Overheidswapens

De Hoge Raad van Adel kreeg kort na zijn instelling in 1814 een nieuwe taak erbij: de overheidsheraldiek. Meer dan 2.500 wapens van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en van een aantal private instellingen zijn sindsdien door of met tussenkomst van de Hoge Raad van Adel vastgesteld.

Wapenverleningen

Nieuwe gemeenten en waterschappen die zijn gevormd na bestuurlijke herindelingen willen meestal ook een nieuw wapen voeren. De adviestaak van de Hoge Raad van Adel als heraldisch college is daarom ook vandaag de dag van groot belang.

Wapens worden verleend bij koninklijk besluit. De regelgeving voor het verlenen van wapens aan publiekrechtelijke lichamen (overheidsorganisaties) vormt daarvoor de grondslag.

In de procedure voor wapenverleningen vervult de Hoge Raad van Adel een centrale rol. Hij hanteert in zijn advies de ministeriële richtlijnen voor wapenverleningen.