Inventaris van het archief van de Chambre Héraldique

1. Genealogieën van de families De Bye over 1230-1759, Van Teilingen over 993-1553 en Van Kinschot over 1098-1750 en zonder jaartal van de hand van Jacques Joseph François de Grez, wapenheraut, 1758-1759. - 1 deel

2. Memorie betreffende de Hollandse adel, wapenboeken van families en steden van de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden, van de slag bij Baesweiler en genealogieën van de familie Van Berchem en van meestal Zuid-Nederlandse families over 1289-1725, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel

3. Memories betreffende bezitters van ridderhofsteden in Utrecht, hun familie en andere families, zonder jaartal. - 3 delen

4. Genealogie van de familie Van Aalst en verwante families over 1400-1683, opgesteld door notaris P. van der Cammen, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel

5. Genealogie van de familie Van Brederode-Van Bolsward over 1633-1760, opgesteld door notaris P. van der Cammen, 1763-1772; met alfabetische index. - 1 deel

6. Genealogieën van Zuid-Nederlandse families over 1208-1765, zonder jaartal. - 1 deel

7. Genealogieën van Zuid-Nederlandse families over 1078-1753, zonder jaartal. - 2 delen

8. Genealogieën van de families Van Teilingen over 995-1736, Van Nispen over 1469-1763 en andere meest Zuid-Nederlandse families, opgesteld door notaris P. van der Cammen, 1766-1768; met alfabetische index. - 1 deel

9. Genealogie van de familie van Borsele over 811-1658, opgesteld door notaris P. van der Cammen, 1757-1758; met alfabetische index. 1 deel

10. Stukken betreffende de adeldom van families in de provincies Luik, Namen en elders, 1547-1790; afschriften, 1731-1775 en zonder jaartal. - 1 deel

11. Genealogie van de familie Moens over 1418-1722, opgesteld door notaris Gasp. Mars, 1725; met alfabetische index. - 1 deel en 1 katern
N.B. Catalogus der genealogisch-heraldische tentoonstelling in het Raadsgebouw der gemeente 's-Gravenhage mei 1933, nummer 171.

12. Genealogie van de familie Pauw over 1260-1746 en zonder jaartal; afschrift, zonder jaartal. - 1 deel

13. Genealogie van de familie Van Reynegom over 1196-1774, [door P. van der Cammen] zonder jaartal. - 1 deel

14. Genealogie van de familie Sweerts of De Weert over 1225-1667 en zonder jaartal; met alfabetische index. 1 deel

[15 en 16 betreffende Luxemburg werden in 1967 overgedragen aan het Groothertogdom Luxemburg.]

17. Register van stukken betreffende toelating van Luxemburgse families tot de Staten aldaar over 1587-1737, afschriften, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel en 1 stuk

18. Tekeningen van grafmonumenten zowel in Noordelijk- als Zuidelijk Brabant over 1400-1723 en zonder jaartal. - 1 band

19. Tekeningen van grafmonumenten in en buiten Antwerpen over 1138-1740 en zonder jaartal; met memories betreffende de kloosters aldaar, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel

20. Register van stukken betreffende de toelating van abten, gouverneurs en drosten in het hertogdom Luxemburg over 1711-1784, 1756 en zonder jaartal. - 2 delen

21. Wapenboek van Noord- en Zuid-Nederlandse families en anderen van de hand van Gerard Schaep, met gedeeltelijk voorgedrukte wapenschildjes, 1620-1639 en zonder jaartal; met losbladige aantekeningen, zonder jaartal, en alfabetische indexen. - 1 deel en 1 omslag
N.B. Dorsaal: ‘R’. Voorzijde: ‘Wapenbouck N: 1’.

22. Genealogieën van Zuid-Nederlandse families over 1352-1754, zonder jaartal. - 1 katern

23. Wapenboek van Noord-Nederlandse families, alfabetisch gerangschikt, zonder jaartal. - 1 deel

24. Wapenboek van Noord-Nederlandse steden en families van de hand van Andries Schoemaker, zonder jaartal; alfabetisch ingericht. - 2 delen

25. Kwartierstaten van personen uit de Zuidelijke Nederlanden over 1288-1723, opgesteld door Antoine Alexander de Pitpance, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel

26. Stukken betreffende leen- en tijnszaken in het Sticht van Utrecht en Gelre, 1513-1612; afschriften, 1771-1774 en zonder jaartal. - 1 deel

27. Wapenboek van tournooien in Compiègne, 1238, Bergen, 1310, de schouw te Kuinre, 1396, en van andere edelen, zonder jaartal; met alfabetische index (fragment). - 1 deel
N.B. Zeventiende-eeuwse kopie van het wapenboek van de heraut Beijeren (1405).

28. Index op de adelsdiploma’s, verleend in de Zuidelijke Nederlanden over 1586-1781, zonder jaartal; met ingekleurde wapentekeningen, en index op de namen van leden van de orde van het Gulden Vlies, zonder jaartal. - 1 deel

29. Wapenboek van Noord- en Zuid-Nederlandse families en plaatsen van Jan Jansz. Potter, landmeter, 1560; met alfabetische index. - 1 deel
N.B. Zie: E.J. Wolleswinkel, 'Een wapenboek uit 1560 van Jan Jansz. Potter, notaris en landmeter te Delft', in: De Nederlandsche Leeuw 126 (2009)  24-28.

30. Tekeningen van grafzerken en rouwborden in kerken van de Zuidelijke Nederlanden, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel
N.B. Schutblad (voorin) monogram: ‘G.I.D.F.’ Dit deel loopt van pagina 329 tot 684. Een bijbehorend deel ontbreekt.

31. Beschrijving van epitafen en grafzerken met hun wapens in de kerken van Brussel van de hand van Antoine Alexander de Pitpance (overleden 1722), zonder jaartal (vóór 1695). - 1 deel

32. Wapenboek van Noord-Nederlandse personen, steden en families, de laatste alfabe-tisch geordend; de wapens (klein formaat) opgeplakt. - 1 deel

33. Verzamelde genealogieën van Noord- en Zuid-Nederlandse families over 836-1654 door Gerard Schaep, zonder jaartal; met bijlagen, 1511-1647 en zonder jaartal. -1 deel en 1 omslag
N.B. Op omslag: ’Z’ (=’2’). Gekopieerd in twee rode banden bij collectie Schaep.

34. Genealogieën van families in Europa over 880-1755 en zonder jaartal; met alfabetische indexen. - 2 delen

35. ‘Den schadt vande nobless(e)’; korte beschrijving van het graafschap Vlaanderen en zijn heerlijkheden door M. du Bois, 1739. - 1 deel
N.B. Gedrukt wapen Du Bois op schutblad (voorin).

36. Index op de registers van verleende adelsdiploma’s in de Zuidelijke Nederlanden over 1605-1779, opgesteld door wapenherauten, gekopieerd door A.F. Jaerens, 1780; met alfabetische indexen. - 1 deel en 1 omslag

37. Tekeningen van grafzerken en rouwborden in kerken van de Zuidelijke Nederlanden, 1439-1731 en zonder jaartal. - 1 deel

38. Uittreksels uit de Memorialen van het Hof van Holland, beginnende onder griffier Rosa, 1428-1648. - 6 delen

 • Deel 1. 1428-1462.
 • Deel 2. 1462-1522. 
 • Deel 3. 1523-1557.
 • Deel 4. 1557-1588.
 • Deel 5. 1589-1619.
 • Deel 6. 1619-1648.
 • Deel 7. Alfabetische indexen op bovenstaande delen.

39. Beschrijving van wapens van bisschoppen van Hildesheim, kerkelijke waardigheidsbekleders en genealogieën van families uit de omtrek, misschien van de hand van Schuler, over 1053-1792, zonder jaartal. - 1 deel

40. Rechten, verleend aan de inwoners van Drenthe, 1394-1550; afschriften, 1566; met rechten van stad en land Lingen, zonder jaartal. - 1 deel
N.B. Schutblad (voorin) monogram: ‘a.g.’. Achterin lijst van drosten van Drenthe.

41. Genealogieën van adellijke families uit de Noordelijke Nederlanden, zonder jaartal; afschrift, zonder jaartal; met memorie betreffende Lambert Sonoy en zijn huwelijk met Emerentiana Pauw, zonder jaartal. - 1 deel
N.B. Exemplaar van Van der Schelling. De genealogieën gedrukt: W.F.Andriessen, Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc. (Purmerend 1933).

42. Wapenboek van Noord-Nederlandse families door G. van Speulde naar A. van Mierlo over 1344-1613, 1684; in meerdere series alfabetisch gerangschikt. - 1 deel

43. Genealogieën van Noord- en Zuid-Nederlandse families over 1408-1644; met aanvul-ling, 1742 en zonder jaartal; met alfabetische indexen. - 2 delen
N.B. Band (rug): ‘EPITAPH/ET/TOMBE’. Eén deel geschreven door een pacht-register van Eksaarde.

44. Wapenboek van Zuid-Nederlandse families, zonder jaartal. - 1 deel
N.B. Band (rug): ‘BLASONS POUR L’ART HERALDIQUE MANUSCRITE’

45, delen 1-2. Registers van verlening van adeldom in de Zuidelijke Nederlanden, (1424) 1512-1794 van de hand van wapenheraut A.F. Jaerens, 1771, 1789; met bijlagen, 1453-1794 en zonder jaartal en alfabetische indexen. - 2 delen

 • Deel 1. A-J.
  N.B. Zie voor de inhoud Bijlage A.
 • Deel 2. K-IJ.
  N.B. Zie voor de inhoud Bijlage B.

45, delen 3-5. Genealogieën en andere bewijsstukken, dienend bij bevestiging van adeldom in de Zuidelijke Nederlanden, 660-1782 en zonder jaartal, van de hand van wapenheraut A.F. Jaerens; met alfabetische indexen. 3 delen

 • Deel 3. A-C; met alfabetische index.
  N.B. Zie voor de inhoud Bijlage C.
 • Deel 4. D-M; met alfabetische index.
  N.B. Zie voor de inhoud Bijlage D.
 • Deel 5. N-Z; met alfabetische index.
  N.B. Zie voor de inhoud Bijlage E.
 • Deel 6. Alfabetische index op inv. nrs. 3-5. - 1 deel

45, deel 7. Register van verlening van adeldom in de Zuidelijke Nederlanden; met genealogieën en andere bewijsstukken, 968-1789 en zonder jaartal, van de hand van wapenheraut A.F. Jaerens, alfabetisch ingericht; met alfabetische index. - 1 deel.
N.B. Zie voor de inhoud Bijlage F.

45, deel 8. Attestaties van wapenkoningen betreffende adeldom in de Zuidelijke Nederlanden; met genealogieën en andere bewijsstukken, 866-1789 en zonder jaartal, van de hand van wapen-heraut A.F. Jaerens, alfabetisch ingericht; met alfabetische index. - 1 deel.
N.B. Zie voor de inhoud Bijlage G.

45, deel 9. Supplement op genealogieën, opgezworen kwartierstaten en andere bewijsstukken betreffende adeldom in de Zuidelijke Nederlanden, 830-1843 en zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel.
N.B. Zie voor de inhoud Bijlage H.

45, deel 10. Register van tekeningen en memories van grafmonumenten in Antwerpen en elders in de Zuidelijke Nederlanden over 1307-1783, 1721-1727 en zonder jaartal; met alfabetische index ten dele ook op de kwartierwapens. - 1 deel. 
N.B. Zie voor de inhoud Bijlage I.

45, deel 11. Register, houdende lijsten van schepenen, burgemeesters en andere ambtsdragers van Antwerpen over 1266-1722, zonder jaartal; met memories van commanderijen van het Duitse huis, balije van Utrecht, en van de koningen van Friesland en hun afstammelingen over 392-1300, zonder jaartal; met alfabetische indexen. - 1 deel.
N.B. Zie voor de inhoud Bijlage J.

46. ‘De wapens uit Ferwerda’.
N.B. Dit nummer werd niet aangetroffen. Betreft A. Ferwerda, Adelijk en Aanzienelijk Wapenboek (…), deel 1 (Friesche geslachten) (Leeuwarden 1760) Tom. 1-X.

47. Akte van huwelijksvoorwaarden van Filips Willem van Nassau met Eleonora de Bourbon, 1606; met stukken betreffende zijn nalatenschap, 1618 en zonder jaartal; ten dele afschriften. Met tafel. - 1 band
N.B. Aankoop auctie Van der Hoop.

48. Memorie van Gerard Schaep betreffende heraldiek over 1610-1640, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 deel

49. Beschrijvingen van grafzerken in kerken van Holland en Friesland over 1525-1663, zonder jaartal; met tafels per plaats. - 1 deel en 1 stuk.
N.B. Zie voor de inhoud Bijlage K.

De volgende nummers werden na 1843 bij het archief gevoegd

50. Genealogie van de familie Van Borsele over 993-1779 van de hand van Jona Willem te Water; met door hem verzamelde genealogieën en aantekeningen van meestal Noord-Nederlandse families, 1755-1796 en zonder jaartal. - 1 pak

51. Attestaties van adeldom van families in Holland en Utrecht, 1615-1667 en zonder jaartal; met bijlagen, 1456-1588; en tafel. - 1 deel en 1 omslag
N.B. Dit deel behoorde vermoedelijk eens aan een houtvester, later aan d’Ablaing van Giessenburg. In 1686 en 1692 werd het doorgenomen door A. Matthaeus.

52. Genealogieën van Noord- en Zuid-Nederlandse families over 1326-1741, alfabetisch gerangschikt, van (S.) J. van de Velde dit Honselaer, zonder jaartal; met alfabetische index. - 1 band
N.B. Gevorderd uit de nalatenschap van wapenheraut L.A. van Weleveld (overleden 1853).

53. Wapenboek van het keizerrijk, Brabant, Henegouwen, Vlaanderen, Holland, Utrecht, Gelre, Gulik, Munster en Kleef, 1564 en zonder jaartal; met memorie betreffende achtereenvol-gende graven van Holland en hun echtgenotes, zonder jaartal, en kroniek van Holland en Zeeland over 42 BC. tot 1549; met alfabetische index. - 1 deel
N.B. Gevorderd uit de nalatenschap van L.A. van Weleveld.

54. Staat van diploma’s van adeldom, verleend in de Zuidelijke Nederlanden, 1709-1793, zonder jaartal. - 1 deel

55. Alfabetisch index van namen van personen, aan wie adelsdiploma’s verleend zijn door de Chambre Héraldique, zonder jaartal. - 1 pak

56. Stukken betreffende de verlening van adeldom in de Zuidelijke Nederlanden aan de families De Bemmel, De Bohr, Chaignon de la Chapelle, François en Van Schorel, 1637-1792. - 1 omslag
N.B. Geschenk van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1974.

57. Attestatie van wapenkoningen van de Chambre Héraldique van het wapen van Petrus Gratianus de Rademahr, geboortig van Haarlem, 1724; met afschrift, 1754, en bijlagen, zonder jaartal. - 5 stukken
N.B. Geschenk van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1974.

58. Stambomen en andere stukken van de families Berthout van Duffel, Crabeels, Dieudonné, Van der Dilft, Van Egmond, Heber, De Hornes, De Meester, De Nobili, Le Page, De Perceval, De Romrée, tSeraerts, Struelens en Du Trieu en brieven van J(oseph Antoine Albert) Jaerens aan Ch(arles) G(uillaume) J(oseph) de Quartenmont, wapenkoning te Mechelen, 1649-1792 en zonder jaartal. - 1 pak
N.B. Bruikleen van P.J. von Stein Callenfels, 1912.

59. Stukken betreffende de aanstelling van ambtenaren in de provincie Limburg voor adelszaken en de fondsen daarvoor, 1766. - 1 katern en 5 stukken

60. Stukken betreffende de verlening door Maria Theresia van adeldom aan Henri Louis Pierre de Brederode, 1764-1781 en zonder jaartal. - 1 omslag
N.B. Geschenk van jonkheer A.F.O. van Sasse van Ysselt, 1910.

61. Stukken betreffende de heerlijkheid Tenhage te Rumst, 1457-1766. - 2 delen, 1 band, 1 charter en 1 omslag
N.B. Bruikleen van P.J. von Stein Callenfels, 1912. De collectie betreft:

 • 1. Akte van bevestiging door Filips van Bourgondië, hertog van Brabant, van Wouter Bau van den Eekhove, heer van Boxtel, in het beheer van het laathof van Tenhage door een meier en zeven mannen met toewijzing van een zegel, 1457. - 1 charter
 • 2. Register van de tijnsen van het laathof van Tenhage, 1687-1706; met memorie betreffende de vererving ervan over 1457-1766, zonder jaartal. - 1 band
 • 3. Register van de tijnsen en lenen van de hof van Tenhage, 1681-1762; met memorie van de aan Johan Karel de Quartenmont overgeleverde stukken over 1457-1722, 1766. - 1 deel
 • 4. Register van de tijnsen en lenen van de hof van Tenhage, 1766; met aanteke-ningen over 1687-1765. - 1 deel
 • 5. Staat van het archief over 1457-1765, zonder jaartal. - 1 omslag

62. Stukken betreffende overdracht en verpachting van stukken land in de parochie Anderlecht, 1487-1681. - 5 pakken

63. Genealogieën van Zuid-Nederlandse families over 484-1679, 1731 en zonder jaartal. - 1 pak
N.B. Sommige stukken verkeren in slechte staat.

64. Genealogieën van Zuid-Nederlandse families over 1062-1691 van de hand van de markies De Gages, 1688 en zonder jaartal; met alfabetische indexen, en uittreksels door W.J. baron d’Ablaing van Giessenburg. - 1 deel en 1 pak
N.B. Aankoop door W.J. baron d’Ablaing van Giessenburg bij Nijhoff, 1891, en door zijn weduwe 1892 geschonken.

65. Wapenboek van Zuid-Nederlandse families, zonder jaartal [16de-eeuws]; met alfabetische index deels van W.J. baron d’Ablaing van Giessenburg. - 1 deel
N.B. Afkomstig van W.J. baron d’Ablaing van Giessenburg.

66. ‘Theatre de la noblesse des Pays-Bas’: kwartierstaten van Zuid-Nederlandse families over 1476-1812, 1699 en zonder jaartal; met aanvullingen van Charles baron de Roly, dienaar van baron Van Bronkhorst (fol. 82v-83) en door Scheltus van Kampferbeke (fol. 88v-95); met alfabetische indexen. - 1 deel
N.B. Behoorde 1717 aan Maria Hillegonda van Ewsum, geboren Kamstra, 1817 aan Scheltus van Kampferbeke.

67. ‘Tableau de l’Ancienne Noblesse du Pays de Cambresis'; wapenboek van Kamerijkse families door Jean (le) Carpentier, 1655, alfabetisch gerangschikt; afschrift, zonder jaartal. - 1 deel
N.B. Voorin een aquarel van een zitting in een ridderzaal; op één van de wapenbladen: ‘Nepveu, secr., 1655’. Waarschijnlijk een ontwerp voor J. le Carpentier, Histoire et généalogie de Cambray et de Cambrésis (Leiden 1664) 2 delen.