c-07. Meulemans

23-c-05. Meulen, van der

23-c-06. Meulman

23-c-08. Meuter, C.J.L. (Den Haag)

23-c-10. Mey, van der

23-c-09. Mey, van der (Apeldoorn)

23-c-17. Meyeringh

23-c-20. Meylink

23-c-22. Meysbergen, van

23-c-23. Michaëlis

23-c-24. Middelburg

23-c-25. Middelhoven (ruit)

23-c-26. Middelhoven (twee afdrukken)

23-c-27. Middelrode, Godescalc de

23-c-28. Mieden van Opmeer, van der

23-c-29. Mierop, van

23-c-30. Minne, van der

23-c-31. Mispelblom

23-c-32. Mispelblom Beyer

23-c-33. Mispelblom Beyer (ruit)

23-c-34. Miyelink

23-c-35. Mock

23-c-36. Moens

23-c-37. Moens

23-c-38. Moens, Jacob Matthias, en Regina Elisabeth van Hoorn van Burgh (alliantie 1791)

23-c-39. Moere, van der

23-c-40. Mohr, van der Meer (twee afdrukken)

23-c-41. Molenaar, Joris Johannes

23-c-43. Molhuysen

23-c-44. Moliere, Granpré

23-c-45. Moll

23-c-04. Muelen, van der

23-b-10. Pruissen, koninkrijk, Rechtsanwalt und Notar, Martinius, dr.

23-a-37. Rijk, Type XIII, hofleverancier, Arnhem, Marikus, P.F.

23-c-16. Rijk, Type XII, beëdigd vertaler, Meijer, J.W. de

23-c-42. Rijk, Type XII, notaris, Waddinxveen, Molenaer, J.

23-c-03. Rijk, Type XII, notaris, Wateringen, Metman, H.W.

Doos 24

24-b-02. Mijnlieff

24-b-03. Mijnssen

24-b-04. Mijnssen

24-b-05. Mijnssen (Amsterdam)

24-a-01. Moll Ster

24-a-02. Molle

24-a-04. Mollerus

24-a-03. Mollerus (drie afdrukken)

24-a-05. Mollerus, Johan Hendrik, en Mellina Anna Alberda van Nijensteyn (alliantie 1777)

24-a-06. Molster

24-a-07. Moltzer, dr. J.P., lid Raad van State

24-a-08. Monceau, du

24-a-09. Monchy, de (twee afdrukken)

24-a-10. Montaudin, du

24-a-13. Mooij, Emile J. (Amersfoort)

24-a-11. Moolenburgh

24-a-12. Moor, de

24-a-14. Mooyen

24-a-15. Moser, Katharina Lisbeth Berta

24-a-16. Mossel

24-a-17. Motman, van (Maastricht)

24-a-18. Mourik, van

24-a-19. Mouton (ruit)

24-a-20. Muelen, van de

24-a-21. Muelen, van de (ruit)

24-a-22. Mühlen, von

24-a-23. Mühlen, zur

24-a-24. Mulders (Den Bosch) (alias ‘von Muller’)

24.a.25. Mulert

24.a.27. Mulert (twee afdrukken)

24.a.26. Mulert (twee afdrukken, één ruit)

24.a.28. Mulert tot de Leemcule

24-a-29. Mulier, Haitsma

24-a-30. Muller

24-a-31. Muller

24-a-32. Muller

24-a-33. Muller

24-a-34. Müller (Frankfurt am Main)

24-a-36. Muller Brands

24-a-38. Muller Massis

24-a-39. Muller Massis

24-a-40. Muller Massis

24-a-37. Muller, du Celliée

24-a-35. Muller, von

24-a-41. Munnichs van Kleef (ruit)

24-a-42. Munster

24-a-43. Muntendam

24-a-44. Muntz

24-a-45. Murray Bakker

24-b-01. Muysken

24-b-07. Naamen van Eemnes, van

24-b-08. Naamen van Eemnes, van

24-b-09. Naamen van Eemnes, van

24-b-06. Naamen, van

24-b-14. Nagell tot Ampsen, van

24-b-16. Nagell, Seino Anne Karel van, en Jacoba Margaretha Schimmelpenninck van der Oye (alliantie 1885)

24-b-11. Nagell, van

24-b-13. Nagell, van

24-b-12. Nagell, van (landcommandeur der Duitsche Orde)

24-b-15. Nagell, van, en Bentinck (alliantie 1814)

24-b-17. Nagtglas

24-b-18. Nahuijs

24-b-20. Nahuijs

24-b-21. Nahuijs

24-b-19. Nahuijs (1625)

24-b-22. Nahuijs (twee afdrukken)

24-b-24. Nauta

24-b-23. Navis

24-b-25. Nederburgh

24-b-26. Nederburgh

24-b-27. Nederburgh (twee afdrukken, één ruit)

24-b-28. Nes van Meerkerk, van

24-b-29. Neufville, de

24-b-30. Neufville, de

24-b-31. Neufville, de

24-b-32. Neukirchen genaamd Nijvenheim, van (ruit)

24-b-33. Nieustadt, van

24-b-34. Nievelt (twee afdrukken)

24-c-14. Nijgh

24-c-15. Nijhoff

24-c-16. Nijman

24-b-35. Nilant

24-b-36. Ninaber

24-b-37. Nispen, van

24-b-38. Nisse, van der (Zeeland)

24-b-39. Nolen

24-b-41. Nolhenius, en Brown (alliantie)

24-b-40. Nolthenius (twee afdrukken)

24-b-42. Noodt

24-b-43. Noorman van der Dussen

24-c-03. Noort, Arnold op ten, en Antonia Elisabeth Dumbar (alliantie 1795)

24-c-02. Noort, Louisa Jacoba op ten (ovaal)

24-b-44. Noort, op ten

24-b-45. Noort, op ten (twee afdrukken)

24-c-01. Noort, op ten (twee afdrukken)

24-c-04. Noort, Willem op ten, en Charlotte Anna Elisabeth Adolphina van Pallandt (alliantie 1810)

24-c-05. Noortbergh, en Van Brandwijk (alliantie 1761)

24-c-06. Nooten, van

24-c-07. Nooten, van (Utrecht) (twee afdrukken)

24-c-08. Noothoven

24-c-09. Nornant, le

24-c-10. Nottebohm (Rotterdam)

24-c-11. Notten, U.H. van (Amsterdam 1864)

24-c-12. Notten, van

24-c-13. Nouhuys, van (twee afdrukken)

24-c-17. Nysingh

24-c-18. Obreen

24-c-19. Obreen

24-c-20. Obreen (twee afdrukken)

24-c-21. Obreen, J.M. (kapitein 4e reg. inf.)

24-c-22. Obreen, van der Speck

24-c-23. Obreen, van der Speck

24-c-24. Obreen, van der Speck (plakzegel)

24-c-25. Ockerse

24-c-26. Oesterreich, von

24-c-27. Offers

24-c-28. Oldeman, Hendrik Gerrit (Zeist 1946)

24-c-29. Olden, van (Leiden, Den Haag)

24-c-30. Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, van

24-c-31. Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, van (twee afdrukken)

24-c-32. Oldenburg, Johan Rudolf

24-c-33. Oldenburg, M.H. (ruit)

24-c-34. Oldeneel, van

24-c-35. Oliphant, Nanet

24-c-36. Olst, van

24-c-41. Ommen, van

24-c-39. Omphal, Antonie F.J.F.J. van

24-c-38. Omphal, van

24-c-40. Omphal, van, en De Pagniet (alliantie 1787)

24-c-42. Onderwater (twee afdrukken)

24-c-44. Onderwater, de Court

24-c-43. Onderwater, J.H. (Leeuwarden)

24-c-45. Onne (Groningen)

24-b-10. Rijk, Type XII, notaris, Gendringen, Nabbe, H.P.A.

24-c-37. Olthoff, A.J., notaris te Hilversum

Doos 25

25-a-01. Oordt, van (twee afdrukken)

25-a-02. Oordt, van (twee afdrukken)

25-a-03. Oordt, van (twee afdrukken)

25-a-04. Ophorst

25-a-05. Oppen, L.B.J. (Maastricht)

25-a-06. Orden, W. van

25-a-07. Ortt (twee afdrukken)

25-a-08. Ortt (twee afdrukken)

25-a-09. Ortt van Oudaen, Hendrik Jacob

25-a-11. Os, van der

25-a-10. Os, van der (twee afdrukken)

25-a-12. Otto

25-a-13. Oudemans

25-a-15. Oudermeulen, E. van der

25-a-16. Oudermeulen, van, en Van Wickevoort Crommelin (alliantie 1833)

25-a-17. Ouvoens

25-a-18. Overbosch, H.W. (Den Haag) (twee afdrukken)

25-a-19. Overloo, van (Vlaanderen)

25-a-20. Overveldt, van (ruit)

25-a-21. Oyen, van

25-a-22. Oyen, van (Gelderland)

25-a-23. Paape

25-a-24. Paats (Rotterdam)

25-a-25. Pabst van Bongerden, van

25-a-26. Paling (notaris te Amsterdam)

25-a-30. Pallandt van (twee afdrukken)

25-a-32. Pallandt, Adolph W.C.W. van, en Henriette J.A. Torck (alliantie 1824)

25-a-27. Pallandt, van (drie afdrukken)

25-a-29. Pallandt, van (drie afdrukken)

25-a-31. Pallandt, van (drie afdrukken, één ruit)

25-a-28. Pallandt, van (twee afdrukken)

25-a-35. Pallandt, van Aylva van

25-a-34. Pallandt, van, en Brantsen (alliantie 1856)

25-a-33. Pallandt, van, en Van Rijswijk (alliantie)

25-a-36. Pals, van der

25-a-37. Palthe

25-a-38. Palthe

25-a-39. Pama

25-a-40. Panhuys, van (twee afdrukken, één ruit)

25-a-41. Pantzer

25-a-42. Pape

25-a-44. Paspoort

25-a-45. Pasteur

25-b-02. Patijn (twee afdrukken)

25-b-03. Patijn, Clotterbooke

25-b-01. Patrus de Montagne

25-b-04. Paulus

25-b-06. Pauw van Wieldrecht

25-b-05. Pauw van Wieldrecht (drie afdrukken)

25-b-07. Pekker

25-b-08. Pellecorn, van

25-b-28. Pellegrom

25-b-09. Penninck (twee afdrukken)

25-b-10. Penning, dr. (Harderwijk)

25-b-11. Pennink

25-b-12. Perre, van de (Middelburg)

25-b-13. Perre, Veth van de

25-b-14. Pesch, van

25-b-15. Pestel, von

25-b-16. Pesters van Cattenbroek, de (twee afdrukken, éen ruit)

25-b-17. Pesters, Jules Edouard Godin de, en Adolphine Charlotte op ten Noort (alliantie 1836)

25-b-18. Peugeot

25-b-19. Pfeiffer

25-b-20. Phaff (Gelderland)

25-b-21. Philips

25-b-22. Philipsborn, van

25-b-24. Pieck (ruit)

25-b-23. Pieck (twee afdrukken)

25-b-26. Piepers

25-b-25. Piepers, W. (Den Bosch 1869)

25-b-27. Pieterse

25-c-38. Pijnacker Hordijk (ruit)

25-c-39. Pijnappel

25-b-29. Pimeau

25-b-30. Pinto, de (twee afdrukken)

25-b-31. Pit

25-b-32. Plaat

25-b-33. Plaat, Grinwis

25-b-34. Planitz, von der

25-b-35. Pleijte

25-b-36. Ploeg, van der

25-b-37. Ploos van Amstel

25-b-38. Plooy, Sophie (ruit)

25-b-39. Poel, van der

25-b-40. Poggel, J. (Almelo)

25-c-02. Poll, van de

25-c-01. Poll, van de (drie afdrukken, één ruit)

25-b-41. Poll. van de

25-b-44. Poll. van de (drie afdrukken)

25-b-43. Poll. van de (twee afdrukken)

25-b-45. Poll. van de (twee afdrukken)

25-b-42. Poll. van de (twee afdrukken, ruit)

25-c-03. Pols (twee afdrukken, één ruit)

25-c-04. Pols (twee afdrukken, één ruit)

25-c-05. Pompe

25-c-06. Pompe van Meerdervoort

25-c-07. Pompe van Meerdervoort

25-c-08. Pompe van Slingeland

25-c-09. Pont, Maclaine

25-c-10. Pool, de

25-c-11. Poole, le (ruit)

25-c-12. Poortman, en [Onbekend] (alliantie)

25-c-13. Poppe

25-c-14. Poppes

25-c-15. Possin, de

25-c-17. Post (twee afdrukken, één ruit)

25-c-16. Post, D. (Tiel)

25-c-18. Pot, van der

25-c-19. Pot, van der

25-c-20. Pous

25-c-21. Pous, Mogge

25-c-22. Poussepin (Parijs)

25-c-23. Prehn, van

25-c-24. Prince

25-c-25. Prince (ruit)

25-c-26. Prins

25-c-27. Prins

25-c-28. Prins

25-c-29. Prins van Westdorpe (Rotterdam)

25-c-30. Prins van Westdorpe (twee afdrukken)

25-c-31. Prins, Bloys van Treslong

25-c-32. Pruissen

25-c-33. Pui, de

25-c-34. Pulter

25-c-35. Punt, c., (Noordwijk, notaris en advocaat)

25-c-37. Putte, Fransen van de (twee afdrukken)

25-c-36. Putte, Johan van der

25-c-45. Quarles de Quarles (twee afdrukken)

25-c-40. Quarles van Ufford

25-c-41. Quarles van Ufford

25-c-43. Quarles van Ufford

25-c-42. Quarles van Ufford (twee afdrukken)

25-c-44. Quarles van Ufford (twee afdrukken)

25-a-43. Rijk, Type XII, notaris, Ouder-Amstel, Pape, J.W.J.

25-a-14. Rijk, Type XIII, notaris, Putten, Ouderdijk, H.A. van den

Doos 26

26-a-01. Queysen

26-a-02. Quintus

26-a-03. Quintus

26-a-06. Raas, de

26-a-05. Raep, en Tellichte (Gelderland, alliantie)

26-a-04. Raesdt van Oldenbarnevelt

26-a-07. Raeymaeckers

26-a-08. Rahusen

26-a-10. Rambonnet

26-a-09. Rambonnet (twee afdrukken)

26-a-12. Ramshorst, Joost van (twee afdrukken)

26-a-11. Ramshorst, van

26-a-15. Randwijk, Lodewijk Napoleon van, en Claire Julie Hélène Philippine van Vredenburch (alliantie 1835)

26-a-13. Randwijk, van (twee afdrukken)

26-a-14. Randwijk, van (twee afdrukken, één ruit)

26-a-16. Ranitz, de

26-a-18. Ranitz, de

26-a-17. Ranitz, de (drie afdrukken)

26-a-26. Rappard, Carel Paul George van, en Maria Anna van der Hoop (alliantie 1787)

26-a-23. Rappard, van

26-a-24. Rappard, van

26-a-19. Rappard, van (ruit)

26-a-20. Rappard, van (twee afdrukken)

26-a-21. Rappard, van (twee afdrukken, één ruit)

26-a-22. Rappard, van (twee afdrukken, één ruit)

26-a-25. Rappard, van, en Hinlopen (alliantie 1821)

26-a-27. Rasch

26-a-28. Rauwenhoff

26-a-29. Rauws

26-a-30. Ravensteijn, C. (Amsterdam)

26-a-31. Reaal

26-a-32. Rebel

26-a-34. Rechteren, van

26-a-33. Recklinghausen, K.G. von (Marburg a/d Lahn, 1914)

26-a-35. Redinginck

26-a-38. Reede van Oudtshoorn, van (drie afdrukken)

26-a-36. Reede van Oudtshoorn, van (twee afdrukken)

26-a-37. Reede, van

26-a-39. Reekers

26-a-41. Reenen, van

26-a-42. Reenen, van

26-a-40. Reenen, van (ruit)

26-a-43. Reepmaker

26-a-44. Reepmaker

26-a-45. Reepmaker

26-b-01. Rees (Dordrecht)

26-b-02. Rees, van

26-b-03. Reesema, van (Rotterdam) (twee afdrukken, één ruit)

26-b-12. Reigersman (ca. 1800)

26-b-11. Reigersman (ca. 1800, twee afdrukken)

26-b-10. Reigersman (ca. 1898)

26-b-06. Reigersman (ca. 1900, twee afdrukken)

26-b-04. Reigersman, Andreas

26-b-14. Reigersman, en Dutry van Haeften (alliantie)

26-b-15. Reigersman, en Jantzon (alliantie)

26-b-16. Reigersman, en Van Naerssen (alliantie)

26-b-05. Reigersman, Jacob

26-b-09. Reigersman, Jhr. mr. A.

26-b-13. Reigersman, Jhr.mr. A. (* 1963)

26-b-08. Reigersman, Jkvr. A.C., en Jkvr. C.E. Reigersman (twee afdrukken, ruit)

26-b-07. Reigersman, Jkvr. D.D. (ruit)

26-b-17. Reimeringen (twee afdrukken)

26-b-23. Reitsma

26-b-18. Rendorp

26-b-19. Rendorp van Marquette

26-b-24. Renesse van Wilp, van

26-b-21. Rengers (twee afdrukken)

26-b-22. Rengers, en Bentinck (alliantie)

26-b-20. Rengers, van Welderen

26-b-25. Repelaer (drie afdrukken)

26-b-26. Reuchlin

26-b-27. Reuss, Hendrik XVIII van

26-b-28. Reuss-Plautsche, Gera, Fürstliche Kammer

26-b-29. Reynaers

26-b-30. Reywaar (Amsterdam, twee afdrukken)

26-b-31. Rhemen, van

26-b-32. Rhemen, van

26-b-33. Ribbius

26-b-34. Ridder, de

26-b-35. Riemsdijk, van

26-b-36. Riesz (twee afdrukken)

26-b-37. Rietberg

26-b-38. Rieukes

26-b-39. Rinkes

26-b-40. Ripping

26-b-41. Ritter

26-b-42. Rivalière, de la

26-b-43. Robiano, Chr. graaf de (Brussel)

26-b-44. Rochussen

26-b-45. Röell (twee afdrukken)

26-c-01. Röell (twee afdrukken)

26-c-04. Röell, en [Onbekend] (alliantie)

26-c-03. Röell, en De Beaufort (alliantie 1868)

26-c-02. Röell, Willem Cornelis, en Cornelia Johanna Bierens de Haan (alliantie 1888)

26-c-05. Roelofsz

26-c-06. Roelvink

26-c-07. Roemeling, Ds. Theodericus

26-c-09. Roemer, en VerLoren (alliantie 1824)

26-c-08. Roemer, van de

26-c-10. Roessingh

26-c-11. Roest van Limburg

26-c-12. Roggen, Graadt van (twee afdrukken)

26-c-30. Roij, le

26-c-13. Römer, von

26-c-14. Romijn

26-c-15. Romondt, Philip Frederik Willem (1911)

26-c-16. Romswinckel (Leiden)

26-c-17. Romswinckel (twee afdrukken)

26-c-18. Röntgen

26-c-19. Roo, de

26-c-20. Roobel

26-c-21. Roodenburg

26-c-22. Roodenburg, Nicolaas

26-c-23. Roos (Utrecht)

26-c-24. Roosenburg

26-c-25. Rossem (notaris te Den Haag)

26-c-26. Rossem, van

26-c-27. Rothschild, de

26-c-28. Roulleau

26-c-29. Roy van Zuyderwijn, Johanna (ruit)

26-c-31. Royaards (twee afdrukken)

26-c-32. Royen, van (twee afdrukken)

26-c-34. Royer

26-c-33. Royer (Zwolle)

26-c-35. Rueb

26-c-36. Rühle (Rothenburg, Beieren)

26-c-37. Rüloffs, en Van de Poll (alliantie)

26-c-38. Rutgers

26-c-39. Rutgers van Rozenburg

26-c-40. Rütte, le

26-c-41. Rütte, le

26-c-42. Ruys

26-c-43. Ruys

26-c-44. Ruys (Dordrecht)

26-c-45. Ruysch (Holland)

Doos 27

27-a-05. Rijckevorsel van Kessel, van

27-a-04. Rijckevorsel, van

27-a-08. Rijk, Type XII, notaris, Veenendaal, Sandbrink, J.G.

27-a-06. Rijser

27-a-07. Rijsewijk, Haverkorn van

27-a-01. Ruysch, H.A. (majoor)

27-a-02. Ruyter, de (twee afdrukken)

27-a-03. Ruyter, de (twee afdrukken)

27-b-45. Sablonière, de la (Overijssel)

27-b-44. Sablonière, mevr. J.H. de la (Kampen 1870)

27-c-01. Sacré, Walaart

27-c-19. Saijers

27-c-02. Salve de Bruneton, de, en Hooft Hasselaer (alliantie)

27-c-03. Salverda

27-c-04. Sandberg tot Essenburg (twee afdrukken)

27-c-05. Sandberg tot Essenburg, Westervelt

27-c-06. Sanders

27-c-07. Sanders (Maastricht)

27-c-08. Sandheuvel, Willem Bartholomeus van den, en Johanna Morella Maria van Cattenburch (alliantie 1761)

27-c-09. Sandick, van (twee afdrukken

27-c-10. Sandra (twee afdrukken)

27-c-11. Santen, Jacob van, en [Onbekend] (alliantie)

27-c-12. Saporta

27-c-13. Sart, du

27-c-14. Sasse van Ysselt, van

27-c-15. Saute, van

27-c-16. Sauvage, de

27-c-17. Sauville de la Presle, Alice de (Frankrijk)

27-c-18. Savry

27-c-20. Schade van Westrum

27-c-21. Schaepman

27-c-22. Schalk, van der

27-c-23. Schalkwijk

27-c-25. Scheer, van de

27-c-27. Scheffer, Peter

27-c-28. Scheidius

27-c-29. Scheltema (twee afdrukken)

27-c-30. Scheltinga (twee afdrukken)

27-c-33. Schepper, H. Yssel de

27-c-31. Schepper, Yssel de

27-c-32. Schepper, Yssel de (ruit)

27-c-26. Scherer

27-a-23. Schermbeek, van

27-c-35. Scherpenkamp

27-c-34. Scherphuysen

27-c-24. Scherpp (twee afdrukken)

27-c-36. Scheurleer

27-c-37. Schiedam

27-c-38. Schiffer, van den Biesheuvel

27-c-39. Schimmelpenninck

27-c-42. Schimmelpenninck (drie afdrukken, één ruit)

27-c-40. Schimmelpenninck (twee afdrukken)

27-c-44. Schimmelpenninck van der Oye

27-c-45. Schimmelpenninck van der Oye

27-c-43. Schimmelpenninck van der Oye (ruit)

27-c-41. Schimmelpenninck van Nijenhuis (twee afdrukken)

27-a-09. Scholten van Oud Haarlem

27-a-10. Scholten, fannius

27-a-11. Scholting (ruit)

27-a-12. Schoor

27-a-13. Schorer (twee afdrukken, Zeeland)

27-a-14. Schorer, en Van Citters (alliantie)

27-a-15. Schorer, Radermaeker

27-a-16. Schot

27-a-20. Schouwenburg, Menalda van

27-a-17. Schouwenburg, van

27-a-18. Schouwenburg, van

27-a-19. Schouwenburg, van

27-a-22. Schrassert (Gelderland)

27-a-24. Schreinemacher (twee afdrukken)

27-a-25. Schrieck, van der

27-a-29. Schrijver (ruit)

27-a-26. Schröder

27-a-27. Schroeder (Trier)

27-a-28. Schroeder (twee afdrukken, Trier)

27-a-36. Schuijt van Castricum

27-a-32. Schuilenburg

27-a-30. Schultz van Haegen

27-a-33. Schütt, dr. Erich (Winterthur)

27-a-21. Schutte, O (Den Haag)

27-a-34. Schütz (Zwitserland)

27-a-31. Schuurman

27-a-35. Schuyt van Castricum (twee afdrukken, één ruit)

27-a-37. Schwartzenberg en Hohenlandsberg, thoe

27-a-38. Schwartzenberg en Hohenlandsberg, thoe (ruit)

27-a-39. Schwartzman, en Stas (alliantie)

27-a-40. Scot

27-a-41. Seba

27-a-42. Seegers

27-a-43. Seidel

27-a-44. Selby, de

27-a-45. Sels

27-b-01. Sels, van Löben

27-b-02. Sels, van Löben, en Buma (alliantie 1896)

27-b-03. Sembach

27-b-04. Sempach

27-b-05. Senden, van

27-b-06. Sénerpont Domis, E. de (Delft)

27-b-07. Sermage, de

27-b-08. Serrurier

27-b-09. Servaes, Dumarchie

27-b-10. Setten, M.J. van (advocaat en procureur)

27-b-11. Sevenhoven, van

27-b-12. Siccama, Hora (twee afdrukken, één ruit)

27-b-13. Siccama, Hora (twee afdrukken, één ruit)

27-b-14. Sickinghe

27-b-15. Sigel

27-b-16. Silverginter, en Van Haeften (alliantie)

27-b-17. Simon Thomas

27-b-19. Singendonck

27-b-18. Singendonck (ruit)

27-b-20. Sirtema van Grovestins (twee afdrukken)

27-b-21. Sirtema van Grovestins (twee afdrukken)

27-b-22. Sitter, de (Groningen)

27-b-23. Six

27-b-24. Six

27-b-28. Six

27-b-25. Six (drie afdrukken)

27-b-26. Six (drie afdrukken)

27-b-27. Six (twee afdrukken)

27-b-31. Six (twee afdrukken, één Romeins reliëf)

27-b-32. Six (twee afdrukken, één ruit)

27-b-33. Six, en Bors van Waveren (alliantie 1751)

27-b-36. Six, en De Beyer (alliantie 1852)

27-b-34. Six, en Hop (alliantie 1787)

27-b-37. Six, en Teding van Berkhout (alliantie 1856)

27-b-38. Six, en Van Lynden (alliantie 1879)

27-b-35. Six, en Van Winter (alliantie 1822)

27-b-30. Six, Jan

27-b-29. Six, Jan (1691)

27-b-40. Sleeswijk (twee afdrukken)

27-b-39. Sleeswijk, F.W. Wegener (Rotterdam 1949)

27-b-41. Slicher, Jan Jacob, en Guillemette Louise Quarles van Ufford (alliantie 1767)

27-b-42. Slingeland

27-b-43. Sloet (twee afdrukken, één ruit)

Doos 28

28-b-13. [Onbekend], en Spiering (alliantie)

28-a-01. Schimmelpenninck van der Oye

28-a-03. Schimmelpenninck van der Oye, Assueer Jacob, en Wilhelmina Cornelia de Beaufort (alliantie 1901)

28-a-02. Schimmelpenninck, en Yssel de Schepper (alliantie 1840)

28-a-04. Schlingemann, A.L. (Den Haag)

28-a-05. Schmidt

28-a-06. Schmidt auf Altenstadt

28-a-07. Schneither (Holland)

28-a-08. Schober

28-a-10. Scholten

28-a-09. Scholten (ruit)

28-a-12. Sloet

28-a-11. Sloet van Oldruitenborgh

28-a-14. Slooten, van

28-a-15. Slotenmaker

28-a-13. Slothouwer, en [Onbekend] (alliantie)

28-a-16. Sluys, van der (Scheveningen)

28-a-17. Sluyter (twee afdrukken)

28-a-18. Small van Delden

28-a-19. Smeding

28-a-21. Smeth, de

28-a-20. Smeth, de (twee afdrukken)

28-a-22. Smeth, Henri de, en Louise Constance Jeanne van Brakel (alliantie 1854)

28-a-23. Sminia, van (twee afdrukken)

28-a-25. Sminia, van, en (Van Haersma) Buma (alliantie 1856)

28-a-24. Sminia, van, en Buma (alliantie 1856)

28-a-26. Sminia, van, en Van Coehoorn van Scheltinga (alliantie 1828)

28-a-27. Smissaert (twee afdrukken)

28-a-28. Smissaert, Otto Adriaan, en Cecilia van Kock (alliantie 1870)

28-a-30. Smits

28-a-29. Smitt, Sillevis

28-a-31. Smulders, F.M. (Amsterdam)

28-a-32. Sneeck, van

28-a-33. Snel

28-a-34. Snel (twee afdrukken)

28-a-35. Snellen (twee afdrukken)

28-a-43. Snijder van Wittenkerke

28-a-44. Snijders (Holland)

28-a-36. Snoeck

28-a-37. Snouck Hurgronje (twee afdrukken)

28-a-38. Snouck Hurgronje (twee afdrukken)

28-a-41. Snouckaert van Schauburg

28-a-39. Snouckaert van Schauburg (twee afdrukken)

28-a-40. Snouckaert van Schauburg (twee afdrukken)

28-a-42. Snouckaert van Schauburg, Albert Carel, en Johanna Catharina Adelheid Schuyt (alliantie 1839)

28-a-45. Soeren, J. van (Buitenzorg, Schiebroek, Rotterdam)

28-b-01. Soetens, en De Munnick (alliantie 1871)

28-b-02. Son, van

28-b-03. Son, van (Amsterdam)

28-b-04. Sonsbeeck, van (Overijssel)

28-b-05. Spaen, Alexander Diederik van, en Christina Maria Catharina van Lennep (alliantie 1814)

28-b-06. Spaen, van (drie afdrukken)

28-b-09. Spengler, van

28-b-10. Spengler, van

28-b-07. Spengler, van (twee afdrukken)

28-b-08. Spengler, van (twee afdrukken)

28-b-11. Spens (Den Bosch)

28-b-12. Spiering

28-b-16. Sprenger (twee afdrukken)

28-b-14. Sprenkhuisen, van

28-b-15. Sprenkhuisen, van

28-b-17. Staal, van der

28-b-18. Staring

28-b-19. Stassen (twee afdrukken)

28-b-21. Steengracht

28-b-20. Steengracht (ruit)

28-b-22. Steengracht van Duivenvoorde

28-b-23. Steengracht, Adriaan, en Jacoba Willemina van Gelre (alliantie 1752)

28-b-26. Steenkamp, en Hora Adema (alliantie 1900)

28-b-27. Steenkamp, en Hora Adema (alliantie 1900)

28-b-24. Steenkamp, J.C.P.W.A. (Den Haag)

28-b-25. Steenmeyer

28-b-28. Steffens

28-b-29. Steveninck, de Ruyter van

28-b-30. Steyn, van

28-b-31. Stinstra

28-b-32. Stint

28-b-33. Stolberg-Stolberg, Alfred van

28-b-34. Stolk

28-b-35. Stolk, J.L.

28-b-36. Stoop

28-b-37. Stoop (twee afdrukken)

28-b-38. Stoop (twee afdrukken)

28-b-39. Stoppelaar, de

28-b-40. Stoppelaer, de

28-b-42. Storm de Grave (Holland)

28-b-41. Storm de Grave (twee afdrukken)

28-b-43. Storm van ‘s Gravezande

28-b-45. Storm van ‘s Gravezande

28-b-44. Storm van ’s Gravezande (twee afdrukken, één ruit)

28-c-01. Straalman van Ruwiel

28-c-02. Straalman, en Keps (alliantie 1721)

28-c-03. Straaten, van der

28-c-04. Stralendorf

28-c-05. Strasseldo (Steiermarken)

28-c-07. Stratenus

28-c-06. Stratenus (twee afdrukken)

28-c-08. Strengman, W., notaris te Oudewater

28-c-14. Strick van Linschoten

28-c-13. Strick van Linschoten (Krabbendijk 1935)

28-c-10. Strick van Linschoten (ruit)

28-c-12. Strick van Linschoten (twee afdrukken, twee ruiten)

28-c-09. Strick van Linschoten van Rijnauwen

28-c-11. Strick van Linschoten van Rijnauwen

28-c-15. Strick van Linschoten, en Van Notten (alliantie 1855)

28-c-16. Stricker

28-c-17. Stricker (ruit)

28-c-18. Stuart

28-c-20. Stuers, de

28-c-19. Stuers, de (twee afdrukken)

28-c-21. Stürler, de

28-c-22. Stürler, de (twee afdrukken, één ruit)

28-c-23. Suarz, Otto de, en Magdalena de Groulart (alliantie)

28-c-24. Suchtelen, van

28-c-25. Suchtelen, van

28-c-26. Suchtelen, van

28-c-27. Tadama

28-c-29. Taets van Amerongen

28-c-36. Taets van Amerongen

28-c-28. Taets van Amerongen (drie afdrukken, één ruit)

28-c-30. Taets van Amerongen (twee afdrukken)

28-c-35. Taets van Amerongen (twee afdrukken)

28-c-31. Taets van Amerongen, H.M. (Noordwijk)

28-c-33. Taets van Amerongen, J.J.C. (drie afdrukken)

28-c-37. Taets van Amerongen, Jan J.B. Hulft

28-c-32. Taets van Amerongen, Joost, en Sara Johanna Hulft (alliantie 1819)

28-c-34. Taets van Amerongen, mevr. E.J. (Utrecht) (ruit)

28-c-38. Talma, De Fruitier (Scherpenzeel 1858)

28-c-40. Teding van Berkhout

28-c-39. Teding van Berkhout (twee afdrukken)

28-c-41. Teding van Berkhout, en {Onbekend] (alliantie)

28-c-42. Teepe, J.M. (Amsterdam)

28-c-43. Tegelberg

28-c-44. Telders

28-c-45. Tellicht (Gelderland)

Doos 29

29-a-18. Sijbenga, Schelte

29-a-19. Sijpesteyn, Cornelis A. van, en Maria de Lange (alliantie 1721)

29-a-20. Sijthoff, uitgeverij te Leiden

29-a-01. Suchtelen van de Haere, van

29-a-02. Suchtelen van de Haere, van (twee afdrukken)

29-a-08. Suijs

29-a-03. Surie

29-a-05. Suringar

29-a-04. Suringar (twee afdrukken)

29-a-06. Suyck (twee afdrukken)

29-a-07. Suyck (twee afdrukken)

29-a-09. Swaan

29-a-10. Swanenburg, van

29-a-11. Swart

29-a-14. Swaving

29-a-12. Swaving (Holland) (ruit)

29-a-13. Swaving (Holland) (ruit)

29-a-15. Swellengrebel

29-a-16. Swers, van (twee afdrukken)

29-a-17. Swinderen, de Marees van

29-a-16. Swinderen, van, en De Hope (alliantie)

29-a-21. Tenckinck

29-a-22. Tengbergen, J.A. de Bruyn

29-a-23. Termaas

29-a-24. Terwen, P.A.

29-a-25. Testa

29-a-27. Testas

29-a-26. Testas (twee afdrukken)

29-a-30. Testas, de Famars

29-a-31. Testas, de Famars. en Duin (alliantie 1833)

29-a-28. Testas, en Heldenter (alliantie 1861)

29-a-29. Testas, en Smissaert

29-a-32. Tets, van

29-a-33. Tets van Goudriaen, van

29-a-34. Tetterode

29-a-36. Teylingen, van

29-a-35. Teylingen, van (drie afdrukken, één ruit)

29-a-37. Thilens

29-a-38. Thorbecke

29-a-39. Thorbecke (twee afdrukken)

29-a-40. Tielens (twee afdrukken)

29-a-41. Tienhoven, van

29-a-42. Tierens

29-a-43. Till, van (twee afdrukken)

29-a-44. Timme

29-a-45. Timmers

29-b-01. Tindel

29-b-02. Tirgeler

29-b-03. Tissot van Patot

29-b-04. Toelaer (ruit)

29-b-05. Tolsma

29-b-06. Tombe, des (ruit)

29-b-07. Torenvlied, J.P. (1957)

29-b-09. Tour van Bellinchave, du

29-b-10. Tour van Bellinchave, Gerrit Martijn du, en Hermanna Aleida Bruce (alliantie 1834)

29-b-08. Tour, du

29-b-11. Trans, Zebender

29-b-12. Trans, Zebender, en Prince (alliantie)

29-b-13. Treub

29-b-14. Trip

29-b-15. Trip van Zoutelande (twee afdrukken)

29-b-16. Trip, Laman

29-b-17. Trojen, van

29-b-18. Tromp

29-b-20. Tromp

29-b-19. Tromp, en [Onbekend] (alliantie)

29-b-21. Troost, notaris te Arnhem

29-b-22. Troostwijk, Doude van

29-b-23. Troostwijk, Doude van, en Strick van Linschoten (alliantie 1890)

29-b-24. Truffino

29-b-25. Tuinhout

29-b-26. Tulleken, van Hoogenhouck

29-b-27. Tullingh

29-b-32. Tuyll van Serooskerken, Frederik Leopold Samuel Frans van, en Johanna Wilhelmina Schimmelpenninck (alliantie 1885)

29-b-30. Tuyll van Serooskerken, van

29-b-29. Tuyll van Serooskerken, van (drie afdrukken)

29-b-31. Tuyll van Serooskerken, van (twee afdrukken

29-b-28. Tuyll van Serooskerken, van (twee afdrukken)

29-b-33. Twiss

29-b-34. Twist, Duymaer van

29-b-35. Tydeman

29-b-36. Tydeman (ruit)

29-b-37. Uchelen, van

29-b-38. Uilkens

29-b-39. Ungersma

29-b-42. Unruh, Viktor von, en Maria Elisabeth von Kagereck (alliantie 1918)

29-b-40. Unruh, von

29-b-41. Unruh, von (twee afdrukken)

29-b-43. Utenhove, van

29-b-44. Utenhove, van

29-c-01. Vaillant

29-c-02. Vaillant (twee afdrukken)

29-c-03. Valck, Veen

29-c-04. Valckenaer, Lodewijk, en Elisabeth Theodora Rengers (alliantie)

29-c-05. Valckenier

29-c-09. Valentines, de

29-c-06. Valeton

29-c-07. Valkenburg

29-c-08. Valkenburg, van (twee afdrukken)

29-c-10. Varsseveldt, van

29-c-11. Vaynes van Brakell, de

29-c-12. Veder (twee afdrukken)

29-c-13. Veeckens, van Heemskerck

29-c-14. Veeckens, Zeger

29-c-15. Veen, van

29-c-16. Veen, van der

29-c-17. Veer, de

29-c-18. Veer, E.J.C. de

29-c-20. Veeren

29-c-19. Veeren (ruit)

29-c-21. Veeren, van Orsoy

29-c-22. Vegelin

29-c-23. Vegelin van Claerbergen (ruit)

29-c-24. Vegens

29-c-25. Velden, Lampsins van den

29-c-26. Veldhuijsen, J.H.

29-c-27. Ven, A.J. van de

29-c-28. Ven, P.A.M. van der

29-c-29. Venema, van

29-c-32. Verbroek van Nieuw-Beijerland

29-c-31. Verbroek, en Maronier (alliantie)

29-c-30. Verbroek, J.D. (Den Haag)

29-c-33. Verbrugh

29-c-34. Verdoorn

29-c-35. Verebst

29-c-37. Verheijen

29-c-36. Verheyen

29-c-41. Verloren van Themaat

29-c-40. Verloren van Themaat (oud)

29-c-38. Verloren van Themaat, en [Onbekend] (alliantie)

29-c-39. Verloren, de Monté

29-c-42. Vermande

29-c-44. Vermeys

29-c-43. Verneer, Losecaat

29-c-45. Verploegh

29-b-45. Wiersema, en [Onbekend] (alliantie)

Doos 30

30-a-45. Vegel, de (Holland)

30-a-01. Verploegh Chassé

30-a-02. Verploegh van Hellouw

30-a-03. Verschaeff

30-a-04. Verschoor

30-a-05. Verschuer

30-a-06. Verschuer, van

30-a-07. Verschuer, van (Arnhem)

30-a-08. Versluis

30-a-09. Versluys, van Reigersberg

30-a-10. Versluys, van Reigersberg

30-a-11. Versluys, van Reigersberg

30-a-12. Verster

30-a-14. Verster (twee afdrukke)

30-a-17. Verster van Wulverhorst

30-a-16. Verster van Wulverhorst, F.A. (Leiden) (twee afdrukken)

30-a-15. Verster, Gerbrand, en Wilhelmina Charlotte de Suarz (alliantie 1781)

30-a-13. Verster, J.F., arts te Grootegast (twee afdrukken)

30-a-18. Versteren

30-a-19. Verstolk van Zoelen

30-a-20. Vervoirt Noiret

30-a-21. Verwey

30-a-22. Veth

30-a-23. Veye, de

30-a-24. Vianen, van

30-a-25. Vidal de Saint Germain, de (twee afdrukken)

30-a-27. Viehoff, Casper Diederic

30-a-26. Viehoff, mr. J.D.

30-a-28. Viruly

30-a-29. Visscher

30-a-30. Visser

30-a-31. Visser (Schiedam)

30-a-32. Visser, Va

30-a-33. Visvliet, van (Middelburg)

30-a-34. Vitringa

30-a-35. Vitringa, E., notaris te Nunspeet, 1868

30-a-36. Vlielander

30-a-37. Vliet, van

30-a-38. Vlissingen, Fentener van

30-a-40. Vloten, dr. P van Braam (Den Haag)

30-a-39. Vloten, van

30-a-41. Vockestaert, Hendrik Melchior

30-a-42. Voet (drie afdrukken)

30-a-43. Voet van Vormirzeele (twee afdrukken)

30-a-44. Voet van Winssen

30-b-01. Vögli Bodmer (Zürich 1867)

30-b-02. Voigt von Elspe, Mauritz Georg, en Catharina van der Heim (alliantie 1769)

30-b-05. Vollenhoven, Ellen Fleur Wilhelmina van (ruit)

30-b-04. Vollenhoven, van

30-b-03. Vollenhoven, van (twee afdrukken)

30-b-06. Voogd, de (Dordrecht)

30-b-07. Voogt, W.J. de (Amsterdam)

30-b-08. Voorhorst

30-b-11. Voorst tot Voorst, van (Den Bosch)

30-b-10. Voorst tot Voorst, van (twee afdrukken)

30-b-09. Voorst, van (Zeeland)

30-b-12. Voort, van der

30-b-13. Voorthuysen, van

30-b-14. Voorthuyzen, van (Utrecht 1867)

30-b-15. Vorenkamp

30-b-16. Vorst, van der

30-b-17. Vorsterman van Oyen, A. (Den Haag 1892)

30-b-18. Vorstman

30-b-19. Vos

30-b-21. Vos tot Nederveen-Cappel, de

30-b-22. Vos van Steenwijk genaamd van Essen, de

30-b-24. Vos van Steenwijk, de

30-b-25. Vos van Steenwijk, de

30-b-26. Vos van Steenwijk, de (drie afdrukken)

30-b-23. Vos van Steenwijk, H. de (Kolkhof 1855)

30-b-20. Vos, de

30-b-27. Vos, van

30-b-28. Vosmaer

30-b-29. Vosmaer (Holland) (twee afdrukken)

30-b-31. Voûte

30-b-30. Voûte (twee afdrukken)

30-b-33. Vredenburch, van (twee afdrukken)

30-b-32. Vredenburg

30-b-34. Vree, de

30-b-35. Vreede

30-b-36. Vrieland

30-b-37. Vriend, de

30-b-40. Vrij, de (Holland) (twee afdrukken)

30-b-39. Vrij, de (Utrecht( (ruit)

30-b-41. Vrijbergen

30-b-38. Vrolik

30-b-42. Vuuren, van

30-b-43. Vuygh

30-b-44. Vuystingh

30-b-45. Vygh

30-c-01. Wageningen, van

30-c-02. Wakker (twee afdrukken)

30-c-03. Wal, van de

30-c-04. Walchren, van

30-c-05. Wall, van de

30-c-06. Walland

30-c-07. Wallen, van

30-c-08. Wallen, van der

30-c-09. Waller (ruit)

30-c-11. Waller (twee afdrukken)

30-c-10. Waller (twee afdrukken, één ruit)

30-c-12. Walter

30-c-13. Waning, van

30-c-14. Wap

30-c-15. Warin, en Elias (alliantie)

30-c-16. Warmolts

30-c-17. Warner

30-c-18. Warnsinck (drie afdrukken)

30-c-19. Was (Leiden)

30-c-22. Wassenaer van Catwijk, O. van

30-c-21. Wassenaer van Catwijk, van (twee afdrukken, één ruit)

30-c-20. Wassenaer, van (twee afdrukken)

30-c-23. Watering, van de

30-c-24. Waterschoot van der Gracht, van

30-c-25. Waterschoot van der Gracht, van

30-c-26. Wattendorff, Adolf Rolf

30-c-27. Weckerlin, van (twee afdrukken)

30-c-28. Weede, van (twee afdrukken, één ruit)

30-c-29. Weede, van, en d’Yvoy (alliantie 1846)

30-c-31. Weel, van

30-c-30. Weel, van (twee afdrukken)

30-c-32. Weert, de (Holland)

30-c-34. Weiler, von (drie afdrukken)

30-c-33. Weiler, von (twee afdrukken)

30-c-35. Weleveld, van

30-c-36. Welleman

30-c-37. Wellerstede

30-c-38. Wels, P. Forbes

30-c-39. Welsink

30-c-40. Wentholt

30-c-41. Wentz

30-c-42. Werve, van de

30-c-43. Wesseling

30-c-44. Westenberg (ruit)

30-c-45. Westenberg, Christopher Henricus

Doos 31

31-c-31. Estvelt, van (Utrecht)

31-c-30. Gevers (Zwolle)

31-c-34. Holthe tot Echten, Pieter Adam van

31-c-32. Holthe, Allardt van

31-c-33. Holthe, van

31-c-35. Hoogwerff

31-c-36. Jellinghuis

31-c-37. Jongh, de (Dordrecht)

31-c-38. Kasteele, van de

31-c-39. Kievits

31-c-40. Kolff

31-c-41. Kragt

31-c-42. Kreenen, dr. J.J. (Zwolle)

31-c-43. Krudop

31-c-44. Labrijn

31-c-45. Langenberg

31-c-29. Mensema, A.J. (Zwolle)

31-a-08. Rijk, Type XIII, notaris, Nijkerk, Westra, W.

31-a-09. Rijk, Type XIII, notaris, Nijkerk, Westra, W.

31-a-07. Werthoff

31-a-02. Westenberg, Coninck

31-a-01. Westerholt van Hackfort, van

31-a-03. Westervelt, van

31-a-04. Westervelt, van

31-a-05. Westervoort

31-a-06. Westerwijk Zonderster

31-a-10. Wetsels (twee afdrukken, ruit)

31-a-11. Wicherlink

31-a-12. Wichers

31-a-13. Wichers (twee afdrukken)

31-a-14. Wieling

31-a-15. Wieringa, J.W. (Amsterdam)

31-a-16. Wieringen, van (notaris te Woudenberg 1875)

31-a-17. Wierix tot Wierix

31-a-18. Wiersma

31-a-19. Wiertz

31-a-20. Wiesenhaan, P.F. (Heemstede)

31-b-39. Wijk, van

31-b-40. Wijk, Verheij van

31-b-41. Wijn, van

31-b-42. Wijnaendts

31-b-43. Wijngaarden, van (twee afdrukken)

31-b-45. Wijnmalen

31-c-03. Wijs, de

31-a-21. Wilbrenninck (twee afdrukken)

31-a-22. Wilde, de (twee afdrukken, ruit)

31-a-24. Wildeman

31-a-23. Wildeman (Gelderland)

31-a-25. Wildt, de Ruyter de

31-a-26. Willebois, van der Does de (Den Bosch) (twee afdrukken)

31-a-27. Willemsen, H.L.M. (Zwolle)

31-a-32. Willijns, en Van Aken (alliantie)

31-a-28. Willinck

31-a-29. Willinge, J.A. (Amsterdam)

31-a-30. Willink

31-a-31. Willink, en Wickevoort Crommelin (twee afdrukken) (alliantie 1864)

31-a-33. Wins

31-a-34. Winter (ruit)

31-a-35. Winter, D. de (Den Haag)

31-a-37. Winter, van

31-a-38. Winter, van

31-a-36. Winter, van (ruit)

31-a-39. Wisselink, Gerrit Willem

31-a-40. Wit, Duijvené de

31-b-03. With, Daniel de Blocq van Haersma de, en Henriette Wilhelmina van Naamen (alliantie 1891)

31-a-41. With, de (twee afdrukken)

31-a-42. With, de, en Mulier (alliantie)

31-b-02. With, Jan Hendrik van Haersma de, en Jacquelina Paulina van Weede (allian-tie 1876)

31-b-01. With, Jan Minnema van Haersma de, en Jacoba Cecilia Coenradina van Boelens (alliantie 1847)

31-a-43. With, van Haersma de

31-a-44. With, van Haersma de

31-a-45. With, van Haersma de, en Van Weede (alliantie 1876)

31-b-04. Witt, Cornelis de

31-b-05. Witt, de

31-b-06. Witte

31-b-07. Witte, de (Zeeland) (ruit)

31-b-08. Wittert van Hoogland (twee afdrukken)

31-b-09. Witteveen

31-b-10. Witteveen (twee afdrukken) (één ruit)

31-b-11. Woerden, M. van (Utrecht)

31-b-12. Woerden, van

31-b-13. Woldringh, en Van der Hoop (alliantie 1836)

31-b-14. Wolff, Arendsen de

31-b-15. Wolff-Metternich

31-b-17. Wolterbeek

31-b-16. Wolterbeek (twee afdrukken)

31-b-18. Wouters

31-b-19. Wttewaall (twee afdrukken)

31-b-20. Wttewaall van Stoetwegen

31-b-21. Wttewaall van Stoetwegen

31-b-22. Wttewaall, en Van Suchtelen (alliantie 1724)

31-b-23. Wuytiers, Barchman

31-b-24. Wuytiers, Barchman

31-b-25. Wybrandi, Tigler

31-b-26. Wychers

31-b-27. Wychgel van Schildwolde, Geertsema

31-b-30. Wyck, Johannes Marie van Asch van

31-b-34. Wyck, Michiel Anthony van Asch van, en Cornelia Snoeck (alliantie 1772)

31-b-28. Wyck, van Asch van

31-b-29. Wyck, van Asch van

31-b-31. Wyck, van Asch van

31-b-32. Wyck, van Asch van

31-b-33. Wyck, van Asch van, en De Geer (alliantie)

31-b-36. Wyck, van der

31-b-35. Wyck, van der (twee afdrukken)

31-b-37. Wyckhuysen, van (Gent)

31-b-38. Wyers, J.H. (Borculo)

31-b-44. Wyngaerden, van

31-c-01. Wynne

31-c-02. Wynperse, van de

31-c-07. Ypeij

31-c-04. Ypelaar, Paulus

31-c-05. Yperen, van

31-c-06. Yperlaar

31-c-08. Ysendijk, van

31-c-09. Ysseldijk, van

31-c-10. Ysselstein, van

31-c-11. Zaal

31-c-13. Zaayer

31-c-14. Zaayer

31-c-12. Zaayer Pz., J. (twee afdrukken)

31-c-15. Zebender

31-c-16. Zeper, Waller

31-c-17. Zieger de Zieglich

31-c-27. Zijnen, van der Hegge

31-c-28. Zijnen, Vrijdag

31-c-18. Zimmerman

31-c-19. Zimmerman, von (twee afdrukken)

31-c-20. Zon, van

31-c-21. Zubli, en Van den Berch van Heemstede (alliantie 1864)

31-c-25. Zuylen van Nijevelt, Robert van, en Anna Maria Margaretha van Lennep (alliantie 1887)

31-c-23. Zuylen van Nijevelt, van

31-c-24. Zuylen van Nijevelt, van (1875)

31-c-22. Zuylen, van

31-c-26. Zwanenberg

Doos 32

32-b-34. [Onbekend]

32-b-41. [Onbekend]

32-b-33. [Onbekend] ‘Eendracht maakt macht’

32-b-35. [Onbekend], ‘Tandem fit surculus arbor’

32-b-44. [Onbekend], Bisschoppelijk zegel met relikwie

32-b-39. [Onbekend], Justitia

32-b-38. [Onbekend], Monogram TVS met daarboven een aap met spiegel

32-b-45. [Onbekend], zegel met Arabisch opschrift

32-b-19. ’s-Gravenhage, Genootschap Discendo Discimus

32-b-28. ’s-Gravenhage, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren ‘Omnibus’

32-b-37. Amsterdam, Gedicht op burgemeester Jan Corver 1716 (muntstempel)

32-b-31. Amsterdam, Levantse Handel Compagnie

32-b-27. Amsterdam, Makelaars en taxateurs van binnen- en buitenlandsche effec-ten

32-b-22. Amsterdam, Stdentengezelschap

32-b-24. Amsterdam, Studentengezelschap ‘Baconis Armis Cedunt Omnia’

32-b-23. Amsterdam, Studentengezelschap ‘Philidor’

32-b-32. Amsterdam, Synode Nederlandsche Hervormde Kerk

32-b-25. Amsterdam, Vondelherdenking 1853

32-b-42. Bergen, Lant van

32-b-36. Bredevoort, Gedenkpenning inname Groenlo en Bredevoort 1597 (munt-sempel)

32-b-26. Delft, Fundatie van Renswoude

32-b-20. Doesburg, Geographisch Genootschap

32-b-21. Doesburg, Handboogschutterij Drusus

32-b-30. Düsseldorf, Vrijmetselaarsloge ‘La Parfaite Amitié’

32-b-16. Groningen, Groninger Studentencorps ‘Vindicat atque Polit’

32-b-17. Groningen, Groninger Studentencorps ‘Vindicat atque Polit’

32-c-36. Koninklijk Huis, chef van het militaire huis

32-c-35. Koninklijk Huis, hofmaarschalk van de koning

32-c-33. Koninkrijk Holland, Type III. Raad-secretaris

32-a-01. Last, mr. J.

32-a-02. Lee, van der (Oudewater)

32-a-03. Leeuw, Sara de

32-b-18. Leiden, Leids Studentencorps

32-a-04. Limburg Stirum, van

32-a-05. Linden, P.H. Drousberg van der

32-a-07. Lochem-Meyer, Mevr. van (Delft)

32-a-06. Lunsingh

32-a-08. Lynden, van

32-a-09. Maris

32-a-10. Meer, van de

32-a-11. Mey, van der

32-a-12. Moens, en Van Hoorn van Burgh (alliantie)

32-a-13. Namen van Eemnes, van

32-a-14. Namen van Eemnes, van

32-a-15. Namen van Eemnes, van

32-a-16. Navis

32-a-17. Nolthenius en Brown (alliantie)

32-a-18. Obreen

32-a-19. Os, van

32-a-20. Ouwens

32-a-21. Pallandt van Neerijnen, van

32-a-22. Poel, van der

32-a-23. Poll, van de (ruit)

32-a-24. Pols

32-a-25. Prehn, van

32-a-26. Quarles

32-a-27. Ramshorst, Joost van (twee afdrukken)

32-a-28. Ranitz, de (twee afdrukken)

32-a-29. Reigersman, Jkvr. H.C. (ruit)

32-a-30. Reynvaen

32-c-18. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Friesland

32-c-19. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Groningen

32-c-28. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Limburg

32-c-27. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Noord-Brabant

32-c-30. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Noord-Holland

32-c-20. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Overijssel

32-c-25. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Utrecht

32-c-26. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Utrecht

32-c-22. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Zuid-Holland

32-c-23. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Zuid-Holland

32-c-24. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Zuid-Holland

32-c-07. Rijk, Type XI, Departement van oorlog

32-c-29. Rijk, Type XI, Gouverneur des Konings, Noord-Holland

32-c-14. Rijk, Type XI, Hooge Raad

32-c-15. Rijk, Type XI, Hooge Raad van Adel, president

32-c-32. Rijk, Type XI, Marine, Amsterdam

32-c-05. Rijk, Type XI, Ministerie van Binnenlandsche Zaken

32-c-03. Rijk, Type XI, Ministerie van Buitenlandsche Zaken

32-c-08. Rijk, Type XI, Ministerie van Financiën

32-c-09. Rijk, Type XI, Ministerie van Financiën

32-c-06. Rijk, Type XI, Ministerie van Justitie

32-c-01. Rijk, Type XI, Ministerie van Koloniën

32-c-10. Rijk, Type XI, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid

32-c-12. Rijk, Type XI, Raad van State

32-c-17. Rijk, Type XI, Tweede Kamer

32-c-16. Rijk, Type XI, Tweede Kamer, voorzitter

32-c-31. Rijk, Type XI, Waterstaat

32-c-34. Rijk, Type XII, Admiraal en kolonel-generaal

32-c-21. Rijk, Type XII, Commissaris des Konings, Gelderland

32-c-13. Rijk, Type XII, Hooge Raad, procureur-generaal

32-c-04. Rijk, Type XII, Ministerie van Buitenlandsche Zaken, kabinet

32-c-02. Rijk, Type XII, Ministerie van Koloniën, kabinet

32-c-11. Rijk, Type XII, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, secretaris-generaal

32-a-31. Roos

32-a-32. Ruyter, de

32-a-33. Sandbrinck (twee afdrukken)

32-a-34. Sandbrinck, Jacobus (twee afdrukken)

32-a-35. Scheltema

32-a-36. Schram

32-a-37. Soeren, J. van (Schiebroek)

32-a-38. Spengler (Alkmaar 1873)

32-a-39. Sprankhuizen, van

32-a-40. Stassen

32-a-41. Strick van Linschoten (1935)

32-a-42. Suchtelen, van

32-a-43. Suringar

32-a-44. Swaving

32-a-45. Tolsma

32-b-01. Tullingh

32-b-02. Veder

32-b-03. Verster

32-b-04. Vlissingen, R. Fentener van (twee afdrukken)

32-b-05. Vollgraff

32-b-07. Vollgraff, A.Ph.

32-b-09. Vollgraff, dr. C.W.

32-b-06. Vollgraff, dr. J.A.

32-b-08. Vollgraff, mr. Frans

32-b-10. Voorst tot Voorst, van

32-b-11. Warin, en Elias (alliantie)

32-b-12. Wilbrenninck, C.H. (notaris)

32-b-40. Willem II, koning (portretzegel van Willem II en Anna Paulona)

32-b-13. With, van Haersma de, en Boelens (alliantie)

32-b-14. With, van Haersma de, en Van Namen van Eemnes (alliantie)

32-b-29. Zaandam, Vrijmetselaarsloge ‘Anna Paulowna’

32-b-43. Zegge, Lant van de

32-b-15. Zevenhoven, van / Sevenhoven, van (Delft) (twee afdrukken)

Doos 33

33-b-99. Amsterdam, Binnen Gasthuis

33-a-75. Amsterdam, Kamer van Koophandel en Fabrieken

33-a-41. Groningen, Staten van de provincie Groningen

33-b-84. Huberts Orde, Sint

33-a-38. Koninklijk Huis, (Nederland en Pruisen), secretariaat van prinses Frederik der Nederlanden

33-a-39. Koninklijk Huis, Type XI, adjudant van dienst van prins Hendrik der Neder-landen

33-b-88. Koninklijk Huis, Type XI, Kamerheer Ceremoniemeester

33-a-40. Koninklijk Huis, Type XI, secretariaat van prins Hendrik der Nederlan-den

33-a-47. Koninklijk Huis, Type XI, Thesaurier van de koning

33-b-90. Koninklijk Huis, Type XI, Thesorie des konings

33-a-44. Koninklijk Huis, Type XII, adjudant van dienst van de koning

33-b-94. Koninklijk Huis, Type XII, Adjudant van dienst van prins Alexander der Ne-derlanden

33-a-37. Koninklijk Huis, Type XII, adjudant van dienst van prins Frederik der Neder-landen

33-a-51. Koninklijk Huis, Type XII, administratie der eigendommen van prinses Mari-anne der Nederlanden

33-a-50. Koninklijk Huis, Type XII, directeur der domeinen van de koningin-moeder

33-b-95. Koninklijk Huis, Type XII, Grootmeester van Hunne Majesteiten

33-a-46. Koninklijk Huis, Type XII, Hofcommissie

33-a-49. Koninklijk Huis, Type XII, kamerheer van dienst van de koningin-moeder

33-a-48. Koninklijk Huis, Type XII, Koninklijk staldepartement

33-a-43. Koninklijk Huis, Type XII, particuliere dienst van de koning

33-b-91. Koninkrijk Holland, Type III, Advocaat-fiscaal voor de middelen te lande, departement Gelderland

33-a-71. Luxemburg, secretariaat van het groothertogdom, Den Haag

33-c-28. Rijk, Type ---, Consulaat der Nederlanden te Liebau

33-c-31. Rijk, Type ---, Consulaat der Nederlanden te Malta

33-b-98. Rijk, Type ---, Raad van voogdij over koningin Wilhelmina

33-b-83. Rijk, Type XI, Administratie voor de zaken der R.K. eeredienst

33-a-73. Rijk, Type XI, Amortisatie Syndicaat

33-a-74. Rijk, Type XI, Amortisatie Syndicaat

33-a-72. Rijk, Type XI, Archief van het Rijk

33-a-62. Rijk, Type XI, arrondissementsrechtbank Arnhem, rechter-commissaris

33-a-61. Rijk, Type XI, arrondissementsrechtbank Leiden, rechter-commissaris

33-b-81. Rijk, Type XI, Bestuur der registratie en domeinen

33-b-93. Rijk, Type XI, Commissaris des Konings, Drenthe

33-c-51. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden

33-c-45. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Hamburg

33-c-22. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Harburg

33-c-34. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Koningsberg

33-c-38. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Koningsberg

33-c-35. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Lissabon

33-c-52. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Londen

33-c-40. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Newcastle

33-c-19. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Toronto

33-c-16. Rijk, Type XI, Gezantschap der Nederlanden

33-c-17. Rijk, Type XI, Gezantschap der Nederlanden

33-c-15. Rijk, Type XI, Gezantschap der Nederlanden bij de Verenigde Staten

33-b-10. Rijk, Type XI, Gezantschap der Nederlanden te Florence

33-c-13. Rijk, Type XI, Gezantschap der Nederlanden te Frankfurt

33-a-45. Rijk, Type XI, Kabinet des Konings

33-b-80. Rijk, Type XI, Koloniaal Etablissement

33-b-79. Rijk, Type XI, Koninklijke Akademie van Wetenschappen

33-a-42. Rijk, Type XI, Ministerie van Koloniën, secretaris-generaal

33-b-86. Rijk, Type XI, Munt Collegie

33-a-68. Rijk, Type XI, officier van justitie, ’s-Gravenhage

33-a-69. Rijk, Type XI, officier van justitie, Amsterdam

33-a-70. Rijk, Type XI, rechter van instructie

33-a-63. Rijk, Type XI, rechter-commissaris, ’s-Gravenhage

33-a-66. Rijk, Type XI, rechter-commissaris, Middelburg

33-a-65. Rijk, Type XI, rechter-commissaris, Utrecht

33-b-82. Rijk, Type XI, Registratie en domeinen, Directie Maastricht

33-b-92. Rijk, Type XI, Scheepsbouw Marine Willemsoord

33-b-77. Rijk, Type XII, Administratie der directe belastingen

33-a-53. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, rechter-commissaris

33-a-55. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, rechter-commissaris

33-a-60. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank Amsterdam, rechter-commissaris voor de instructie

33-a-56. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank Breda, rechter-commissaris

33-a-52. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank Nijmegen

33-a-54. Rijk, Type XII, arrondissementsrechtbank Rotterdam, rechter-commissaris

33-c-24. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden bij de Verenigde Staten

33-c-50. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden in Zwitserland

33-c-26. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Alexandrië

33-c-27. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Algiers

33-c-21. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Arendsburg

33-c-49. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Christiania

33-c-33. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Elsenburg

33-c-23. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Frankfurt

33-c-20. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Gibraltar

33-c-30. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Gothenborg

33-c-25. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Itzehoe

33-c-36. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Liverpool

33-c-42. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Malaka

33-c-18. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Napels

33-c-39. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Parijs

33-c-48. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Reval

33-c-32. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Riao de Janeiro

33-c-44. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Riga

33-c-47. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Sint Petersburg

33-c-29. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Stockholm

33-c-43. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Triëst

33-c-37. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Venetië

33-c-46. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Wurttemberg

33-c-41. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Zante

33-b-96. Rijk, Type XII, Departement van Justitie

33-a-76. Rijk, Type XII, Geneeskundig Staatstoezicht

33-b-01. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden

33-b-02. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden in Rusland

33-b-03. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden in Zweden

33-b-04. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Berlijn

33-b-09. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Florence

33-c-14. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Hannover

33-b-06. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Kopenhagen

33-b-11. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Londen

33-b-05. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Madrid

33-b-08. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Parijs

33-b-07. Rijk, Type XII, Gezantschap der Nederlanden te Wenen

33-b-87. Rijk, Type XII, Grootboek der Nationale Schuld

33-b-97. Rijk, Type XII, Hoog Militair Gerechtshof, ’s-Hertogenbosch

33-a-67. Rijk, Type XII, officier van justitie, ’s-Gravenhage

33-b-78. Rijk, Type XII, Orde van de Nederlandsche Leeuw, kanselarij

33-a-57. Rijk, Type XII, Provinciaal Gerechtshof, Limburg

33-a-59. Rijk, Type XII, Provinciaal Gerechtshof, Zuid-Holland

33-a-58. Rijk, Type XII, rechter-commissaris, Hoorn

33-a-64. Rijk, Type XII, rechter-commissaris, Rotterdam

33-b-85. Rijk, Type XII, Registratie en Domeinen, directeur

33-b-12. Rijk, Type XII, Type Gezantschap der Nederlanden te Brussel

33-b-89. Willem III, Opening haven en spoorwegen Vlissingen

Doos 34

34-a-09. ’s-Gravenhage, stedelijk bestuur

34-c-70. ’s-Heerenberg, stad

34-a-17. Aarlanderveen

34-a-12. Almelo, stad

34-a-06. Amersfoort, raad van de gemeente

34-b-26. Amsterdam

34-c-69. Amsterdam, stad (1720)

34-b-45. Appeltern, gemeente

34-c-21. Argentinië, Vice-consulaat in Nederland, Amsterdam

34-b-39. Assen, gemeente

34-b-38. Assen, stad

34-c-18. Baden, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-68. Beek en Donk, gemeente

34-c-67. Beek en Donk, gemeentebestuur

34-c-17. Beieren, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-15. België, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-16. België, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-b-59. Bemmel, gemeente

34-b-44. Bergh, gemeente

34-b-40. Borculo, gemeente

34-c-11. Brazilië, Consulaat in Nederland

34-b-63. Buurmalsen, gemeente

34-b-47. Culemborg, stad

34-b-55. Deil

34-a-22. Delfland

34-a-08. Diepenheim, stad

34-b-60. Dinxperlo, gemeentebestuur

34-a-05. Doesburg, stad

34-b-46. Doesburg, stad

34-a-14. Driebergen, plaatselijk bestuur

34-b-62. Eibergen, gemeente

34-a-24. Elburg, stad

34-b-57. Elst, gemeente

34-b-52. Ermelo, gemeente

34-b-54. Ewijk, gemeente

34-c-02. Frankrijk, keizerrijk (2e), Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-03. Frankrijk, keizerrijk (2e), Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-04. Frankrijk, keizerrijk (2e), Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-b-50. Geldermalsen

34-a-01. Gorinchem

34-c-13. Griekenland, Consulaat in Nederland, Amsterdam

34-c-72. Groenlo, gemeente

34-b-58. Groesbeek, gemeente

34-b-33. Groningen, Academie van Stad en Lande

34-c-12. Groot-Brittannië, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-a-10. Haarlemmermeerpolder

34-c-14. Hamburg, Consulaat in Nederland, Amsterdam

34-a-23. Haskerland, plaatselyk bestuur

34-b-25. Hedikhuizen, gemeente

34-b-42. Heerewaarden, gemeente

34-a-20. Herwen, gemeentebestuur

34-b-49. Huissen, stad

34-b-64. Hummelo en Keppel, gemeentebestuur

34-c-09. Italië, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-66. Keizerrijk, Type VIII, mairie, Beek en Donk

34-a-18. Leeuwarden, stad

34-b-29. Leiden, Academie

34-b-34. Leiden, Academie

34-a-02. Leiden, gemeente

34-b-30. Leiden, Leidsch Studentencorps

34-b-32. Leiden, Studentengezelschap

34-b-31. Leiden, Studentengezelschap (1785)

34-a-19. Lichtenvoorde, gemeente

34-c-19. Nicaragua, Gezantschap in Nederland

34-a-04. Nijmegen

34-b-41. Nijmegen, gemeente

34-c-07. Oostenrijk, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-08. Oostenrijk, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-71. Ophemert, gemeente

34-a-07. Ouderkerk aan de IJssel, gemeente

34-c-05. Pruisen, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-b-43. Renkum, gemeentebestuur

34-a-59. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Antwerpen

34-a-54. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Bremen

34-a-58. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Dantzig

34-a-61. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Flensburg

34-a-57. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Mannheim

34-a-60. Rijk, Type XI, Consulaat der Nederlanden te Marokko

34-a-56. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden in Toscane

34-a-62. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Kopenhagen

34-a-53. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Oldenburg

34-a-55. Rijk, Type XII, Consulaat der Nederlanden te Palermo

34-a-11. Roermond, stad

34-a-21. Rotterdam, stad

34-c-20. Rusland, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-c-24. Saksen, Gezantschap te Brussel.

34-c-22. Siam, Gezantschap te Berlijn

34-a-15. Sliedrecht

34-c-01. Spanje, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-a-03. Tiel, gemeentebestuur

34-c-23. Turkije, Gezantschap te Londen

34-b-28. Utrecht

34-b-37. Utrecht, Academie

34-b-35. Utrecht, Physiologisch Laboratorium

34-c-10. Verenigde Staten, Gezantschap in Nederland, Den Haag

34-b-51. Wadenoijen, gemeente

34-b-27. Wageningen, stad

34-a-16. Werkendam, gemeente

34-b-53. Westervoort, gemeente

34-c-73. Winterswijk, gemeente

34-c-74. Winterswijk, gemeente

34-b-61. Wisch, gemeente

34-b-36. Woerden, College te

34-a-13. Zeist, heerlijkheid

34-b-48. Zelhem, gemeente

34-b-56. Zevenaar

34-c-65. Zutphen, stad

34-c-06. Zweden, Gezantschap in Nederland, Den Haag

Doos 35 - 40 lade a

Afdrukken van zegelsstempels, beschreven in: O. Schutte, ‘Catalogus der zegelstempels’.

Doos 35

35-b-42. Amsterdam, Sociëteit van Suriname, 1770

35-b-43. Amsterdam, Sociëteit van Suriname, 1794

35-c-68. Amsterdam, Vleeshouwersgilde

35-c-69. Arnhem, Bakkersgilde

35-c-78. Bataafse Republiek, 1801

35-c-99. Bataafse Republiek, Agent van nationale oeconomie, 1798

35-c-100. Bataafse Republiek, Aziatische bezittingen en etablissementen, Raad der, 1800

35-c-101. Bataafse Republiek, Aziatische bezittingen en etablissementen, Raad der, 1801

35-c-102. Bataafse Republiek, Aziatische bezittingen en etablissementen, Raad der, 1801

35-c-103. Bataafse Republiek, Aziatische bezittingen en etablissementen, Raad der, 1801

35-c-83. Bataafse Republiek, Cassel, Gezantschap te, 1798

35-c-84. Bataafse Republiek, Cassel, Gezantschap te, 1801

35-c-80. Bataafse Republiek, Commissarissen-generaal van het algemeen bestuur, 1801

35-c-81. Bataafse Republiek, Commissarissen-generaal van het algemeen bestuur, 1801

35-c-82. Bataafse Republiek, Commissarissen-generaal van het algemeen bestuur, 1801

35-c-88. Bataafse Republiek, Departement van Financiën, ’s Lands middelen, 1798

35-c-89. Bataafse Republiek, Departement van Financiën, ’s Lands middelen, 1798

35-c-87. Bataafse Republiek, Departement van Financiën, 1798

35-c-98. Bataafse Republiek, Dijken, wegen en wateren, 1798

35-c-86. Bataafse Republiek, Financiën, 1798

35-c-94. Bataafse Republiek, Hoge militaire vierschaar, 1798

35-c-95. Bataafse Republiek, Hoge militaire vierschaar, 1798

35-c-96. Bataafse Republiek, Hoge militaire vierschaar, 1798

35-c-97. Bataafse Republiek, Hoge militaire vierschaar, 1801

35-c-85. Bataafse Republiek, Parijs, Gezantschap te

35-c-79. Bataafse Republiek, Uitvoerend Bewind, 1791

35-c-104. Bataafse Republiek, Westindische bezittingen, Comité tot de

35-c-105. Bataafse Republiek, Westindische bezittingen, Comité tot de

35-c-92. Bataafse Republiek. Voorwerpen van handel en weelde, 1 stuiver, 1805

35-c-90. Bataafse Republiek. Voorwerpen van handel en weelde, 30 stuiver, 1805

35-c-91. Bataafse Republiek. Voorwerpen van handel en weelde, 30 stuiver, 1805

35-c-93. Bataafse Republiek. Voorwerpen van handel en weelde, 8 penningen, 1805

35-c-70. Doorwerth

35-b-49. Friesland, klein zegel, 6 stuiver, 1760

35-a-05 Fulda, Willem prins van Oranje en Nassau, vorst van

35-a-06. Fulda, Willem prins van Oranje en Nassau, vorst van, Departement van bui-tenlandse zaken

35-a-15. Genemuiden, stad

35-a-29. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie

35-b-30. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie

35-b-31. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie

35-b-32. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie

35-b-33. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie

35-b-34. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie

35-b-35. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam

35-b-36. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam

35-b-37. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam, 6 stuiver

35-b-38. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam, 6 stuiver

35-b-39. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam, 6 stuiver

35-b-40. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Amsterdam, 6 stuiver

35-b-41. Geoctrooieerde West-Indische Compagnie, kamer Middelburg, 6 stuiver

35-c-71. Gouda, Weeskamer van

35-c-72. Heusden

35-b-50. Holland

35-b-51. Holland

35-b-56. Holland, Gemene-lands middelen

35-b-57. Holland, Gemene-lands middelen

35-b-58. Holland, Gemene-lands middelen

35-b-59. Holland, Gemene-lands middelen

35-b-55. Holland, Leenkamer van, 1660

35-b-52. Holland, Staten van, 1585

35-b-53. Holland, Staten van, 1593

35-b-54. Holland, Staten van, 1611

35-a-14. Holland, Zeeland, Friesland, Utrecht en Overijssel, Rekenkamer

35-a-01. Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

35-a-02. Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

35-a-03. Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau

35-a-04. Huis Oranje-Nassau, Willem (V) prins van Oranje en Nassau, Nassause do-meinraad

35-a-07. Huis Oranje-Nassau, Willem, prins van Oranje Nassau, souverein vorst (ruiter-zegel)

35-b-48. Levantse handel en navigatie in de Middellandse Zee, directie

35-c-73. Lillo

35-a-16. Muiden, stad

35-c-74. Muiderberg

35-b-61. Overijssel, Staten van (tweede helft 18e eeuw)

35-b-45. Republiek, Commissarissen van de West-Indische handel

35-a-17. Republiek, Generaliteit

35-b-44. Republiek, Raad der koloniën in West-Indië, 1792

35-a-12. Rijk, Type XI, Wilhelmina, koningin der Nederlanden

35-a-11. Rijk, Type XI, Wilhelmina, koningin der Nederlanden (ruiterzegel)

35-a-08. Rijk, Type XI, Willem (I), koning der Nederlanden

35-a-10. Rijk, Type XI, Willem III, koning der Nederlanden (ruiterzegel)

35-a-09. Rijk, Type XII, Frederik, prins der Nederlanden

35-a-13. Rijk, Type XIII, Wilhelmina, koningin der Nederlanden

35-c-75. Tholen, stad (ad causas) 1764

35-c-76. Tholen, Vierschaar van, 1763

35-a-27. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1 gulden

35-a-24. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 2 gulden

35-a-25. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 2 gulden

35-a-26. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 2 gulden

35-a-21. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 3 gulden

35-a-22. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 3 gulden

35-a-23. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 3 gulden

35-a-28. Verenigde Oost-Indische Compagnie, 6 stuiver

35-a-18. Verenigde Oost-Indische Compagnie, kamer Amsterdam

35-a-19. Verenigde Oost-Indische Compagnie, kamer Amsterdam

35-a-20. Verenigde Oost-Indische Compagnie, kamer Amsterdam

35-c-77. Vianen en Ameide

35-c-67. Vlaanderen, Leenhof van

35-b-60. West-Friesland, Gemene-lands middelen

35-b-46. West-Indische handel, 6 stuiver

35-b-47. West-Indische handel, 6 stuiver

35-b-62. Zeeland

35-b-63. Zeeland

35-c-64. Zeeland

35-c-66. Zeeland, Rekenkamer (tweede helft achttiende eeuw)

35-c-65. Zeeland, Rekenkamer (zeventiende eeuw)

Doos 36 lade a

36-a-106. Bataafse Republiek, Amerikaanse koloniën, Raad van, 1801

36-a-107. Suriname, Raad van, 1795

36-a-108. Suriname, Raad van, 1795

36-a-109. Suriname, Raad van, 1798

36-a-110. Suriname, Raad van, 1798

36-a-111. Suriname, Raad van

36-a-112. Bataafse Republiek, Amstel, Departementaal bestuur van de, 1798

36-a-113. Bataafse Republiek, Amstel, Departementaal bestuur van de, 1798

36-a-114. Bataafse Republiek, Delf, Departementaal bestuur van de, 1798

36-a-115. Bataafse Republiek, Eems, Commissaris van het Uitvoerend bewind in het departement van de, 1798

36-a-116. Holland, Comité van algemeen welzijn in, 1795

36-a-117. Holland, Provinciaal comité van, 1795

36-a-118. Holland, Administratief bestuur van het voormalige gewest, 1798

36-a-119. Holland, Raad van finantie in het departement, 1801

36-a-120. Holland, Departement militair van, 1796

36-a-121. Holland, Algemene armencommissie in

36-a-122. Holland, Algemene armencommissie in

36-a-123. Bataafse Republiek, Oude IJssel, Departementaal bestuur van de, 1798

36-a-124. Bataafse Republiek, Oude IJssel, Departementaal gerechtshof van de, 1799

36-a-125. Bataafse Republiek, Oude IJssel, Departementaal gerechtshof van de, 1799

36-a-126. Bataafse Republiek, Oude IJssel, exploitier van de Departementaal ge-rechtshof van de, 1799

36-a-127. Bataafse Republiek, Oude IJssel, exploitier van de Departementaal ge-rechtshof van de, 1799

36-a-128. Overijssel, Departement, 1802

36-a-129. Overijssel, Hof van justitie van, 1802

36-a-130. Overijssel, Hof van justitie van, 1802

36-a-131. Bataafse Republiek, Schelde en Maas, Departementaal bestuur van, 1798

36-a-132. Bataafse Republiek, Texel, Departementaal bestuur van, 1798

36-a-133. Bataafse Republiek, Texel, Departementaal bestuur van, 1798

36-a-134. Bataafse Republiek, Texel, Departementaal bestuur van, 1798

36-a-135. Bataafse Republiek, Texel, Commissaris van het Uitvoerend bewind in het Departement van, 1798

36-a-136. Bataafse Republiek, Zeeland, Raad der financiën in, 1801

36-a-137. Bataafse Republiek, Zeeland, Raad van financiën in het departement, 1801

36-a-138. Bataafse Republiek, Zeeland, Raad der financiën in, 1801

36-a-139. Zeeland, Bureau van conversie in

36-a-140. Amsterdam, Comité van revolutie te, 1795

36-a-141. Middelburg, Hof van justitie te

36-a-142. Koninkrijk Holland, type V, Holland, Lodewijk koning van, 1806

36-a-143. Koninkrijk Holland, type V, Holland, Lodewijk koning van, 1806

36-a-144. Koninkrijk Holland, type VII, Holland, Lodewijk koning van, 1806

Doos 36 lade b

36-b-145. Koninkrijk Holland, type VII, Holland, koninkrijk, 1806

36-b-146. Koninkrijk Holland, type IV, Kanselier van ’s konings huis, 1806

36-b-147. Koninkrijk Holland, type V, Kanselier van ’s konings huis, 1806

36-b-148. Koninkrijk Holland, type IV, Luitenant-gouverneur-generaal, 1806

36-b-149. Koninkrijk Holland, type III, Eerste secretaris van het Kabinet des Konings, 1806

36-b-150. Koninkrijk Holland, type VI, Staatsraad, Minister vice-president van de, 1806

36-b-151. Koninkrijk Holland, type VI, Staatsraad, Minister vice-president van de, 1806

36-b-152. Koninkrijk Holland, type VI, Minister vice-president, 1806

36-b-153. Koninkrijk Holland, type VI, Staatsraad, Tweede sectie van de, 1806

36-b-154. Koninkrijk Holland, type VI, Staatsraad, Vierde sectie van de, 1806

36-b-155. Koninkrijk Holland, type III, Raad-secretaris, 1806

36-b-156. Koninkrijk Holland, type III, Raad-secretaris, 1806

36-b-157. Koninkrijk Holland, type VII, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1806

36-b-158. Koninkrijk Holland, type VI, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1806

36-b-159. Koninkrijk Holland, type VI, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1806

36-b-160. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1806

36-b-161. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van Buitenlandse zaken, 1806

36-b-162. Koninkrijk Holland, type VII, Baden, Gezantschap te, 1806

36-b-163. Koninkrijk Holland, type VII, Constantinopel, Kanselarij te, 1806

36-b-164. Koninkrijk Holland, type VII, Hamburg, Gezantschap te, 1806

36-b-165. Koninkrijk Holland, type VII, Parijs, Gezantschap te, 1806

36-b-166. Koninkrijk Holland, Parijs, Gezantschap te, 1806

36-b-167. Koninkrijk Holland, type VI, Ministerie van justitie en policie, 1806

36-b-168. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van binnenlandse zaken, 1806

36-b-169. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van binnenlandse zaken, 1806

36-b-170. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van eredienst en binnenlandse za-ken, chef van het genaraal secretariaat bij het, 1806

36-b-171. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van financiën, 1806

36-b-172. Koninkrijk Holland, type VI, Ministerie van financiën, 1806

36-b-173. Koninkrijk Holland, type III, Hof van Rekeningen, 1806

36-b-174. Koninkrijk Holland, type VI, Publieke schatkist, 1806

36-b-175. Koninkrijk Holland, type III, Convooien en licenten, 1806

36-b-176. Koninkrijk Holland, type III, Convooien en licenten, 1806

36-b-177. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te water, 1806

36-b-178. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-179. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-180. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-181. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-182. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-183. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-184. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-185. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-186. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-187. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-188. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-189. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-190. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-191. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-192. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-193. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-194. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-195. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, 1806

36-b-196. Koninkrijk Holland, type III, Middelen te lande, Comptabiliteit, 1806

36-b-197. Koninkrijk Holland, type VII, Nieuws- en dagbladen en periodieken, 1 pen-ning, 1806

36-b-198. Koninkrijk Holland, type V, Ministerie van oorlog, 1806

36-b-199. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van oorlog, secretaris-generaal bij het, 1806

36-b-200. Koninkrijk Holland, type VI, Hoge militaire vierschaar, 1806

36-b-201. Koninkrijk Holland, type III, Hoge militaire vierschaar, 1806

36-b-202. Koninkrijk Holland, type III, Ministerie van waterstaat, 1806

36-b-203. Koninkrijk Holland, type III, Inspecteur over het geneeskundige, 1806

36-b-204. Koninkrijk Holland, type III, Amstelland, Middelen te lande in het departe-ment, Advocaat-fiscaal des Konings voor de, 1806

36-b-205. Koninkrijk Holland, type III, Amstelland, Commissie van landbouw in het departement, 1806

36-b-206. Koninkrijk Holland, Maasland, Huishoudelijke administratie van het land-drostambt, 1806

Doos 36 lade c

36-c-207. Koninkrijk Holland, type VII, Overijssel, Hof van Justitie van, 1806

36-c-208. Koninkrijk Holland, type VII, Zeeland, Landdrostambt van, 1806

36-c-209. Koninkrijk Holland, type VII, Zeeland, Landdrostambt van, 1806

36-c-210. Koninkrijk Holland, type VII, Zeeland, Landdrostambt van, 1806

36-c-211. Koninkrijk Holland, type III, Zeeland, Landdrostambt van, 1806

36-c-212. Koninkrijk Holland, type III, Zeeland, Landdrostambt van, 1806

36-c-213. Koninkrijk Holland, type VII, Zeeland, Departementaal gerechtshof van, 1806

36-c-214. Koninkrijk Holland, type III, Zeeland, Departementaal gerechtshof van, 1806

36-c-215. Koninkrijk Holland, type III, Zeeland, Departementaal gerechtshof van, griffier bij het, 1806

36-c-216. Koninkrijk Holland, type III, Goes, Middelen te lande, Onderinspecteur, 1806

36-c-217. Koninkrijk Holland, type V, Amstelland / kwartier Hoorn, Landdrostambt van, 1806

36-c- 218. Koninkrijk Holland, type V, Amstelland / kwartier Hoorn, Landdrostambt van, 1806

36-c- 219. Koninkrijk Holland, type III, Amstelland / kwartier Hoorn, Landdrostambt van, 1806

36-c-220. Koninkrijk Holland, type III, Nieuwpoort, Baljuw van, 1806

36-c-221. Keizerrijk Frankrijk, Commissariat général de l’intérieur, 1810

36-c-222. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Hollande, Intendant de l’intérieur en, 1810

36-c-223. Keizerrijk Frankrijk, Conscription militaire, 1810

36-c-224. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Hollande, Intendant général des finances en, 1810

36-c-225. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Hollande, Intendent général des finances et du trésor impérial en, 1810

36-c-226. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Hollande, Intendent général des finances et du trésor publique en, 1810

36-c-227. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Hollande, Intendent général des finances et du trésor publique en, 1810

36-c-228. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Droits réunis, Administration des, 1810

36-c-229. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Droits réunis, 1810

36-c-230. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Hollande, Service des ponts et chaussées dans les departements de, 1810

36-c-231. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Modèle de timbre pour les autorités consti-tuées, 1810

36-c-232. Keizerrijk Frankrijk, l’Escaut (Schelde), Préfet du département des Bouches de, 1810

36-c-233. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, l’Escaut (Schelde), Préfecture du département des Bouches de, 1810

36-c-234. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, l’Escaut (Schelde), Préfecture du département des Bouches de, 1810

36-c-235. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Meuse (Maas), Préfecture des Bouches de la, 1810

36-c-236. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Meuse (Maas), Préfecture des Bouches de la, 1810

36-c-237. Keizerrijk Frankrijk, Zuyderzée, Préfet du département du, 1810

36-c-238. Keizerrijk Frankrijk, Zuiderzee, Commissariaat-generaal in het departement der, 1810

36-c-239. Keizerrijk Frankrijk, Zuiderzee, Commissie van onderwijs in het departement der, 1810

36-c-240. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Zuiderzée, Commission d’agriculture du dé-partement du, 1810

36-c-241. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Almelo, Procureur impérial du tribunal de la première instance à, 1810

36-c-242. Keizerrijk Frankrijk, Amsterdam, Bureau de Loterie impériale de France à, 1810

36-c-243. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Barnevelt, Juge de paix à, 1810

36-c-244. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Beverwijk, Douanes impériales à, 1810

36-c-245. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Deventer, Sous-préfet de l’arrondissement, 1810

36-c-246. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Deventer, Sous-préfet de, 1810

36-c-247. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Deventer, Sous-préfecture de, 1810

36-c-248. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Goor, Juge de paix à, 1810

36-c-249. Keizerrijk Frankrijk, type IX, La Haye (Den Haag), Président du tribunal de première instance à, 1810

36-c-250. Keizerrijk Frankrijk, type IX, La Haye (Den Haag), Tribunal de commerce à, 1810

36-c-251. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Hoorn, Sous-préfecture de l’arrondissement de, 1810

36-c-252. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Hoorn, Sous-préfecture de, 1810

36-c-253. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Hoorn, Sous-préfecture de, 1810

36-c-254. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Kerkwerve, Mairie de, 1810

36-c-255. Keizerrijk Frankrijk, type IX, Leeuwarden, Juge de paix à, 1810

36-c-256. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Sir-Joosland, Mairie de, 1810

36-c-257. Keizerrijk Frankrijk, type VIII, Steenwyk, Juge de paix à, 1810

36-c-258. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Nederland, 1814

36-c-259. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Staten-Generaal, 1814

36-c-260. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Staten-Generaal, 1814

36-c-261. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Algemene Staatssecre-tarie, 1814

36-c-262. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Type X, Hoge Raad van Adel, 1814

Doos 37

37-c-381. niet

37-c-392. Rijk, Commissariaat-generaal van binnenlandse zaken

37-b-302. Rijk, Hoge Raad van Adel

37-b-304. Rijk, Hoge Raad van Adel

37-c-380. Rijk, Justitie

37-b-306. Rijk, Koning van Wapenen

37-c-391. Rijk, Ministerie van binnenlandse zaken, Secretaris-generaal van het

37-c-384. Rijk, Politie, Directeur-generaal van

37-b-313. Rijk, type XI, Administratie der nationale nijverheid

37-a-293. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-294. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-295. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-296. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-297. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-298. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-299. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer

37-a-290. Rijk, type XI, Algemene Rekenkamer, Voorzitter van de

37-c-395. Rijk, type XI, Amsterdam, Keuring van meel, 1828

37-c-411. Rijk, type XI, Artillerie-inrichtingen, Directie der

37-c-386. Rijk, type XI, Cassatie, Bijzondere raad van, 1946

37-c-410. Rijk, type XI, Fortificatiën, 3de directie van

37-c-398. Rijk, type XI, Hooggerechtshof voor de financiën en zeezaken

37-c-409. Rijk, type XI, Krijgsraad van het derde militaire arrondissement

37-c-405. Rijk, type XI, Leningwet, 1940

37-c-406. Rijk, type XI, Leningwet, 1940

37-c-412. Rijk, type XI, Minister van wederopbouw en volkshuisvesting, 1947

37-c-413. Rijk, type XI, Minister van wederopbouw en volkshuisvesting, 1947

37-c-387. Rijk, type XI, Ministerie van binnenlandse zaken

37-c-388. Rijk, type XI, Ministerie van binnenlandse zaken

37-b-308. Rijk, type XI, Ministerie van buitenlandse zaken

37-b-309. Rijk, type XI, Ministerie van buitenlandse zaken

37-c-382. Rijk, type XI, Ministerie van Justitie

37-c-383. Rijk, type XI, Ministerie van Justitie

37-c-396. Rijk, type XI, Ministerie van onderwijs, nijverheid en koloniën

37-c-397. Rijk, type XI, Ministerie van onderwijs, nijverheid en koloniën

37-a-282. Rijk, type XI, Nederland

37-c-400. Rijk, type XI, Ontvangkantoor no. 126

37-c-401. Rijk, type XI, Ontvangkantoor no. 371

37-c-402. Rijk, type XI, Ontvangkantoor no. 470

37-c-399. Rijk, type XI, Opperhoutvesterij

37-b-352. Rijk, type XI, Parijs, Gezantschap te

37-a-288. Rijk, type XI, Raad van State

37-a-289. Rijk, type XI, Raad van State

37-a-291. Rijk, type XI, Raad van State, Secretaris van de

37-a-292. Rijk, type XI, Raad van State, Secretaris van de

37-a-290. Rijk, type XI, Raad van State, Vice-president van de

37-c-404. Rijk, type XI, Speelkaartenbelasting, 25 cent, 1919

37-c-403. Rijk, type XI, Speelkaartenbelasting, 50 cent, 1919

37-c-393. Rijk, type XI, Waterstaat, Afdeling

37-c-415. Rijk, type XI, Zuiderzeewerken, Directie der

37-b-327. Rijk, type XII, Djedda, Consulaat te

37-b-314. Rijk, type XII, Gezantschap

37-b-301. Rijk, type XII, Hoge Raad van Adel

37-b-303. Rijk, type XII, Hoge Raad van Adel

37-b-307. Rijk, type XII, Hoge Raad van Adel, Tresorier van de

37-c-408. Rijk, type XII, Hoog militair gerechtshof

37-b-346. Rijk, type XII, Londonderry, Vice-consulaat te

37-a-277. Rijk, type XII, Nederland

37-a-278. Rijk, type XII, Nederland

37-a-279. Rijk, type XII, Nederland

37-a-280. Rijk, type XII, Nederland

37-a-281. Rijk, type XII, Nederland

37-b-353. Rijk, type XII, Parijs, Gezantschap te

37-b-355. Rijk, type XII, Port Said, Consulaat te

37-b-356. Rijk, type XII, Port Said, Consulaat te

37-a-284. Rijk, type XII, Staten-Generaal

37-a-285. Rijk, type XII, Staten-Generaal

37-a-286. Rijk, type XII, Staten-Generaal, Eerste Kamer der

37-a-287. Rijk, type XII, Staten-Generaal, Eerste Kamer der, Voorzitter van de

37-c-379. Rijk, type XIII,

37-b-316. Rijk, type XIII, Alexandrië, Consulaat te

37-c-385. Rijk, type XIII, Bijzondere rechtspleging, Directeur-generaal voor de

37-b-317. Rijk, type XIII, Boedapest, Gezantschap te, 1953

37-b-318. Rijk, type XIII, Boekarest, Gezantschap te

37-b-319. Rijk, type XIII, Boekarest, Gezantschap te, 1954

37-b-320. Rijk, type XIII, Bône, Consulaat te, 1954

37-b-322. Rijk, type XIII, Cairo, Ambassade te, 1954

37-b-323. Rijk, type XIII, Cairo, Ambassade te, 1954

37-b-321. Rijk, type XIII, Cairo, Gezantschap te, 1954

37-b-324. Rijk, type XIII, Ceuta, Vice-consulaat te, 1955

37-b-325. Rijk, type XIII, Charlotte Amalie (St. Thomas), Consulaat te, 1954

37-b-326. Rijk, type XIII, Damascus, Gezantschap te, 1955

37-b-329. Rijk, type XIII, Famagusta, Consulaat te, 1954

37-b-328. Rijk, type XIII, Famagusta, Vice-consulaat te

37-b-330. Rijk, type XIII, Fort William, Vice-consulaat te, 1954

37-b-315. Rijk, type XIII, Gezantschap

37-b-331. Rijk, type XIII, Halifax (N.S.), Vice-consulaat te, 1954

37-b-332. Rijk, type XIII, Härnösand, Vice-consulaat, 1955

37-b-333. Rijk, type XIII, Heilige Stoel, Ambassade bij de, 1954

37-b-335. Rijk, type XIII, Helsinki, Ambassade te, 1954

37-b-334. Rijk, type XIII, Helsinki, Consulaat-generaal te, 1953

37-b-305. Rijk, type XIII, Hoge Raad van Adel

37-b-336. Rijk, type XIII, Hollandia, Liason-missie bij UNTEA te, 1954

37-b-337. Rijk, type XIII, Jamaica, Ambassade te, 1953

37-b-338. Rijk, type XIII, Karatsji, Ambassade te, 1954

37-b-339. Rijk, type XIII, Khartoum, Gezantschap te, 1954

37-b-340. Rijk, type XIII, Khartoum, Gezantschap te, 1954

37-b-341. Rijk, type XIII, Kotka, Vice-consulaat te, 1954

37-b-342. Rijk, type XIII, Lattakia, Vice-consulaat te, 1953

37-b-343. Rijk, type XIII, Lima, Gezantschap te

37-b-344. Rijk, type XIII, Lima, Gezantschap te, 1954

37-b-345. Rijk, type XIII, Limasol, Consulaat te

37-b-347. Rijk, type XIII, Manizales, Vice-consulaat te

37-c-407. Rijk, type XIII, Militair gezag

37-c-389. Rijk, type XIII, Ministerie van binnenlandse zaken

37-c-390. Rijk, type XIII, Ministerie van binnenlandse zaken, bezitsvorming en pu-bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 1956

37-b-310. Rijk, type XIII, Ministerie van buitenlandse zaken

37-b-311. Rijk, type XIII, Ministerie van buitenlandse zaken, 1954

37-b-312. Rijk, type XIII, Ministerie van buitenlandse zaken, 1954

37-c-416. Rijk, type XIII, Ministerie van economische zaken

37-c-417. Rijk, type XIII, Ministerie van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 1952

37-c-418. Rijk, type XIII, Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid, 1951

37-c-419. Rijk, type XIII, Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid, 1951

37-c-414. Rijk, type XIII, Ministerie van volkshuisvesting en wederopbouw, 1956

37-b-348. Rijk, type XIII, Nairobi, Consulaat-generaal te, 1953

37-b-349. Rijk, type XIII, Ndola, Vice-consulaat te, 1954

37-a-283. Rijk, type XIII, Nederland

37-c-394. Rijk, type XIII, Nederlands Nieuw-Guinea, Directie

37-b-350. Rijk, type XIII, Nykøbing (Falster), Vice-consulaat te, 1955

37-b-351. Rijk, type XIII, Paita, Vice-consulaat te

37-b-354. Rijk, type XIII, Piura, Vice-consulaat te

37-b-357. Rijk, type XIII, Quebec, Vice-consulaat te

37-b-358. Rijk, type XIII, Rangoon, Ambassade te, 1954

37-c-359. Rijk, type XIII, Regina, Vice-consulaat te, 1953

37-c-360. Rijk, type XIII, Rio Grande, Consulaat te, 1954

37-c-361. Rijk, type XIII, Rome, Ambassade te, 1954

37-c-362. Rijk, type XIII, Roseau (Dominica), Vice-consulaat te, 1954

37-c-363. Rijk, type XIII, Saint John (New Brunswick), Vice-consulaat te, 1954

37-c-364. Rijk, type XIII, Saint John’s (Newfoundland), Vice-consulaat te, 1954

37-c-365. Rijk, type XIII, Salaverry, Vice-consulaat te

37-c-366. Rijk, type XIII, Sâo Paulo, Consulaat te

37-c-367. Rijk, type XIII, Seoul, Consulaat te, 1954

37-c-368. Rijk, type XIII, Shanghai, Consulaat-generaal te

37-c-369. Rijk, type XIII, Shanghai, Consulaat-generaal te

37-c-370. Rijk, type XIII, Shanghai, Consulaat-generaal te

37-c-371. Rijk, type XIII, Suez, Vice-consulaat te

37-c-372. Rijk, type XIII, Tripoli (Lybië), Consulaat te, 1953

37-c-373. Rijk, type XIII, Vejle, Vice-consulaat te, 1954

37-c-374. Rijk, type XIII, Visby, Vice-consulaat te, 1955

37-c-375. Rijk, type XIII, Washington D.C., Ambassade te

37-c-376. Rijk, type XIII, Wenen, Consulaat-generaal te

37-c-377. Rijk, type XIII, Westerhall Point (Grenada), Vice-consulaat te, 1954

37-c-378. Rijk, type XIII, Zante, Vice-consulaat te, 1954

37-a-264. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, Departement van buitenlandse zaken, 1814

37-a-263. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Algemene Rekenka-mer, 1814

37-a-276. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Amsterdam, Commis-saris van het departement van koophandel en koloniën te, 1814

37-a-265. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Departement van bui-tenlandse zaken, 1814

37-a-266. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Departement van bui-tenlandse zaken, 1814

37-a-267. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Departement van bui-tenlandse zaken, 1814

37-a-268. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Departement van bui-tenlandse zaken, 1814

37-a-269. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Departement van bui-tenlandse zaken, 1814

37-a-271. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Gezantschap Brazilië, 1814

37-a-270. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Gezantschap, 1814

37-a-272. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Marine, 1814

37-a-273. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Ministerie van oorlog, 1814

37-a-274. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Zeeland, Gouverneur van, 1814

37-a-275. Soevereine staat der Verenigde Nederlanden, type X, Zeeland, Gouverneur van, 1814

Doos 38

38-b-505. [Onbekend] geestelijk zegel, 15e eeuw

38-b-507. [Onbekend] geestelijk zegel, 15e eeuw

38-b-506. [Onbekend], Kapittel van Sint Stephanus, 15e eeuw

38-b-501. Andenne, Liefdadigheid van, 17e eeuw

38-c-509. Aubremé, de

38-c-510. Bahieu, Jehan de

38-c-511. Banga, Syds Tjeerds

38-c-512. Barbier, Robert

38-b-480. Bataafse Republiek, Guinea, 1795

38-b-481. Bataafse Republiek, Guinea, 1798

38-c-513. Bekker

38-c-514. Beliart, Ronart

38-c-515. Benoît, Laurens

38-c-516. Bercheminier, Simon

38-c-517. Betault, Johannes

38-b-502. Béthune, Deken van, 15e eeuw

38-c-518. Biamus, Nicolas de

38-c-519. Boeugessent, Ludovicus, prior van Sint Pieter van

38-c-520. Bolwerck, Ds. Jacob, en Petronella Agnes Pasques de Chavonnes, alliantie, 1710

38-c-521. Booghmans

38-c-523. Borssele van der Hooghe, van

38-c-524. Borssele van der Hooghe, van

38-c-525. Borssele van der Hooghe, van

38-c-526. Bosc de la Calmette, Jean Louis

38-c-527. Bosch & De Clercq, kassiers te Amsterdam

38-c-528. Bosch, A.D.

38-c-529. Bosch, A.D.

38-c-530. Bosch, A.D.

38-c-531. Bosch, J.

38-c-532. Boulet, Jehan

38-c-533. Brederode

38-c-534. Brienen, Van

38-c-535. Broeck, Van den

38-c-536. Brughman, Johannes

38-b-503. Brussel, Minderbroedersklooster te, 17e eeuw

38-c-537. Bruyn, De

38-c-538. Bruyn, De

38-c-539. Burch, Van der (ruit)

38-c-540. Bussemaker

38-c-541. Cambri, Jehannes

38-c-542. Canter

38-c-543. Chandum, Guillaume

38-c-544. Chassigne, Antoine

38-c-547. Citters, Casper Jacobsz. van

38-c-545. Citters, Van

38-c-546. Citters, Verheye van

38-c-551. Clercq, C. de

38-c-548. Clercq, De

38-c-549. Clercq, De

38-c-550. Clercq, De

38-c-556. Clercq, Leuren de

38-c-554. Clercq, Pieter de

38-c-555. Clercq, Pieter de

38-c-553. Clercq, Pieter Gijsbertszoon de

38-c-552. Clercq, Pieter Jacobszoon de

38-c-557. Compiengne, Colin de

38-c-558. Cool

38-c-559. Courteville, Robert de

38-c-560. Creton, Mabait

38-c-561. Crohin, Jehan de

38-c-562. Cuperus

38-c-563. Curia, Ignatius de

38-c-564. Dekker

38-c-565. Dekker

38-c-566. Dekker

38-c-567. Dekker, Johannes Fransiscus, en Gerhardina Catharina Wakker, alliantie, ca. 1778

38-c-568. Dievatus, Jehan de

38-c-569. Differe, Willem de

38-c-570. Douglas

38-c-571. Dufrenoy, Flouren

38-b-490. Frankrijk, koninkrijk, Beauvais, Baljuwschap

38-a-443. Ginneken, Tuchtschool te

38-b-491. Ham, Meierij van

38-b-488. Huisduinen, Dekanaat

38-c-508. Keizerrijk, Type IX, notaris, Monnikendam, Aalburg, Joan van, 1810

38-b-492. Marche, L’auditeur au Conseil d’état, intendant de la moyenne

38-b-493. Menen, stad, 1568

38-b-494. Menen, stad, 1568

38-b-476. Oost-Indische Compagnie, Japan,

38-b-479. Republiek, Sint Eustatius

38-a-451. Rijk, Horst, Justice de paix du canton de, 1830

38-a-445. Rijk, type XI, ’s-Gravendeel, Kantongerecht te

38-a-450. Rijk, type XI, ’s-Hertogenbosch, Procureur-generaal te

38-a-440. Rijk, type XI, Amsterdam, , Departement van koophandel en koloniën, Afdeling

38-a-441. Rijk, type XI, Beringhen, Plaatselijk bestuur van

38-a-425. Rijk, type XI, Departement van koloniën

38-a-431. Rijk, type XI, Gelderland, Auditeur-militair in

38-b-485. Rijk, type XI, Guinea

38-b-486. Rijk, type XI, Guinea

38-b-487. Rijk, type XI, Guinea

38-b-484. Rijk, type XI, Guinea, Gouvernement ter kuste van

38-a-447. Rijk, type XI, Harderwijk, Kantongerecht te

38-a-453. Rijk, type XI, Middelburg, Betaalmeester in het arrondissement

38-a-454. Rijk, type XI, Middelburg, Betaalmeester in het arrondissement

38-a-422. Rijk, type XI, Ministerie van koloniën

38-a-423. Rijk, type XI, Ministerie van koloniën

38-a-424. Rijk, type XI, Ministerie van koloniën

38-b-473. Rijk, type XI, Oost-Indië, Informatiedienst van de Nederlandsche rege-ring

38-a-432. Rijk, type XI, Overijssel, Gouverneur van

38-a-455. Rijk, type XI, Ridderkerk, Kantonrechter te

38-a-456. Rijk, type XI, Rotterdam, Kantongerecht te

38-a-457. Rijk, type XI, Rotterdam, Kantongerecht te

38-a-460. Rijk, type XI, Utrecht, Centraal bureau van bijstand te

38-a-465. Rijk, type XI, Vught, Rijkswerkinrichting Marum te

38-a-429. Rijk, type XI, Westindische bezittingen, Commissaris-generaal voor de

38-a-467. Rijk, type XI, Wijk bij Duurstede, Kantonrechter te

38-a-466. Rijk, type XI, Winschoten, Arrondissementsrechtbank, Rechter-commissaris bij het

38-a-435. Rijk, type XI, Zeeland, Oud-archief in

38-a-436. Rijk, type XI, Zeeland, Oud-archief in

38-a-468. Rijk, type XI, Zuidbroek, Kantongerecht te, Griffier van het

38-a-469. Rijk, type XI, Zuidbroek, Kantongerecht te, Griffier van het

38-a-470. Rijk, type XI, Zutphen, Bijzondere strafgevangenis voor jonge mannen te

38-a-471. Rijk, type XI, Zwolle, Officier van justitie te

38-a-472. Rijk, type XI, Zwolle, Officier van justitie te

38-a-438. Rijk, type XII, Almelo, Arrondissementsrechtbank, Officier bij de

38-a-439. Rijk, type XII, Almelo, Huis van arrest te

38-a-442. Rijk, type XII, Geldermalsen, Kantonrechter van

38-a-444. Rijk, type XII, Goor, Kantongerecht te

38-b-482. Rijk, type XII, Guinea, Gouvernement ter kuste van

38-b-483. Rijk, type XII, Guinea, Gouvernement ter kuste van

38-a-448. Rijk, type XII, Helder, Kantongerecht te

38-a-421. Rijk, type XII, Koninklijk kabinet van munten, penningen en gesneden ste-nen

38-a-427. Rijk, type XII, Ministerie van koloniën, Kabinet van het

38-a-428. Rijk, type XII, Ministerie van koloniën, Kabinet van het

38-c-522. Rijk, type XII, notaris, Garoet, Jan W. Booghmans

38-b-477. Rijk, type XII, Oost-Indië, Japan, Opperhoofd van de Nederlandse handel in

38-b-478. Rijk, type XII, Oost-Indië, Japan, Opperhoofd van de Nederlandse handel in

38-a-458. Rijk, type XII, Rotterdam, Ontvanger van het particulier in het district

38-a-459. Rijk, type XII, Utrecht, Kantongerecht te

38-a-462. Rijk, type XII, Venlo, Juge de paix du canton de

38-a-433. Rijk, type XII, Zeeland, Provinciaal gerechtshof in

38-a-434. Rijk, type XII, Zeeland, Provinciaal gerechtshof in

38-a-446. Rijk, type XIII, ’s-Gravenhage, Gerechtshof, Procureur-generaal bij het

38-a-449. Rijk, type XIII, ’s-Hertogenbosch, Procureur-generaal te

38-a-426. Rijk, type XIII, Departement van koloniën

38-a-430. Rijk, type XIII, Indische zaken, Commissariaat van

38-a-452. Rijk, type XIII, Leeuwarden, Procureur-generaal te

38-a-420. Rijk, type XIII, Ministerie van maatschappelijk werk, 1952

38-b-474. Rijk, type XIII, Oost-Indië, Nieuw Guinea, Gouvernement van

38-b-475. Rijk, type XIII, Oost-Indië, Nieuw Guinea, Gouvernement van

38-a-463. Rijk, Venlo, Juge de paix du canton de

38-a-464. Rijk, Venlo, Juge de paix du canton de

38-b-495. Sardinië, koninkrijk, Rotterdam, Consulaat te

38-b-496. Sardinië, koninkrijk, Rotterdam, Consulaat te

38-b-497. Sardinië, koninkrijk, Rotterdam, Consulaat te

38-b-498. Steenokkerzeel, Schepenen van het metropilitaan kapittel van Mechelen te

38-a-461. Utrecht, Strafgevangenis te

38-b-504. Verneuil, Minderbroedersklooster te, 15e eeuw

38-b-499. Vollzeele, schepenen te

38-b-500. Westfalen, Minister (gezant) in Holland

38-a-437. Zeeland, Archief van de provincie

38-b-489. Zierikzee, Ringsynagoge te

Doos 39

39-c-744. [Onbekend]

39-c-746. [Onbekend]

39-c-747. [Onbekend]

39-c-748. [Onbekend]

39-c-749. [Onbekend]

39-c-750. [Onbekend]

39-c-751. [Onbekend]

39-c-752. [Onbekend]

39-c-753. [Onbekend]

39-c-754. [Onbekend]

39-c-755. [Onbekend]

39-c-756. [Onbekend]

39-c-757. [Onbekend]

39-c-760. [Onbekend] (alleen helmteken)

39-c-770. [Onbekend] (bloemenvaas)

39-c-773. [Onbekend] (geblokt zonder opschrift)

39-c-772. [Onbekend] (gegolfd zonder opschrift)

39-c-759. [Onbekend] (inktstempel)

39-c-745. [Onbekend] (ruit)

39-c-758. [Onbekend] (ruit)

39-c-769. [Onbekend] (Sint Joris)

39-c-771. [Onbekend] (springende hond)

39-c-743. [Onbekend], en [Onbekend] (alliantie)

39-c-721. A.C. (monogram)

39-c-722. A.S. (monogram)

39-c-723. A.W.D. (monogram)

39-b-682. Amet, Matheus de

39-c-778. Amiens

39-c-779. Amiens, minderbroedersklooster te

39-b-660. Anderson, D.R. Patrick

39-c-780. Atrecht

39-c-724. C.B. (monogram)

39-c-725. C.P.R. (monogram)

39-c-726. D.B. (monogram)

39-a-572. Dumonceau

39-a-573. Dumonceau, Jean François graaf

39-a-574. Dumonceau, Jean François graaf

39-a-575. Dusauzet, Marie Anne Cyprienne

39-a-576. Duyn, van der

39-a-577. Duyvesteyn, Pieter Cornelis

39-a-578. Eeghen, van

39-a-579. Eekhout, Wyer Anthoni

39-a-581. Eeten, M. van

39-a-582. Eeten, T. van

39-a-580. Eeten, van

39-a-583. Egidius, kapelaan van Sint Marie in de kerk van Sint Salvator

39-a-584. Epen, van

39-c-727. F.F. (monogram)

39-a-585. Fabius

39-a-586. Fabius

39-a-590. Felleris, Claude de

39-a-591. Ferrand, Jean

39-a-592. Forsten, F.W.

39-a-593. Francx, Isaac

39-a-594. Frieswijk

39-c-728. G.B. (monogram)

39-c-729. G.H.F. (monogram)

39-a-595. Gogel. Isaac Jan Alexander

39-a-596. Gorlier, Pierot le

39-a-597. Gouthel, Noel

39-a-598. Graeff, de

39-a-599. Groot, Cornets de

39-a-600. Harderwijk, N.

39-a-601. Helies, Pierre de

39-a-602. Heukelom, Frans van

39-a-604. Hoevell

39-a-603. Hoevell, van

39-a-605. Holtman

39-a-606. Hooff, Hermanus van

39-a-607. Houten, Samuel van, Groningen (inktstempel)

39-a-608. Ingen, Rudolf van

39-c-730. J.F.M. (monogram)

39-c-731. J.F.M.J.L. (monogram)

39-c-732. J.K. (monogram)

39-a-609. Jacobson, Joan

39/1/610. Janssens

39-a-611. Janssens, Henri Guillaume Charles Louis (handtekeningstempel)

39-a-612. Janssens, Jan Willem

39-a-613. Janssens, Jan Willem, en Sara Louise Hartsen (alliantie)

39-a-614. Kaison, Marie Thérèse Justine

39-b-687. Keizerrijk, type IX, notaris, Sluis, Gerhardus Stern

39-a-615. Kien, Pieter Theodoor

39-a-616. Kluppel

39-a-617. Kluppel

39-a-618. Kluppel

39-a-619. Kluppel

39-a-620. Kluppel

39-a-621. Kluppel, Johannes Jacob

39-a-622. Kluppel, Johannes Jacob

39-a-623. Kluppel, Johannes Jacob

39-a-624. Kreinholt, Johannes de

39-c-733. L. & B. (monogram)

39-a-626. Lathem, Christianus de

39-a-627. Le[...], Gilles de

39-a-628. Lecrepot, Nicasius

39-a-629. Lennep, van

39-a-630. Lennep, van

39-a-631. Ligny, priester van

39-a-635. Lijnslager, Salomon

39-a-632. Longueval, Charles van

39-a-633. Losgert

39-a-634. Loyiry, Myquil

39-c-734. M.B. (monogram)

39-c-735. M.G. (monogram)

39-c-736. M.J. (monogram)

39-c-737. M.S.B. (monogram)

39-c-738. M.V.C. (monogram)

39-a-636. Maieur, Robert de

39-a-637. Mallebrande, Andrieu

39-a-638. Malsen, van

39-a-639. Maresquel, P. du

39-b-679. Marie (Utrecht), abt van het klooster Sint

39-a-640. Marle, Bouvert de

39-a-646. Meijer, Hermanus, en Helena Catharina van Assendelft (alliantie)

39-a-642. Meurs, van

39-a-643. Meurs, van

39-a-644. Meurs, van

39-a-641. Meurs, van, en [onbekend] (alliantie)

39-a-645. Mey, Adrianus de

39-a-647. Michel, Pierre

39-b-648. Moolenbergh, G.

39-b-649. Mote, Pierre de le

39-b-650. Naerssen, van

39-b-651. Naerssen, van

39-b-652. Naerssen, van

39-b-680. Nicolaas Gasthuis, Sint (inktstempel)

39-b-654. Nooten, van

39-b-655. Ooster

39-b-653. Opleidingsinstituut Noortheij, Voorschoten (inktstempel)

39-c-761. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-762. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-763. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-764. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-765. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-766. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-767. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-c-768. Opschrift met cijfer (inktstempel)

39-b-656. Oscanpis, Gaverinus de

39-b-657. Oyens, de Marez

39-b-658. Oyens, de Marez

39-c-739. P.L. (monogram)

39-c-740. P.M.B.C. (monogram)

39-c-741. P.V. (monogram)

39-c-742. P.V.M. (monogram)

39-b-661. Peter, Jacob

39-b-662. Phaff

39-b-663. Pré, Jean du

39-b-664. Raet, de

39-b-665. Raet, van Cats de

39-b-666. Rees, N.N., en [onbekend] (alliantie)

39-b-667. Reitz

39-b-668. Rengers

39-b-669. Rengers, Willem Frederik Schratenbach, en Beerta Johanna Wichers (allian-tie)

39-a-587. Rijk, type XII, notaris, Rijssen, Fabius, Petrus Jan

39-a-587. Rijk, type XII, notaris, Rijssen, Fabius, Petrus Jan

39-a-587. Rijk, type XII, notaris, Steenwijk, Fabius, Petrus Jan

39-a-625. Rijk, type XIII, notaris, Arnhem, Ladenius, Nicolaas Theodorus

39-b-659. Rijn, Georg paltsgraaf van de

39-c-777. Rijnsburg, abdij

39-b-670. Roelofss, Joanna Francisca

39-b-671. Roini, Jehan de

39-b-672. Roldanus

39-b-673. Roustan, Jaquemart

39-b-674. Roy, Petrus le

39-b-675. Rupe, Guido de

39-b-676. Rutherford & Hay (Edinburgh)

39-b-677. Sandemont, Jehan de

39-b-678. Sangte Alane, Jehan a

39-b-681. Smeding, P. Koumans

39-b-683. Son, van

39-b-684. Son, van

39-b-685. Son, van

39-b-686. Stadnitski (ruit)

39-b-688. Stinstra

39-b-689. Stinstra

39-b-690. Stinstra, Aaltje

39-b-691. Stinstra, J.

39-b-692. Struben

39-b-693. Tholei, Caspar, abt van

39-b-694. Tulfa Vetula, Capellus, heer van

39-b-695. Turpin, Moraut

39-b-696. Vaessen, T.S. (inktstempel)

39-b-700. Vaynes van Brakell, de

39-b-701. Vaynes van Brakell, de

39-b-697. Vaynes, de

39-b-699. Vaynes, de

39-b-704. Veenman, Elize Henriëtte (inktstempel)

39-b-702. Veeren

39-b-703. Veerman

39-b-706. Ver Huell

39-b-705. Verbrugge, Cornelis

39-b-707. Vers, Jehan le

39-b-708. Verstraeten

39-b-709. Watrelot, Miquiel

39-b-710. Wautier, Colart

39-b-711. Weert, Berckman de

39-c-712. Weert, Berckmans de

39-c-713. Weert, Berckmans de

39-c-714. Weert, Berckmans de

39-c-715. Weert, Berckmans de

39-c-716. Weert, Berckmans de

39-c-717. Westrenen, Jan André van, en Pauline Lucretia Godin (alliantie)

39-c-775. Willem II Rooms koning en graaf van Holland (contrazegel)

39-c-774. Willem II Rooms koning en graaf van Holland (troonzegel)

39-c-718. Willink

39-c-719. Willink

39-c-720. Wolff, Jan van der

39-c-776. Zeeland, Admiraliteit van

Doos 40 lade a

40-a-781. Edingen, broederschap van Sint Eloy

40-a-782. Lyon

40-a-783. Orléans, minderbroederklooster

40-a-784. Barau, Jehan

40-a-785. Lote, Gillame

40-a-01. Huis Oranje-Nassau, type XII, particulier cachet, Willem III

40-a-02. Huis Oranje-Nassau, type XI, kabinet des konings, Willem III

40-a-03. Huis Oranje-Nassau, type XII, secretaris des konings, Willem III

40-a-04. Huis Oranje-Nassau, type XII, secretaris des konings, Willem III

40-a-05. Huis Oranje-Nassau, type XII, particulier secretaris des konings, Willem III

40-a-06. Huis Oranje-Nassau, type XII, chef militair huis des konings, Willem III

40-a-07. Huis Oranje-Nassau, type XI, opperceremoniemeester des konings, Willem III

40-a-08. Huis Oranje-Nassau, type XI, koninklijk paleis Het Loo, Willem III

40-a-09. Huis Oranje-Nassau, type XII, secretariaat van prins Frederik

40-a-10. Huis Oranje-Nassau, type XII, secretariaat van prins Frederik (alliantie Neder-land en Pruisen)

40-a-11. Huis Oranje-Nassau, type XII, secretariaat van prins Alexander

40-a-12. Huis Oranje-Nassau, type XII, prins Hendrik

40-a-13. Huis Oranje-Nassau, type XI, secretariaat, prins Hendrik

40-a-14. Huis Oranje-Nassau, type XI, adjudant van dienst, prins Hendrik

Doos 40 lade b

Gipsafdrukken

40-b-01. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, jongelingszegel, gipsaf-druk

40-b-02. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, jongelingszegel, gipsaf-druk

40-b-03. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, gipsafdrukken (met een dub-bel)

40-b-04. Graven van Holland, Hollandse Huis, Willem II, troonzegel, gipsafdruk

40-b-05. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, ruiterzegel 1288/1294, gipsaf-druk

40-b-06. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, ruiterzegel, gipsafdruk

40-b-07. Graven van Holland, Hollandse Huis. Willem II, troonzegel 1252/1255, gips-afdruk

40-b-08. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Jan II, ruiterzegel 1300, gipsaf-druk

40-b-09. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, ruiterzegel 1307, gipsaf-druk

40-b-10. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, contrazegel 1307, gipsaf-druk

40-b-11. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, wapenzegel 1325, gips-afdruk (met twee dubbelen)

40-b-12. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, wapenzegel 1337/1340, gipsafdruk

40-b-13. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Margaretha, wapenzegel 1346, gips-afdrukken (met een dubbel)

40-b-14. Graven van Holland, Beierse Huis. Willem V, wapenzegel 1351/1356, gipsaf-drukken (met twee dubbelen)

40-b-15. Graven van Holland, Beierse Huis. Albrecht, wapenzegel 1356/1359, gipsaf-druk

Doos 40 lade b

Gipsafdrukken.

40-b-01. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, jongelingszegel, gipsaf-druk

40-b-02. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, jongelingszegel, gipsaf-druk

40-b-03. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, gipsafdrukken (met een dub-bel)

40-b-04. Graven van Holland, Hollandse Huis, Willem II, troonzegel, gipsafdruk

40-b-05. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, ruiterzegel 1288/1294, gipsaf-druk

40-b-06. Graven van Holland, Hollandse Huis. Floris V, ruiterzegel, gipsafdruk

40-b-07. Graven van Holland, Hollandse Huis. Willem II, troonzegel 1252/1255, gips-afdruk

40-b-08. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Jan II, ruiterzegel 1300, gipsaf-druk

40-b-09. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, ruiterzegel 1307, gipsaf-druk

40-b-10. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, contrazegel 1307, gipsaf-druk

40-b-11. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, wapenzegel 1325, gips-afdruk (met twee dubbelen)

40-b-12. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Willem III, wapenzegel 1337/1340, gipsafdruk

40-b-13. Graven van Holland, Henegouwse Huis. Margaretha, wapenzegel 1346, gips-afdrukken (met een dubbel)

40-b-14. Graven van Holland, Beierse Huis. Willem V, wapenzegel 1351/1356, gipsaf-drukken (met twee dubbelen)

40-b-15. Graven van Holland, Beierse Huis. Albrecht, wapenzegel 1356/1359, gipsaf-druk

Doos 41 lade a

Blad met opgeplakte zegels.

41-a-01. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-02. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-03. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-04. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-05. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-06. Huis Oranje-Nassau, particulier secretaris van koningin Emma (alliantiewa-pen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-07. Huis Oranje-Nassau, intendant van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-08. Huis Oranje-Nassau, intendant van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-09. Huis Oranje-Nassau, adjudant van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-10. Huis Oranje-Nassau, adjudant van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-11. Huis Oranje-Nassau, grootmeester van koningin Emma (alliantiewapen Ne-derland-Waldeck Pyrmont)

41-a-12. Huis Oranje-Nassau, type XII, grootmeester van koningin Emma

41-a-13. Huis Oranje-Nassau, hofdame van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-14. Huis Oranje-Nassau, hofdame van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-15. Huis Oranje-Nassau, hofdame van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-16. Huis Oranje-Nassau, hofdame van koningin Emma (alliantiewapen Neder-land-Waldeck Pyrmont)

41-a-17. Huis Oranje-Nassau, intendant van Soestdijk (alliantiewapen Nederland-Waldeck Pyrmont)

41-a-18. Huis Oranje-Nassau, type XII, Koninklijk particulier paleis en domein Soest-dijk

41-a-19. Huis Oranje-Nassau, type XII, Koninklijk particulier paleis en domein Soest-dijk

41-a-20. Huis Oranje-Nassau, type XII, Koninklijk particulier paleis en domein Soest-dijk

41-A-21. Huis Oranje-Nassau, type XII, kamerheer van koningin Emma

41-a-22. Huis Oranje-Nassau. Koninklijk Huis, dienst (inktstempel)

41-a-23. Huis Oranje-Nassau, koningin Sophie (alliantiewapen Nederland en Württem-berg)

41-a-24. Huis Oranje-Nassau, koningin Sophie (alliantiewapen Nederland en Württem-berg)

41-a-25. Huis Oranje-Nassau, type XII, particuliere secretarie van koningin Wilhelmi-na

41-a-26. Huis Oranje-Nassau, type XII, particuliere secretarie van koningin Wilhelmi-na

41-a-27. Huis Oranje-Nassau, type XII, particuliere secretarie van koningin Wilhelmi-na

41-a-28. Huis Oranje-Nassau, type XII, intendant van het Loo

41-a-29. Huis Oranje-Nassau, type XI, onderintendant van de koninklijke palei-zen

41-a-30. Huis Oranje-Nassau, type XII, dienst van H.M. de koningin

41-a-31. Huis Oranje-Nassau, type XII, dienst van H.M. de koningin

41-a-32. Huis Oranje-Nassau, type XII, hofdame van dienst van H.M. de konin-gin

41-a-33. Huis Oranje-Nassau, type XII, hofdame van dienst van H.M. de konin-gin

41-a-34. Huis Oranje-Nassau, type XII, thesaurie van H.M. de koningin

41-a-35. Huis Oranje-Nassau, type XII, opperceremoniemeester van H.M. de konin-gin

41-a-36. Huis Oranje-Nassau, type XII, opperceremoniemeester van H.M. de konin-gin

41-a-37. Huis Oranje-Nassau, type XII, ceremoniemeester van H.M. de koningin

41-a-38. Huis Oranje-Nassau, type XII, hofmaarschalk van H.M. de koningin

41-a-39. Huis Oranje-Nassau, type XII, le grand maitre de la cour de leurs Majes-tes

41-a-40. Huis Oranje-Nassau, type XII, grootmeester van H.M. de koningin

41-a-41. Huis Oranje-Nassau, type XI, jagermeester der koningin

41-a-42. Huis Oranje-Nassau, type XII, opperintendant der koninklijke paleizen

41-a-43. Huis Oranje-Nassau, type XI, kabinet de koningin

Doos 41 lade b

Gipsafdrukken.

41-b-01. Graven van Holland, Beierse Huis. Albrecht, wapenzegel 1401, met een te-genzegel, gipsafdrukken

41-b-02. Graven van Holland, Beierse Huis. Willem VI, wapenzegel 1399/1401, met een tegenzegel, gipsafdrukken

41-b-03. Graven van Holland, Beierse Huis. Willem VI, wapenzegel 1415, gipsafdruk-ken

41-b-04. Graven van Holland, Beierse Huis. Jacoba, wapenzegel 1417, met een tegen-zegel, gipsafdrukken

41-b-05. Graven van Holland, Beierse Huis. Jacoba, wapenzegel 1418, met een tegen-zegel, gipsafdrukken

41-b-06. Graven van Holland, Beierse Huis. Jacoba, vrouw van Humphry hertog van Gloucester, wapenzegel, gipsafdruk

41-b-07. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, wapenze-gel 1428, gipsafdruk

41-b-08. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, ruiterzegel 1429, gipsafdruk

41-b-09. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, wapenze-gel 1429, gipsafdruk

41-b-10. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, wapenze-gel 1429, gipsafdruk

41-b-11. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, ruiterzegel 1430, gipsafdruk

41-b-12. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, wapenze-gel 1429, gipsafdruk

41-b-13. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, wapenze-gel 1429, gipsafdruk

41-b-14. Graven van Holland, Bourgondische Huis. Philips van Bourgondië, wapenze-gel 1429, met een dubbel, gipsafdrukken

41-b-15. Graven van Gelre. Reinald I, ruiterzegel

Doos 42 lade a

Blad met opgeplakte zegels.

42-a-01. Rijk, type XII, zeer beschadigd

42-a-02. Republiek Frankrijk, Consulat de France, Rotterdam

42-a-03. Groot-Brittannië, British Legation, Den Haag

42-a-04. Groot-Brittannië, M.F.

42-a-05. Groot-Brittannië, Institut Financiere Brittanique, Bruxelles

42-a-06. Groot-Brittannië, ruit

42-a-07. Rusland, keizerrijk

42-a-08. Rusland, keizerrijk

42-a-09. Rusland, keizerrijk

42-a-10. Duitsland, keizerrijk, Betriebsleitung II Reichsdruckerei

42-a-11. Duitsland, keizerrijk, Legation d’Empire Allemagne, Den Haag

42-a-12. Pruisen, koninkrijk, Legation de Prusse

42-a-13. Beieren, koninkrijk, Legation de S.M. le Roi de Bavière, Bruxelles

42-a-14. Oostenrijk, keizerrijk, K.K. Hof-, Haus- und Staatsarchiv

42-a-15. Spanje, koninkrijk, Ministerio de Espado

42-a-16. Spanje, koninkrijk, Ministerio de Espado

42-a-17. Castilië, hof van

42-a-18. Zweden en Noorwegen, Legatie in de Nederlanden

42-a-19. Noorwegen

42-a-20. Denemarken

42-a-21. Griekenland, koninkrijk

42-a-22. Roemenië, koninkrijk, consulaat, Scheveningen

42-a-23. Servië, koninkrijk, Legation Royale de Serbie, Londres

42-a-24. Montenegro, koninkrijk

42-a-25. Montenegro, koninkrijk

42-a-26. België, Legation de Belgique

42-a-27. België

42-a-28. België

42-a-29. Turkije (?)

42-a-30. Huis Oranje-Nassau, type XIII, Opperhoutvester van H.M. de Koningin, plak-zegel

42-a-31. Huis Oranje-Nassau, type XIII, Opperhoutvester van H.M. de Koningin, plak-zegel

42-a-32. Huis Oranje-Nassau, type XII, Secretaire Privé de S.M. La Reine des Pays Bas, plakzegel

42-a-33. Huis Oranje-Nassau, type XII, Particulier Secretaris van H.M. de Koningin, plakzegel

42-a-34. Rijk, type XI, Centraal Bureau voor de Statistiek, plakzegel

42-a-35. Huis Oranje-Nassau, type XII, Particulier Secretaris van H.M. de Koningin, plakzegel

42-a-36. Rijk, type XII, Departement van Koloniën, plakzegel

42-a-37. Huis Oranje-Nassau, type XII, Dienst van H.M. de Koningin, plakzegel

42-a-38. Rijk, type XII, Departement van Oorlog, plakzegel

42-a-39. Rijk, type XI, Politie, ‘s-Gravenhage, plakzegel

42-a-40. Huis Oranje-Nassau, type XII, Jagermeester der Koningin voor Gelderland, plakzegel

42-a-41. Huis Oranje-Nassau, Dienst van Z.K.H. Prins de Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, plakzegel

42-a-42. Huis Oranje-Nassau, type XII, Particulier Secretaris van H.M. de Koningin, plakzegel

42-a-43. Huis Oranje-Nassau, type XII, Particulier Secretaris van H.M. de Koningin, plakzegel

42-a-44. Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, plakzegel

42-a-45. Huis Oranje-Nassau, Dienst van H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden, plakzegel

42-a-46. Huis Oranje-Nassau, Dienst van Z.K.H. Prins de Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, plakzegel

42-a-47. Waldeck-Pyrmont, vorst van

42-a-48. Huis Oranje-Nassau, Emma, koningin der Nederlanden (monogram)

42-a-49. Huis Oranje-Nassau, Waldeck-Pyrmont, Emma, koningin der Nederlanden, klein wapen

42-a-50. Huis Oranje-Nassau, type XI, en Waldeck-Pyrmont, Emma, koningin der Nederlanden, alliantiewapen

42-a-51. Oostenrijk, keizer van

42-a-52. Spanje, koning van

42-a-53. Rusland, keizerrijk, Commission de l’ Amortissement des Dêtes d’État

42-a-54. Rusland, keizerrijk, Agent Consulaire

42-a-55. Verenigde Staten van Noord-Amerika, Legatie

42-a-56. Servië, koninkrijk, Consulat-Général, Amsterdam

Doos 42 lade b

Waszegels.

42-b-01. Maldeghem, N.N. van, ruiterzegel en contrazegel

42-b-02. Gavere, N.N. van, ruiterzegel en contrazegel

42-b-03. Gavere, Raso van, ruiterzegel en contrazegel

42-b-04. Beveren, Thierry van, ruiterzegel en contrazegel

42-b-05. Horne, N.N. van, ruiterzegel

42-b-06. Amsterdam, stad

42-b-07. Delft, stad

42-b-08. Leiden, stad

42-b-09. Nijmegen, 1654 (twee zegels)

42-b-10. Dordrecht, stad

42-b-11. Groningen, stad

42-b-12. Haarlem, stad

42-b-13. Leeuwarden, stad

42-b-14. Utrecht, kapittel van Oud-Munster

42-b-15. Huis Oranje-Nassau. Johan Willem Friso en Marie Louise van Hessen-Kassel, alliantiewapen.

Doos 43 letters A - G

Oude collectie bladen zegelafdrukken, alfabetisch opgeplakt.

Doos 43 letter A

43-A-01.01. Hulst, van

43-A-01.02. Aarsburg

43-A-01.03. Aerssen van Sommelsdijk, van

43-A-01.04. Aerssen van Sommelsdijk, van

43-A-01.05. Ablaing, baron d’

43-A-01.06. Ablaing, d’, Utrecht

43-A-01.07. Ablaing, d’, Utrecht

43-A-01.08. Abresch

43-A-01.09. Abresch

43-A-01.10. Abresch

43-A-01.11. Abrech en Chicus (alliantie)

43-A-01.12. Abbekerk

43-A-01.13. Ameron, kapitein ter zee

43-A-01.14. Advid, P.J.

43-A-01.15. Aelbrecht

43-A-01.16. Alberda

43-A-01.17. Alberda

43-A-01.18. Aerssen van Sommelsdijk, van

43-A-01.19. Keppel / Albemarle en N.N. (alliantie)

43-A-01.20. Aleman

43-A-01/21. Alewijn, Amsterdam

43-A-01.22. Alewijn, Amsterdam

43-A-01.23. Alpen, van

43-A-01.24. Alpen, van

43-A-01.25. Alpen, van

43-A-01.26. Alphen, Adriaan van, Bergen op Zoom

43-A-01.27. Alting, gouverneur-generaal

43-A-01.28. Alting, gouverneur-generaal

43-A-01.29. Alting, Batavia

43-A-01.30. Altius

43-A-02.01. Alvarez

43-A-02.02. Ameshoff

43-A-02.03. Amoury

43-A-02.04. Amoury

43-A-02.05. Amys

43-A-02.06. Amys, kolonel

43-A-02.07. Amys, kolonel

43-A-02.08. Andriesen

43-A-02.09. Andriesen

43-A-02.10. Andriessen

43-A-02.11. Andel, G. van

43-A-02.12. Anemaat, en Lopex (alliantie)

43-A-02.13. Anhalt-Berleburg, prins van

43-A-02.14. Aerchem, van

43-A-02.15. Aoes, van der

43-A-02.16. Appelius te Munster

43-A-02.17. Appelius te Munster

43-A-02.18. Ardesch

43-A-02.19. Ardesch

43-A-02.20. Arkel, van

43-A-02.21. Arenberg, hertog van

43-A-02.22. Arenberg, hertog van

43-A-02.23. Arlebout, en Bansigler (Alliantie)

43-A-02.24. Arnoux, A.S/J., kapitein

43-A-02.25. Assendelft (ruit)

43-A-02.26. Aubry

43-A-02.27. Aubry, P., en C.A. der Sloot (alliantie)

43-A-02.28. Auysch

43-A-02.29. Avenhove

43-A-02.30. Averhulst

43-A-02.31. Aylva

43-A-02.32. Aylva

43-A-02.33. Affelinge te Bergen op Zoom

43-A-02.34. Akten, N. van

43-A-02.35. Alteren, van

Doos 43 letter B

43-B-03.01. Baart

43-B-03.02. Bachiene

43-B-03.03. Bachiene

43-B-03.04. Backer te Amsterdam

43-B-03.05. Backer te Amsterdam

43-B-03.06. Backer, de, luitenant-kolonel

43-B-03.07. Backer, J.A., kapitein

43-B-03.08. Backer, de, en Alvarez (alliantie)

43-B-03.09. Bakker

43-B-03.10. Bacon

43-B-03.11. Baer

43-B-03.12. Baer, en Kien (alliantie)

43-B-03.13. Baffiaansch

43-B-03.14. Ball

43-B-03.15. Ball

43-B-03.16. Balde

43-B-03.17. Bale

43-B-03.18. Balfour

43-B-03.19. Balfour

43-B-03.20. Balfour

43-B-03.21. Bamette

43-B-03.22. Bank, van der

43-B-03.23. Barle

43-B-03.24. Barle

43-B-03.25. Barle

43-B-03.26. Barchon, A., kapitein

43-B-03.27. Barchon, A., kapitein

43-B-03.28. Barchman, J.L., en Wuytiers (alliantie)

43-B-03.29. Barkey

43-B-03.30. Bastide

43-B-04.01. Baster

43-B-04.02. Bally

43-B-04.03. Baumgarten, W. van

43-B-04.04. Basens, de

43-B-04.05. Basens, de

43-B-04.06. Backer, familie, te Amsterdam

43-B-04.07. Ballot

43-B-04.08. Beeckman Ockers

43-B-04.09. Beefting, P. van, koopman te Amsterdam

43-B-04.10. Beeldsnijder, en N.N. (alliantie)

43-B-04.11. Beek, van der

43-B-04.12. Beek, van der

43-B-04.13. Beresteyn, en Brall (alliantie)

43-B-04.14. Beaufort, de, en Boddaert (alliantie)

43-B-04.15. Beaufort, de

43-B-04.16. Beaufort, de

43-B-04.17. Beaufort, de

43-B-04.18. Beaumont, van

43-B-04.19. Bechius

43-B-04.20. Becker

43-B-04.21. Beck, kapitein

43-B-04.22. Bedaulx

43-B-04.23. Bedaulx

43-B-04.24. Bel van Hunwijk

43-B-04.25. Bel van Hunwijk

43-B-04.26. Bel, van

43-B-04.27. Bell, von der

43-B-04.28. Beniën, predikant

43-B-04.29. Bentinck, V.R., generaal-majoor

43-B-04.30. Bentinck

43-B-04.31. Berck (ruit)

43-B-04.32. Bercke

43-B-04.33. Bercke

43-B-04.34. Bereluus

43-B-04.35. Berg, G.L. van den, majoor

43-B-05.01. Berg

43-B-05.02. Berg, professor

43-B-05.03. Berke, van den

43-B-05.04. Berkel, van

43-B-05.05. Bertiers

43-B-05.06. Bertimans

43-B-05.07. Bertimans

43-B-05.08. Berslins, en Wils (alliantie)

43-B-05.09. Bertling

43-B-05.10. Bertling

43-B-05.11. Beudt

43-B-05.12. Bercke, van der

43-B-05.13. Beveren, van

43-B-05.14. Beveren, van

43-B-05.15. Beveren, van

43-B-05.16. Bevers

43-B-05.17. Bevers

43-B-05.18. Beverlo, brouwer

43-B-05.19. Beverlo, brouwer

43-B-05.20. Beverwijk, van, dokter

43-B-05.21. Bevindamm

43-B-05.22. Beyen

43-B-05.23. Beyselaar

43-B-05.24. Bicker, en van Zwieten (alliantie)

43-B-05.25. Bils

43-B-05.26. Bilt, van der

43-B-05.27. Bilt, van der

43-B-05.28. Bierman

43-B-05.29. Bierman

43-B-05.30. Burmania, van

43-B-05.31. Burmania, van

43-B-05.32. Bisdom van Vliet

43-B-05.33. Bisdom van Vliet

43-B-05.34. Blankert

43-B-05.35. Blankert

43-B-06.01. Bankert, en Bedel (alliantie)

43-B-06.02. Blanken

43-B-06.03. Blau, de

43-B-06.04. Blau, de

43-B-06.05. Blau, de, en Brunsveld (alliantie)

43-B-06.06. Blauw, de

43-B-06.07. Bleiswijk, van

43-B-06.08. Bleiswijk, van

43-B-06.09. Blondal

43-B-06.10. Boom

43-B-06.11. Booms

43-B-06.12. Booms

43-B-06.13. Boon, van der, en Mensch (alliantie)

43-B-06.14. Boonakker, A., luitenant-kolonel

43-B-06.15. Boom

43-B-06.16. Boddaert

43-B-06.17. Boddaert

43-B-06.18. Boddaert

43-B-06.19. Boddaert, en Buisson (alliantie)

43-B-06.20. Boddaert

43-B-06.21. Bodt

43-B-06.22. Bodt

43-B-06.23. Bodt

43-B-06.24. Bodt

43-B-06.25. Bodmer, J.A.

43-B-06.26. Bodel

43-B-06.27. Bodel

43-B-06.28. Bodel

43-B-06.29. Bodel

43-B-06.30. Bodel

43-B-06.31. Boegmaker

43-B-06.32. Boye

43-B-06.33. Boye

43-B-06.34. Boer, den

43-B-06.35. Boese, J.N.

43-B-07.01. Boetselaer van Asperen, van den

43-B-07.02. Boetselaer van Asperen, van den

43-B-07.03. Boeye

43-B-07.04. Boeye

43-B-07.05. Boeye

43-B-07.06. Bogaart

43-B-07.07. Bogaart van Alblasserdam, en Wevering (alliantie)

43-B-07.08. Bogert, J.

43-B-07.09. Bois, du (ruit)

43-B-07.10. Bois, du, en Lestevenon (alliantie)

43-B-07.11. Boilet

43-B-07.12. Boilet

43-B-07.13. Bockhoven, van

43-B-07.14. Boetselaer, van den

43-B-07.15. Boetselaer, van den

43-B-07.16. Bollard, en van Zuilichem (alliantie)

43-B-07.17. Bolleyden

43-B-07.18. Bols

43-B-07.19. Bomme

43-B-07.20. Bomme

43-B-07.21. Bomme

43-B-07.22. Bommel, van

43-B-07.23. Bommel, van

43-B-07.24. Bonnet

43-B-07.25. Bonnet

43-B-07.26. Bonnete (ruit)

43-B-07.27. Bon, de

43-B-07.28. Bon, de

43-B-07.29. Bonifacius

43-B-07.30. Bop

43-B-07.31. Borrendamme

43-B-07.32. Borrendamme

43-B-07.33. Borrendamme, van (ruit)

43-B-07.34. Boreel, G.A., majoor

43-B-07.35. Boreel

43-B-08.01. Borck, van den, luitenant-generaal

43-B-08.02. Berg, van der

43-B-08.03. Buron

43-B-08.04. Borgh, ter

43-B-08.05. Bormeus

43-B-08.06. Borssele, J. van

43-B-08.07. Borssele, J. van

43-B-08.08. Borssele, van, en Coning (alliantie)

43-B-08.09. Bosschaert, schepen te Schiedam

43-B-08.10. Bosschaert, juffrouw

43-B-08.11. Bosschaert

43-B-08.12. Bosschaert (ruit)

43-B-08.13. Bosschaert

43-B-08.14. Bosch

43-B-08.15. Bose

43-B-08.16. Bosch, van den

43-B-08.17. Bosch, van den

43-B-08.18. Boscheide, van

43-B-08.19. Both Hendriks

43-B-08.20. Both Hendriks

43-B-08.21. Botbijl

43-B-08.22. Boudaan

43-B-08.23. Boudaan

43-B-08.24. Boudam

43-B-08.25. Boudam

43-B-08.26. Boudaan te Amsterdam

43-B-08.27. Boudaan te Amsterdam

43-B-08.28. Boudewijnsen, A., notaris te Middelburg

43-B-08.29. Bourgein, W.A., majoor

43-B-08.30. Bourgien, W.H., kapitein

43-B-08.31. Bourssewils

43-B-08.32. Bourssewils

43-B-08.33. Bourssewils

43-B-08.34. Bowilton, W.B. de Silva de

43-B-08.35. Bouman, J.

43-B-09.01. Bouman

43-B-09.02. Bout

43-B-09.03. Bouwdamme

43-B-09.04. Bouwman

43-B-09.05. Bouwman

43-B-09.06. Bouwens

43-B-09.07. Bouwens (ruit)

43-B-09.08. Bokshoorn

43-B-09.09. Borie

43-B-09.10. Borie

43-B-09.11. Bouwendamme

43-B-09.12. Braam

43-B-09.13. Braauw, de, raadsheer van Vlaanderen

43-B-09.14. Barchman, F.P.

43-B-09.15. Barchman Wuytiers, en Lampsens (alliantie)

43-B-09.16. Brahe

43-B-09.17. Brahe

43-B-09.18. Brakell

43-B-09.19. Brakell, G. van. majoor

43-B-09.20. Brakell

43-B-09.21. Bis

43-B-09.22. Braket

43-B-09.23. Bramar, D.

43-B-09.24. Brand

43-B-09.25. Brants

43-B-09.26. Brande, van de

43-B-09.27. Brande, van de

43-B-09.28. Brande, van de

43-B-09.29. Brande, van de

43-B-09.30. Brande, van de

43-B-09.31. Brusser

43-B-09.32. Brusser, Jasper

43-B-09.33. Brantsen

43-B-09.34. Brantsen

43-B-09.35. Brantsen, en de Vries (alliantie)

43-B-10.01. Bronckhorst

43-B-10.02. Bronckhorst, van, kapitein

43-B-10.03. Broenke

43-B-10.04. Bruche, W.J., kapitein

43-B-10.05. Bruche, W.J., kapitein

43-B-10.06. Bruce

43-B-10.07. Bruch, P.A., kolonel

43-B-10.08. Bruggen, ter

43-B-10.09. Bruggen, van der

43-B-10.10. Bruiningh

43-B-10.11. Brugman

43-B-10.12. Brugman

43-B-10.13. Brugmans

43-B-10.14. Brugmans

43-B-10.15. Bruine, de

43-B-10.16. Bruneton, W.B., kolonel

43-B-10.17. Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van

43-B-10.18. Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van

43-B-10.19. Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van

43-B-10.20. Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van

43-B-10.21. Brussel, van

43-B-10.22. Brussel, van

43-B-10.23. Bruijn, de

43-B-10.24. Bruijn, de

43-B-10.25. Bruijn, de, en N.N. (alliantie)

43-B-10.26. Bruijn, de, en Verwoit Noiret (alliantie)

43-B-10.27. Bruijn, de, en Lekdekker (alliantie)

43-B-10.28. Bruijn, de, en Turk (alliantie)

43-B-10.29. Buuren, van

43-B-10.30. Brugmans

43-B-10.31. Buikershoek

43-B-10.32. Buisson

43-B-10.33. Buker, en Berewout (alliantie)

43-B-10.34. Buren, van, en N.N. (alliantie)

43-B-10.35. Bueren, van

43-B-11.01. Brauw, de

43-B-11.02. Brauw, de

43-B-11.03. Brauw, de

43-B-11.04. Brauw, de

43-B-11.05. Brauw, de

43-B-11.06. Breda, drost

43-B-11.07. Breda, de

43-B-11.08. Breda, van

43-B-11.09. Breda, van

43-B-11.10. Brederode

43-B-11.11. Brederode, van

43-B-11.12. Brederode, van

43-B-11.13. Brederode, van

43-B-11.14. Brederode, van

43-B-11.15. Brande, van

43-B-11.16. Briel

43-B-11.17. Brill

43-B-11.18. Brienen, van

43-B-11.19. Brema

43-B-11.20. Brinckma

43-B-11.21. Brink

43-B-11.22. Brink

43-B-11.23. Broes

43-B-11.24. Broes

43-B-11.25. Broek, van den

43-B-11.26. Broek, van den

43-B-11.27. Broek, van den

43-B-11.28. Broek, van den

43-B-11.29. Broek, ten, en Le Sage (alliantie)

43-B-11.30. Brouwer, en Vlaming (alliantie)

43-B-11.31. Brouwer, en Bislo (alliantie)

43-B-11.32. Brouwer, de

43-B-11.33. Brouwer

43-B-11.34. Brouwer

43-B-11.35. Brouwer

43-B-12.01. Bulderen, van

43-B-12.02. Bueren, van

43-B-12.03. Bueren, van

43-B-12.04. Buerendelft, van

43-B-12.05. Bupse, de la

43-B-12.06. Burch, van der

43-B-12.07. Burch, van der

43-B-12.08. Burg, van der, te Delft

43-B-12.09. Burgt Lichtenberg, van der

43-B-12.10. Burgt Lichtenberg, van der

43-B-12.11. Burgh, van. en van Hoorn (alliantie)

43-B-12.12. Burger, kapitein

43-B-12.13. Burmania

43-B-12.14. Burmania

43-B-12.15. Burmania

43-B-12.16. Burman

43-B-12.17. Burman

43-B-12.18. Burnaut

43-B-12.19. Busken (ruit)

43-B-12.20. Butler, van, kapitein

43-B-12.21. Buteux

43-B-12.22. Buteaux

43-B-12.23. Burry

43-B-12.24. Buys, en Schuilenburg (alliantie)

43-B-12.25. Buit

43-B-12.26. Bye, de

43-B-12.27. Bye, de, te Den Haag

43-B-12.28. Bye, de (ruit)

43-B-12.29. Bylandt, van, kapitein ter zee

43-B-12.30. Bylandt, van, kapitein ter zee

43-B-12.31. Bylandt, van

43-B-12.32. Bylandt, van

43-B-12.33. Bylandt, van, en van der Gon (alliantie)

43-B-12.34. Bijnkerhoek, van (ruit)

43-B-12.35. Bijleveld

43-B-13.01. Broek, van den

43-B-13.02. Brantsen

43-B-13.03. Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van

43-B-13.04. Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van

43-B-13.05. Berchem, van

43-B-13.06. Burmania

43-B-13.07. Burmania

43-B-13.08. Boon, van de

43-B-13.09. Burch van Spieringshoek, van der, 1759

43-B-13.10. Boer, procureur, Schoonhoven

43-B-13.11. Barnevelt, van, Gorinchem

43-B-13.12. Does de Bye, van der, 1843

Doos 43 letter C

43-C-14.01. Caen

43-C-14.02. Caen

43-C-14.03. Caen

43-C-14.04. Caen

43-C-14.05. Caen

43-C-14.06. Caen

43-C-14.07. Caen (ruit)

43-C-14.08. Caen

43-C-14.09. Caen

43-C-14.10. Cabilliau

43-C-14.11. Calkoen

43-C-14.12. Calkoen

43-C-14.13. Callenfels

43-C-14.14. Campe

43-C-14.15. Campe

43-C-14.16. Campen, van

43-C-14.17. Campen, van

43-C-14.18. Campen, van. en van der Laars (alliantie)

43-C-14.19. Campenhout, burgemeester te Axel

43-C-14.20. Campenhout, burgemeester te Axel

43-C-14.21. Campenhout

43-C-14.22. Cannegieter

43-C-14.23. Canisius Raats

43-C-14.24. Canisius Raats

43-C-14.25. Canisius Raats

43-C-14.26. Canisius, en Reynders (alliantie)

43-C-14.27. Canisius, en Reynders (alliantie)

43-C-14.28. Canisius, en van Boseveld (alliantie)

43-C-14.29. Canselaar, P.S.

43-C-14.30. Cansius

43-C-15.01. Camp

43-C-15.02. Capelle, van der

43-C-15.03. Cassa, A.

43-C-15.04. Cassa, J.S.

43-C-15.05. Cassa, A., kapitein

43-C-15.06. Hessen-Kassel, landgraaf van

43-C-15.07. Casembroot, de

43-C-15.08. Casembroot, de

43-C-15.09. Casteel, van (ruit)

43-C-15.10. Castell

43-C-15.11. Cau

43-C-15.12. Cau

43-C-15.13. Cau, Jan Jacob

43-C-15.14. Cau

43-C-15.15. Cau

43-C-15.16. Cau, en Dusse (alliantie)

43-C-15.17. Cau, en Dusse (alliantie)

43-C-15.18. Cau, en Ockerse (alliantie)

43-C-15.19. Cau

43-C-15.20. Cattenburg. J.C. van

43-C-15.21. Cattenburg, van

43-C-15.22. Cattenburg, van

43-C-15.23. Catshoek

43-C-15.24. Cathias

43-C-15.25. Cats

43-C-15.26. Catzing

43-C-15.27. Cayler, du, kapitein

43-C-15.28. Cents

43-C-15.29. Certon, de

43-C-15.30. Citters, van, Goes

43-C-15.31. Citters, van

43-C-15.32. Citters, van

43-C-15.33. Citters, van

43-C-15.34. Citters, van

43-C-15.35. Citters, van

43-C-16.01. Citters, van

43-C-16.02. Citters, van

43-C-16.03. Citters, van (ruit)

43-C-16.04. Citters, van, en van Hogendorp (alliantie)

43-C-16.05. Citters, van

43-C-16.06. Citters, Verheye van

43-C-16.07. Citters, Verheye van

43-C-16.08. Citters, Verheye van

43-C-16.09. Citters, Verheye van

43-C-16.10. Citters, Verheye van

43-C-16.11. Citters, Verheye van

43-C-16.12. Citters, Verheye van

43-C-16.13. Citters, Verheye van (ruit)

43-C-16.14. Citters, Verheye van

43-C-16.15. Chasteauvieux

43-C-16.16. Chalmers, en Godin (alliantie), secretaris rekenkamer Zeeland

43-C-16.17. Chalmers, en Godin (alliantie), secretaris rekenkamer Zeeland

43-C-16.18. Chalmers, J.

43-C-16.19. Chalmers (ruit)

43-C-16.20. Chalmers, en Pottey (alliantie)

43-C-16.21. Chury, de

43-C-16.22. Chury, de (ruit)

43-C-16.23. Cham

43-C-16.24. Changuion, en de Beaufort (alliantie)

43-C-16.25. Changuion

43-C-16.26. Changuion

43-C-16.27. Changuion (ruit)

43-C-16.28. Changuion

43-C-16.29. Chombach

43-C-16.30. Clermont

43-C-16.31. Clifford

43-C-16.32. Clifford (ruit)

43-C-16.33. Cliever

43-C-16.34. Cliever

43-C-17.01. Cliever, de

43-C-17.02. Cliever, de

43-C-17.03. Cliever, de

43-C-17.04. Cleef, van. en Anemaet (alliantie)

43-C-17.05. Cleef, van

43-C-17.06. Cloot

43-C-17.07. Cloot, en Heemskerk (alliantie)

43-C-17.08. Clotterboke

43-C-17.09. Clouderé

43-C-17.10. Claux, du

43-C-17.11. Claux, du

43-C-17.12. Claux, du

43-C-17.13. Clijver (Zeeland)

43-C-17.14. Clijver (Zeeland)

43-C-17.15. Clijver (Zeeland)

43-C-17.16. Coolhaas, Den Haag

43-C-17.17. Coomans, en van Wemeldinge (alliantie)

43-C-17.18. Coomans, en van Wemeldinge (alliantie)

43-C-17.19. Coomans, J.

43-C-17.20. Coomans, J.

43-C-17.21. Coopers (twee afdrukken)

43-C-17.22. Cobenzl, graaf van

43-C-17.23. Cochen, baron van, Pruisen

43-C-17.24. Collot d’Escury, baron

43-C-17.25. Collen, van

43-C-17.26. Colff, van der

43-C-17.27. Colombo, en de Jong (alliantie)

43-C-17.28. Colvé

43-C-17.29. Colvé, Nicolaas

43-C-17.30. Colvé, Nicolaas, kapitein

43-C-17.31. Commeduyts

43-C-17.32. Coning, J.

43-C-17.33. Coningh

43-C-17.34. Coningh

43-C-17.35. Coningh, de

43-C-18.01. Coppello, de

43-C-18.02. Coppello, de

43-C-18.03. Coppello, de, en Wobma (alliantie)

43-C-18.04. Coppello, de, en Stam (alliantie)

43-C-18.05. Copius, S., predikant te Leiden

43-C-18.06. Cordier, magazijnmeester

43-C-18.07. Couvert

43-C-18.08. Court, La

43-C-18.09. Coenen van ‘s Gravensloot

43-C-18.10. Coenraats

43-C-18.11. Cuhne, C.A. van

43-C-18.12. Cunaus

43-C-18.13. Cunaus

43-C-18.14. Cutselaar, van

43-C-18.15. Cruisselgem

43-C-18.16. Cunyngham

43-C-18.17. Cunyngham

43-C-18.18. Craght, van der

43-C-18.19. Craght, van der

43-C-18.20. Cralmers

43-C-18.21. Crane, M. (Zeeland)

43-C-18.22. Crane, M. (Zeeland)

43-C-18.23. Crane, de

43-C-18.24. Cranfield

43-C-18.25. Crauwelaart te Axel

43-C-18.26. Creeft

43-C-18.27. Cremer

43-C-18.28. Crena

43-C-18.29. Cretser

43-C-18.30. Creutz, baron van

43-C-18.31. Creutznach

43-C-18.32. Creutznach

43-C-18.33. Crince

43-C-18.34. Croix, de la

43-C-18.35. Croix, de la

43-C-19.01. Cromstrien

43-C-19.02. Cromstrien (met een dubbel)

43-C-19.03. Cronström, baron van

43-C-19.04. Cronström, baron van

43-C-19.05. Crappenburg

43-C-19.06. Bis, V.

43-C-19.07. Cruysse, van der

43-C-19.08. Cruysse, van der, en Bronsfelt (alliantie)

43-C-19.09. Cruisselbergen, van

43-C-19.10. Cruisselbergen, van

43-C-19.11. Cruininghen, van

43-C-19.12. Cavelezie

43-C-19.13. Schovel, J.B.

43-C-19.14. Charmail, en Roeters van Alkemade (alliantie)

43-C-19.15. Chalmiers

43-C-19.16. Cousebant

43-C-19.17. Changuion

43-C-19.18. Croye, F.

43-C-19.19. Castendijk te Dordrecht

Doos 43 letter D

43-D-20.01. Daey, en van der Cruissen (alliantie)

43-D-20.02. Daey

43-D-20.03. Daehne, J.C.E., en Schrijder (alliantie)

43-D-20.04. Daehne, solliciteur

43-D-20.05. Daehne, solliciteur

43-D-20.06. Daey

43-D-20.07. Ailly, d’

43-D-20.08. Ailly, d’

43-D-20.09. Ailly, d’

43-D-20.10. Ailly, d’, en Cluver (alliantie)

43-D-20.11. Dam, E.G. van

43-D-20.12. Dam, van

43-D-20.13. Dam, van

43-D-20.14. Damen

43-D-20.15. Assonville, d’

43-D-20.16. Daulrus (ruit)

43-D-20.17. Daverveldt

43-D-20.18. Daye, P. Ver, kapitein

43-D-20.19. Decker

43-D-20.20. Dedel

43-D-20.21. Degenfeld-Schomberg, graaf van

43-D-20.22. Egmond te Bourdeaux

43-D-20.23. Deinse, van

43-D-20.24. Deinse, generaal van

43-D-20.25. Delfortrie, N.G., abt

43-D-20.26. Deneken, baron van

43-D-20.27. Deneken, baron van

43-D-20.28. Deneken, baron van

43-D-20.29. Deneken, en Hubert (alliantie)

43-D-20.30. Deringh, J.

43-D-21.01. Deutz

43-D-21.02. Deyts

43-D-21.03. Deyts

43-D-21.04. Dibbets

43-D-21.05. Diert, J.F., kapitein

43-D-21.06. Dierkens

43-D-21.07. Dierkens, en de Blair (alliantie)

43-D-21.08. Dierkens, en Salis (alliantie)

43-D-21.09. Dishoek, van

43-D-21.10. Dishoek van Domburg, van

43-D-21.11. Dingmans

43-D-21.12. Diodati

43-D-21.13. Doorn, van

43-D-21.14. Doorn, van

43-D-21.15. Does, van der

43-D-21.16. Does, van der, en Prins (alliantie)

43-D-21.17. Does, van der

43-D-21.18. Does, van der

43-D-21.19. Does, van der, en Noorwijk (alliantie)

43-D-21.20. Does, van der, en Noorwijk (alliantie)

43-D-21.21. Doeveren, van

43-D-21.22. Dongen, van

43-D-21.23. Dongen, van

43-D-21.24. Dongen, J. van

43-D-21.25. Donkan

43-D-21.26. Dopff, luitenant-generaal

43-D-21.27. Dopff, W.J.F. van, en van Borssele (alliantie)

43-D-21.28. Dopff, A. van, kolonel

43-D-21.29. Dopff, A. van, kolonel

43-D-21.30. Dopff, baron van

43-D-21.31. Bis

43-D-21.32. Dopff, A.S. pensionaris

43-D-21.33. Dopff, A.S. pensionaris

43-D-21.34. Dopff, van

43-D-21.35. Dopff, van

43-D-22.01. Dortmondt

43-D-22.02. Dortmondt

43-D-22.03. Douglas, A., luitenant-generaal

43-D-22.04. Douglas, R.

43-D-22.05. Douglas, W.

43-D-22.06. Douglas

43-D-22.07. Douglas

43-D-22.08. Douw

43-D-22.09. Doublet

43-D-22.10. Drtevekens

43-D-22.11. Drevon, de

43-D-22.12. Drevon, de

43-D-22.13. Drolenvvaux

43-D-22.14. Dreunen, van

43-D-22.15. Dryfhout

43-D-22.16. Duben

43-D-22.17. Duben

43-D-22.18. Dubreus (Vlissingen)

43-D-22.19. Drummond

43-D-22.20. Duinen, van

43-D-22.21. Dupe, en Castell (alliantie)

43-D-22.22. Dussen van der

43-D-22.23. Dutry van Haeften

43-D-22.24. Dutry van Haeften

43-D-22.25. Duvelaar

43-D-22.26. Duvelaar

43-D-22.27. Duvelaar

43-D-22.28. Duyn, van der

43-D-22.29. Duyn, van der

43-D-22.30. Duyn, van der

43-D-22.31. Duyn, baron van der

43-D-22.32. Duyn, van der, en Schepers (alliantie)

43-D-22.33. Duits, en van Bempten (alliantie)

43-D-22.34. Dussen, van der

Doos 43 letter E

43-E-23.01. Evertsen, Herman

43-E-23.02. Eelsingh (Den Bosch)

43-E-23.03. Eberts

43-E-23.04. Eck, baron van

43-E-23.05. Eck, baron van

43-E-23.06. Echter, en Zoutmaat (alliantie)

43-E-23.07. Eckringa

43-E-23.08. Egter

43-E-23.09. Eichstadt

43-E-23.10. Ekers

43-E-23.11. Ekers

43-E-23.12. Ellents

43-E-23.13. Elias, burgemeester te Schiedam

43-E-23.14. Elias

43-E-23.15. Elias

43-E-23.16. Elkerzee, en N.N. (alliantie)

43-E-23.17. N.N., en Elkerzee (alliantie)

43-E-23.18. Enschut

43-E-23.19. Engelen

43-E-23.20. Engelse

43-E-23.21. Engelbert, en Schnetlage (alliantie)

43-E-23.22. Ens

43-E-23.23. Esp, van

43-E-23.24. Eris

43-E-23.25. Erters

43-E-23.26. Ermerins

43-E-23.27. Ermerins

43-E-23.28. Ermerins

43-E-23.29. Esdijk, en Okkerse (alliantie)

43-E-23.30. Essen, van, en Slippenburg

43-E-24.01. Essen, van

43-E-24.02. Essen, van

43-E-24.03. Essen, van

43-E-24.04. Essen, van, en de Witt (alliantie)

43-E-24.05. Estor

43-E-24.06. Estor

43-E-24.07. Evera

43-E-24.08. Evertsen, en Parker (alliantie)

43-E-24.09. Evertsen, burgemeester

43-E-24.10. Evertsen, Geleyn, luitenant-generaal

43-E-24.11. Evertsen

43-E-24.12. Evertsen

43-E-24.13. Evertsen

43-E-24.14. Evertsen

43-E-24.15. Evertsen

43-E-24.16. Evertsen, luitenant-generaal

43-E-24.17. Everdijk

43-E-24.18. Everdijk

43-E-24.19. Everdijk

43-E-24.20. Everdijk

43-E-24.21. Everdijk, en van Buuren (alliantie)

43-E-24.22. Ewig

43-E-24.23. Ewijk, van

43-E-24.24. Ernst

43-E-24.25. Exter, den

43-E-24.26. Eijk, Adrianus van

43-E-24.27. Eys, van

43-E-24.28. Eysinga, van

43-E-24.29. Esch, van der

43-E-24.30. Epenhuysen, van (1768)

Doos 43 letter F

43-F-25.01. Fabricius

43-F-25.02. Fabricius

43-F-25.03. Fabricius

43-F-25.04. Fagel

43-F-25.05. Fagel

43-F-25.06. Faber

43-F-25.07. Faise, de la

43-F-25.08. Fallu, du, Doornick

43-F-25.09. Falaiseau

43-F-25.10. Falaiseau

43-F-25.11. Famans

43-F-25.12. Feith, dichter te Zwolle

43-F-25.13. Fellingen

43-F-25.14. Ferleman

43-F-25.15. Ferny, van

43-F-25.16. Fevre, majoor de

43-F-25.17. Feyth

43-F-25.18. Fisscher

43-F-25.19. Fisscher. A.F., kapitein

43-F-25.20. Fisscher. A.F., kapitein

43-F-25.21. Fischbeck, S.J., kolonel-commandant

43-F-25.22. Fischbeck, S.J., kolonel-commandant

43-F-25.23. Fister, kapitein

43-F-25.24. Fokker

43-F-25.25. Fokker

43-F-25.26. Folmer

43-F-25.27. Forsborgh

43-F-25.28. Forsborgh

43-F-25.29. Francq van Berkhey, L.

43-F-25.30. Francq van Berkhey, L.

43-F-26.01. Franckenberg, van

43-F-26.02. Frans

43-F-26.03. Frans, le

43-F-26.04. Frantzen, J.W., luitenant-kolonel

43-F-26.05. Fremey, de, en van Esch (alliantie)

43-F-26.06. Frojen, G., solliciteur

43-F-26.07. Fruiter

43-F-26.08. Fruyter

43-F-26.09. Fridagh

Doos 43 letter G

43-G-27.01. Gaal

43-G-27.02. Gaal, en Schuylenburg (alliantie)

43-G-27.03. Gaaswijk

43-G-27.04. Gaay

43-G-27.05. Gaaymans

43-G-27.06. Gael

43-G-27.07. Gael

43-G-27.08. Gallas, E.D.

43-G-27.09. Gallway, milord

43-G-27.10. Gallway, milord

43-G-27.11. Gargon

43-G-27.12. Gargon

43-G-27.13. Geelvink

43-G-27.14. Geep, de

43-G-27.15. Gierling

43-G-27.16. Geersema

43-G-27.17. Geertsma

43-G-27.18. Gelre, van

43-G-27.19. Gelre, van

43-G-27.20. Gerlings

43-G-27.21. Gerlag

43-G-27.22. Gerlacius, en N.N. (alliantie)

43-G-27.23. Gerard

43-G-27.24. Gerwen, van

43-G-27.25. Gerwen, van

43-G-27.26. Gerwen, van *ruit)

43-G-27.27. Gennep, van

43-G-27.28. Gennep, van

43-G-27.29. Gennep, Elisabeth van (ruit)

43-G-27.30. Geene

43-G-28.01. Genee, van

43-G-28.02. Genee, van

43-G-28.03. Genee, van

43-G-28.04. Geunsch, van

43-G-28.05. Gevaerts (Gevers)

43-G-28.06. Gevers, en Lohman (alliantie)

43-G-28.07. Gevers, en van der Staal (alliantie)

43-G-28.08. Gleyseling

43-G-28.09. Gleyseling

43-G-28.10. Gillisen

43-G-28.11. Gilles

43-G-28.12. Gilles

43-G-28.13. Gigneaux

43-G-28.14. Gier, de

43-G-28.15. Glarges, C.L.

43-G-28.16. Glockmann

43-G-28.17. Glockmann

43-G-28.18. ‘s Gravesande

43-G-28.19. ‘s Gravesande

43-G-28.20. Gobius

43-G-28.21. Godin

43-G-28.22. Godin (ruit)

43-G-28.23. Godin

43-G-28.24. Godin

43-G-28.25. Godin

43-G-28.26. Godin

43-G-28.27. Godin

43-G-28.28. Godin, en Chalm (alliantie)

43-G-28.29. Goens, van

43-G-28.30. Goens, van

43-G-28.31. Gockinga

43-G-28.32. Gockinga

43-G-28.33. Goes, van der

43-G-28.34. Goes, van der

43-G-28.35. Goes, van der

43-G-29.01. Goethem, van

43-G-29.02. Goethem, van

43-G-29.03. Golre, van

43-G-29.04. Goltstein

43-G-29.05. Groot, Cornets de

43-G-29.06. Gordon

43-G-29.07. Gordon

43-G-29.08. Gossaet

43-G-29.09. ‘s Grauwen

43-G-29.10. ‘s Grauwen

43-G-29.11. ‘s Grauwen

43-G-29.12. ‘s Grauwen

43-G-29.13. Grand

43-G-29.14. Grand, en Canisius (alliantie)

43-G-29.15. Wassenaer, A. graaf van

43-G-29.16. ’s Gravenzande

43-G-29.17. Greve, de

43-G-29.18. Gregorie

43-G-29.19. Groos

43-G-29.20. Groot, de

43-G-29.21. Groote

43-G-29.22. Grootenraay, van

43-G-29.23. Groe, van der

43-G-29.24. Groenenberg, G, kapitein

43-G-29.25. Groustar, en Dchot (alliantie)

43-G-29.26. Gronovius

43-G-29.27. Gros de Fremelyn, commandant

43-G-29.28. Gronsfelt, graaf van

43-G-29.29. Gronsfelt, en Steinswitt (alliantie)

43-G-29.30. Grymalla

43-G-29.31. Gudwalding, abt

43-G-29.32. Guicheret

43-G-29.33. Guy, de

43-G-29.34. N.N. [onbekend]

Doos 44 letters H - P

Oude collectie bladen zegelafdrukken, alfabetisch opgeplakt.

Doos 43 letter H

44-H-30.01. Haeften, van

44-H-30.02. Haeften, van

44-H-30.03. Haeften, van (ruit)

44-H-30.04. N.N., en van Haeften (alliantie)

44-H-30.05. Gaaf, de, en N.N. (alliantie)

44-H-30.06. Hauge

44-H-30.07. Haak Corsburg

44-H-30.08. Haak Corsburg

44-H-30.09. Haak, Herman, burgemeester te Vere

44-H-30.10. Haak

44-H-30.11. Haar, van der

44-H-30.12. Haar. van der

44-H-30.13. Haar, van der, en Durgeons (alliantie)

44-H-30.14. Haarsledt, van, en Hartsink (alliantie)

44-H-30.15. Haarsledt, van, en Hartsink (alliantie)

44-H-30.16. Hacken

44-H-30.17. Hadon

44-H-30.18. Hadon

44-H-30.19. Haeften, Dutry van

44-H-30.20. Haeften, van

44-H-30.21. Haeften, van

44-H-30.22. Haeften, van

44-H-30.23. Haeften, van

44-H-30.24. Haeften, van (ruit)

44-H-30.25. Haeften, van (ruit)

44-H-30.26. Haeften, van, en Storm van ’s Gravesande (alliantie)

44-H-30.27. Graafland, en van Haeften (alliantie)

44-H-30.28. Haefstede, van, en Colle (alliantie)

44-H-30.29. Haegen, van der

44-H-30.30. Haegen, van der, klooster te Gent

44-H-31.01. Haersolte tot Yrst, van

44-H-31.02. Haersolte tot Yrst, van

44-H-31.03. Hage, ten

44-H-31.04. Hage, ten

44-H-31.05. Hage, ten

44-H-31.06. Hagen, van der

44-H-31.07. Hagen, van der

44-H-31.08. Hahn

44-H-31.09. Hahuys

44-H-31.10. Haelfman

44-H-31.11. Halfft, en Collen (alliantie)

44-H-31.12. Halteren, van

44-H-31.13. Hamborch

44-H-31.14. Hamborch, en Verhoeven (alliantie)

44-H-31.15. Han

44-H-31.16. Hanegraaf

44-H-31.17. Haungraun

44-H-31.18. Happeim

44-H-31.19. Haren, baron van

44-H-31.20. Haren, baron van

44-H-31.21. Haren, baron van

44-H-31.22. Haren, baron van

44-H-31.23. Haren, baron van

44-H-31.24. Haren, baron van

44-H-31.25. Haringma

44-H-31.26. Haringma

44-H-31.27. Hartsinck

44-H-31.28. Hartsinck

44-H-31.29. Hasse, majoor

44-H-31.30. Hasebroek

44-H-31.31. Hasevoot

44-H-31.32. Haeften, van

44-H-31.33. Hasteden, en Van Colle (alliantie)

44-H-31.34. Hastjens

44-H-31.35. Hattinga

44-H-32.01. Hattinga

44-H-32.02. Hattinga

44-H-32.03. Hattinga

44-H-32.04. Haze-Bomme

44-H-32.05. Haze-Bomme

44-H-32.06. Heeckeren, baron van

44-H-32.07. Heeckeren, baron van

44-H-32.08. Heeckeren, van

44-H-32.09. Heeking

44-H-32.10. Heeking

44-H-32.11. Hecke, van

44-H-32.12. Heemskerk van Beest, kolonel

44-H-32.13. Heemskerk van Beest, kolonel

44-H-32.14. Heemskerk van Beest, te Rotterdam

44-H-32.15. Heemskerk, van, en Acinius (alliantie)

44-H-32.16. Heeneman

44-H-32.17. Heengracht

44-H-32.18. Heenhart, en Haak Kerkma (alliantie)

44-H-32.19. Hees

44-H-32.20. Heche te Vlissingen

44-H-32.21. Heim, van der

44-H-32.22. Heim, van der

44-H-32.23. Heinhus

44-H-32.24. Helt te Amsterdam

44-H-32.25. Helt te Amsterdam

44-H-32.26. Helden (ruit)

44-H-32.27. Hemert, van

44-H-32.28. Hemert, van

44-H-32.29. Hemert, professor van

44-H-32.30. Henninga

44-H-32.31. Hennequin

44-H-32.32. Hennert

44-H-32.33. Hennert

44-H-32.34. Hendriksen, Both

44-H-32.35. Henry, ds.

44-H-33.01. Heron

44-H-33.02. Heron

44-H-33.03. Herseel, van

44-H-33.04. Hertzink

44-H-33.05. Hertzink

44-H-33.06. Herzeel, van

44-H-33.07. Hessen-Cassel, landgraaf van

44-H-33.08. Heshuysen

44-H-33.09. Heshuysen

44-H-33.10. Heshuysen

44-H-33.11. Heshuyse

44-H-33.12. Heshuysen, en Drijschot (alliantie)

44-H-33.13. Hubert

44-H-33.14. Heufden, van, te Leiden

44-H-33.15. Hurn, van

44-H-33.16. Heuvel, baron van

44-H-33.17. Hey, van der

44-H-33.18. Hey, van der

44-H-33.19. Verheye

44-H-33.20. Heyden, van der

44-H-33.21. Heyst, N. van

44-H-33.22. Heyst, N. van

44-H-33.23. Helve, van

44-H-33.24. Hiere

44-H-33.25. Hurgronje

44-H-33.26. Hinlopen

44-H-33.27. Hinlopen

44-H-33.28. Hinlopen

44-H-33.29. Hopenius

44-H-33.30. Hooft (ruit)

44-H-33.31. Hooft

44-H-33.32. Hoog

44-H-33.33. Hoog

44-H-33.34. Hoog (ruit)

44-H-33.35. Hoog (ruit)

44-H-34.01. Hoogstraten

44-H-34.02. Hoogstraten

44-H-34.03. Hoop, van der

44-H-34.04. Hoop. van der

44-H-34.05. Hoope

44-H-34.06. Hoorn, van

44-H-34.07. Hoorn, van

44-H-34.08. Hoorn, van

44-H-34.09. Hoorn, van

44-H-34.10. Hoorn, van

44-H-34.11. Hoorn, van, en Isebrée (alliantie)

44-H-34.12. Hoorn, van, en Mauregnault (Alliantie)

44-H-34.13. Hooreman (ruit)

44-H-34.14. Hooreman (ruit)

44-H-34.15. Hoorsen

44-H-34.16. Hoecke, van

44-H-34.17. Hoelands, J.

44-H-34.18. Hoelands, J.

44-H-34.19. Hoen, F.

44-H-34.20. Hoen, F.

44-H-34.21. Hoer, van der

44-H-34.22. Hoefes

44-H-34.23. Hoeufft

44-H-34.24. Hoeufft (ruit)

44-H-34.25. Hoeven, ter

44-H-34.26. Hoeve, van der

44-H-34.27. Hoeven, van der

44-H-34.28. Hoeven, van der (ruit)

44-H-34.29. Hoevel, ten, en N.N. (alliantie)

44-H-34.30. Hoevenaar

44-H-34.31. Hoey

44-H-34.32. Hoff

44-H-34.33. Hoffer

44-H-34.34. Hoffer

44-H-34.35. Hoffer

44-H-35.01. Hofstede

44-H-35.02. Hofstede

44-H-35.03. Hogendorp, graaf van

44-H-35.04. Hogendorp, graaf van

44-H-35.05. Hogendorp, graaf van

44-H-35.06. Hogendorp, van, en Broent (alliantie)

44-H-35.07. Hogenheyze, J. van

44-H-35.08. Hogner, en Papendrecht (alliantie)

44-H-35.09. Jogerwaart

44-H-35.10. Hojer, de

44-H-35.11. Hollaert

44-H-35.12. Hollebeek

44-H-35.13. Hollebeek

44-H-35.14. Hollebeek, en La Fontaine (alliantie)

44-H-35.15. Holtzey, en Slob (alliantie)

44-H-35.16. Holtzey, muntmeester van Zeeland

44-H-35.17. Holtzey, muntmeester van Zeeland

44-H-35.18. Holstein-Ploen, Carel Christian van

44-H-35.19. Honert, van den

44-H-35.20. Honoré, L.

44-H-35.21. Hompesch, graaf van

44-H-35.22. Hompesch, graaf van

44-H-35.23. Hoppenbrauwer

44-H-35.24. Hope, F., te Amsterdam

44-H-35.25. Horst, van der

44-H-35.26. Hornes, graaf van

44-H-35.27. Hornman, schepen te Hulst

44-H-35.28. Hornman, schepen te Hulst

44-H-35.29. Hougardy

44-H-35.30. Hougardy

44-H-35.31. Houte, van den

44-H-35.32. Houte, van den

44-H-35.33. Houte, van den

44-H-35.34. Houte, van den

44-H-35.35. Houte, van den

44-H-36.01. Houwer

44-H-36.02. Hubert

44-H-36.03. Hubrecht

44-H-36.04. Hubrecht

44-H-36.05. Hubrecht

44-H-36.06. Verhuelst

44-H-36.07. Huffel, van

44-H-36.08. Huffel, van, en Vriezen (alliantie)

44-H-36.09. Hugenholtz

44-H-36.10. Huisken

44-H-36.11. Hulfman

44-H-36.12. Hulft, en van Colle (alliantie)

44-H-36.13. Hulve, de

44-H-36.14. Huntum (ruit)

44-H-36.15. Hurgronje

44-H-36.16. Hurgronje

44-H-36.17. Hurgronje

44-H-36.18. Hurgronje

44-H-36.19. Hurgronje

44-H-36.20. Hurgronje

44-H-36.21. Hussei

44-H-36.22. Huttinga

44-H-36.23. Hutspot

44-H-36.24. Huybert

44-H-36.25. Huybert

44-H-36.26. Huydekoper

44-H-36.27. Huydekoper

44-H-36.28. Huygens uit Gelderland

44-H-36.29. Huygens uit Gelderland

44-H-36.30. Huygens, en Boendermaker (alliantie)

44-H-36.31. Huyssen van Kattendijke, en Hurgronje (alliantie)

44-H-36.32. Huyssen van Kattendijke

44-H-36.33. Huyssen van Kattendijke

44-H-36.34. Huzel

44-H-36.35. Hyde

44-H-37.01. Hogendorp, J.K. graaf van

44-H-37.02. Hogendorp, J.K. graaf van

44-H-37.03. Hogeman, en N.N. (alliantie)

44-H-37.04. Hoynck van Papendracht

Doos 44 letter I – J

44-I-38.01. Jansen, H., chirurgijn-majoor

44-I-38.02. Jansen, en ’s Hage (alliantie)

44-I-38.03. Jantzen te Breda

44-I-38.04. Jager, de

44-I-38.05. Ickovel

44-I-38.06. Iddekinge

44-I-38.07. Iddekinge

44-I-38.08. Iddekinge

44-I-38.09. Iddekinge

44-I-38.10. Iddekinge

44-I-38.11. Jeude, van Lidt de

44-I-38.12. Jeun, le, en Pets (alliantie)

44-I-38.13. Imanse

44-I-38.14. Imanse

44-I-38.15. Immers

44-I-38.16. Ingels, Adriaan

44-I-38.17. Ingels, Adriaan

44-I-38.18. Jonge, de

44-I-38.19. Jonge, de

44-I-38.20. Jonge, de

44-I-38.21. Jonge van Ellemeet, de

44-I-38.22. Jonge van Ellemeet, de

44-I-38.23. Jonge van Kampensnieuwland, de

44-I-38.24. Jonge van Kampensnieuwland, de

44-I-38.25. Jonge, de

44-I-38.26. Jonge, G.A. de

44-I-38.27. Jonge, G.A. de

44-I-38.28. Jonge, de

44-I-38.29. Jonge, de

44-I-38.30. Jonge, de

44-I-39.01. Jonge, de

44-I-39.02. Jonge, de

44-I-39.03. Jonge, de (met een dubbel)

44-I-39.04. Jonge, de

44-I-39.05. Jonge, de

44-I-39.06. Jonge, de, en Thibaut (alliantie)

44-I-39.07. Jonge, de, en Parhert (alliantie)

44-I-39.08. Joly

44-I-39.09. Jordaen

44-I-39.10. Joachem

44-I-39.11. Janquere uit Frankrijk

44-I-39.12. Ieperen, van

44-I-39.13. Ieperen, van

44-I-39.14. Isebrée

44-I-39.15. Isebrée

44-I-39.16. Isebrée

Doos 44 letter K

44-K-40.01. Kaas

44-K-40.02. Kaas

44-K-40.03. Kalkoen

44-K-40.04. Kalkoen

44-K-40.05. Kaldenbach

44-K-40.06. Kamphuis, J.W., kapitein

44-K-40.07. Kamphuis, J.W., kapitein

44-K-40.08. Kanter, de

44-K-40.09. Kappeyne, J.J.

44-K-40.10. Kappeyne, J.J.

44-K-40.11. Castell

44-K-40.12. Kattebert

44-K-40.13. Kattenburg

44-K-40.14. Katser, de

44-K-40.15. Kauit

44-K-40.16. Kayser

44-K-40.17. Kerckwijk, van

44-K-40.18. Kemp, van der

44-K-40.19. Kemp, van der

44-K-40.20. Kemp, Theodorus de, predikant te Sas

44-K-40.21. Kemp, van der

44-K-40.22. Kemp, van der

44-K-40.23. Kempe, E. van der

44-K-40.24. Kempe, E. van der

44-K-40.25. Kempe, de

44-K-40.26. Kempe

44-K-40.27. Kempe

44-K-40.28. Kempe, en Castell (alliantie)

44-K-40.29. Kempe, van der, en Barovicus (alliantie)

44-K-40.30. Kempe uit Zeeland

44-K-41.01. Kempenaar, J. de

44-K-41.02. Kinsbergen, van, luitenant-admiraal

44-K-41.03. Kerchem van Baarland, van

44-K-41.04. Kerchem, van

44-K-41.05. Kempenaar

44-K-41.06. Keessel, van der

44-K-41.07. Keessel, van der

44-K-41.08. Keetlaer

44-K-41.09. Keetlaer

44-K-41.10. Keetlaer

44-K-41.11. Keuchenius

44-K-41.12. Keuchenius

44-K-41.13. Kun van Citters

44-K-41.14. Kip

44-K-41.15. Kip

44-K-41.16. Kip, en de Jonge (alliantie)

44-K-41.17. Komeys

44-K-41.18. Kinkel

44-K-41.19. Kinschot

44-K-41.20. Kinschot

44-K-41.21. Klerk, de, te Batavia

44-K-41.22. Klerk, de, te Batavia

44-K-41.23. Kluyt, professor

44-K-41.24. Kluyt, professor

44-K-41.25. Kloek

44-K-41.26. Knock

44-K-41.27. Knop

44-K-41.28. Knop

44-K-41.29. Kolff, A., kapitein ter zee

44-K-41.30. Kolf, van der

44-K-41.31. Koning

44-K-41.32. Koning

44-K-41.33. Koning, de

44-K-41.34. Kretschmar

44-K-41.35. Kretschmar, van

44-K-42.01. Kritsmar

44-K-42.02. Krieger, R.L., kapitein

44-K-42.03. Kroonfoet, en N.N. (alliantie)

44-K-42.04. Kruyne, J. van, kapitein ter zee

44-K-42.05. Krijger, de

44-K-42.06. Kuina

44-K-42.07. Kooi, R. Hayens, 1793

Doos 44 letter L

44-L-43.01. Lage, de

44-L-43.02. Lammens, J.W., Vlissingen

44-L-43.03. Lammens

44-L-43.04. Lammens

44-L-43.05. Lammens

44-L-43.06. Lambrechtsen

44-L-43.07. Lambrechtsen

44-L-43.08. Lambrechtsen

44-L-43.09. Lambrechtsen, en van Boeschot (alliantie)

44-L-43.10. Lambrechtsen, en van Boeschot (alliantie)

44-L-43.11. Lampsen van Baarland

44-L-43.12. Lampsen van Swieten

44-L-43.13. Lampsen

44-L-43.14. Lampsen

44-L-43.15. Lampsen, en Erenst (alliantie)

44-L-43.16. Lamsweerde, van

44-L-43.17. Landas, Zweerts de

44-L-43.18. Landolt, S., kapitein

44-L-43.19. Lange, de, Middelburg

44-L-43.20. Lange, de, Zierikzee

44-L-43.21. Langendorp

44-L-43.22. Lannoy, de

44-L-43.23. Lannoy, de

44-L-43.24. Lannoy, de

44-L-43.25. Lannoy, de

44-L-43.26. Larrey, de

44-L-43.27. Larrey, de

44-L-43.28. Rue, la

44-L-43.29. Lathum, van

44-L-43.30. Leeman

44-L-44.01. Leeuwen, van

44-L-44.02. Leeuwen, van

44-L-44.03. Leeuwen, van

44-L-44.04. Leidekker

44-L-44.05. Lely, de, luitenant-kolonel

44-L-44.06. Lely, de

44-L-44.07. Lely, de

44-L-44.08. Lelyveld

44-L-44.09. Lelyveld

44-L-44.10. Lestevenon

44-L-44.11. Leu de Wilhem, le

44-L-44.12. Leudeman, dr.

44-L-44.13. Lewe, van de

44-L-44.14. Levius, en de Rix (alliantie)

44-L-44.15. Lewe

44-L-44.16. Lewe

44-L-44.17. Lewe

44-L-44.18. Lynden, van

44-L-44.19. Lynden, van

44-L-44.20. Lynden, van

44-L-44.21. Lichtenberg, van

44-L-44.22. Lichtenberg, van

44-L-44.23. Lichtenberg, van

44-L-44.24. Lichtenberg, van, en van der Burcht (alliantie)

44-L-44.25. Lielle, de

44-L-44.26. Ligtenberg

44-L-44.27. Liens

44-L-44.28. Liens

44-L-44.29. Lieshout

44-L-44.30. Lillo

44-L-44.31. Limburg-Stirum, graaf van

44-L-44.32. Lindheim, de

44-L-44.33. Lip, van den

44-L-44.34. Loen, van

44-L-44.35. Loche, de

44-L-45.01. Locher, J.R., commies

44-L-45.02. Lochman, kapitein

44-L-45.03. Loeff, van der

44-L-45.04. Loeff, van der

44-L-45.05. Loeff, G.A., kapitein

44-L-45.06. Lombuch, Zwitserland

44-L-45.07. Lople

44-L-45.08. Losecaet

44-L-45.09. Losecaet

44-L-45.10. Loten

44-L-45.11. Lotichius

44-L-45.12. Lodenstein, dichter

44-L-45.13. Low

44-L-45.14. Lozanne, J. de

44-L-45.15. Lozanne, J. de

44-L-45.16. Lozanne, de

44-L-45.17. Luchtmans

44-L-45.18. Luilen, van

44-L-45.19. Lynden, van

44-L-45.20. Lynden, van

44-L-45.21. Lynden, baron van

44-L-45.22. Lynden, baron van

44-L-45.23. Lynden, van

44-L-45.24. Lynden, van

44-L-45.25. Lynden, van

44-L-45.26. Louyssen

44-L-45.27. Leicester, earl of (plakkert)

Doos 44 letter M

44-M-46.01. Macaré

44-M-46.02. Macaré

44-M-46.03. Maand, van der

44-M-46.04. Mauregnault

44-M-46.05. Mauregnault

44-M-46.06. Maartens

44-M-46.07. Maartens

44-M-46.08. Boreel, en Mauregnault (alliantie)

44-M-46.09. Maas, van

44-M-46.10. Methan Macaré

44-M-46.11. Macaré

44-M-46.12. Macaré

44-M-46.13. Mackay, F., kolonel

44-M-46.14. Mackay, F., kolonel

44-M-46.15. Macary

44-M-46.16. Maquet

44-M-46.17. Maquet

44-M-46.18. Maquet (ruit)

44-M-46.19. Maenen, van

44-M-46.20. Maertens (ruit)

44-M-46.21. Maillebois, graaf van

44-M-46.22. Malleny

44-M-46.23. Mallis

44-M-46.24. Mulnoé, de

44-M-46.25. Mulnoé, de

44-M-46.26. Mandere van Ouwerkerk, van der

44-M-46.27. Mandere van Ouwerkerk, van der

44-M-46.28. Mandere van Ouwerkerk, van der

44-M-46.29. Mandere van Ouwerkerk, van der

44-M-46.30. Mandere van Ouwerkerk, van der

44-M-47.01. Mandere, van der

44-M-47.02. Manger

44-M-47.03. Manger, en Coulon (alliantie)

44-M-47.04. Marcelus

44-M-47.05. Markusse

44-M-47.06. Marle, van, en N.N. (alliantie)

44-M-47.07. Marle, van

44-M-47.08. Marinissen

44-M-47.09. Marinissen

44-M-47.10. Marinissen

44-M-47.11. Mars

44-M-47.12. Martens

44-M-47.13. Martens

44-M-47.14. Martens

44-M-47.15. Martinis

44-M-47.16. Massis

44-M-47.17. Massis

44-M-47.18. Masson

44-M-47.19. Mauritz

44-M-47.20. Mauritz

44-M-47.21. Mauregnault, de

44-M-47.22. Mauregnault, de

44-M-47.23. Mauregnault, de

44-M-47.24. Mauregnault, de

44-M-47.25. Mauregnault, de

44-M-47.26. Mathias Pous

44-M-47.27. Mathias Pous

44-M-47.28. Meerman

44-M-47.29. Meerman

44-M-47.30. Meerman

44-M-47.31. Meerman, en Mollerus (alliantie)

44-M-47.32. Meerman, en Mollerus (alliantie)

44-M-47.33. Meerman, en Buis (alliantie)

44-M-47.34. Meersch, van der

44-M-47.35. Meersch, van der

44-M-48.01. Meester, de

44-M-48.02. Meester, de

44-M-48.03. Meester, de, en toe Water (alliantie)

44-M-48.04. Meiners

44-M-48.05. Alberda van Nijestein

44-M-48.06. Merens

44-M-48.07. Merkema

44-M-48.08. Mestral, de

44-M-48.09. Metting

44-M-48.10. Mettraal

44-M-48.11. Metelerkamp

44-M-48.12. Metelerkamp

44-M-48.13. Mitzlar

44-M-48.14. Mitzlar

44-M-48.15. Meulman

44-M-48.16. Meulen, van der

44-M-48.17. Mey, van der

44-M-48.18. Mey, van der

44-M-48.19. Mey, de

44-M-48.20. Mey, de

44-M-48.21. Meyners

44-M-48.22. Meyns, D.

44-M-48.23. Meyn

44-M-48.24. Meyrink

44-M-48.25. Mieden, van der

44-M-48.26. Mierol

44-M-48.27. Middelhove

44-M-48.28. Middelhove

44-M-48.29. Middelhove, en Eversdijk (alliantie)

44-M-48.30. Middelhove, en Eversdijk (alliantie)

44-M-48.31. Milan, Visconte

44-M-48.32. Milan, Visconte

44-M-48.33. Mielaerd

44-M-48.34. Mulerus

44-M-48.35. Milet

44-M-49.01. Moore, de

44-M-49.02. Moore, de, predikant

44-M-49.03. Moorman, de

44-M-49.04. Moorman, de

44-M-49.05. Mobachig

44-M-49.06. Moens

44-M-49.07. Moens

44-M-49.08. Mogghe

44-M-49.09. Mogge

44-M-49.10. Mogge

44-M-49.11. Mogge Pous

44-M-49.12. Mogge Pous

44-M-49.13. Mogge, en Muilamn (alliantie)

44-M-49.14. Moire le Vere

44-M-49.15. Moens

44-M-49.16. Mollerus

44-M-49.17. Mollerus

44-M-49.18. Mollerus

44-M-49.19. Mollerus

44-M-49.20. Mollerus

44-M-49.21. Mol

44-M-49.22. Mol

44-M-49.23. Molenaer, de

44-M-49.24. Molt

44-M-49.25. Moltzer

44-M-49.26. Monchy

44-M-49.27. Monchy

44-M-49.28. Monsjou

44-M-49.29. Morellyn, Pr.

44-M-49.30. Moreltyn, Pr., en Cruyse (alliantie)

44-M-49.31. Moris, raadsheer

44-M-49.32. Mortier

44-M-49.33. Mersier, luitenant-kolonel

44-M-49.34. Moulin, du, luitenant-generaal

44-M-49.35. Moulin, du, luitenant-generaal

44-M-50.01. Moulin, du

44-M-50.02. Mouniere

44-M-50.03. Mouniere

44-M-50.04. Mouniere. en du Monchy (alliantie)

44-M-50.05. Mouniere. en du Monchy (alliantie)

44-M-50.06. Muilman

44-M-50.07. Muilman

44-M-50.08. Muller, J.Q., majoor

44-M-50.09. Muttert, Mm. J.

44-M-50.10. Mulert

44-M-50.11. Mulder

44-M-50.12. Mulock

44-M-50.13. Mulock

44-M-50.14. Munnick

44-M-50.15. Munnick

44-M-50.16. Munck, de

44-M-50.17. Muntendam

44-M-50.18. Muntendam

44-M-50.19. Muyden, C.C.

44-M-50.20. Muyden, C.C.

44-M-50.21. Myné, solliciteur

44-M-50.22. Myners

44-M-50.23. Metelerkamp

44-M-50.24. Marck, van de, en Entrip (alliantie)

Doos 44 letter N

44-N-51.01. Nahuys

44-N-51.02. Nahuys

44-N-51.03. Nassenaard

44-N-51.04. Nassau, graaf van

44-N-51.05. Neile, graaf van

44-N-51.06. Nibbens

44-N-51.07. Nibbens

44-N-51.08. Nibbens

44-N-51.09. Nibbens

44-N-51.10. Nibbens

44-N-51.11. Nebbens, B.

44-N-51.12. Neteson

44-N-51.13. Neteson

44-N-51.14. Neuzen

44-N-51.15. Neenskock

44-N-51.16. Noordkerk

44-N-51.17. Noordink

44-N-51.18. Noël

44-N-51.19. Nollens

44-N-51.20. Nollens

44-N-51.21. Nolst

44-N-51.22. Nolst

44-N-51.23. Noltenius

44-N-51.24. Noltenius

44-N-51.25. Nose

44-N-51.26. Noiret

44-N-51.27. Noiret

44-N-51.28. Nordlandid

44-N-51.29. Normande, de

44-N-51.30. Noyer, de

44-N-52.01. Noey

44-N-52.02. Noey

44-N-52.03. Notter, van

44-N-52.04. Nicola

44-N-52.05. Niel, van

44-N-52.06. Nieveld, van

44-N-52.07. Nieveld, van

44-N-52.08. Nieveld, van

44-N-52.09. Nimmegen, van

44-N-52.10. Nispen, van

44-N-52.11. Nisse, van der

44-N-52.12. Nisse, van der

44-N-52.13. Nuilocq

44-N-52.14. Nut, de, uit Vlaanderen

44-N-52.15. Nut, de, uit Vlaanderen

44-N-52.16. Nuys, G.

44-N-52.17. Nysen van Waarde, en van der Nisse (alliantie)

44-N-52.18. Nysen van Waarde, en van der Nisse (alliantie)

44-N-52.19. Nysen van Waarde, en van der Nisse (alliantie)

44-N-52.20. Nyvenheim, commandant te Vlissingen

44-N-52.21. Nyvenheim, W.G., majoor

44-N-52.22. Nyvenheim

44-N-52.23. Nooten, van

Doos 44 letter O

44-O-53.01. Oosterdijk

44-O-53.02. Oosterdijk

44-O-53.03. Oosterhout

44-O-53.04. Oosterzee

44-O-53.05. Obreen

44-O-53.06. Ockerse

44-O-53.07. Ockerse

44-O-53.08. Ockerse

44-O-53.09. Oser, en Beekman (alliantie)

44-O-53.10. Okkers

44-O-53.11. Okkers, en Bult (alliantie)

44-O-53.12. Okkertsen

44-O-53.13. Odisterwijk

44-O-53.14. Offerhaus

44-O-53.15. Offerhaus

44-O-53.16. Huis Oranje-Nassau, Frederik Hendrik (plakkert)

44-O-53.17. Huis Oranje-Nassau, Frederik Hendrik (plakkert)

44-O-53.18. Huis Oranje-Nassau, Willem V (plakkert)

44-O-53.19. Huis Oranje-Nassau, Willem V

44-O-53.20. Huis Oranje Nassau, Wilhelmina van Pruisen

44-O-53.21. Huis Oranje-Nassau, Willem V

44-O-53.22. Huis Oranje-Nassau, Willem V

44-O-53.23. Huis Oranje-Nassau, Willem V

44-O-53.24. Huis Oranje-Nassau, Willem V

44-O-54.01. Olivier, van

44-O-54.02. Ommering, van

44-O-54.03. Ommering, van

44-O-54.04. Orakel

44-O-54.05. Os, van

44-O-54.06. Ossewaarde

44-O-54.07. Ossewaarde

44-O-54.08. Ossewaarde

44-O-54.09. Ossenvaarde, en Zoute

44-O-54.10. Ouweraller, advocaat

44-O-54.11. Oyse, van

44-O-54.12. Onderdewyngaard, en Canzius (alliantie)

44-O-54.13. Huis Oranje-Nassau, Willem IV

44-O-54.14. Huis Oranje-Nassau, Willem IV

44-O-54.15. Oldenbarneveld genaamd Tullingh, J.G. van, 1776

Doos 44 letter P

44-P-55.01. Paardekoper

44-P-55.02. Paardekoper

44-P-55.03. Pallandt (ruit)

44-P-55.04. Pallandt

44-P-55.05. Palma, J. de

44-P-55.06. Palthe

44-P-55.07. Paludanus

44-P-55.08. Paludanus

44-P-55.09. Pampus

44-P-55.10. Pan, L.

44-P-55.11. Hoynck van Papendrecht

44-P-55.12. Hoynck van Papendrecht

44-P-55.13. Paplay

44-P-55.14. Pape

44-P-55.15. Pape

44-P-55.16. Parra, van de, en Bake (alliantie)

44-P-55.17. Parra, van de, en Bake (alliantie)

44-P-55.18. Parrariany, J.

44-P-55.19. Parduin

44-P-55.20. Parduin

44-P-55.21. Pardique

44-P-55.22. Parker, schepen te Middelburg

44-P-55.23. Parker, schepen te Middelburg

44-P-55.24. Parker de Jonge

44-P-55.25. Parker, en N.N. (alliantie)

44-P-55.26. Paspoort

44-P-55.27. Paspoort (ruit)

44-P-55.28. Paspoort, en N.N. (alliantie)

44-P-55.29. Paspoort, en Versluys (alliantie)

44-P-55.30. Patyn

44-P-56.01. Patyn

44-P-56.02. Patyn

44-P-56.03. Patyn

44-P-56.04. Paulus te Axel

44-P-56.05. Paulus te Axel

44-P-56.06. Paulus, J. schepen en brouwer te Axel

44-P-56.07. Pauw

44-P-56.08. Pauw

44-P-56.09. Pauw, en Houefft (alliantie)

44-P-56.10. Pauw, en Houefft (alliantie)

44-P-56.11. Pauw, de

44-P-56.12. Pauwels, dichter

44-P-56.13. Perre van Nieuwerkerk, van de

44-P-56.14. Perre van Nieuwerkerk, van de

44-P-56.15. Perre van Nieuwerkerk, van de

44-P-56.16. Perre, van de

44-P-56.17. Perre, van de

44-P-56.18. Perre, van de

44-P-56.19. Perre, van de

44-P-56.20. Peres

44-P-56.21. Perrenot, en Mollerus (alliantie)

44-P-56.22. Perrenot, en Mollerus (alliantie)

44-P-56.23. Perrenot

44-P-56.24. Perrenot

44-P-56.25. Perrenot

44-P-56.26. Pering, van

44-P-56.27. Perponcher, de

44-P-56.28. Perponcher, de

44-P-56.29. Pesters

44-P-56.30. Pesters

44-P-56.31. Persyn, van

44-P-56.32. Pestel

44-P-56.33. Pestel

44-P-56.34. Pestel

44-P-56.35. Petecoeur

44-P-57.01. Peterse

44-P-57.02. Peterse, de

44-P-57.03. Peterse, en Mooy (alliantie)

44-P-57.04. Petreus

44-P-57.05. Petrus

44-P-57.06. Pets

44-P-57.07. Pets

44-P-57.08. Pypers

44-P-57.09. Pypers

44-P-57.10. Philips

44-P-57.11. Plevier

44-P-57.12. Plevier

44-P-57.13. Plaisace, hertog van

44-P-57.14. Pierson, P., kapitein

44-P-57.15. Pierson, J.P., kapitein

44-P-57.16. Picot de la Montagne, graaf

44-P-57.17. Pielat

44-P-57.18. Pielat

44-P-57.19. Pielat

44-P-57.20. Pieterman

44-P-57.21. Pieters, St.

44-P-57.22. Pipersberg, E. St.

44-P-57.23. Pool

44-P-57.24. Poort, van der, en Charonnes (alliantie)

44-P-57.25. Poost, van der, en Monnier (alliantie)

44-P-57.26. Polanen, van

44-P-57.27. Polanen, van

44-P-57.28. Pompe van Meerdervoort, en Dussen (alliantie)

44-P-57.29. Pon, du

44-P-57.30. Pon, du

44-P-57.31. Porst, van der

44-P-57.32. Porta

44-P-57.33. Portes, L. de, kapitein

44-P-57.34. Pots

44-P-57.35. Poest, van der

44-P-58.01. Pouller. baron

44-P-58.02. Mogge, en Pous (alliantie), schepen te Zierikzee

44-P-58.03. Mogge, en Pous (alliantie), schepen te Zierikzee

44-P-58.04. Pous

44-P-58.05. Pous

44-P-58.06. Praet, J.W., drukker te Brugge

44-P-58.07. Pretorius, A.A. graaf van

44-P-58.08. Prins te Rotterdam

44-P-58.09. Prins te Rotterdam

44-P-58.10. Prins te Rotterdam

44-P-58.11. Pruy, St.

44-P-58.12. Putman

44-P-58.13. Pupo, en Oppenbrouwer (alliantie)

44-P-58.14. Perre van der Meeuwen, van der

44-P-58.15. Stagenisse Pous

44-P-58.16. Mathias Pous

44-P-58.17. Mathias Pous

44-P-58.18. Mathias Pous

44-P-58.19. Pietersen

44-P-58.20. Pabst, van

44-P-58.21. Philips II, koning (plakkert)

44-P-58.22. Pfalz, kerkenraad in de

44-P-58.23. Pabst

44-P-58.24. Pabst

44-P-58.25. Pyll te Amsterdam

44-P-58.26. Pels te ’s-Hertogenbosch

Doos 45 letters Q - Z

Oude collectie bladen zegelafdrukken, alfabetisch opgeplakt.

Doos 45 letter Q

45-Q-59.01. Quay, P. de

45-Q-59.02. Quay, P. de

45-Q-59.03. Quaid, ds.

45-Q-59.04. Quey, de

Doos 45 letter R

45-R-60.01. Radermacher, J.

45-R-60.02. Radermacher

45-R-60.03. Radermacher

45-R-60.04. Radermacher

45-R-60.05. Radermacher

45-R-60.06. Randwjk, baron van

45-R-60.07. Randwijk, J.F.C. graaf van

45-R-60.08. Rauwenhoff

45-R-60.09. Rau

45-R-60.10. Rau

45-R-60.11. Ravenstein

45-R-60.12. Reede

45-R-60.13. Rechteren, graaf van

45-R-60.14. Rechteren, graaf van

45-R-60.15. Rechteren-Almelo, graaf van

45-R-60.16. Rechteren, van (ruit)

45-R-60.17. Regast

45-R-60.18. Reguletz

45-R-60.19. Reigeschap

45-R-60.20. Rechteren, van

45-R-60.21. Reinouts

45-R-60.22. Reinouts

45-R-60.23. Reitz

45-R-60.24. Reitz

45-R-60.25. Reitz

45-R-60.26. Reitzma

45-R-60.27. Reitzma

45-R-60.28. Rem

45-R-60.29. Rengers, baron

45-R-60.30. Rengers, baron

45-R-61.01. Rengers, van Aylva

45-R-61.02. Rengers, van Aylva

45-R-61.03. Renard, en Ruwit (alliantie)

45-R-61.04. Reuver, de

45-R-61.05. Reuver, de

45-R-61.06. Reuver, de, en de Meyr (alliantie)

45-R-61.07. Reusech en Plaviren, graaf van

45-R-61.08. Ruiter, de

45-R-61.09. Rivessen, de

45-R-61.10. Rivessen, de

45-R-61.11. Rextoot

45-R-61.12. Rextoot, en Rozeveld (alliantie)

45-R-61.13. Reynts

45-R-61.14. Reynders

45-R-61.15. Reyntsma

45-R-61.16. Rhee, van

45-R-61.17. Rhee, van

45-R-61.18. Rijn, Frederik paltsgraaf bij de (1655)

45-R-61.19. Paul Tibaut

45-R-61.20. Paul Ribaut

45-R-61.21. Ribaut

45-R-61.22. Ridder, de, en Prins (alliantie)

45-R-61.23. Rudezel

45-R-61.24. Rudezel

45-R-61.25. Rielle, j., solliciteur

45-R-61.26. Riemsdijk

45-R-61.27. Riemersma. L.J.

45-R-61.28. Rietveld

45-R-61.29. Rietveld, en van Drunen (alliantie)

45-R-61.30. Remmers

45-R-61.31. Rimmers, Z.M.

45-R-61.32. Rimmers, Z.M.

45-R-61.33. Ritter, J.M.

45-R-61.34. Roodbun, C., solliciteur

45-R-61.35. Roodestein

45-R-62.01. Rooman

45-R-62.02. Roose, J.S.

45-R-62.03. Roose, J.S.

45-R-62.04. Roos

45-R-62.05. Rooyen, van

45-R-62.06. Robbert

45-R-62.07. Robbrechts

45-R-62.08. Robberts, F.

45-R-62.09. Rochefort, C.W. de

45-R-62.10. Rochefort, C.W. de

45-R-62.11. Roelands

45-R-62.12. Roest van Alkemade

45-R-62.13. Roest van Alkemade

45-R-62.14. Roest van Alkemade

45-R-62.15. Roldanus, en N.N. (alliantie), secretaris te Kampen

45-R-62.16. Roldanus

45-R-62.17. Roldanus

45-R-62.18. Romer

45-R-62.19. Romsurnhet

45-R-62.20. Rolandus

45-R-62.21. Rossyn

45-R-62.22. Roseveld, en Cateau (alliantie)

45-R-62.23. Cateau

45-R-62.24. Roseveld, J.W. van

45-R-62.25. Roseveld, J.W. van

45-R-62.26. Rosin, C.A. van

45-R-62.27. Rosenthal, van

45-R-62.28. Rouse uit Overijssel

45-R-62.29. Rouse uit Overijssel

45-R-62.30. Rouffaer

45-R-62.31. N.N., en Rouffaer (alliantie)

45-R-62.32. Rover te Delft

45-R-62.33. Rover te Delft

45-R-62.34. Royaards

45-R-62.35. Royaards

45-R-63.01. Roy, de

45-R-63.02. Roy, de

45-R-63.03. Royer

45-R-63.04. Rubbens

45-R-63.05. Rubbens

45-R-63.06. Ruccart

45-R-63.07. Rue, de la

45-R-63.08. Rue, de la

45-R-63.09. Ruever, de

45-R-63.10. Ruever, de

45-R-63.11. Ruych Cool

45-R-63.12. Ruych Coop

45-R-63.13. Ruysch

45-R-63.14. Ruysch

45-R-63.15. Ruysch

45-R-63.16. Rygersbergen

45-R-63.17. Rijnsveld

45-R-63.18. Ryzer

45-R-63.19. Ruibersfelden, professor

45-R-63.20. Brink, ten, en Roelinck (alliantie)

Doos 45 letter S

45-S-64.01. Salis, de

45-S-64.02. Salis, de (ruit)

45-S-64.03. Salve, de

45-S-64.04. Salve, de

45-S-64.05. Sandijk, en Saulyn (alliante)

45-S-64.06. Sandifort

45-S-64.07. Sandifort

45-S-64.08. Sandoz

45-S-64.09. Sandoz

45-S-64.10. Sande, van de

45-S-64.11. Sandra

45-S-64.12. Sandra (ruit)

45-S-64.13. Sanen, van

45-S-64.14. Santbergen, van den

45-S-64.15. Santbergen, van den

45-S-64.16. Santheuvel, van den

45-S-64.17. Santheuvel, van den

45-S-64.18. Santen, van

45-S-64.19. Sappius

45-S-64.20. Sappius

45-S-64.21. Sautyn

45-S-64.22. Sautyn

45-S-64.23. Saumaise, de

45-S-64.24. Savoryn

45-S-64.25. Saxe

45-S-64.26. Schaalye

45-S-64.27. Schacht

45-S-64.28. Schadden

45-S-64.29. Schadden

45-S-64.30. Schagen

45-S-65.01. Schus

45-S-65.02. Schus

45-S-65.03. Scharp, en Engelke (alliantie)

45-S-65.04. Schatten, van der

45-S-65.05. Schatten, van der

45-S-65.06. Schatten, van der

45-S-65.07. Schatten, van der

45-S-65.08. Scheffner, G.J., kolonel

45-S-65.09. Scheffer

45-S-65.10. Scheideruit

45-S-65.11. Scheidius

45-S-65.12. Scheidius

45-S-65.13. Schelvisvanger

45-S-65.14. Schelvisvanger

45-S-65.15. Scheltema

45-S-65.16. Scheltus

45-S-65.17. Scheltus

45-S-65.18. Scheltus, en Parker (alliantie)

45-S-65.19. Schermer

45-S-65.20. Scherping

45-S-65.21. Schimmelpenninck van der Oye

45-S-65.22. Schimmelpenninck tot Meerkerk

45-S-65.23. Schmid

45-S-65.24. Schneiders

45-S-65.25. Schooink, G.A.

45-S-65.26. Schoesetter

45-S-65.27. Schoesetter

45-S-65.28. Scholten, C., koopman te Amsterdam

45-S-65.29. Schorer, ontvanger-generaal in Zeeland

45-S-65.30. Schorer, ontvanger-generaal in Zeeland

45-S-65.31. Schorer

45-S-65.32. Schorer

45-S-65.33. Schoor, van der

45-S-65.34. Schorer, en van Citters (alliantie)

45-S-65.35. Schorer, en van Citters (alliantie)

45-S-66.01. Schorer, en Hinloper (alliantie)

45-S-66.02. Schook, Ms., professor

45-S-66.03. Schotte

45-S-66.04. Chovel, E.

45-S-66.05. Chovel, E.

45-S-66.06. Chovel, E.

45-S-66.07. Chovel, E.

45-S-66.08. Chovel, van

45-S-66.09. Chovel, S., en Sautyn (alliantie)

45-S-66.10. Chovel, S., en Sautyn (alliantie)

45-S-66.11. Schortenhuis

45-S-66.12. Schouhamer, en De Groot (alliantie)

45-S-66.13. Schouw, secretaris

45-S-66.14. Schrader

45-S-66.15. Schrader

45-S-66.16. Schroder, professor

45-S-66.17. Schuurbeke, weduwe Pervire

45-S-66.18. Schuurbecque

45-S-66.19. Schuler

45-S-66.20. Schultingh

45-S-66.21. Schulter, en Parker (alliantie)

45-S-66.22. Schulter, en Parker (alliantie)

45-S-66.23. Schuylenburg, van

45-S-66.24. Schuylenburg, van

45-S-66.25. Schuylenburg tot Renesse, van

45-S-66.26. Schuylenburg, van, en Van der Bieke

45-S-66.27. Schuylenburg, van, en Clant Schatter

45-S-66.28. Schuylenburg, van, en Lijkestein (alliantie)

45-S-66.29. Schutter, W.E., kapitein

45-S-66.30. Schuyt

45-S-66.31. Schwarzenberg en Hohenlansberg, van

45-S-66.32. Schwarzenberg en Hohenlansberg, van

45-S-66.33. Schweitnetz

45-S-66.34. Schweitnetz

45-S-66.35. Schwendler

45-S-67.01. Schotte, en Perzyn (alliantie)

45-S-67.02. Schotte

45-S-67.03. Serlé, notaris

45-S-67.04. Sangwidius

45-S-67.05. Shay uit Zwitserland

45-S-67.06. Sibersma

45-S-67.07. Siffe

45-S-67.08. Simons

45-S-67.09. Simon. markies de St.

45-S-67.10. Simon. markies de St.

45-S-67.11. Slabber

45-S-67.12. Slabber

45-S-67.13. Sleewijk

45-S-67.14. Slicher

45-S-67.15. Slingeland, van

45-S-67.16. Slingeland, van

45-S-67.17. Slingeland, van

45-S-67.18. Sloot, van der

45-S-67.19. Sloot, van der

45-S-67.20. Sluyterman, B., Baljuw

45-S-67.21. Smalegange

45-S-67.22. Smidt te Axel

45-S-67.23. Smidt te Axel

45-S-67.24. Smidt, en Chovel (alliantie)

45-S-67.25. Smit

45-S-67.26. Smits (ruit)

45-S-67.27. Smissaert

45-S-67.28. Smetten, ter, uit Amsterdam (ruit)

45-S-67.29. Smytegeld

45-S-67.30. Mecklenburg-Strelytz, hertog van

45-S-67.31. Smyners

45-S-67.32. Smyners

45-S-67.33. Snouck Hurgronje

45-S-67.34. Snouck Hurgronje (ruit)

45-S-67.35. Snouck Hurgronje (ruit)

45-S-68.01. Snouck Hurgronje, en Alias (alliantie)

45-S-68.02. Snouckart van Schaumburg

45-S-68.03. Snouckart van Schaumburg

45-S-68.04. Sobbe, en N.N. (alliantie)

45-S-68.05. Soeten

45-S-68.06. Solthus

45-S-68.07. Son, van

45-S-68.08. Son, van

45-S-68.09. Sonsbeeck, van

45-S-68.10. Sonsbeeck, van

45-S-68.11. Sonsbeeck, van

45-S-68.12. Sonsbeeck, van

45-S-68.13. Sonsbeeck, van

45-S-68.14. Sonsbeeck, van

45-S-68.15. Sonsbeeck, van

45-S-68.16. Sonsbeeck, van, en Godin (alliantie)

45-S-68.17. Sonsbeeck, van, en Godin (alliantie)

45-S-68.18. Sonsbeeck, van, en Hulsius (alliantie)

45-S-68.19. Soutman

45-S-68.20. Sony

45-S-68.21. Staal, van der

45-S-68.22. Slamfort, de

45-S-68.23. Slamhorst

45-S-68.24. Stapele, van

45-S-68.25. Stapele, van

45-S-68.26. Staefenisse

45-S-68.27. Stassart

45-S-68.28. Staselaur

45-S-68.29. Stass, kapitein

45-S-68.30. Stass, kapitein

45-S-68.31. Staveren, van

45-S-68.32. Staveren, van

45-S-68.33. Staudnier, majoor

45-S-68.34. Starorinus

45-S-68.35. Starorinus, en Colk (alliantie)

45-S-69.01. Stavenisse Pous

45-S-69.02. Stavenisse Pous

45-S-69.03. Stavenisse Pous (ruit)

45-S-69.04. Steeland

45-S-69.05. Steeland (ruit)

45-S-69.06. Steege, graaf van der

45-S-69.07. Steengracht, secretaris

45-S-69.08. Steengracht, secretaris

45-S-69.09. Steengracht, J., fiscaal

45-S-69.10. Steengracht, J., fiscaal

45-S-69.11. Steengracht, baljuw

45-S-69.12. Steengracht van Oosterland

45-S-69.13. Steengracht van Oosterland

45-S-69.14. Steengracht

45-S-69.15. Steengracht

45-S-69.16. Steenhart, kapitein

45-S-69.17. Steenhart

45-S-69.18. Stunis

45-S-69.19. Vos van Steenwijk

45-S-69.20. Stein, baron van

45-S-69.21. Step, G.J.

45-S-69.22. Stevelin, de, commandant

45-S-69.23. Stelen, lord Saint

45-S-69.24. Stevenink

45-S-69.25. Stevenink

45-S-69.26. Steyn, en Duyts (alliantie)

45-S-69.27. Stokkers

45-S-69.28. Stokkers

45-S-69.29. Stokmans

45-S-69.30. Stokmans

45-S-69.31. Storm de Grave

45-S-69.32. Stoppelaer, de

45-S-69.33. Stralen, van

45-S-69.34. Strick (ruit)

45-S-69.35. Stavelshoek, van

45-S-70.01. Staart

45-S-70.02. Sturler

45-S-70.03. Sturler

45-S-70.04. Sturler

45-S-70.05. Stutgart

45-S-70.06. Spaen, predikant te Den Haag

45-S-70.07. Spaen van Hardenstein, A.E.N. van

45-S-70.08. Spaen van Hardenstein, A.E.N. van

45-S-70.09. Spaen van Hardenstein, A.E.N. van

45-S-70.10. Spaen van Hardenstein, A.E.N. van

45-S-70.11. Spaen la Lecq, van

45-S-70.12. Spaen van Biljoen, van

45-S-70.13. Spaen, van, te Den Haag

45-S-70.14. Sparle

45-S-70.15. Speelman van Heeswijk

45-S-70.16. Specht

45-S-70.17. Specht

45-S-70.18. Spiegel, van de, en Oosewaarde (alliantie)

45-S-70.19. Spiegel, van de, en Oosewaarde (alliantie)

45-S-70.20. Spiegel, van de

45-S-70.21. Duvelaar, en van de Spiegel (alliantie)

45-S-70.22. Duvelaar, en van de Spiegel (alliantie)

45-S-70.23. Spiegel, van de

45-S-70.24. Spiegel, van de

45-S-70.25. Spiegel, van de

45-S-70.26. Spiegel, van de, schepen en raad te Goes

45-S-70.27. Spiegel, van de, schepen en raad te Goes

45-S-70.28. Spiegel, van de, schepen en raad te Goes

45-S-70.29. Spiering

45-S-70.30. Spoor

45-S-70.31. Sporken, van

45-S-70.32. Sprenger

45-S-70.33. Sprenger

45-S-70.34. Sprenger van Eyk te Rotterdam

45-S-70.35. Sprenger van Eyk te Rotterdam

45-S-71.01. Spruyt

45-S-71.02. Spruyt

45-S-71.03. Servine

45-S-71.04. Superville

45-S-71.05. Sugem, van, en Loot (alliantie)

45-S-71.06. Swaanenburg

45-S-71.07. Swalem, van der

45-S-71.08. Sweige, ter

45-S-71.09. Swenier

45-S-71.10. Swinderen, van, te Groningen

45-S-71.11. Swinden, van

45-S-71.12. Swinden, van

45-S-71.13. Swinden, van

45-S-71.14. Sypestein, van

45-S-71.15. Sypestein, van (ruit)

45-S-71.16. Snel

45-S-71.17. Sypestein, van

45-S-71.18. Saxe, professor

45-S-71.19. Sweerts de Landas, J.L.J.B. baron

45-S-71.20. Smits

45-S-71.21. Swanenburg (ruit)

45-S-71.22. Spille

Doos 45 letter T

45-T-72.01. Taats

45-T-72.02. Talbaut

45-T-72.03. Talbout

45-T-72.04. Alberda, Tamminga van

45-T-72.05. Teengs

45-T-72.06. Teelling Legrand, en Canisius (alliantie)

45-T-72.07. Teelling Legrand, en Canisius (alliantie)

45-T-72.08. Tierling

45-T-72.09. Teding van Berghout

45-T-72.10. Tedeling

45-T-72.11. Tegelberg, commies

45-T-72.12. Teilingen, van

45-T-72.13. Temet

45-T-72.14. Timminck

45-T-72.15. Tengnagel, van (ruit)

45-T-72.16. Terleman

45-T-72.17. Terleman

45-T-72.18. Terstall, L.

45-T-72.19. Tets, A.A. van

45-T-72.20. Thelinus

45-T-72.21. Thelinus

45-T-72.22. Thelinus

45-T-72.23. Thibaut

45-T-72.24. Thibaut

45-T-72.25. Thiel, van

45-T-72.26. Thibaut, en van Hoorn (alliantie)

45-T-72.27. Thibaut, en van Hoorn (alliantie)

45-T-72.28. Thierry

45-T-72.29. Thierry

45-T-72.30. Thierry

45-T-73.01. Thol

45-T-73.02. Thomezee

45-T-73.03. Thovermann

45-T-73.04. Thy, van

45-T-73.05. Tyssens

45-T-73.06. Tierleman

45-T-73.07. Tierleman

45-T-73.08. Thill. G.L., kapitein

45-T-73.09. Timmerman

45-T-73.10. Timmerman

45-T-73.11. Timmerman, en Imans (alliantie)

45-T-73.12. Titsing, A.

45-T-73.13. Tiquet

45-T-73.14. Tiquet

45-T-73.15. Tiquet, J.,

45-T-73.16. Toiet, ds. du, te Utrecht

45-T-73.17. Toiet, ds. du, te Utrecht

45-T-73.18. Tollé, en van Deinse (alliantie)

45-T-73.19. Tollé, en van Deinse (alliantie)

45-T-73.20. Tollé

45-T-73.21. Toll. van

45-T-73.22. Toelaer

45-T-73.23. Tollius

45-T-73.24. Tombe, des

45-T-73.25. Torsinck

45-T-73.26. Torck van Roosendaal

45-T-73.27. Torck van Roosendaal

45-T-73.28. Troostwijk

45-T-73.29. Troostwijk

45-T-73.30. Troostwijk

45-T-73.31. Trouellart

45-T-73.32. Trizels Burs

45-T-73.33. Trizels Burs

45-T-73.34. Tulleken

45-T-73.35. Tulleken

45-T-74.01. Turcq

45-T-74.02. Turcq

45-T-74.03. Turcq

45-T-74.04. Turcq

45-T-74.05. Turcq

45-T-74.06. Tuyl van Serooskerke, van

45-T-74.07. Tuyl van Serooskerke, van

45-T-74.08. Vos van Steenwijk, de, en van Tuyl van Serooskerke (alliantie)

45-T-74.09. Tydeman

45-T-74.10. Tydeman

45-T-74.11. Tynnau

45-T-74.12. Tulleken, Jhr. R. van Hoogenhouck, 1898

Doos 45 letter U

45-U-75.01. Udemans

45-U-75.02. Uit, de

45-U-75.03. Upwich, van der

45-U-75.04. Upwich, van der

45-U-75.05. Winckelma

45-U-75.06. Utenhove

45-U-75.07. Utenhove

45-U-75.08. Utenhove

45-U-75.09. Utenhove, en Yvoy (alliantie)

Doos 45 letter V

45-V-76.01. Valcke

45-V-76.02. Vassy, de

45-V-76.03. Vassy, de

45-V-76.04. Vassy, J. de

45-V-76.05. Vassy, J. de

45-V-76.06. Vassy, en Godin (alliantie)

45-V-76.07. Vasebinder

45-V-76.08. Vaillant

45-V-76.09. Valcke (plakkert)

45-V-76.10. Vafis, de, majoor

45-V-76.11. Velde, van de

45-V-76.12. Velsen, professor van

45-V-76.13. Velsen, professor van

45-V-76.14. Velters

45-V-76.15. Velters

45-V-76.16. Veltman

45-V-76.17. Vindschut

45-V-76.18. Vegnon, en Heldewier (alliantie)

45-V-76.19. Verelst

45-V-76.20. Verheye

45-V-76.21. Citters, Verheye van

45-V-76.22. Citters, Verheye van

45-V-76.23. Vermeere

45-V-76.24. Vermeere

45-V-76.25. Vermuelen

45-V-76.26. Vervoorn

45-V-76.27. Veth

45-V-76.28. Veth

45-V-76.29. Verwout

45-V-76.30. Veye, F.S. de, solliciteur

45-V-77.01. Velde, J. van de

45-V-77.02. Velters, en Schorer (alliantie)

45-V-77.03. Viane, van (ruit)Villegas, de

45-V-77.04. Villegas, de

45-V-77.05. Villegas, J.D. de

45-V-77.06. Villarnout, van, en Paisen van Sommelsdijk (alliantie)

45-V-77.07. Vicq, de

45-V-77.08. Vierssen, P.C.J.L. van, majoor

45-V-77.09. Vierssen, P.C.J.L. van, majoor

45-V-77.10. Vinck

45-V-77.11. Vintcent, J., solliciteur

45-V-77.12. Vis, schout bij nacht

45-V-77.13. Visch, Bichon

45-V-77.14. Visscher, D.

45-V-77.15. Visvliet, en Stumschekerk (alliantie)

45-V-77.16. Visvliet

45-V-77.17. Visvliet

45-V-77.18. Visvliet

45-V-77.19. Visvliet

45-V-77.20. Visvliet

45-V-77.21. Vliet, Wybo van

45-V-77.22. Vlaardingerwoud

45-V-77.23. Vleugels

45-V-77.24. Vleugels

45-V-77.25. Vleugels

45-V-77.26. Vlissingen, B., thesaurier te Hulst

45-V-77.27. Vlissingen, B., thesaurier te Hulst

45-V-77.28. Vlist, van der

45-V-77.29. Vlist, van der

45-V-77.30. Vlieger, D.

45-V-77.31. Vliet, van der

45-V-77.32. Voorst, van

45-V-77.33. Vockestraat

45-V-77.34. Vocke Haerst

45-V-77.35. Vocke Haerst

45-V-78.01. Voogt, de

45-V-78.02. Vogel, en de Mauregnault (alliantie)

45-V-78.03. Vogel, en de Mauregnault (alliantie)

45-V-78.04. Volkmar

45-V-78.05. Volkmer

45-V-78.06. Volbergen, van

45-V-78.07. Vonk

45-V-78.08. Vorm, van der

45-V-78.09. Vos, de, te Utrecht

45-V-78.10. Vos, de, te Utrecht

45-V-78.11. Vos van Steenwijk, de

45-V-78.12. Vos van Steenwijk, de

45-V-78.13. Vosmaer

45-V-78.14. Vosseveld

45-V-78.15. Vosbergen, G. van

45-V-78.16. Vrie, de

45-V-78.17. Vrie, de

45-V-78.18. Vrie, de

45-V-78.19. Fredenburg

45-V-78.20. Vredenburgh, van

45-V-78.21. Vriemoet

45-V-78.22. Vriemoet

45-V-78.23. Vries, de

45-V-78.24. Vries, de

45-V-78.25. Vries, de

45-V-78.26. Vrolijkhart

45-V-78.27. Vrolijkhart (ruit)

45-V-78.28. Vroe, Mr. de, commies in het Zype

45-V-78.29. Vryberge, van

45-V-78.30. Vryberge, van

45-V-78.31. Vryberge, van

45-V-78.32. Vryberge, van

45-V-78.33. Vryberge, van

45-V-78.34. Vryberge, van (ruit)

45-V-78.35. Vryberge, en Noey (alliantie)

45-V-79.01. Vianen

45-V-79.02. Verburg, te Gouda

Doos 45 letter W

45-W-80.01. Wachendorff

45-W-80.02. Wachendorff

45-W-80.03. Wagenaar

45-W-80.04. Wagenaar

45-W-80.05. Wagenaer

45-W-80.06. Waegner

45-W-80.07. Walf, van der

45-W-80.08. Wall, van de

45-W-80.09. Wall, van de

45-W-80.10. Waeyen, van der

45-W-80.11. Wartensleben, graaf van

45-W-80.12. Wartensleben, graaf van

45-W-80.13. Wassenaer, van

45-W-80.14. Wassenaer, van

45-W-80.15. Wassenaer, van

45-W-80.16. Wassenaer, van

45-W-80.17. Water, te

45-W-80.18. Water, te

45-W-80.19. Water, te

45-W-80.20. Water, te

45-W-80.21. Water, toe

45-W-80.22. Water, toe

45-W-80.23. Water, toe

45-W-80.24. Water, toe

45-W-80.25. Water, toe

45-W-80.26. Water, de

45-W-80.27. Water, van de

45-W-80.28. Wallen, van der

45-W-80.29. Weerman

45-W-80.30. Weiden, dr.

45-W-81.01. Doumonchy, J., en G. Well (alliantie)

45-W-81.02. Welderen, graaf van

45-W-81.03. Weldlijk, en N.N. (alliantie)

45-W-81.04. Werden, A.H.

45-W-81.05. Werden, J.A.F.

45-W-81.06. Wesele Scholten, van

45-W-81.07. Westerwijk, en Corsburg (alliantie)

45-W-81.08. Westerwijk, en Corsburg (alliantie)

45-W-81.09. Westerwijk

45-W-81.10. Westerwijk

45-W-81.11. Westerwijk

45-W-81.12. Westerwijk

45-W-81.13. Westerweeme, S., te Den Haag

45-W-81.14. Westerweeme, S., te Den Haag

45-W-81.15. Westerweeme, S., te Den Haag

45-W-81.16. Westreene

45-W-81.17. Westreene

45-W-81.18. Westreen, en Godin (alliantie)

45-W-81.19. Wet, ter, te Haarlem (plakkert)

45-W-81.20. Weteringe, H. van de, luitenant-kolonel

45-W-81.21. Wever, de

45-W-81.22. Weyke, de

45-W-81.23. Wicherts

45-W-81.24. Wierix, te, kapitein

45-W-81.25. Wierix, te, kapitein

45-W-81.26. Willemsen, professor

45-W-81.27. Willemsen, professor

45-W-81.28. Willekens

45-W-81.29. Willem, de

45-W-81.30. Wilde, de

45-W-81.31. Wildt, de

45-W-81.32. Wildt, de

45-W-81.33. Wildt, de, en Lampsin (alliantie)

45-W-81.34. Leu de Wilhem, le

45-W-81.35. Leu de Wilhem, le

45-W-82.01. Wilhem, de

45-W-82.02. Wildschut

45-W-82.03. Willemwelle

45-W-82.04. Windt, de

45-W-82.05. Windt, de

45-W-82.06. Wingen, van

45-W-82.07. Wingerde, van den

45-W-82.08. Wingerde, van den

45-W-82.09. Winckelman, burgemeester

45-W-82.10. Winckelman, burgemeester

45-W-82.11. Winckelman

45-W-82.12. Winter, W.J., luitenant-generaal

45-W-82.13. Winter (ruit)

45-W-82.14. Winter, D.J.

45-W-82.15. Wirtz, P., veldmaarschalk, 1673

45-W-82.16. Wisselingen

45-W-82.17. Wispelwey

45-W-82.18. Witt, J. de, chirurgijn-majoor

45-W-82.19. Witte, J. de, chirurgijn-majoor

45-W-82.20. Witte, de, en van Golen (alliantie)

45-W-82.21. Witte, de (ruit)

45-W-82.22. Witte, de

45-W-82.23. Witte, de

45-W-82.24. Witte, de

45-W-82.25. Witte, de

45-W-82.26. Witte, Cornelis de

45-W-82.27. Witte, Cornelis de

45-W-82.28. Witt, de

45-W-82.29. Wit, de, te Tholen

45-W-82.30. Witt, de, chirurgijn-majoor

45-W-82.31. Witte, de, te Zierikzee

45-W-82.32. Citters, de Witte van

45-W-82.33. Werering

45-W-82.34. Woorde, van der

45-W-82.35. Woldringh

45-W-83.01. Wolff, H.L., secretaris

45-W-83.02. Brunswijk-Wolfenbuttel, hertog van

45-W-83.03. Brunswijk-Wolfenbuttel, hertog van

45-W-83.04. Wouters

45-W-83.05. Wouters

45-W-83.06. Wouterbeeck

45-W-83.07. Wuyters

45-W-83.08. Wexler-Swanenburg, kolonel-commandant

45-W-83.09. Lange van Wyngaer, de

45-W-83.10. Wyderbrucht, van

45-W-83.11. Visvliet, Wybo van

45-W-83.12. Visvliet, Wybo van

45-W-83.13. Wyn, van

45-W-83.14. Wyn, van

45-W-83.15. Wyn, van, en van Wyk, alliantie

45-W-83.16. Wyngaerd

45-W-83.17. Wynperse, van den, professer

45-W-83.18. Wynperse, van den

45-W-83.19. Wynperse, van den

45-W-83.20. Wyttenbach

45-W-83.21. Wyttenbach

45-W-83.22. Wyttenbach

45-W-83.23. Wys, de

45-W-83.24. Bolten, van, en de Waal (alliantie)

45-W-83.25. Weerts, Deventer

Doos 45 letter Y

45-Y-84.01. Ybergen, van

45-Y-84.02. Yperen, van

45-Y-84.03. Ysselstein, J.

45-Y-84.04. Ysselstein, J.

Doos 45 letter Z

45-Z-85.01. Zaal, H.C.

45-Z-85.02. Zeebergh, van

45-Z-85.03. Zeebergh, van

45-Z-85.04. Zugers, J.K.

45-Z-85.05. Zeembruggen

45-Z-85.06. Zichterman, en Smissen (alliantie)

45-Z-85.07. Zom, van

45-Z-85.08. Zom, van

45-Z-85.09. Zoute, luitenant-majoor

45-Z-85.10. Zoutman

45-Z-85.11. Zoutmaat

45-Z-85.12. Zoutmaat

45-Z-85.13. Zotichius

45-Z-85.14. Zotichius

45-Z-85.15. Zarmezede

45-Z-85.16. Zarmezede

45-Z-85.17. Zutterman

45-Z-85.18. Zutterman

45-Z-85.19. Zutterman, en Castell (alliantie)

45-Z-85.20. Zuylen van Nievelt

45-Z-85.21. Zuylen van Nievelt

45-Z-85.22. Zuydland

45-Z-85.23. Zwaan, van der